Energia sexuală – o gigantică putere sacră a vieții

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Libertatea moravurilor, aplicarea metodelor contraceptive fără discernământ, punerea în discuție a rolurilor tradiționale masculin și feminin sunt oare la baza instabilității din ce în ce mai mari a cuplurilor? Aceasta pare verosimil, dar nu trebuie să uităm că bărbatul și femeia se lansează totuși în căutarea unor raporturi mai armonioase, mai profunde și că ei acceptă din ce în ce mai puțin situațiile dureroase.

În orice caz, dacă avem în vedere numărul impresionant de separări și divorțuri, devine evident că această căutare este anevoioasă. Sperăm însă că această situație se va îmbunătăți considerabil pentru cei care se vor deschide practic față de străvechile căi ale înțelepciunii tradiționale, printre care YOGA ocupă un loc privilegiat. Ca un făcut, dar deloc întâmplător, în acest moment apare și se amplifică teroarea vremurilor moderne, ciuma sfârșitului de secol XX: SIDA. Chiar dacă pentru clipa actuală considerăm că „Aceasta nu li se petrece decât celorlalți”, previziunile nu sunt deloc încurajatoare.

În timp ce medicina caută cu înfrigurare un remediu miracol, mulți gânditori și intelectuali își pun întrebarea fundamentală: „Care este adevăratul sens ascuns al sexualității?”.

De la cine putem noi oare spera să primim un răspuns cât mai aproape de adevăr?
Marile tradiții spirituale ale umanității pun toate accentul pe iubirea aproapelui. „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”, spune Iisus. Dacă o credință totală poate muta și munții din loc, dragostea nesfârșită poate ignora, ocoli, depăși sau străpunge aceiași munți. Înțelepciunea orientală susține că „Atunci când există dragoste nesfârșită, imposibilul devine cu ușurință posibil”; dar tradiția tantrică adaugă: „Dragostea fără adevăr este ca o apă într-un râu fără maluri”.

Ce nu putem face atunci când există multă dragoste? Dar oare ce este dragostea? Un sentiment, o pasiune, o nevoie afectivă şi sexuală? Un elan frenetic, irezistibil către celălalt, către Dumnezeu, o aspiraţie de complementare, o dorinţă de polarizare? O plenitudine, o inefabila fericire, o contaminare euforică? 

În Occident mai ales, religia şi sexualitatea nu au făcut niciodată casă bună. Oare cine greşeşte? Căutarea spirituală, cel mai adesea, pare de neîmpăcat cu căutarea plăcerii de a trăi, aici fiind inclusă şi sexualitatea. Și totuşi… oare chiar să nu existe nicio excepţie?

Prin TANTRA YOGA vom ajunge probabil în curând cu toţii să descoperim fabuloasa putere sacră care se ascunde condensată în energia sexuală. Această forță formidabilă, atât de misterioasă, veghează nu numai în momentul oricărei naşteri umane, animale şi vegetale, ci susţine chiar întreaga creaţie. Întregul univers pe care noi îl percepem se bazează în ultimă instanţă pe interacţiunea permanentă a polarităţilor cuplate: lumină şi întuneric, cald şi rece, pozitiv (+) şi negativ (-), contracţie şi dilatare, activ şi receptiv, bărbat şi femeie…

Viaţa poate fi un lung fluviu de iubire şi fericire; acţionând inteligent şi benefic fiecăruia dintre noi îi apare şansa de a descoperi aceasta…

Ajungând aici, ne putem pune firesc întrebarea de ce „YOGA și Viaţa”? Un posibil răspuns la această întrebare este, după cum spunea yoghinul Aurobindo: „Întreaga viață este o YOGA”, iar orice formă de YOGA reprezintă un mod superior de viaţă, trăită cu rost şi plenar, pentru cel care o practică. YOGA reprezintă învăţătura marilor fiinţe care au realizat deplin Adevărul şi au devenit una cu Dumnezeirea sau Conştiinţa Atotpenetrantă. Acest domeniu al cunoaşterii este dincolo de ambiţiile umane, dincolo de imaginaţie şi de plăceri iluzorii. Este un drum de nepreţuit către realizarea Adevărului. Noi îl urmăm în căutarea Iubirii Supreme ce rezultă din înţelegerea conștiinței noastre interioare.

Scopul ultim în YOGA este dezvoltarea plenară a Conştiinţei Dumnezeiești care există latent în toate ființele. El este încununat cu experimentarea stării beatifice exprimată prin TAT TWAM ASHMI – Eu sunt Acela – experienţa identităţii cu Dumnezeu. YOGA distruge tendinţele noastre nefaste, elimină inerţia, lipsa de claritate a minţii, transcende diferențele dintre religii, oameni şi orice alte criterii iluzorii. Prin iubirea și acceptarea a tot ceea ce există, YOGA elimină răul care se naște constant în lume.

YOGA, în fazele superioare, ne ajută să transcendem noţiunile de dualitate – faptul de a distinge între superior și inferior, bogat și sărac, bine şi rău.

Înţelepciunea yoghină asimilată în propria noastră structură ne permite să transformăm trecerea prin viaţă într-o călătorie spirituală generatoare de beatitudine.

Prin YOGA ajungem să dobândim cunoaşterea cauzelor ce au determinat naşterea noastră în acel moment şi nu în altul, precum şi scopul ei, iar această cunoaştere ne poate da un sens suprem vieţii.

YOGA conferă beatitudine fiinţelor care aspiră şi reuşesc să savureze jocul Sinelui interior. Astfel, noi atingem fericirea interioară ajungând la o împlinire totala a vieţii.

Prin practica tehnicilor YOGA, energia interioară conştientă numită KUNDALINI SHAKTI este în mod gradat trezită. Această energie se află în stare latentă la fiinţa umană obişnuită.

Un practicant perseverent înţelege prin experimentare că această SHAKTI (energie) care se manifestă în el, îi oferă cunoaşterea totală a energiilor Macrocosmosului şi, deci, şi a tuturor practicilor şi a căilor spirituale.

Sinele se identifică, datorită ignoranţei, cu mentalul, apoi cu simţurile şi cu trupul. Datorită ataşamentului faţă de trup, trăim inexorabil drama naşterii şi a morţii. Prin YOGA înţelegem Sinele ca fiind Adevăratul Subiect, Supremul Experimentator a tot ceea ce există în manifestare. Ajungând la o asemenea cunoaştere prin Sine, descoperim adevărata natură dumnezeiască în noi ca şi în ceilalţi, şi devenim nemuritori.

Când energia interioară este trezită, transmutată şi sublimată, un yoghin ajunge să trăiască valuri de fericire şi extaz beatific. În YOGA, starea de fuziune cu Divinul este numită SAT CHIT ANANDA – pură existenţă, pură conştiinţă, pură beatitudine.

YOGA aduce armonie în viața individuală, fortifică şi disciplinează trupul prin ASANA-e, rafinează percepţiile simţurilor, amplifică câmpul subtil al fiinţei prin ritmarea suflului (PRANAYAMA), purifică şi linişteşte mentalul prin concentrare (DHARANA), conferă adevărata libertate psihicului prin meditaţie (DHIYANA) asupra Sinelui Suprem nemuritor ATMAN.

YOGA preţuieşte afirmaţiile şi revelaţiile făcute de marii înţelepţi, sfinţi, spirite evoluate, fără să acorde vreo importanţă delimitărilor geografice sau religioase în care fiinţele obtuze îi încadrează.

YOGA respectă în primul rând felul în care marii înţelepţi au acţionat în lume, într-o atitudine detaşată de placerile efemere, văzând Divinul în tot ceea ce există…

Fiecare îşi creează propria durere şi propria plăcere. Este necesar deci să acţionăm cu luciditate. Orice suferinţă sau bucurie este un efect ce îşi are propria sa cauză în acţiunile trecute. Acest lanţ al necesităţilor ce se întinde inexorabil de la cauză la efect se numeşte KARMA. Prin acţiune detaşată sau KARMA YOGA, yoghinul nu mai suportă consecinţele faptelor sale.

Nu este un păcat să ai o viață integrată în societate și în familie. Nu este un păcat să ai copii. Nu este condamnabil faptul că îţi câştigi existenţa într-un mod demn. Singurul păcat constă în a-ţi insulta propriul Sine, şi nu există insultă mai mare decât uitarea de Sine.

Indiferent de religia la care ar aparţine, starea de somn este aceeaşi pentru toţi, căci ea reprezintă în mod obiectiv o stare a conştiinţei, în acelaşi fel, tehnicile de concentrare şi meditaţia asupra Sinelui conferă rezultate obiective sesizabile de oricine realizează un antrenament de acest gen, deoarece aceeaşi conştiinţă se manifestă în mod egal în toate aceste situaţii.

Pentru practicarea tehnicilor YOGA este necesar să se aleagă un loc cât mai liniştit. Pacea şi armonia interioară sunt mai uşor de dobândit atunci când în exterior este linişte.

O persoană cu aspiraţie veritabilă parcurge toate etapele antrenamentului său spiritual. Pornind de la integrarea principiilor morale şi etice enunţate în YAMA şi NIYAMA, aspirantul îşi modelează apoi un trup sănătos şi armonios, capabil să susţină transformările energetice declanşate prin trezirea lui KUNDALINI, energia de bază în fiinţă. Această energic este rafinată, transmutată şi sublimată prin procedee specifice de concentrare şi meditaţie.

Scopul ultim în orice antrenament spiritual îl reprezintă înţelegerea naturii ultime a conştiinţei noastre, sesizabilă ca o euforică identificare cu Conştiinţa Universală. Aceasta este starea de SAMADHI care se manifestă prin graţie dumnezeiască. Este totodată suprema ofrandă pe care Creaţia poate să o aducă Creatorului.

Este absurd să abandonezi o practică spirituală dacă ca nu a fost urmată de un succes imediat vizibil. YOGA ne învaţă că orice eşec, orice piedică în calea evoluţiei pot reprezenta totodată un instrument foarte eficient pentru accelerarea procesului de evoluţie. YOGA nu acceptă ideea că un anumit lucru este imposibil. Ea afirmă că graţie cunoaşterii şi practicării eficiente a tehnicilor yoghine se ajunge, prin declanşarea fenomenului de rezonanţă, să ne punem la unison cu orice fel de energii dorim, la intensitatea la care intenţionăm să ne manifestăm în nu contează ce direcţie. Astfel, prin YOGA totul este posibil, dar nu orice este permis.

Înţelepciunea yoghină afirmă: „Fără iubire, fără compasiune și fără pace interioară o fiinţă nu poate fi niciodată fericită. Fără iubire chiar şi cerul este un infern.” Un mare yoghin contemporan care trăia această stare de iubire universală spunea: „Puteţi să mă aruncaţi şi în infern, dar nu veţi putea niciodată să distrugeţi paradisul din mine”.

Oamenii ignoranţi spun: „Iubiţi-vă prietenii şi urâţi-vă duşmanii”. În YOGA, graţie unei înţelegeri de tip superior care ne permite să sesizăm relaţia intimă profundă ce există între două fiinţe, înţelegem că singură IUBIREA este legea supremă. Înţelepţii yoghini spun: „Aveţi milă de duşmanii voştri, binecuvântaţi-i pe cei ce vă urăsc, aveţi compasiune pentru cei ce vă detestă; rugaţi-vă la Dumnezeu pentru cei care vă fac rău”. Veţi vedea atunci cât de fericiţi veţi deveni căci veţi simţi cum Dumnezeu vă îmbrăţişează de fiecare dată când, prin cel mai suav gest de iubire, voi îl îmbrăţişaţi pe Dumnezeu. Dacă doriţi iubirea, iubiţi întreaga lume.

Aceasta este esenţa înţelepciunii yoghine dăruită prin graţie, spre a fi lumină călăuzitoare prin jocul manifestării.


Articol preluat din revista Yoga și Viața, nr. 1.

Citiți și:

Atingeţi Suprema Fericire prin practica YOGA

YOGA: o cale către Infinit

 

yogaesoteric
25 ianuarie 2019

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More