Legea ocultă a metodei eficiente (III)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Motto:

1) „Adevăratele bogății inițiatice, rapid transformatoare în direcții benefice sunt metodele adecvate, eficiente ce fac să apară prin cumul gradat salturi spirituale de care au nevoie cei care se află pe o cale spirituală autentică”

2) „Atunci când integrezi în viaţa ta de zi cu zi o metodă divină, eficientă devine cu putinţă să-ţi trăieşti viaţa din plin atunci când savurezi într-un mod sublim fiecare zi în parte. În cazul fiecărei metode perseverenţa, atenţia şi luciditatea sunt veritabile chei de boltă.”

3) „Ajungem până la urmă în vârful muntelui urcând cu tenacitate şi entuziasm pe o potecă spiralată.

Citiți a doua parte a articolului

 

Ne vom îndrepta apoi cu bucurie către vârful muntelui, trecând printr-o pădure de copaci falnici ce fac o umbră deasă. Cerul va fi ascuns acum privirilor noastre. Înţeleptul nostru ghid montan se va apleca la un moment dat, va lua de jos o ghindă şi apoi ne va spune: „Ia aminte că aşa cum o micuţă ghindă poate să devină apoi un imens şi maiestuos stejar, tot aşa cum un râu poate sculpta cu «răbdarea» sa caracteristică un defileu în piatră, nu uita că tu însuţi ai devenit o fiinţă matură numai după ce mai întâi ai fost un prunc naiv, neştiutor, fragil şi lipsit de apărare. Ia aminte că şi tu poţi să înfăptuieşti, şi sunt sigur că vei înfăptui orice ţel divin îţi alegi, realizând ascensiunea către acel ţel sublim pas cu pas.“

Ne vom simţi datori să îi răspundem înţeleptului nostru ghid montan: „Sunt de acord că toate acestea par atât de sigure şi chiar foarte uşoare atunci când vorbeşti tu despre ele. Chiar mă întreb cum poţi să fii întotdeauna atât de sigur şi atât de plin de entuziasm? Eu vreau să îţi amintesc însă, că deşi este cu putinţă să înaintăm din aproape în aproape, pas cu pas, totuşi este totodată cu putinţă şi ca, de fiecare dată, să eşuăm.”

El ne va răspunde, încurajându-ne într-un mod plin de entuziasm nestăvilit: „Marii înţelepţi afirmă că ţelurile sublime, divine sunt tot ceea ce este mai sigur pentru noi, atât în această lume, cât şi în lumea de dincolo. Dacă privim cu atenţie în jurul nostru, descoperim, însă, că tocmai în această direcţie fiinţele umane eşuează cel mai des, iar când pornesc pe astfel de cărări ce conduc la atingerea unor sublime ţeluri, mulţi dintre ei abandonează după aceea o astfel de căutare. Este important să reţinem că progresele spirituale profunde, durabile, nu apar spontan, în câteva minute, ci ele implică eforturi adecvate, ce se realizează oră de oră, zi de zi. Cu fiecare moment ce trece, atunci când facem eforturi adecvate, anumite procese de rezonanţă care se declanşează în fiinţa noastră şi care sunt benefice, accelerează creşterea noastră spirituală, calea care conduce către beatitudine este tot mai largă.

Atunci când disciplina interioară şi răbdarea devin surori gemene, ele fac să apară perseverenţa, ce ne susţine şi ne ajută în toate suişurile şi ne permite să revenim atunci când ne confruntăm cu unele regrese. Printre altele, ea ne ajută să manifestăm intenţii puternice şi profund benefice. Energia tainică a entuziasmului face să apară rapiditatea în atingerea anumitor ţeluri sublime, dar perseverenţa permite atingerea certă a acestor ţeluri. Prin urmare, metoda eficientă, răbdarea şi perseverenţa sunt cheile secrete ce deschid poarta către orice realizare divină.

Toate bogăţiile spirituale care ne apar nu ne sunt oferite doar la sfârşitul acestei călătorii lăuntrice. Manifestarea plenară şi profundă a acestui proces este însăşi recompensa care ne aşteaptă.

Atunci când ne angrenăm pe o cale spirituală, metoda eficientă face posibilă înţelegerea esenţelor şi, mai mult decât atât, ne ajută să Îl descoperim pe Dumnezeu. O metodă eficientă şi adecvată ne ajută să avem acces la forţa absolută, unică, supremă, nesfârşită, căreia nu îi poate rezista nimeni şi nimic. Aceasta este realitatea tainică a lui Dumnezeu Tatăl.

Tocmai de aceea, se poate spune că o metodă eficientă este maestrul maeştrilor. Metoda eficientă este, şi rămâne întotdeauna, cea mai bună modalitate pentru anumite demonstraţii.

Din nefericire, atunci când fiinţele umane au la dispoziţie o metodă eficientă, care le permite să atingă un ţel divin, sublim, foarte puţine dintre ele se folosesc aşa cum trebuie de darurile pe care metoda eficientă poate să ni le ofere şi tocmai de aceea puţini ajung la ţelul pe care şi-l propun.

Ceea ce este esenţial de reţinut în cazul fiecărei metode eficiente este că întotdeauna, fără excepţie, efortul adecvat ce se realizează prin intermediul unei metode eficiente precede culegerea roadelor.

Este necesar să parcurgi în pace calea pe care metoda eficientă ţi-o deschide. Fii întotdeauna curajos şi perseverent în ceea ce priveşte punerea în practică a metodei eficiente pe care o ai la dispoziţie. Atunci când metoda eficientă face să apară în fiinţa ta experienţe lăuntrice extraordinare, păstrează pentru totdeauna în tine, prin intermediul amintirii, aceste comori. Atunci când o metodă eficientă te ajută să creşti şi să te transformi într-un mod rapid şi profund, dăruieşte din preaplinul tău tuturor acelora care sunt deschişi să primească.

Atunci când în fiinţa ta se produc transformări profunde şi durabile prin intermediul gramului de practică pe care o metodă eficientă ţi-l oferă, foloseşte într-un mod înţelept preaplinul pe care îl vei avea la dispoziţie. Întăreşte-l pe cel deznădăjduit, ajută-l pe cel slab, alină-l şi bucură-l după puterile tale pe cel în suferinţă, iubeşte fără măsură şi dă dovadă de un bun simţ exemplar în relaţiile cu semenii tăi, dă-i în existenţa ta întotdeauna primul loc lui Dumnezeu, iubeşte-L fără măsură şi slujeşte-L adeseori pe Dumnezeu şi, dacă vei face toate acestea, atunci poţi fi sigur că binecuvântarea Lui (a lui Dumnezeu) o să te însoţească întotdeauna.

Fiinţele umane de excepţie care urmează cu o încredere deplină calea către realizarea aspiraţiilor lor prin intermediul unei metode eficiente (dacă vor face eforturi pentru a-şi trăi viaţa în spiritul acelor aspiraţii), vor atinge succesul la care fiinţele umane obişnuite nici nu îndrăznesc să spere. Pentru a ne trezi şi a ne pune în valoare calităţile trebuie să facem să încolţească şi să crească ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Pentru aceasta, este întotdeauna necesară o metodă eficientă, care trebuie să fie pusă în practică într-un mod perseverent. Nevoia de expansiune apare spontan în universul nostru lăuntric dintr-un impuls creator.

Ea este, totodată, o manifestare a puterii creatoare a Universului. Pentru a reuşi aceasta, trebuie însă să ne bazăm pe o metodă eficientă. Puterea tainică pe care o metodă eficientă o trezeşte în noi ne luminează şi ne aprinde fiinţa.

O anumită metodă eficientă aprinde entuziasmul pentru o divină aventură şi trezeşte în noi aspiraţia de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Prin fructificarea unei metode eficiente, apar momentele când ne simţim mai plini de viaţă şi mai aproape de noi înşine decât de obicei. Prin intermediul unei metode eficiente, focul nostru lăuntric sublim este alimentat din focarele nesfârşite de putere ce există în Macrocosmos. Prin fructificarea unei metode eficiente, apar în noi momentele când creştem prin iubire, prin autocunoaştere, prin sinceritate sau prin sensibilitate faţă de tot ceea ce este frumos. Atunci când ne desfacem din plin aripile, atunci când ne stabilim ţeluri sublime, dacă ştim în ce direcţie divină să ne îndreptăm şi dacă recurgem la o metodă eficientă, devine cu putinţă să trezim în noi elanul pentru îndeplinirea idealurilor noastre divine.

Prin intermediul unei metode eficiente, devine cu putinţă să trăim într-un mod profund şi cu totul aparte clipa. Motivul pentru care atât de multe vieţi sunt goale, banale şi lipsite de fericire este acela că fiinţele umane nu trăiesc clipa. Prin intermediul unei metode eficiente pe care o punem în practică, devine cu putinţă să ne bucurăm de fiecare secundă ce trece. Binecuvântată este fiinţa umană care şi-a descoperit menirea cu ajutorul unei metode eficiente. Prin intermediul unei metode eficiente, devine cu putinţă să ne slujim aspiraţiile sublime, divine, care vor atrage în fiinţa noastră energia vieţii divine.

Atunci când este secondată de o metodă adecvată, aspiraţia ne înnobilează imaginaţia, talentele noastre se trezesc şi strălucesc cu mai multă putere. Aspiraţia se află la baza transformărilor spirituale profunde. Ea face minuni atunci când este dublată de o metodă eficientă. Datorită faptului că nu au la dispoziţie metode eficiente, în această lume există mulţi oameni rataţi care îşi petrec vieţile căutând apă în fântâni secate. Este, oare, de mirare că atunci când se află în această situaţie, ei nu aspiră la nimic şi tocmai de aceea nu realizează nimic?

Fiinţa umană care aspiră să atingă succesul într-o direcţie sublimă, divină recurge la o metodă eficientă, îşi stabileşte calea pe care avansează şi nu se îndepărtează de la ea. O astfel de fiinţă umană realizează planuri pe care le pune în aplicare prin intermediul unei metode eficiente şi apoi merge cu ajutorul ei direct la ţintă. O asemenea fiinţă umană nu se clatină nici într-o parte şi nici în alta de fiecare dată când o piedică apare în calea sa. Nu este neapărat nevoie de un talent cu totul ieşit din comun pentru a avea succes într-un domeniu spiritual, dar avem întotdeauna nevoie de o metodă eficientă şi de un ţel. Prin intermediul acelei metode eficiente, apare în noi puterea de a realiza ceva extraordinar, mai ales atunci când acea metodă este pusă în practică într-un mod perseverent.

O metodă eficientă conferă impuls fiecărei acţiuni sublime şi însufleţeşte, totodată, fiecare efort. Speranţa divină autentică se bazează pe ea şi există ideea că această putere a aspiraţiei sublime conferă un farmec ales vieţii. Prin intermediul unei metode eficiente, lumina noastră lăuntrică se trezeşte şi începe să ardă, iar noi nu ne mai abatem de la drumul drept pe care ne-am angrenat.

Prin intermediul unei metode eficiente pe care o pui în practică, vei reuşi să fii aşa cum Dumnezeu te-a făcut să fii, şi în felul acesta vei reuşi. O abilitate anume, chiar remarcabilă, nu realizează mai nimic dacă este orientată într-un mod haotic în prea multe direcţii şi dacă nu este, totodată, susţinută de o metodă eficientă.
Atunci când o fiinţă umană se concentrează asupra unui singur ţel sublim prin intermediul unei metode eficiente, ea poate chiar să facă miracole.

După cum ştim cu toţii, inerţia din fizică poate să declanşeze fenomene miraculoase, dacă ea este controlată într-un mod corespunzător, prin intermediul unei metode adecvate. Fiinţa umană care îşi risipeşte atenţia în numeroase direcţii nu va avansa în realitate în felul acesta în nicio direcţie, dar dacă aceeaşi fiinţă umană îşi va focaliza atenţia într-un mod perseverent, prin intermediul unei metode eficiente, atunci acea fiinţă umană va putea face minuni. Mintea fiinţei umane se aseamănă cu o lentilă convergentă care, atunci când este luminată de razele Soarelui care sunt intense, declanşează în felul acesta fenomene extraordinare, dacă acele energii sunt focalizate într-un singur punct, prin intermediul unei metode adecvate. Merită să ne gândim ce este mai lipsit de putere decât norii ce se împrăştie atunci când se înalţă către cer sub forma aburului. Astfel de nori sunt la fel de neputincioşi ca şi picăturile de rouă ce cad la momentul potrivit pe pământ. Atunci când sunt concentraţi printr-o metodă eficientă, norii de abur pot sparge stânca cea mai solidă, pot prăvăli munţii în mare şi pot declanşa o mulţime de fenomene care la prima vedere par imposibile. Toate acestea devin posibile prin intermediul unei metode eficiente.

Ţelul nostru acţionează la unison nu numai cu inteligenţa, dar şi cu metoda eficientă pe care o punem în aplicare pentru a atinge ţelul respectiv. Există ţeluri mai mari sau ţeluri mai mici, în funcţie de gradul nostru de inteligenţă, dar întotdeauna toate acele scopuri vor putea fi atinse prin intermediul unei metode adecvate şi eficiente. Fiinţele umane care au modelat destinele umanităţii au fost acelea care şi-au fixat ţeluri înalte şi au recurs apoi la metode eficiente pentru a le atinge. Fiinţa umană care suferă pentru că este neînţeleasă nu va realiza prea multe atunci când nu are, totodată, la dispoziţie o metodă eficientă. Fiinţa umană nehotărâtă, care este înclinată să facă compromisuri şi care se abate de la ţelul ei divin numai pentru că vrea să îi mulţumească pe alţii şi să le câştige aprobarea, până la urmă va pierde.

Chiar şi piedicile stimulează o fiinţă umană care îşi urmează un ţel sublim prin intermediul unei metode eficiente. Pe o asemenea fiinţă umană dificultăţile o stimulează, iar eventualele greşeli, necazuri sau pierderi nu o pot doborî. Pentru ea, eşecurile sunt paşi pe calea succesului, pentru că ea este conştientă şi sigură de valoarea realizărilor sale, care devin cu putinţă prin intermediul unei metode eficiente. Intensitatea energiei pe care o investim pentru atingerea unor ţeluri sublime, divine creşte direct proporţional cu amploarea obstacolelor ce apar în cale atunci când acea fiinţă umană are la dispoziţie o metodă eficientă.

Pentru a reuşi să-ţi transformi într-un mod profund existenţa trebuie să dispui de o metodă eficientă şi să fii aproape de neclintit în ceea ce priveşte ţelul sublim pe care ţi l-ai stabilit. Succesul nu apare bâjbâind, ci focalizându-ne prin intermediul unei metode eficiente asupra unui singur ţel sublim, divin, concentrând în această direcţie toate energiile inimii, toate energiile sufletului şi ale minţii în vederea realizării acelui ţel. Atunci când avem la dispoziţie o metodă eficientă şi manifestăm perseverenţă în punerea ei în practică, nimic nu ne poate împiedica să realizăm ţelurile divine, sublime pe care noi ni le-am propus. Atunci când este lipsit de perseverenţă şi atunci când îi lipseşte o metodă adecvată şi eficientă, chiar şi geniul îşi iroseşte eforturile într-o mare de inconsistenţă. Să ai un ţel sublim, divin în viaţă şi să dispui totodată de o metodă eficientă care îţi permite să-l atingi este ceva foarte important.

Primul pas către transformarea spirituală implică stabilirea unui ţel divin, dar imediat după aceea trebuie să recurgem la o metodă eficientă, care va face cu putinţă atingerea acelui ţel. Pentru a realiza ceva bun şi extraordinar ne trebuie un ţel divin, o metodă eficientă, o motivaţie şi un focar de convergenţă pentru mintea noastră. Secretul succesului constă în fidelitatea faţă de un ideal divin, ce poate fi atins în mod gradat prin intermediul unei metode eficiente. Sunt mulţi oamenii care se confruntă cu eşecul datorită lipsei unui ţel elevat, cât şi datorită faptului că nu au la dispoziţie o metodă eficientă.

Atunci când fiinţa umană are la dispoziţie o metodă eficientă, posibilităţile ei sunt extraordinare şi chiar nelimitate. În cazul unei asemenea fiinţe umane, singura limită este chiar ea însăşi. Faptul că avem la dispoziţie o metodă eficientă ce se asociază cu tendinţa de a persevera, de a insista în ciuda tuturor piedicilor, a descurajărilor şi a obstacolelor, aceasta deosebeşte din toate punctele de vedere un suflet puternic de unul slab. O atenţie ieşită din comun, ce este focalizată într-o singură direcţie prin intermediul unei metode eficiente, se dovedeşte adeseori superioară geniului.

Puterea benefică a unei fiinţe umane creşte progresiv cu perseverenţa sa ce este orientată, prin intermediul unei metode eficiente, către o singură direcţie profund benefică, sublimă.”

Fragment preluat din lucrarea Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA, vol.1, de profesor yoga Gregorian Bivolaru, apărută la editura Shambala și tipărită de Ganesha Publishing House.

Citiţi şi:

Entuziasmul – exaltarea sufletului către Dumnezeu

Yama şi niyama în lumina legii rezonanţei

Metoda Supremă şi Eficientă de salvare a planetei Pamânt

 

yogaesoteric
29 ianuarie 2015

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More