Libertatea deplină prin Karma Yoga

din lucrarea „Karma Yoga: yoga instantanee a vieţii cotidiene”
de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Fiecare cale spirituală autentică, fiecare religie, orice sistem filosofic important exprimă în forme specifice o fundamentală năzuinţă către Libertate a fiinţei umane. Conştient sau inconştient, totul în acest Univers tinde, mai repede sau mai încet, către această ţintă esenţială.

Acest Univers, deşi extraordinar de mare, este numai o parte a existenţei infinite. Restrâns într-o anumită formă care se supune spaţiului, timpului şi cauzalităţii, acest univers noi îl percepem cu raţiunea, îl putem vedea, simţi, atinge, auzi, îl putem desena prin imaginaţie, îi putem sesiza forţa subtilă de influenţă şi îi putem descrie principiile şi legile lui specifice de manifestare.

Acest Univers pe care noi îl percepem, pe fundalul căruia se derulează existenţa noastră, se reflectă totuşi ca finit şi limitat în mintea noastră, el fiind în esenţă, ca reflectare în fiinţa noastră, creaţia noastră mentală. Dincolo de graniţele lui, cu alte cuvinte, dincolo de posibilităţile noastre mentale obişnuite, legile şi principiile care operează şi sunt viabile în limitele lui gigantice, nu-şi mai găsesc aproape deloc corespondenţa. Astfel, pentru cel înţelept, reiese de la sine că această lege fundamentală a cauzalităţii este perfect posibilă şi chiar devine operantă în limitele acestui Univers, căruia adeseori obişnuim să-i spunem al „nostru”.

Dincolo de limitele sale, existenţa noastră nu mai poate fi supusă acestei legi deoarece cauzalitatea nu se întinde dincolo de graniţele Universului creat de mintea noastră. Deci este clar că existenţa noastră în acest Univers se supune implacabil legii cauzalităţii.

Dintr-un anumit punct de vedere, în acest Univers limitat de propria noastră percepţie, aparent nu există libertatea voinţei, căci voinţa fiind ceva ce noi încercăm să cunoaştem prin resursele noastre limitate specifice acestui Univers al „nostru” este ea însăşi condiţionată în manifestarea sa de spaţiu, timp şi cauzalitate. Prin urmare, tot ceea ce se supune legii cauzalităţii nu poate fi complet liber, căci este supus influenţei altor factori şi devine la rândul său, o cauză.

Totuşi, dincolo de sfera limitată a acestui Univers condiţionat şi mărginit de propria noastră cunoaştere, se manifestă plenar existenţa unui principiu absolut analog voinţei umane, care, aflându-se dincolo de acţiunea legii cauzalităţii, numai acest principiu singur este perfect liber, manifestându-se în întregime liber dincolo de legile superioare ale Armoniei Macrocosmice.

Este firesc să tragem acum concluzia că pentru a atinge şi noi această deplină Libertate, trebuie să fim pe deplin capabili să depăşim graniţele Universului „nostru” limitat şi condiţionat. Această depăşire esenţială se traduce în fapt, prin translaţia de la nivelul nostru limitat de conştiinţă la sfera supremă a valorilor esenţiale eterne, infinite şi perfect libere. Această translaţie dătătoare de libertate deplină presupune un anumit demers interior care are la bază cunoaşterea, înţelegerea şi depăşirea a tot ceea ce este în noi limitat, fals, efemer şi care, raportat la fiinţa noastră, este tocmai ego-ul.

Pentru a putea depăşi în mod real ego-ul este necesar să-i cunoaştem sfera sa de manifestare. Tot ce generează în fiinţa noastră noi şi noi legături care ne înlănţuie şi ne fixează în acest univers reprezintă câmpul său, domeniul său de acţiune. Simţurile, gândurile, trupul, mintea, atitudinile, prejudecăţile, concepţiile poartă cu toate mai mult sau mai puţin amprenta acestui ego.

Karma yoga ne învaţă cum să putem, prin acţiuni altruiste şi complet detaşate, să ne înăbuşim gradat aceste tendinţe care îşi întind permanent tentaculele asupra fiinţei noastre, manifestându-se prin egoismul nostru funciar. Renunţând astfel gradat la orice formă de ataşament egoist, controlându-ne permanent toate procesele mentale, acţionând complet detaşaţi şi nefiind niciodată legaţi de egoism sau robiţi fructelor sale, urmărind să dăruim toate rezultatele activităţilor noastre Divinului, aducându-I mereu drept jertfă micul şi efemerul nostru „ego”, fiind întotdeauna atenţi şi conştienţi, deschişi şi înţelegători, la toate fenomenele şi stările ce se manifestă în şi prin noi atunci, începem gradat să accedem în acest plan suprem al Libertăţii, deoarece din acel moment, lăsând Voinţa Supremă să acţioneze şi să ne ghideze în tot ceea ce facem, ieşim fulgerător de sub incidenţa legilor Universului „nostru” pentru a fuziona în totalitate cu Armonia Supremă care este Dumnezeu.

„Cine oare poate să trăiască măcar o secundă, sau să respire măcar o secundă, dacă Atotputernicul nu mai vrea aceasta?”

„Dumnezeu este Providenţa atotputernică veşnic activă. Fiecare forţă a manifestării Îi aparţine nu mai Lui şi Îi este supusă Lui. Dumnezeu este TOT şi el este prezent în TOTUL. Noi putem numai să ne închinăm Lui. Deci nu năzuiţi niciodată să culegeţi pentru voi roadele muncii voastre; faceţi detaşaţi binele de dragul binelui. Numai atunci veţi dobândi cu adevărat detaşarea desăvârşită, iar cătuşele cumplite create de simţuri şi minte vor fi rupte şi abia atunci Libertatea noastră completă va fi recăpătată. Libertatea aceasta supremă este ţelul esenţial al sistemului karma-yoga”, afirmă marele yoghin Swami Vivekananda în lucrarea sa „Karma Yoga”.

Înapoi              Continuare

yogaesoteric.net


 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More