Momentul ocult de hiatus echinocţial (echinocţiul de primăvară)

Redactarea finală a acestui material
a fost realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru

ATENŢIE!!! VĂ RUGĂM SĂ LECTURAŢI CU ATENŢIE, DE MINIM DOUĂ ORI, ACEST MATERIAL CE VI SE PUNE LA DISPOZIŢIE, PENTRU A SIMŢI DIN PLIN MANIFESTĂRILE SUBTILE BENEFICE PROFUNDE CE VOR APARE CU OCAZIA ACESTEI INTEGRĂRI INIŢIATICE PE CARE O VOM TRĂI CA ATARE CU TOŢII LA UNISON. VĂ RUGĂM CA ŞI ÎN FINALUL ACESTEI INTEGRĂRI SUBTILE SĂ RELUAŢI ŞI SĂ CITIŢI CU MULTĂ ATENŢIE, DE ALTE DOUĂ ORI, ACEASTĂ PREZENTARE, PENTRU A CRISTALIZA ÎN UNIVERSUL VOSTRU LĂUNTRIC EFECTELE SUBTILE ALE ACESTEI COMUNIUNI CU ENERGIILE SUBTILE BINEFĂCĂTOARE TAINICE ALE ACESTUI MOMENT. PROCEDÂND ÎN FELUL ACESTA, VEŢI DESCOPERI APOI CĂ „UN GRAM DE PRACTICĂ VALOREAZĂ CÂT TONE DE TEORIE”. VĂ MULŢUMIM ŞI VĂ URĂM SUCCES.  
                               Profesor yoga Gregorian Bivolaru


20.03.2013, 11h02’ (00h00UT), 00°10W/50°30’N
20.03.2013, 13h02’ (+2h00UT), 26°06E/44°24’N
     
 (pentru a mări imaginea, daţi click pe desen)

 
La modul general, se poate spune că momentul echinocţiului de primăvară din data de 20.03.2013 continuă  (impulsionând într-un mod specific) procesul ocult de reînnoire benefică, energetică globală ce a început odată cu momentul solstiţiului de iarnă din data de 21.12.2012. Tocmai din această cauză, anul 2013 poate fi considerat pe bună dreptate un an al „Noului Început”.

Din punct de vedere astronomic, echinocţiul de primăvară reprezintă după cum bine știm momentul în care sfera subtilă  de forță a Soarelui atinge punctul de intersecţie al eclipticii cu ecuatorul ceresc, trecând de la latitudinea sudică la latitudinea nordică a sferei cereşti. Tocmai de aceea, ziua este atunci egală ca durată cu noaptea şi, astronomic vorbind, începe primăvara.
Din punct de vedere astrologic, se poate spune că echinocţiul de primăvară din acest an este în mod evident caracterizat de influența sferelor subtile de forţă a trei planete ce se află în domiciliul lor (Neptun, Marte și Luna) și a două planete ce se află în exaltare (Soarele şi Venus), a două planete ce se află în exil (Mercur şi Jupiter), cât și de anumite configuraţii planetare ce manifestă o influență extrem de puternică, de două recepţii mutuale precum și de influența subtilă specifică a anumitor stele fixe ce operează prin intermediul conjuncţiilor astrologice pe care ele le realizează cu sferele de forță ale diferitelor planete.
 

Particularităţile astrologice și subtil-energetice ale echinocţiului de primăvară din anul 2013 

1.Poziţia sferelor de forță ale planetelor în cadrul constelațiilor zodiacale ne atrage atenţia asupra unui anumit cumul subtil energetic care este de natură să justifice din plin numele generic de an al Marelui Început pe care am atribuit-o anului 2013.

 Câmpurile subtil-energetice ale ultimei şi ale primei constelații zodiacale (respectiv constelația zodiacală a Peştilor şi constelația zodiacală a Berbecului) beneficiază de energii subtile specifice uriașe, având cam aceeaşi natură subtilă întocmai precum momentul echinocţiului: toate acestea fac să se manfieste o inefabilă stare de echilibru între vechi şi nou, între un ciclu cosmic ce se încheie şi un ciclu cosmic care începe. Iată în continuare care sunt principalele aspecte ce sunt implicate într-o manieră specifică în această direcție:
– sfera subtilă de forţă planetară a lui Venus se află în exaltare iar sfera subtilă de forţă planetară a lui Neptun se află în domiciliu în Semnul zodiacal al constelației Peştilor. Aceasta asigură finalului anului solar precedent o anumită manifestare spirituală, pregnant protectoare, afectuoasă şi elevată, deoarece sfera subtilă se forță a planetei Neptun este deloc întâmplător supranumită (datorită aspectelor sale armonioase) și „făcătorul de pace universal” iar sfera subtilă de forță a planetei Venus simbolizează prin excelenţă starea de armonie și plenitudine;
– sfera subtilă de forţă a Soarelui se află în exaltare iar sfera subtilă de forţă a planetei Marte se află în domiciliul său în cadrul constelației zodiacale a Berbecului. Aceasta asigură începutului acestui an solar o manifestare profund dinamică, deoarece sfera de forță a planetei Marte este (în aspectele sale armonioase) un simbol al stării de eroism spiritual iar sfera subtilă de forță a Soarelui este, printre altele, un simbol universal al Sinelui Nemuritor Divin (Atman);
– sfera subtilă de forţă a Lunii se află în Semnului zodiacală a Racului. Din punct de vedere astrologic aceasta semnifică faptul că energiile subtile, feminine – care sunt totodată aspectele receptive și concretizatoare ale Manifestării – energii subtile ce facilitează translația armonioasă de la vechiul ciclu cosmic (care s-a încheiat în cadrul anului solar precedent) la noul ciclu (care începe acum, cu noul an solar), toate acestea se află sub auspiciile sferei afective universale, ale creativităţii benefice ce este din plin manifestată (toate acestea sunt subliniate de relaţia armonioasă de trigon ce se manifestă între sfera subtilă de forţă a Lunii şi sferele subtile de forţă ale planetelor Neptun şi Venus). În plus, toate aceste energii feminine subtile oculte se poate spune că vor „reconfigura” tot mai mult de acum încolo evoluţia umanității către un nou mod de viaţă (deoarece sfera subtilă de forţă a Lunii se află în cuadratură cu sfera subtilă de forţă a lui Marte) și toate acestea concură către o nouă formă, superioară, de relaţie dintre ființele umane şi Macrocosmos (deoarece sfera subtilă de forţă a Lunii se află în cuadratură cu sfera subtilă de forţă a planetei Uranus). Toate acestea fac posibilă o abordare pe baze noi a spiritualității de către ființele umane receptive (acest aspect fiind corelat, într-un anume sens, cu plasarea sferei subtile de forţă a Lunii în cuadratură cu sfera subtilă de forţă a Soarelui).
Tot în legătură cu cuadratura dintre sfera subtilă de forță a Lunii și sfera subtilă de forță a lui Uranus, se mai poate adăuga că sfera subtilă de forţă a lui Uranus, ce se află în constelația zodiacală a Berbecului, face ca, sub impactul sferei subtile de forţă a Lunii, acest Nou Început să fie caracterizat în sfera planetară (sfera subtilă de forță a Lunii în constelația zodiacală a Racului semnifică influențele ce sunt exercitate asupra maselor mari de ființe umane) de puternice manifestări spontane, solare, dinamice, creatoare și totodată înnoitoare ce se vor manifesta în multiplele domenii ale existenței umanității.

 Câmpurile subtil-energetice ale constelației zodiacale a Peştilor şi a Gemenilor sunt din plin dinamizate de recepţia mutuală a influenței sferelor de forţă planetare ale lui Mercur şi Jupiter. Totuși, este necesar să luăm în considerație faptul că sfera subtilă de forţă a lui Mercur se află în exil în cadrul constelației zodiacale a Peştilor. În plus, această situație particulară a sferei subtile de forță a lui Mercur este din plin amplificată de conjuncţia ce se exercită asupra acestei sfere subtile planetare la care se adaugă influxul subtil specific al asteroidului Chiron. Sfera subtilă de forţă a lui Jupiter se află la rândul ei în exil în constelația zodiacală a Gemenilor, Semn astrologic care este într-un mod specific dinamizat de influxul subtil specific al sferei de forță a lui Lilith, ce este prezentă aici.
Această relaţie subtil-energetică particulară dintre sfera de forță a planetei Mercur și sfera de forță a planetei Jupiter are loc așadar în cadrul unor Semne de expresie a Elementelor Aer (ce prezintă o polaritate energetică yang) şi Apă (ce prezintă o polaritate energetică yin), fiecare dintre aceste sfere de forţă planetare aflându-se în câmpul subtil-energetic de domiciliu al celeilalte. Aceasta (recepția mutuală dintre sfera de forță a planetei Mercur și sfera de forță a planetei Jupiter) indică printre altele necesitatea de a fi integrate în cadrul existenței umanității de pe această planetă a învățăturilor spirituale autentice, a disciplinelor asa-zise „de frontieră” ce cuprind și cunoașterea ezoterică. Toate acestea vor fi integrate într-un mod instituționalizat (sau altfel spus, prin intermediul structurilor specifice de educație și învățământ ale societății). Deși deocamdată adeseori marginalizate sau chiar ridiculizate, mai ales de către cei sceptici și obtuzi, toate aceste forme de cunoaștere spirituală urmează să devină vrând-nevrând niște realităţi sociale unanime și care vor fi în mod firesc acceptate în viitorul apropiat. Toate acestea vor deveni niște realități inspiratoare și generatoare de treziri și revelații spirituale autentice ce vor avea loc sub directa ghidare a unor ghizi spirituali autentici ce vor fi capabili să integreze și să manifeste (să concretizeze în forme specifice) Voia lui Dumnezeu. Actualul echinocţiu de primăvară semnalează prin urmare, s-ar putea spune, începutul intrării într-o fază nouă de integrare armonioasă, organizată, a tuturor acestor modalități tradiționale de cunoaștere în cadrul sistemelor educaționale moderne. Nu în ultimul rând, suntem totodată avertizaţi și asupra manevrelor oneroase ale şarlatanilor, a veleitarilor şi a falşilor profeţi, cât și a unei eventuale recrudescențe a unor pseudo-şcoli inițiatice ce sunt întemeiate pe baza anumitor informaţii teoretice în mod superficial selectate şi „cârpite” într-un program pseudo-inițiatic, toate acestea conducând doar la exacerbarea egoului şi nu la o reală transformare spirituală a fiinţelor umane.

Câmpurile subtil-energetice ale constelațiilor zodiacale ale Capricornului şi ale Scorpionului sunt din plin dinamizate de recepţia mutuală a sferelor subtile de forţă ale planetelor  Saturn şi Pluto. Sfera subtilă de forţă a lui Pluto se află în constelația zodiacală a Capricornului, iar sfera subtilă de forţă a planetei Saturn se află în constelația zodiacală a Scorpionului.
Această relaţie subtil-energetică are loc în cadrul unor Semne zodiacale ce asigură expresia unor Elemente compatibile între planeta Pământ (constelația zodiacală a Capricornului) şi Apă (constelația zodiacală a Scorpionului), având amândouă, după cum putem observa cu ușurință, o polaritate subtil-energetică yin, feminină, lunară, receptivă, fiecare dintre sferele subtile de forţă ale acestor planete aflându-se totodată în constelația zodiacală de domiciliu ale celeilalte.
Aceasta (recepţia mutuală dintre sfera subtilă de forță a planetei Saturn și sfera subtilă de forță a planetei Pluto) indică, pe de o parte (în universul ființelor umane ce sunt caracterizate în mod preponderent de tendințe inferioare), apariția unor stări de inerţie, influența pe care o va exercita carierismul, setea aberantă de putere şi chiar de înavuţire, conservatorismul, manifestarea unor tendințe de distrugere, tendința de a persista a ceea ce este vechi, finalizarea, precum și anumite energii subtile și structuri ce se află, într-un mod plastic spus, în agonie, dar care se mai pot manifesta într-un mod dramatic, într-o manieră entropică sau chiar destructivă dacă le vor fi oferite anumite condiții. Dincolo de toate acestea, anumite aspecte semnalează manifestări care au ajuns în mod evident la finalul forţei lor de manifestare. Pe de altă parte însă (mai ales în universul ființelor umane pure, în care predomină tendințele elevate, evolutive) această recepţie mutuală semnifică în primul rând o profundă regenerare și o pregnantă transformare lăuntrică ce va conduce în cele din urmă, în mod gradat (datorită impactului din ce în ce mai mare pe care aceste ființe umane profund transformate îl vor avea, prin puterea pe care ele o manifestă datorită proceselor de rezonanță ocultă ce se vor manifesta din plin la nivelul întregii umanități), la transformarea şi la regenerarea spirituală a întregii colectivităţii umane de pe această planetă.

Atunci când toate acestea sunt privite dintr-o anumită perspectivă, această stare de fapt poate fi interpretată ca fiind o expresie a procesului subtil mai întâi de transmutație și apoi de sublimare ce va face cu putință un „salt” evolutiv către o nouă treaptă superioară, atât a vieții cât și a conștiinței, ce va declanșa, până la urmă, transcenderea anumitor limitări și restricții prostești. Într-adevăr, sfera subtilă de forță a planetei Saturn şi sfera subtilă de forță a planetei Pluto reprezintă, atunci când sunt privite din două puncte de vedere distincte, „graniţele” sistemului nostru solar. Sfera subtilă de forță a planetei Saturn este „graniţa” sistemului solar tradiţional, așa cum era conceput din punct de vedere esoteric, deoarece astrologia antică (atât cea occidentală, cât și cea orientală) integra doar sferele de forță ale planetelor ce erau vizibile cu ochiul liber, ultima (cea mai îndepărtată de sfera subtilă de forță a Soarelui) fiind Saturn. Pe de altă parte, sfera subtilă de forță a planetei Pluto reprezintă „graniţa” sistemului nostru solar, așa cum este el cunoscut astăzi, aceasta urmând (în ceea ce privește depărtarea de Soare) sfere subtile de forță ale planetelor Uranus şi Neptun, toate trei (Uranus, Neptun și Pluto) fiind numite în astrologia contemporană „planete transpersonale”.
 

 2. Ce anume ne indică configuraţiile planetare.
Aceste configurații planetare ne indică prin natura lor cu totul specială, faptul că bunul Dumnezeu urmărește să ne comunice ceva foarte important în legătură cu perioada imediat următoare pe care o vom traversa cu toții. În felul acesta, vom putea şti cu anticipație și cât mai bine, ce anume vom avea de făcut. Este vorba de unele configuraţii planetare de anvergură, în cadrul cărora sferele subtile de forță ale planetelor participă în grup, prima semnificaţie a acestui aspect fiind aceea că trebuie să fie rezolvate cât mai repede anumite urgenţe majore pentru umanitate şi că este nevoie tocmai de aceea de unirea tuturor forţelor (din partea unor grupuri cât mai mari de ființe umane care, tocmai de aceea, trebuie să acționeze la unison într-un sens benefic) pentru ca astfel de probleme urgente să fie într-un mod înțelept rezolvate.

La momentul echinocţiului de primăvară din anul 2013, sferele subtile de forţă ale lui Neptun, a Lunii şi a lui Saturn, care se află în cadrul constelațiilor zodiacale Peşti, Rac şi, respectiv, Scorpion, alcătuiesc ceea ce se poate numi Piramida de Apă. Acesta este un ansamblu subtil-energetic ce conferă totodată un uriaș potenţial creator și face cu putință înţelegerea empatică, intuitivă a celorlalți și ne predispune către o foarte mare sensibilitate şi către o viaţă emoţională elevată și foarte bogată. Cei perseverenţi în practica lor spirituală pot tocmai de aceea să atingă, mai ales în această perioadă, stări de conştiinţă foarte elevate. Artiştii pot să manifeste în această perioadă o excepţională și genială imaginaţie creatoare. La foarte multe ființe umane se poate trezi în această perioadă un interes cu totul deosebit pentru studiul practic al ştiinţelor oculte.

Sfera subtilă de forţă a planetei Pluto se adaugă acestui ansamblu subtil-energetic, generând astfel un Triunghi minor şi toate acestea transformă în mod evident Piramida de Apă în configuraţia planetară ce este supranumită Zmeul. Aceasta indică faptul că forţele tainice retrograde, precum şi tendinţele către inerţie sunt impulsionate să se restructureze, să se redefinească spre a fi transformate, mai ales în universul lăuntric al celor puri și elevați, în energii subtile ale reuşitei, care vor facilita atingerea țelurilor benefice pe care ei le urmăresc. Soluţiile optime de ieşire din acest gen de impas se vor afla aşadar, de fiecare dată, chiar în esența (în „miezul”) propriilor probleme cu care ne confruntăm, cât și a dificultăţilor, pe care va trebui să le examinăm în prealabil cu multă atenţie, spre a descoperi chiar acolo, în cauza lor profundă, cheia transcenderii acestora. Aceasta va implica desigur, de fiecare dată, o anumită autodepășire din partea noastră. În acest sens, un străvechi aforism al înţelepciunii afirmă: „Priveşte de fiecare dată cu o foarte mare atenție, până când vei reuși să vezi ceea ce este cu adevărat”.

Sferele subtile de forţă ale planetei Neptun, Mercur, ale asteroidului Chiron, ale planetei Venus, ale planetei Marte, ale constelațiilor zodiacale a Gemenilor și a Racului generează o configurație astrologică ce este cunoscută, la modul tradițional vorbind, sub numele de Nicovala. Această configurație indică existenţa unui bagaj karma-ic considerabil, ce nu mai poate rămâne latent şi care urmează să se manifeste. Acest bagaj trebuie să fie rezolvat chiar acum, indiferent dacă vrem sau nu aceasta, indiferent dacă aceasta ne place sau nu. În cadrul acestui proces de transformare sunt implicate și totodată angrenate atât energiile morale, cât și felurite rezistenţe psihice faţă de diferitele solicitări ale vieţii, ce operează la unison cu intuiţia spirituală şi cu creativitatea superioară. În astfel de momente, fiinţele umane care sunt din plin dedicate transformării lor spirituale și care sunt dăruite către Dumnezeu pot atinge chiar rapid stări de iluminare spirituală sau mai mult decât atât, ele pot experimenta stări de eliberare spirituală. Exprimat într-o manieră plastică, se poate spune că această configuraţie astrologică specială implică din partea ființelor umane stringența exprimării anumitor alegeri sau opțiuni – ceva de genul „acum ori niciodată” sau „ori-ori”, ce se manifestă în forță și care nu mai implică nici o amânare.

Sferele subtile de forţă ale planetelor Pluto, Marte-Uranus şi Luna, ce se află în constelațiile zodiacale Capricorn, Berbec și, respectiv, Rac, generează configuraţia astrologică tradițională ce este cunoscută sub numele de Careul în T cardinal. Toate acestea ne oferă energiile subtile de care avem nevoie pentru a ne depăşi slăbiciunile, pentru a ne accepta într-un mod creator și pentru a ne transforma și eradica toate defectele, toate greşelile, toate imperfecțiunile, spre a putea merge așa cum trebuie mai departe pe calea ce ne conduce la o unire extatică cu bunul Dumnezeu. Tocmai de aceea, această configuraţie este în unanimitate considerată în astrologie ca fiind configurația celor care sunt născuţi să reuşească, a celor care trebuie să realizeze tot ceea ce doresc să facă bun, divin, și elevat.

Sferele subtile de forţă ale planetelor Saturn, Pluto şi Jupiter, ce sunt plasate în constelațiile zodiacale Scorpion, Capricorn și, respectiv, Gemeni, generează configuraţia astrologică ce este cunoscută sub numele de „Mâna destinului” sau „Degetul cel enigmatic al lui Dumnezeu”. Prezenţa acestei configurații în cadrul unei astrograme indică o iminentă transformare majoră, ce urmează cel mai adesea după manifestarea unor crize profunde – ce apar în universul lăuntric (la nivel individual), fie a crizelor unui sistem (ce se manifestă fie în cadrul sferei sociale, fie în cadrul unui grup). Astrologia contemporană menționează faptul că simbolismul acestui aspect este foarte apropiat de acela al sferei subtile de forţă a lui Pluto. De aceea, dacă luăm în consideraţie că aici este implicată și sfera subtilă de forţă a planetei Pluto (ce se manifestă întocmai precum în această situație), atunci se poate spune că această configuraţie astrologică anticipează din plin manifestarea unor evenimente profund transformatoare și totodată purificatoare, ce ne vor aduce, vrând-nevrând, în situaţia de a „renaşte, întocmai ca pasărea Phoenix, din propria noastră cenuşă”.
 

 3.Alte aspecte astrologice deosebit de importante


Aspectul astrologic de opoziţie ce apare între sfera subtilă de forţă a Lunii şi sfera subtilă de forţă a lui Pluto în cadrul constelaţiilor zodiacale a Racului și, respectiv, Capricorn, indică apariţia unei capacităţi cu totul deosebite de angrenare, ce va face cu putinţă realizarea cu succes a unor transformări profunde, şi toate acestea vor conduce chiar la restructurarea umanităţii în conformitate cu anumite necesităţi sociale, ce sunt mult superioare.

Aspectul de sextil ce apare între sfera subtilă de forţă a Soarelui şi influxul subtil specific al asteroidului Juno ce se manifestă în cadrul constelaţiilor zodiacale Berbec şi, respectiv, Vărsător, indică o disponibilitate afectivă mult mărită a fiinţelor umane faţă de experienţele adeseori miraculoase pe care le generează energia subtilă a iubirii, o mult mai mare (și totodată o armonioasă manifestare, ce este dublată de o considerabilă) libertate interioară, ca ne va conecta la sfera afectivă universală sau, altfel spus, la energia nesfârşită a Iubirii Dumnezeieşti. Date fiind toate acestea, se poate spune că Îl vom putea așeza într-un mod mult mai conștient și aşa cum se cuvine pe bunul Dumnezeu pe primul loc în viaţa noastră, iar Iubirea, ca limbaj tainic universal, poate să constituie pentru mulţi dintre noi de acum înainte o cale de-a dreptul miraculoasă pentru a descoperi prin experienţă directă și pentru a înţelege anumite aspecte, anumite atribute dumnezeieşti, precum şi felurite ipostaze ale manifestărilor lui Dumnezeu.

 Aspectul de conjuncţie este în mod evident cel mai puternic dintre toate, acest aspect fiind evidenţiat la momentul echinocţiului de primăvară de mai multe relaţii subtile ale sferelor tainice de forţă planetare:
-sferele subtile de forţă ale planetelor Neptun, Mercur, ale asteroidului Chiron se află în conjuncţie în cadrul constelaţiei zodiacale a Peştilor. Toate acestea prezintă o influență considerabilă în ceea ce privește manifestarea din ce în ce mai pregnantă, la nivel planetar, a cunoașterii inițiatice tradiționale ce este oferită de ghizi spirituali autentici și care face cu putinţă adaptarea sau actualizarea plină de înţelepciune a învățăturilor lor tradiționale la realitățile actuale.
-sferele subtile de forţă ale planetei Venus şi ale Soarelui se află în conjuncţie pe cuspida dintre constelaţia zodiacală a Peştilor şi constelaţia zodiacală a Berbecului (sau, altfel spus, chiar pe momentul „Noului Început”, ce corespunde influenței maxime a hiatusului acestui echinocţiu!). Aceasta semnifică, din punct de vedere inițiatic, „amprentarea” noului an solar (ce începe odată cu actualul echinocțiu de primăvară) cu energiile subtile ale armoniei și iubirii universale (Venus). Toate acestea indică raportarea a unui număr din ce în ce mai mare de ființe umane la Centrul esențial ocult ce se află ascuns în fiecare dintre noi – Sinele Suprem Nemuritor Divin (ATMAN). 
-sferele subtile de forţă ale planetelor Marte şi Uranus se află în conjuncţie în constelaţia zodiacală a Berbecului. Aceasta indică apariţia unor transformări adeseori uimitoare și extraordinar de rapide, chiar dinamice, ce vor avea loc anul acesta la nivel planetar.

Chiar mai importante decât aceste conjuncții planetare sunt însă conjuncţiile dintre sferele subtile de forţă planetare şi sferele de forţă ale stelelor fixe, deoarece sferele subtile de forţă ale planetelor trec prin dreptul lor la o distanţa de ±1° faţă de o stea fixă ce activează astfel un anumit „culoar energetic” ce face să se manifeste o mare forţă subtilă, ce aduce la nivelul sistemului nostru solar energii gigantice, impresionante, ce contribuie adeseori într-un mod decisiv în desfășurarea și finalizarea diferitelor evenimentele ce au loc în viaţa umană – atât individuală, cât şi colectivă. La momentul echinocţiului de primăvară, sunt în mod evident create următoarele conjuncții cu sferele de forţă ale stelelor fixe:
-Soarele (00°00’Berbec) este conjunct cu steaua fixă Scheat (29°34’ Peşti)
-Luna (07°58’Rac) este conjunctă cu stelele fixe Mirzam (07°23’Rac) şi Furud (07°35’Rac)
-Mercur (05°58’ Peşti) este conjunct cu steaua fixă Deneb Adige (05°32’ Peşti)
-Venus (27°54’ Peşti) este conjunct cu steaua fixă Azelfafage (28°17’ Peşti)
-Jupiter (09º04’ Gemeni) este conjunct cu steaua fixă Aldebaran (09º59’ Gemeni)
-Neptun (03°50’ Peşti) este conjunct cu steaua fixă Fomalhaut (04°03’ Peşti)
-Nodul Nord retrograd (19°47’ Scorpion) este conjunct cu steaua fixă Zuben Elschemali (19°22’ Scorpion)
-Juno (02°17’Vărsător) este conjunct cu steaua fixă Alshain (02°17’Vărsător)
-Lilith (20°59’Gemeni) este conjunct cu steaua fixă Bellatrix (20°59’Gemeni).

Dacă sfera subtilă de forţă a Lunii interferează, datorită mișcării aparente foarte rapide a acestui astru lunar pe cer, doar pentru câteva ore cu fluxul imens de energie al sferelor de forţă ale stelelor fixe, iar acela al planetele rapide se manifestă timp de câteva zile, în schimb, planetele lente (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto) rămân în câmpul subtil energetic al stelelor fixe timp de săptămâni sau chiar luni de zile. Aceasta înseamnă că, în felul acesta, fiecare stea fixă corespondentă devine foarte importantă pentru aceste sfere subtile planetare. Tocmai din această cauză, dintre conjuncţiile ce au fost enumerate mai sus, două sunt deosebit de importante, şi anume, cele ce sunt realizate de sfera subtilă de forţă a lui Jupiter şi de sfera subtilă de forţă a lui Neptun.

Conjuncţia dintre sfera subtilă de forţă a lui Jupiter şi sfera subtilă de forţă a stelei fixe Aldebaran este una de lungă durată, tocmai datorită faptului că ea include şi perioada de mişcare retrogradă aparentă a planetei Jupiter. Etapele acestei conjuncţii sunt:
-24.07.2012 – 05.08.2012, prima conjuncţie perfectă a avut loc în dimineaţa zilei de 30.07.2012
-05.12.2012 – 20.12.2012, cea de-a doua conjuncţie perfectă a avut loc în noaptea de 12/13.12.2012, datorată mişcării retrograde aparente a planetei Jupiter
-12.03.2013 – 26.03-2013, cea de-a treia conjuncţie perfectă a avut loc în noaptea de 19.03.2013.

 Pe durata acestor conjuncţii, planeta Jupiter a mai realizat suplimentar o conjuncţie cu Lilith, precum şi o opoziţie cu sfera stelei fixe Antares (şi este demn de menționat aici faptul că în astrologia esoterică steaua fixă Aldebaran mai este supranumită și „Tronul arhanghelului Uriel”), ceea ce amplifică şi totodată nuanţează complexitatea cumulului energetic ce a rezultat, anul 2012 meritându-şi tocmai din această cauză numele de „an profetic” şi concretizându-se pentru fiecare parte a Pământului în felurite moduri caracteristice. Am putea spune, în concluzie, că acest complex subtil energetic Jupiter/Aldebaran(/Lilith) a impulsionat și a susţinut (şi este evident că deja continuă să impulsioneze și să susțină) spiritualitatea în ansamblul ei, şi totodată a avut un rol considerabil în demascarea corupţiei de mari proporţii ce există la nivel planetar, atât în domeniul bancar, cât şi în domeniul juridic. Totodată, toate acestea au făcut să fie demascate anumite planuri criminale, abjecte ale forţele oculte mondiale de orientare satanică (ne referim aici în primul rând la francmasonerie și la așa-zișii „iluminați” satanici). Dat fiind faptul că planeta Jupiter este, după cum se știe, „marele benefic” al sistemului nostru solar, iar steaua fixă Aldebaran este considerată în mod simbolic, după cum deja am arătat, ca fiind „Tronul arhanghelului Uriel”, putem avea speranţe îndreptățite că Bunul Dumnezeu Își va revărsa asupra noastră şi asupra planetei albastre Graţia, ocrotirea, iubirea, inspiraţia creatoare, călăuzirea înţeleaptă, în vederea trezirii spirituale globale a întregii umanități în viitorul apropiat.

[ALDEBARAN este o stea fixă de magnitudine 0,85 din Alpha Taurus (9º47’ Gemeni), de natura planetei Marte. Ea este aşezată în ochiul stâng al Taurului, de unde şi denumirea ei suplimentară de Oculus Tauri, „ochiul Taurului”. Numele ei derivă probabil din arabul Al Dabaran, „succesorul” sau „discipolul”. Ea era steaua de bază a babilonienilor şi, din cauza opoziţiei sale aproape perfecte cu steaua fixă Antares (9º46’ Săgetător), era folosită drept punct de referință în Zodiacul babilonian. Este una dintre cele patru așa-numite „stele regale” ale astrologiei persane, alături de Regulus, Antares şi Fomalhaut. Se spune că ea conferă reușită deplină şi onoare, îndeosebi atunci când influența sa este modulată de conjuncţia cu o planetă benefică, așa cum este acum cazul lui Jupiter.]

Conjuncţia dintre sfera subtilă de forţă a lui Neptun şi sfera subtilă de forţă a stelei fixe Fomalhaut
este una de foarte lungă durată. Etapele acestei conjuncţii sunt:
-15.05.2012 – 24.06.2012, atunci când planeta Neptun a apărut şi totodată s-a păstrat în conjuncție cu steaua fixă Fomalhaut, după care a ieșit din această conjunctură, datorită mişcării sale retrograde aparente
-27.02.2013 – 02.05.2013, prima conjuncţie perfectă ce va avea loc către miezul nopţii, începând cu data de 26.03.2013
-13.07.2013 – 02.10.2013, cea de-a doua conjuncţie perfectă va avea loc spre sfârşitul zilei de 24.08.2013, datorată unei noi mişcări retrograde aparente a planetei Neptun
-24.12.2013 – 23.02-2014, cea de-a treia conjuncţie perfectă, care va avea loc în data de 27.03.2013
-17.10.2014 – 15.12.2014; planeta Neptun rămâne în apropierea stelei fixe Fomalhaut, dar nu va mai realiza o a patra conjuncţie perfectă cu ea.

  Pe durata acestor conjuncţii, planeta Neptun realizează diferite faze ale conjuncţiei sale cu steaua fixă Fomalhaut, împreună cu asteroidul Chiron şi, la începutul anului 2014, şi cu asteroidul Juno. Aspectele energetice oculte extraordinar de complexe în care va fi cuprinsă sfera subtilă de forţă a planetei Neptun pe durata conjuncţiei cu steaua fixă Fomalhaut pot fi înţelese din punct de vedere inițiatic și ca expresia tainică a luptei dintre Lumină şi Întuneric, dat fiind faptul că planeta Neptun indică, printre altele, și anumite moduri fundamentale de transcendere a egoului. Această perioadă profund transformatoare ce este caracterizată de influxul subtil al planetei Neptun va evidenția în felul acesta manifestarea spiritualitatăţii autentice de falsa spiritualitate şi va face cu putinţă să discernem adevărurile divine de pseudo-adevăruri. Toate acestea ne vor permite să distingem diferenţa între Binele Divin şi Rău, între tradiţiile spirituale autentice şi falsele tradiţii etc. Toate aceste aspecte vor fi din plin impulsionate din Tărâmurile Divine și ele vor fi catalizate prin intermediul influenţei tainice a arhanghelului Gabriel, deoarece în cadrul astrologiei esoterice se consideră, deloc întâmplător, că steaua fixă Fomalhaut este „tronul” Arhanghelului Gabriel.

[FOMALHAUT (alpha Piscis Austrinus) – 04°02’57” Peşti. Stea fixă de magnitudine 1.16 de natura relaţiei Mercur-Venus, aşezată în gura peştelui simbolic ce este descris pe cer de această constelație (Peștii). De altfel, numele ei arab, Fam al-Hut, înseamnă „gura peştelui”. Fomalhaut este una dintre așa-numitele „stele regale” ale perşilor, care o numeau, în anul 2582 în.Ch., Hastorang. În acea perioadă, toate cele 4 „stele regale” indicau momentele de solstiţiu şi de echinocţiu: Aldebaran marca 00°00’ Berbec în anul 3044 în.Ch., Antares marca 00°00’ Balanţă în anul 3052 înCh, Fomalhaut marca 00°00’ Capricorn în anul 2582 în.Ch., iar Regulus marca 00°00’ Rac în anul 2345 în.Ch.. Datorită importanței sale deosebite, steaua fixă Fomalhaut este cunoscută sub multe nume. Pe la anul 500 în.Ch., ea era venerată ca stea a răsăritului de soare în templul zeiței Demetra din Eleusis. Se spune că este o stea fixă foarte norocoasă și foarte puternică; totuşi, oamenii superiori care beneficiază de influenţa ei benefică pot atrage și multă invidie din partea celor inferiori. De asemenea, ea susţine procesele de transmutație și de sublimare care conduc gradat de la materialitate la spiritualitate. Faimosul matematician și astronom italian Girolamo Cardano spunea că Fomalhaut poate ajuta nativul să dobândească nemurirea spirituală. Este considerată simbolic, tronul arhanghelului Gabriel.]

 
DICŢIONAR ASTROLOGIC

Piramida de Apă sau Marele Triunghi este configuraţia planetară benefică, armonioasă, care conţine trei planete dispuse la 120° distanţă una de alta, fiecare aflându-se în Semnele de expresie ale aceluiaşi Element. Aceasta indică, în astrogramă, talent, oportunităţi, protecţie divină şi acumulări karma-ice benefice sau ceea ce se numeşte în popor „noroc”. Dacă una dintre ele este conjunctă cu o a patra planetă, configuraţia va avea atunci foarte multă forţă.

Triunghiul minor este o configuraţie planetară ce conţine trei planete alcătuind două sextile şi un trigon. El are o planetă-focar, care primeşte energia celorlalte două şi face configuraţia mai activă, conferind în general exprimarea fericită și elevată a calităţilor creatoare, obiectivitate, inventivitate, concretizare.

Zmeul este configuraţia planetară ce mai este cunoscută şi sub numele de „paraşuta”; ea conţine o Piramidă şi un Triunghi minor. Este o configuraţie mai dinamică decât piramida, deoarece dispune de o opoziţie şi de o planetă-focar care canalizează şi împing spre acţiune energiile planetelor implicate. Bine conștientizat și integrat, zmeul conferă o reuşită sigură.

Nicovala este o configuraţie planetară foarte des întâlnită, alcătuită din două cuadraturi care generează un sextil şi un trigon. Are o importanţă deosebită în interpretarea karma-ică a temei natale, deoarece ea pune problema transformării şi purificării totale a fiinţei apte să se autodepăşească şi să transceandă limitările de orice fel.

Careul in T cardinal este configuraţia planetară alcătuită din trei planete, două fiind în opoziţie, iar a treia formând cuadraturi cu fiecare dintre ele; această a treia planetă se numeşte „planeta-focar” şi primeşte energiile celorlalte două. De aceea, ea este una dintre planetele principale ale respectivei teme astrale. Modul vibrator în care se află planeta-focar determină existenţa a trei tipuri de careu în T:
-careul în T cardinal – acesta semnifică în general dinamism, dar şi crize relaţionale;
-careul în T fix – acesta semnifică în general putere de concentrare, perseverenţă, dar şi ataşament faţă de planul material;
-careul în T mobil – acesta semnifică în general instabilitate, schimbări, aptitudini pentru călătorii, educaţie şi comunicare.

Mâna destinului este configuraţia planetară cunoscută şi sub numele de „YOD” sau „degetul lui Dumnezeu”. Ea formată din două planete în sextil, ambele fiind totodată și în inconjuncţie (150°) cu o a treia. Aceasta este planeta-focar sau „degetul”. Configuraţia este foarte semnificativă pentru astrologia karmică, mai ales când ea implică una dintre axele importante ale temei (Axa Ascendent-Descendent, axa Mijlocul Cerului-Nadir) sau un Nod Lunar. Planeta-focar arată ce energii trebuie regenerate, poziţia sa în Semnul zodiacal arată calea, iar poziţia în Casă arată domeniul de viaţă ce trebuie transformate. Tot planeta-focar este și punctul care asigură trecerea la configuraţia de YOD, ea relevându-i nativului menirea în această lume.

yogaesoteric
20 martie 2013

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More