Personificarea adecvată a energiilor subtile în tradiția tantrică (IV)

În tradiţia spirituală orientală, prezentarea energiilor polare (lunar – solar, feminin – masculin) la nivelul fiecărui centru de forţă (chakra) al ființei umane este realizată, într-un mod mult mai accesibil și mai ușor de înţeles, apelând la personificarea lor. Energia de polaritate feminină, lunară, receptivă (Yin) este exprimată prin calitățile unei zeiţe (Devi), care este contrapartea zeului corespondent al aceleiași chakra, ce reprezintă, la rândul său, aspectul masculin, solar, emisiv (Yang). Continuăm prezentarea perechilor polare ale zeităților corespondente pentru fiecare chakra în parte.

Citiţi a treia parte a articolului

Panchavaktra Shiva și Shakini Shakti (vishuddha chakra)

 • Forţa masculină esențială: Panchavaktra Shiva.
 • Energia feminină esenţială: Shakini Shakti.

Panchavaktra Shiva – este Forţa masculină guvernatoare a celei de-a cincea chakra. El este reprezentat ca având pielea de culoare albastru-camfor și se dezvăluie prin cinci dintre aspectele sale principale (Aghora, Ishana, Tat Purusha, Vamadeva (Varna Deva) și Rudra (sau Saddyojata)), care corespund analogic cu cele cinci laturi ale firii umane. Cele cinci aspecte ale lui Panchavaktra Shiva simbolizează identificarea sau fuziunea celor cinci elemente subtile (pământ, apă, foc, aer și eter), unificate acum în forma lor cea mai pură.

Panchavaktra Shiva apare ipostaziat la nivelul celei de-a cincea chakra ca mare învăţător si Ghid spiritual. La acest nivel toate elementele subtile sunt resorbite într-un unic aspect dumnezeiesc nediferenţiat, ceea ce conferă o viziune atotcuprinzătoare şi vastă. Cu ajutorul cunoaşterii spirituale dobândite prin energizarea intensă a centrului de forţă vishuddha chakra poate revelat Adevărul Ultim Dumnezeiesc, pe fondul unei stări de atemporalitate, sau altfel spus, prin transcenderea profundă a energiei timpului. Prin concentrarea intensă asupra echilibrului deplin dintre toate cele cinci elemente subtile (tattva-e), yoghinul va dobândi o stare profundă şi durabilă de fericire, care conduce gradat la starea de unitate perfectă a conștiinței (non-dualitate). Panchavaktra Shiva conferă starea de elevare a conștiinței până la completa cunoaștere spirituală, transcendentă. Purificat de ultimele rămăşiţe karma-ice ale trecutului său, care încă îl mai condiționau, iniţiatul „moare“ și apoi renaște în conştiinţa unității depline cu Supremul Absolut.

Shakini Shakti – manifestată la nivelul celei de-a cincea chakra reprezintă simbolul Purității dumnezeieşti. Pielea ei este trandafirie şi ea este îmbrăcată într-un sari albastru și un ilic verde. Ea este aşezată în stânga iubitului ei, Shiva, pe o floare de lotus roz și are cinci capete, care simbolizează întregul spectru senzorial unificat în akasha: miros, gust, văz, pipăit sau simţ tactil și auz. La nivelul celei de-a cincea chakra toate aceste cinci elemente subtile (tattva-e) sunt unificate și aspirantul spiritual dobândește astfel controlul perfect asupra celor cinci instrumente subtile senzoriale (nas, limbă, ochi, piele, urechi) şi asupra celor cinci instrumente de acţiune (anus, organe sexuale, picioare, mâini, coarde vocale).

Shakini Shakti este cea care conferă yoghinului plin de aspirație stări extatice de conştiinţă, precum și puteri paranormale, spirituale (siddhi-urile), specifice acestui centru de forţă.

Ea ţine în mâinile sale următoarele obiecte cu atribute simbolice:

 1. a) Craniul – reprezintă resorbția în vishuddha chakra a tuturor aspectelor inferioare legate atât de înlănțuirea în lumea materială, cât şi de tendinţa ființelor umane de a se lăsa amăgite şi apoi subjugate de tentațiile lumești;
 2. b) Ankusha – cârligul care se foloseşte pentru dirijarea și controlul elefantului Gaja, care simbolizează intelectul ființei umane;
 3. c) Shastra – scrierile sacre care reprezintă izvorul cunoaşterii superioare de unde putem învăța arta de a trăi şi de a ne comporta într-un mod înţelept, ceea ce face ca întreaga noastă existență să fie mai mereu lipsită de obstacole şi plină de bucuria divină de a trăi.
 4. d) Mala – mătăniile de rugăciune reprezintă un auxiliar preţios al concentrării. Perlele sunt aici atinse pe rând cu vârfurile degetelor. Bacă bobitele din care sunt făcute ar fi din lemn sau anumite semințe de plante, ele ar putea absorbi energia subtilă a ființei umane care le foloseşte, astfel încât ar putea dinamiza din nou stările de conştiinţă anterioare nedorite. Dacă însă, sunt confecţionate din cristal, giuvaeruri sau alte materiale prețioase, ele se încarcă foarte mult din punct de vedere subtil energetic cu energii pure, elevate. În acest sens, se poate afirma că vârfurile degetelor sunt într-o strânsă legătură cu propria conştiinţă. Atenția focalizată pregnant la nivelul vârfurilor degetelor stabilește o legătură directă cu starea de atenţie şi de concentrare în planul conştiinţei. Prin urmare, mătăniile sunt un mijloc simplu și eficace de concentrare, de retrăire a unor stări spirituale experimentate anterior şi reprezintă, totodată, o modalitate de a anihila agitaţia mentală și tendinţa de dispersie a gândurilor.

Memoria, prezența de spirit, intuiția, dar și spontaneitatea se află în strânsă legătură cu energia specifică lui Shakini Shakti. Luând în considerare faptul că vishuddha chakra este centrul de forţă a cărui funcţionare este corelată cu trăirea viselor, nu greșim dacă afirmăm despre Shakini Shakti că transmite adesea învăţăturile sale prin intermediul viselor semnificative (de exemplu: visele iniţiatice). La acest nivel sunt înregistrate și înmagazinate în Memoria subtilă cosmică (akasha) toate informațiile și experiențele acumulate de-a lungul timpului în întreaga Creație. În cazul în care iniţiatul a atins nivelul de conştiinţă predominant la nivelul lui vishuddha chakra, toate exprimările şi ideile sale spirituale capătă un impact profund asupra celor cărora li se adresează.

În textul sanscrit Shat Chakra Nirupana se afirmă că Shakinitrăieşte în vase și se hrăneşte cu lapte”. Această afirmaţie sugerează că energia lui Shakini Shakti se poate condensa material sub forma calciului care contribuie în trupul uman la formarea scheletului. Glanda tiroidă şi glandele paratiroide sunt controlate de Shakini Shakti prin intermediul energiei din vishudha chakra. În medicină este descrisă pe larg funcţia glandelor paratiroide metabolismul calciului. În limbajul ocult, laptele simbolizează sperma, cu alte cuvinte, prin influența divină a acestei Shakti, lichidul spermatic este transmutat şi sublimat în forme de energie pure şi elevate (soma sau amrita – nectarul zeilor).

Shiva Ardhanarishvara și Hakini Shakti (ajna chakra)

 • Energia masculină esențială: Shiva Ardhanarishvara.
 • Energia feminină esențială: Hakini Shakti.

Shiva Ardhanarishvara este reprezentat jumătate bărbat şi jumătate femeie şi reprezintă în realitate Androginul divin, în care cele două principii polar opuse, masculin (Yang) – feminin (Yin). echilibrate perfect se dizolvă inefabil în Unitatea dumnezeiască, Una şi fără dualitate. Jumătatea Sa masculină este de culoare albastru-camfor. Tridentul din mâna Sa dreaptă semnifică în mod simbolic controlul perfect al celor trei energii dumnezeieşti principale prin care El acţionează în procesul manifestării Creaţiei: Iccha Shakti (energia voinței), Jnana Shakti (energia cunoașterii) și Kriya Shakti (energia acțiunii). La nivelul lui ajna chakra, dualitatea este transcensă și se revelează gradat Unitatea dumnezeiască, absolută.

Shiva Ardhanarishvara reprezintă conştiinţa umană extraordinar de elevată. Ființa umană dinamizată preponderent la nivelul lui ajna chakra, prin grația lui Shiva Ardhanarishvara se manifestă ca o fiinţă perfectă, strălucitoare, cu adevărat fascinantă și care radiază în jurul său iubirea și înțelepciunea dumnezeiască, precum un Soare care înlătură întunericul nopții ignoranței.

Cel de-al treilea ochi al lui Shiva, numit Shiva Netra reprezintă trezirea deplină a clarviziunii spirituale. De la nivelul lui Sadashiva Tattva, Shakti și Shiva nu mai sunt deloc separați ca aspect feminin și masculin, ci sunt fuzionați în eternitate într-o stare de unitate dumnezeiască. Shiva Ardhanarishvara stăpâneşte complet învăţătura spirituală referitoare la controlul perfect al energiilor prana-ice pentru a atinge starea de desăvârşire spirituală. Devata Shiva este forţa dumnezeiască esențială a tuturor conştiinţelor şi a tuturor cunoştinţelor.

Hakini Shakti – apare reprezentată la nivelul lui ajna chakra ca având patru braţe şi şase capete. Pielea ei este de culoare roz deschis și strălucitoarele ei bijuterii de aur sunt împodobite cu pietre preţioase rare. Ea este aşezată pe o floare de lotus şi este îmbrăcată cu un sari roșu. Hakini Shakti oferă necondiționat yoghinului perseverent revelarea Conştiinţei unității perfecte și a Adevărului Ultim Dumnezeiesc.

Ea ţine în mâinile sale următoarele obiecte simbolice:

 1. a) Toba Damaru – mâna ei dreaptă ține toba lui Shiva, în care se bate ritmul Universului;
 2. b) Craniul – simbol care sugerează transcenderea şi eliberarea de planurile inferioare ale Manifestării;
 3. c) Mala Japa – mătăniile, folosite ca adjuvant pentru concentrare şi meditație;
 4. d) Bhairava Mudra – cealaltă mână dreaptă este ridicată şi menţinută în gestul (mudra) neînfricării, care oferă protecție aspiranților spirituali puri şi perseverenți.

La cel de-al treilea cap al lui Hakini Shakti în mod simbolic glanda hipofiză este reprezentată ca ieşind uşor în evidenţă, fiind înconjurată de un lichid apos, ce se prelinge din soma chakra (chakra Lunii), situată în cerul gurii, sub zona de proiecție în trup a lui ajna chakra. Acest lichid apos (soma sau amrita – nectarul zeilor) curge din zona capului, apoi de-a lungul coloanei vertebrale până în zona coccigiană.

În cazul dinamizării preponderente a lui ajna chakra, yoghinul avansat se află aproape permanent în starea de comuniune cu Conştiinţa dumnezeiască, indiferent de acţiunea pe care el o realizează în acel moment. El manifestă, de asemenea, capacitatea de a „vedea” precis trecutul, prezentul şi viitorul.

Yoghinul devine chiar pentru el însuşi o revelaţie supremă, el întruchipează toate fațetele Manifestării în forma lor esențială şi cea mai pură. Pentru o astfel de fiinţă umană, modificările de orice gen, fie temporale sau spaţiale, fie interne sau externe, nu mai au nicio relevanţă, deoarece ea a atins o stare de Conştiinţă nediferențiată, dincolo de orice dualitate.

La o astfel de fiinţă, ida nadi (energia subtilă lunară), pingala nadi (energia subtilă solară) și sushumna nadi (energia mediană, neutră) se unesc la nivelul lui ajna chakra. La nivelul canalului median (sushumna nadi), energia lunară şi solară se echilibrează în mod perfect, prefigurând trezirea stării Androginale Glorioase, care este anticamera stării de Eliberare spirituală, supremă.

Extras din cartea Tantra Yoga. Calea tradiţională esoterică a Indiei ce face cu putinţă trezirea gradată în universul fiinţei umane pline de aspiraţiei a extazului amoros, publicată la Editura Shambala, tipărită la Ganesha Publishing House.

Citiţi şi:
Androginul
Aforisme şi cugetări despre starea androginală, despre fericirea în cuplu şi despre continenţa sexuală
Vishuddha Chakra – aspecte psihologice

 

yogaesoteric
23 aprilie 2021

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More