Pielea trupului uman, o tainică şi nebănuită reflexie a anumitor atribute divine (III)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiţi a doua parte a articolului

DASHA MAHA VIDYA este panteonul hindus al celor zece Mari Puteri Cosmice, care sunt cele zece aspecte fundamentale ale Supremei Mame Divine MAHA SHAKTI, contrapartea lui Dumnezeu Tatăl. Fiecărei Mari Puteri Cosmice îi este atribuită una sau mai multe culori specifice, care simbolizează felurite aspecte pe care acestea le manifestă. Iată câteva dintre ele:

Marea Putere Cosmică a Timpului, KALI, este supranumită şi „zeiţa cea neagră ca cerul infinit al nopţii”. Trupul ei de culoare neagră este, de fapt, alcătuit dintr-un curcubeu de culori. Asemenea găurilor negre ale universurilor, KALI resoarbe sau „dizolvă”, în final, absolut tot ce a fost creat, fiind asociată astfel cu Vidul transcendent. Conform viziunii înţeleptului Ramakrishna, „KALI în ipostaza sa de SHYAMA este Mama cea fermecătoare de culoare albastru intens, care este însoţită de Dumnezeul Eternităţii şi al Infinitului.” Însă, în majoritatea ipostazelor sale, KALI este reprezentată cu trupul de culoare neagră. În străvechiul tratat indian Kalitantra, zeiţa este prezentată ca având culoarea pielii precum cea a unui nor întunecat şi vineţiu dinaintea furtunii. Ea dansează deasupra trupului inert şi alb al lui SHIVA. Simbolismul sublim al acestei reprezentări revelează două aspecte fundamentale ale Realităţii Dumnezeieşti: pe de o parte, aspectul static şi transcendent al Conştiinţei (care este identificat cu SHIVA), iar pe de altă parte aspectul dinamic şi imanent al conştiinţei (care este simbolizat cu dansul lui KALI). În această reprezentare iconografică, SHIVA este alb deoarece El semnifică Lumina dumnezeiască infinită. Nuditatea primordială a trupului lui KALI, la fel ca şi aceea a zeului SHIVA din această reprezentare tradiţională, semnifică starea de libertate.

Marea Putere Cosmică a Compasiunii şi a Graţiei Dumnezeieşti, TARA, este înfăţişată simbolic în diferite aspecte şi culori: ea poate fi albă şi imaculată (în aspectul său de SITATARA), atunci când exprimă Logosul Dumnezeiesc şi compasiunea infinită, poate fi roşie (în aspectul său de KURRUKULLRA), poate fi verde (în aspectul său de SHYAMATARA), poate fi albastră sau neagră (în aspectul său de NILA SARASVATI TARA), ori poate fi multicoloră (în aspectul său de CHITRA TARA), atunci când manifestă efemerul şi iluzia vieţii ignorante. Se povesteşte că în timp ce NILA SARASVATI practica anumite forme de TAPAS (sau austerităţi) pe malul lacului Chola (situat în apropierea muntelui sacru Meru), energia ei pură s-a scufundat în apă şi a conferit, de atunci înainte, culoarea albastră trupului zeiţei. De asemenea, tot în această ipostază a Sa, TARA capătă culoarea albastră sau neagră atunci când coboară în pântecele Universului. TARA cea Albă simbolizează puritatea, şi ea este cea care dăruieşte longevitate şi energie celor care o adoră, ei putând după aceea să folosească acea energie pentru practica lor spirituală. TARA cea Verde este cea mai blândă manifestare a Marii Puteri Cosmice TARA, care ne ghidează plină de generozitate în ascensiunea noastră spre dobândirea stării de Iluminare. Ea a luat această culoare atunci când a coborât în lumea Manifestării. TARA cea Roşie reprezintă energia pasională, iar culoarea sa roşie-aurie trezeşte deopotrivă iubirea trupească şi iubirea spirituală. Această ipostază a sa oferă adoratorilor săi sănătate şi o existenţă plină de bucurie.

Marea Putere Cosmică a Frumuseţii şi a Armoniei Universale este TRIPURA SUNDARI sau, altfel spus, „Frumoasa celor trei lumi”. Ea este reprezentată goală sau purtând un veşmânt fin de culoare roşie. Această culoare, „mai strălucitoare decât milioane de sori” semnifică starea ei de fericire extatică, cunoaşterea ei iluminatoare şi totală, precum şi compasiunea ei nemărginită pentru toate fiinţele Creaţiei. Ea ajută fiinţele umane să ajungă în „centru”, adică la cunoaşterea Adevărului Ultim, care le va releva Scânteia Dumnezeiască din ei (Spiritul Nemuritor ATMAN).

Marea Putere Cosmică a Spaţiului infinit, BHUVANESHVARI, este cea care protejează toate lumile din Manifestare, fiind denumită şi Regina Glorioasă. În unele reprezentări, ea are culoarea Soarelui, şi mai este, de asemenea, descrisă ca având culoarea aurie, roşie sau albastră. Fiecare dintre aceste culori semnifică cele trei tendinţe fundamentale (GUNA-uri) ce pătrund orice manifestare: SATTVA (forţa care hrăneşte energia creatoare) RAJAS (forţa care hrăneşte pasionalitatea) şi TAMAS (forţa care determină inerţia şi sentimentele nefaste). Ea este Mama Dumnezeiască care protejează toate lumile. Trupul ei este întregul Macrocosmos, iar nenumăratele fiinţe care există reprezintă ornamentele şi podoabele ei de preţ.

Marea Putere Cosmică a Sacrificiului Suprem, TRIPURA BHAIRAVI, este inegalabila şi teribila forţă de acţiune a Divinităţii care distruge şi elimină tot ceea ce este rău şi impur, care transformă (în sens evolutiv) diferitele tipuri de manifestări şi care totodată reprezintă o renaştere, prin procesul de sublimare. Ea este cel mai adesea înfăţişată ca fiind de culoare roşie, simbol al aspiraţiei arzătoare, transformatoare şi alchimizatoare spre desăvârşire.

Marea Putere Cosmică a Curajului Dumnezeiesc, CHINNAMASTA, este reprezentată ca fiind zeiţa cu capul tăiat, ce oferă discernământul dumnezeiesc. Este înconjurată de o tainică lumină aurie. Unele reprezentări tradiţionale o înfăţişează cu trupul de culoare violet, iar alteori de culoare roşie, ce simbolizează sângele care ţâşneşte din zona gâtului retezat. Acţiunea fulgerătoare a lui CHINNAMASTA anihilează într-un mod teribil şi fulgerător egoul limitator, fiind cea mai expresivă cale de a sugera transformarea fundamentală a fiinţei umane, de a renunţa la individualitatea limitată şi efemeră a egoului, pentru ca apoi, aceasta să fie resorbită extatic în plenitudinea Conştiinţei Universale a lui Dumnezeu Tatăl.

Marea Putere Cosmică a Stopării şi a Fascinaţiei Dumnezeieşti, BAGALAMUKHI, deţine (printre altele), uluitoarea putere de a stopa sau de a opri brusc orice mişcare şi orice activitate care are loc atât la nivelul Macrocosmosului, cât şi la nivelul Microcosmosului fiinţei umane. Puterea Sa de fascinaţie blochează orice manifestare. Ea este reprezentată ca având culoarea galbenă, ce simbolizează natura energiei radiante, luminoase şi profund purificatoare. De asemenea, galbenul mai semnifică şi puterea strălucitoare a cunoaşterii spirituale, care risipeşte întunericul ignoranţei.

Marea Putere Cosmică a Vacuităţii, DHUMAVATI, este cea care acordă aspiranţilor sinceri înţelepciunea celor mai ascunse taine ale vieţii şi ale morţii. Ea ne ajută să ne maturizăm spiritual şi să ne depăşim cu succes etapa dorinţelor efemere. Ea aruncă un „văl” peste ceea ce este evident şi aparent clar, în unicul scop de a revela ceea ce este ascuns şi tainic în profunzimile nebănuite ale fiinţei noastre. Este reprezentată ca fiind o femeie înaltă, cu părul lung şi încâlcit, pielea de culoare închisă, faţa cu multe riduri şi membrele trupului de culoare roşie. Ea are o expresie teribilă care înspăimântă pe cei care se complac în greşeală şi ignoranţă.

Marea Putere Cosmică a Ordinii şi Sincronicităţii Dumnezeieşti, MATANGI, este reprezentată având tenul negru cu nuanţe de verde închis, precum strălucirea smaraldului noaptea, iar mâinile ei delicate au strălucirea safirului pur. Această culoare reprezintă în mod simbolic cunoaşterea profundă a semnificaţiilor tuturor aspectelor din Creaţie, care ne conduce dincolo de limitele convenţionalului. Ea este totodată şi un simbol specific pentru energia esenţială a vieţii. MATANGI conferă un anumit rafinament estetic, puterea cunoaşterii profunde a simbolurilor şi arhetipurilor, precum şi mari talente artistice. Cei care o evocă sunt ajutaţi să obţină perfecţiunea în realizarea operelor artistice.

Marea Putere Cosmică a Comorilor universale, KAMALATMIKA, zeiţa bogăţiei, a frumuseţii, a fertilităţii, a iubirii şi devoţiunii, fiind regăsită la romani ca Venus, iar la greci ca Afrodita, este reprezentată de culoare galbenă. Ea îndeplineşte fulgerător toate dorinţele adoratorilor săi şi, în primul rând, îi ajută să îşi reveleze latura cosmică a fiinţei lor. Aceasta reprezintă, în realitate, forma supremă şi desăvârşită de adorare a lui KAMALATMIKA, menită să pună capăt oricăror zbateri interioare. Pentru aceasta, ea revarsă o gigantică cascadă de Graţie şi Iubire celestă.

O altă ipostază a Mamei Dumnezeieşti este PARVATI. Ea a mai fost denumită şi GAURI, care în limba sanscrită înseamnă „galben auriu strălucitor”. GAURI este acea SHAKTI care a devenit contrapartea feminină a lui SHIVA, Marele Zeu şi Maestrul tantric al tuturor yoghinilor. După ce a ajuns să îşi transmute şi să îşi sublimeze perfect şi integral potenţialul creator sexual, PARVATI a realizat anumite asceze yoghine (TAPAS-uri) foarte riguroase şi, graţie progreselor spirituale pe care le-a făcut, pielea sa a devenit de culoarea galben intens strălucitoare, precum aceea a Soarelui. Acest fenomen a apărut spontan în aura lui PARVATI, deoarece ea şi-a amplificat extraordinar de mult curentul subtil cosmic colorat galben.

GANESHA, cunoscut şi sub numele de zeul cu cap de elefant, este cel de-al doilea fiu al lui SHIVA şi al lui PARVATI. În tradiţia tantrică, se consideră că GANESHA ocroteşte şi ghidează relaţiile sexuale, orientându-le în sens spiritual, şi de asemenea, întruchipează păstrătorul misterelor tantrice. Pe YANTRA sa tradiţională există două triunghiuri care se întrepătrund: unul cu vârful în sus şi altul cu vârful în jos, ce formează o stea cu şase colţuri. Triunghiul cu vârful în sus este de culoare galbenă, şi el reprezintă seva (esenţa vitală) masculină, şi totodată elixirul nemuririi. Acest triunghi are aceeaşi culoare cu pielea lui GANESHA, care este tot de culoare galbenă. Credinţa în El generează o mare forţă, precum şi puterea de a inversa curgerea obişnuită spre în jos a energiei şi orientarea sa ascendentă. Aceasta permite astfel activarea centrilor superiori de forţă din fiinţa noastră. Divinul GANESHA este foarte puternic şi curajos, de neclintit.

SARASVATI este contrapartea feminină a lui BRAHMA-Creatorul, şi totodată zeiţa înţelepciunii, a artei oratorice şi a muzicii.
În străvechile texte Purana-e se menţionează că SARASVATI s-a născut pe pământ, sub forma unui râu. În Padma Purana, SARASVATI este prezentată cu pielea de culoare neagră, în ipostaza sa de salvatoare a Universului cuprins de oceanul de flăcări (BADAVAGNI), ce a fost creat de furia răzbunătoare a zeului AURVA. La rugămintea zeilor, SARASVATI a stins flăcările mistuitoare în apele oceanului din vest.

Zeul INDRA este regele tuturor zeilor, dar totodată şi zeul războiului, al fulgerului şi al furtunii, cel mai mare dintre războinici şi cel mai puternic dintre toate fiinţele. INDRA este descris ca fiind foarte puternic, având pielea de culoare roşiatică şi două sau patru braţe foarte lungi. El este apărătorul zeilor şi al întregii omeniri împotriva forţelor răului, dar cel mai adesea este cunoscut ca zeu al fulgerului, mânuind cu iscusinţă şi putere arma celestă, VAJRA (fulgerul).

Zeul KRISHNA este încarnarea perfectă a Iubirii Dumnezeieşti. El este reprezentat, de obicei, ca având culoarea neagră. Există o minunată poveste indiană care descrie o discuţie între tânărul KRISHNA şi mama sa, YASHODHA. Fiul a întrebat-o pe mamă de ce pielea sa este neagră, iar cea a iubitei sale RADHA este atât de luminoasă. Râzând, mama sa i-a răspuns că ochii minunaţi ai iubitei sale sunt conturaţi cu culoarea neagră, iar el văzând la un moment dat strălucirea puternică a privirilor iubitei sale, a fost pe loc fermecat şi astfel a devenit şi el de culoarea neagră. În alte reprezentări tradiţionale, KRISHNA este înfăţişat cu pielea de culoare albastră, deoarece este o încarnare a zeului VISHNU, care stăpâneşte domeniul apelor, şi de aceea, pielea albastră a lui KRISHNA evocă puterea apelor creatoare ale Gangelui.

 

Zeul HANUMAN este devotul plin de fervoare al lui RAMA (o altă încarnare a lui VISHNU). În mod tradiţional, HANUMAN este reprezentat ca având un cap de maimuţă şi este înfăţişat la picioarele lui RAMA, plin de umilinţă şi adoraţie. Cel mai adesea, pielea lui HANUMAN este reprezentată ca fiind de culoare roşie datorită faptului că uneori el mai este denumit şi RUDRA. Se consideră că HANUMAN este încarnarea lui SHIVA, în ipostaza sa de RUDRA SHIVA, care este de culoare roşie. De asemenea, există o legendă care o prezintă pe SITA, consoarta lui RAMA, vopsindu-şi zilnic părul şi fruntea cu o pulbere de culoare roşie. Întrebând-o de ce face zilnic aceasta, SITA i-a răspuns că se vopseşte astfel pentru a-i plăcea lui RAMA. Dorind să facă mereu ceva bun pentru RAMA, HANUMAN a început să-şi picteze întregul trup cu roşu, ca să îi placă acestuia. De atunci, el este aproape mereu reprezentat cu pielea de culoare roşie.

Se spune că în timpul ascezelor sale foarte riguroase din peşterile munţilor Himalaya, trupul marelui mistic tibetan Milarepa a devenit de culoarea verde. Dorind să îşi ispăşească toată KARMA nefastă pe care a acumulat-o, el a meditat solitar, foarte mulţi ani, în condiţii extrem de grele, şi s-a hrănit foarte mult timp doar cu urzici. Astfel, pielea sa a devenit de culoare verde. Deşi a petrecut în munţi ani foarte grei de penitenţă, se spune că ochii îi erau extrem de vii şi sclipitori, ca două diamante, şi exprimau împăcarea interioară, faţa sa avea un aer celest, divin, iar pielea sa colorată de anii petrecuţi în aer liber emana o aură de pace extatică.

În încheiere, putem spune că, în realitate, Dumnezeu Tatăl este cel care realizează toate acţiunile. Priviţi cu multă atenţie cele douăsprezece mâini ale lui SHIVA, ce apar în reprezentările iconografice hinduse. Pentru cel intuitiv şi înţelept, fiecare dintre acestea simbolizează o anumită acţiune. SHIVA simultan râde, dansează, face amor cu continenţă, luptă cu cei răi etc. Acţiunile Lui sunt în permanenţă complexe şi nenumărate. Toate acestea fiind profund misterioase, sunt dificil de înţeles pentru un om obişnuit şi încă şi mai dificil de exprimat în cuvinte. Credeţi cu tărie în miracolele dumnezeiești şi apoi lăsaţi-vă în voia lor, pentru că, dacă îi veţi cere lui Dumnezeu Tatăl să îşi reverse Graţia asupra voastră, El vă va dărui tot ceea ce veţi cere.

 

Extras din cartea Aproape totul despre pielea trupului şi tainele ei, de profesor de yoga Gregorian Bivolaru, publicată la Editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.


Citiţi şi:

Dumnezeu se reflectă în 10 oglinzi

KRISHNA – Marele avatar şi învăţător divin (I)

Anahata Chakra – sinteză
 

yogaesoteric
5 aprilie 2018

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More