Plângere penală împotriva procurorului Delcea Marian pentru punerea la dispoziţie presei în mod ilegal şi abuziv a rechizitoriului MISA


PLÂNGERE PENALĂ


împotriva procurorului DELCEA MARIAN

, procuror în cadrul

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti

, pentru săvârşirea infracţiunilor de

abuz în serviciu contra intereselor persoanelor


, prevăzută şi pedepsită de

art.246 Cod penal,

şi

abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi


, prevăzută şi pedepsită de

art.247 Cod penal, abuz în serviciu contra intereselor publice

, prevăzută şi pedepsită de

art.248 Cod penal, abuz în serviciu în formă calificată

, prevăzută şi pedepsită de

art.248 ind.1 Cod penal,

precum şi pentru săvârşirea oricăror altor infracţiuni vor reieşi din cercetările pe care le veţi dispune

.

Ne întemeiem prezenta plângere pe următoarele considerente de fapt şi de drept:

 


DOAMNEI PROCUROR GENERAL AL ROMÂNIEI, D-NA LAURA CODRUŢA KÖVESI

 


I. ÎN FAPT:                                                                                           

Subsemnaţii avem calitatea de inculpaţi în Dosarul penal nr.6D/P/2004 al D.I.I.C.O.T. – S.T.B., dosar instrumentat de dl. procuror Delcea Marian.

În data de 15.06.2007, domnul procuror DELCEA MARIAN, cu rea-voinţă şi în mod abuziv, a furnizat cotidianului „Jurnalul Naţional” o copie în formă electronică a Rechizitoriului pe care l-a întocmit în dosarul mai sus menţionat. Rechizitoriul furnizat de către procurorul Delcea Marian, ce prezintă antetul Ministerului Public, a fost astfel postat pe internet în întregime, fapta abuzivă a acestuia cauzându-ne
o vătămare foarte gravă a intereselor noastre legale.

Rechizitoriul se poate citi sau downloada şi în prezent de la adresa de internet


http://www.jurnalul.ro/mediaLibrary/public/2007-06-15/rechizitoriuMISA.doc


. În urma acestei postări pe internet a Rechizitoriului care îi priveşte pe subsemnaţii, au apărut numeroase articole defăimătoare la adresa noastră în presă, ce conţin extrase din el, ceea ce ne-a produs prejudicii de imagine de nereparat. Reacţia negativă şi efectele dezastruoase asupra membrilor familiilor noastre, care au suferit foarte mult, a colegilor de muncă, a prietenilor şi a colectivităţii în care trăim nu au întârziat să apară.

A fost extrem de şocant pentru noi să aflăm de pe internet că suntem trimişi în judecată în dosarul în care eram cercetaţi, deoarece acest aspect nouă nu ne-a fost comunicat în mod oficial nici până în prezent. Arătăm că subsemnaţilor nu ni s-a prezentat întreg materialul de urmărire penală, niciunul dintre noi nesemnând procesul-verbal de finalizare a prezentării acestuia. Astfel, noi nu am avut la cunoştinţă că vom fi trimişi în judecată şi, înainte ca noi să fim citaţi legal de către instanţa Tribunalului Bucureşti şi înainte de a ni se aduce la cunoştinţă actul de sesizare al instanţei, acesta a fost făcut public într-un mod abuziv.

Dorim să vă învederăm că este pentru prima dată în istoria justiţiei române când un Rechizitoriu este adus în întregime la cunoştinţa publicului larg prin intermediul presei.

Potrivit legii, Rechizitoriul se aduce la cunoştinţă de către instanţă inculpaţilor la primul termen de judecată cu procedură completă, prin citirea actului de sesizare. Abia din acest moment el capătă un caracter public, dar chiar şi după aceea conţinutul lui nu poate fi adus la cunoştinţa opiniei publice prin presă, acces la dosar având doar funcţionarii instanţei şi părţile, acestea din urmă fiind singurele care pot obţine copii ale acestuia. Considerăm că pentru domnul procuror Delcea Marian, Rechizitoriul face parte din informaţiile confidenţiale pe care le deţine în virtutea funcţiei pe care o are, deoarece prevederile codului de procedură penală statuează foarte clar că doar instanţa poate prezenta în şedinţă publică în condiţiile expres prevăzute de lege un astfel de document.

Infracţiunile săvârşite de domnul procuror DELCEA MARIAN au dus în mod inevitabil la INFLUENŢAREA ACTULUI DE JUSTIŢIE şi implicit a celor care înfăptuiesc justiţia, împiedicând aflarea adevărului. De asemenea, publicarea acestor informaţii secrete instigă la ură şi la discriminarea membrilor şi simpatizanţilor MISA învinuiţi şi inculpaţi pe nedrept în Dosarul nr.6D/P/2004. Astfel, Rechizitoriul a fost adus în mod nelegal la cunoştinţa opiniei publice şi a apărut în presă însoţit de comentarii defăimătoare, înainte ca organele competente să se pronunţe asupra legalităţii acestuia şi asupra vinovăţiei celor judecaţi.


1.

Privitor la elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, din perspectiva laturii obiective a infracţiunii, aceasta s-a săvârşit cu intenţie directă prin acţiunea procurorului Delcea Marian de a furniza Rechizitoriul atât presei scrise cât şi utilizatorilor de internet, aducându-se o atingere gravă a intereselor noastre legale.

Fapta procurorului Delcea Marian a fost săvârşită prin încălcarea ogligaţiilor de serviciu prevăzute expres în cadrul Legii magistraţilor şi a Codului Deontologic al Magistraţilor. Astfel, procurorul a efectuat un abuz în serviciu prin faptul că şi-a exprimat direct şi public în afara mijloacelor prevăzute de lege opinia asupra vinovăţiei noastre.

Subsemnaţii, nu numai că am fost supuşi oprobiului public, dar practic s-au creat premisele ca oricare cetăţean din România să-şi exprime deja opinia subiectivă asupra probelor invocate în Rechizitoriu, iar procesul nostru să fie transformat într-unul la nivel naţional.

Totodată, prin furnizarea Rechizitoriului către presă de către procurorul Delcea marian, care a efectuat astfel un imens abuz fără precedent, acesta practic a instigat ca subsemnaţii să fim linşaţi de diverse grupuri de interese sau extremiste. Mai mult decât atât, prin acţiunea directă a procurorului s-a creat posibilitatea ca orice persoană din România să poată contacta părţi din dosar – martori, părţi civile etc. – pe care să-i influenţeze, să-i şantajeze şi să-i atragă în diferite jocuri de interese.

Prin urmare, prin fapta domnului procuror nu numai că ne este grav vătămat dreptul constituţional şi european la prezumţia de nevinovăţie, dar ne este deosebit de grav încălcat dreptul la un proces echitabil, dreptul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, dreptul la un tratament juridic nediscriminatoriu, dreptul de a ni se respecta şi apăra demnitatea, integritatea fizică şi morală a persoanei care participă la procedurile judiciare indiferent de calitatea pe care o are în proces.


2.

Privitor la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, arătăm că, prin modul în care este restructurat Rechizitoriul, în sensul că subsemnaţii suntem prezentaţi că facem parte dintr-un grup social aparte – Şcoala de yoga M.I.S.A. – cu convingeri ideologico-filozofice proprii şi distincte, şi prin acţiune directă a procurorului de a fi transmis Rechizitoriului publicului larg ni s-a creat o extrem de serioasă vătămare a folosinţei şi exercitării drepturilor noastre legale prin crearea în ochii opiniei publice şi a tuturor autorităţilor a unei situaţii de inferioritate pe temei de convingeri filozofice şi religioase.


3.

De asemenea, fapta domnului procuror Delcea Marian de a pune la dispoziţia presei o copie a Rechizitoriului din Dosarul nr.6D/P/2004 al D.I.I.C.O.T. – S.T.B. întruneşte şi elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Consecinţa cea mai gravă a concursului de infracţiuni săvârşite de Delcea Marian este faptul că se aduce o gravă tulburare bunului mers al instituţiilor statului, în speţă Tribunalul Bucureşti, şi respectiv judecătorul desemnat să judece dosarul nostru.

Trebuie să aveţi în vedere că prin punerea la dispoziţie a Rechizitoriului tuturor cetăţenilor români se creează o presiune extraordinar de mare a judecătorului desemnat să judece cauza, precum şi a tuturor funcţionarilor colaterali.

Sunt de neimaginat tulburările care vor fi create prin faptele domnului procuror Delcea Marian în bunul mers al justiţiei în România, precum şi ale celorlalte instituţii ale statului. Prin nesancţionarea penală a unor asemenea fapte se creează de către procurorii ierarhici superiori, precum şi de către Procurorul General al României un precedent ca cel consemnat de Curtea Supremă de Justiţie în care România este sancţionată prin acordarea de azil politic unui cetăţean român pe criterii ce ţin de
afilierea „la un anumit grup social sau opinie religioasă ori politică” şi care „datorită concepţiei sale religioase, … riscă să fie expus unei urmăriri cu caracter de rea-credinţă după extrădare.”


II. ÎN CONCLUZIE


Faţă de cele arătate mai sus, vă rog Doamnă Procuror General, să binevoiţi a constata că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor mai sus amintite şi, pe cale de consecinţă să dispuneţi cercetarea penală a procurorului Delcea Marian.


III. ÎN DREPT

Îmi întemeiez prezenta Plângere penală pe dispoziţiile art.222 Cod procedură Penală, pe dispoziţiile art. 246, 247, 248, 248 ind.1 din Codul penal, precum şi pe jurisprudenţa în materie.

 
 
yogaesoteric
11iulie2007

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More