Plângere adresată CNCD privind punerea la dispoziţie presei în mod ilegal şi abuziv a rechizitoriului MISA
P L Â N G E R E adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

împotriva numitului DELCEA MARIAN, procuror în cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T.B., precum şi împotriva Ministerului Public şi a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.19 din O.G. nr.137/2000privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, modificată şi completată prin O.G. nr.77/2003, plângere prin care vă solicităm:

 


1. investigarea, constatarea şi sancţionarea contravenţională a faptelor de discriminare pe care le vom descrie în preyenta plângere;


2. înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii săvârşite şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării;


3. acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării, respectiv subsemnaţilor petenţi.
I. ÎN FAPT:

Subsemnaţii am fost cercetaţi penal în Dosarul penal nr.6D/P/2004 al D.I.I.C.O.T. – S.T.B., dosar instrumentat de dl. procuror Delcea Marian, dosar care a fost trimis în instanţă în data de 15.06.2007.

În data de 15.06.2007, domnul procuror DELCEA MARIAN, cu rea-voinţă şi în mod abuziv, a furnizat cotidianului „Jurnalul Naţional” o copie integrală în formă electronică a Rechizitoriului pe care l-a întocmit în dosarul mai sus menţionat. Rechizitoriul furnizat de către procurorul Delcea Marian, ce prezintă antetul Ministerului Public, a fost astfel postat pe internet în întregime, fapta discriminatorie a acestuia cauzându-ne o vătămare deosebit det gravă a intereselor noastre legale şi cu consecinţe negative extraordinar de mari.

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Rechizitoriul se poate citi sau downloada şi în prezent de la adresa de internet http://www.jurnalul.ro/mediaLibrary/public/2007-06-15/rechizitoriuMISA.doc.

În urma acestei postări pe internet a Rechizitoriului care îi priveşte pe subsemnaţii, au apărut numeroase articole defăimătoare la adresa noastră în presă, ce conţin extrase din el, ceea ce ne-a produs prejudicii de imagine de nereparat. Reacţia negativă şi efectele dezastruoase asupra membrilor familiilor noastre, care au suferit foarte mult, a colegilor de muncă, a prietenilor şi a colectivităţii în care trăim nu au întârziat să apară.


Dorim să vă învederăm că este pentru prima dată în istoria justiţiei române

când un Rechizitoriu, numit „Rechizitoriul M.I.S.A.”, în care apar numele complete ale părţilor şi martorilor din dosar, este adus în întregime la cunoştinţa publicului larg de către un reprezentant al Ministerului Public prin intermediul presei !!!

Furnizarea de către DELCEA MARIAN, în calitate de funcţionar al Ministerului Public, către presă a Rechizitoriului care îi priveşte pe subsemnaţii, în vederea dării acestuia către publicitate, constituie contravenţia prevăzută de art.19 din O.G. nr.137/2000.


Această faptă denotă un comportament manifestat în public, care are caracter de instigare la ură şi vizează atingerea demnităţii subsemnaţilor şi crearea la nivelul întregii ţări a unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare si ofensatoare îndreptată împotriva noastră.

Acţiunea domnului procuror ne discriminează prin prisma apartenenţei noastre la grupul de persoane format din membrii şi simpatizanţii M.I.S.A. si prin prisma convingerilor noastre referitoare la această apartenenţă. Deci, dacă subsemnaţii nu aveam calitatea de învinuiţi în Dosarul M.I.S.A. cu certitudine nu ne-ar fi apărut Rechizitoriul pe internet în intregime, ceea ce demonstrează grava discriminare la care am fost supuşi.

Prin fapta discriminatorie a domnului procuror Delcea Marian, subsemnaţilor ne-au fost încălcate următoarele drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui organ jurisdicţional;

Apariţia Rechizitoriului în mass-media creează o situaţie de inferioritate şi de prezumare a vinovăţiei subsemnaţilor în faţa instanţelor datorită presiunii mediatice asupra judecătorului în a cărui conştiinţă vor avea ecou inclusiv construcţiile logice incriminatorii şi defăimătoare emise de jurnaliştii care au preluat conţinutul integral al Rechizitoriului. Acesta este şi motivul pentru care legea prevede că Rechizitoriul se aduce la cunoştinţă de către instanţă inculpaţilor la primul termen de judecată cu procedură completă, prin citirea actului de sesizare. Abia din acest moment el capătă un caracter public, dar chiar şi după aceea conţinutul lui nu poate fi adus la cunoştinţa opiniei publice prin presă, acces la dosar având doar funcţionarii instanţei şi părţile, acestea din urmă fiind singurele care pot obţine copii ale acestuia. Considerăm că pentru domnul procuror Delcea Marian, Rechizitoriul face parte din informaţiile confidenţiale pe care le deţine în virtutea funcţiei pe care o are, deoarece prevederile codului de procedură penală statuează foarte clar că doar instanţa poate prezenta în şedinţă publică în condiţiile expres prevăzute de lege un astfel de document.

Fapta discriminatorie a domnului procuror
DELCEA MARIAN
a dus în mod inevitabil la
INFLUENŢAREA ACTULUI DE JUSTIŢIE
şi implicit a celor care înfăptuiesc justiţia, împiedicând aflarea adevărului. Rechizitoriul a fost adus integral în mod nelegal la cunoştinţa opiniei publice şi a apărut în presă însoţit imediat de comentarii defăimătoare, înainte ca organele competente să se pronunţe asupra legalităţii acestuia şi asupra vinovăţiei celor care vor fi judecaţi.

Astfel, subsemnaţii nu mai putem beneficia de un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti faţă de cetăţenii cercetaţi cărora nu le-au fost publicate în presă Rechizitoriile

.

Trebuie să aveţi în vedere că prin punerea la dispoziţie a Rechizitoriului tuturor cetăţenilor români se creează o presiune extraordinar de mare a judecătorului desemnat să judece cauza, precum şi a tuturor funcţionarilor colaterali.

Subsemnaţii, nu numai că am fost supuşi oprobiului public, dar practic s-au creat premisele ca oricare cetăţean din România să-şi exprime deja opinia subiectivă asupra probelor invocate în Rechizitoriu, iar procesul nostru să fie transformat într-unul la nivel naţional, noi nemaiputând astfel beneficia de un proces corect şi imparţial.


Subsemnaţii suntem prezentaţi că facem parte dintr-un grup social aparte – Şcoala de yoga M.I.S.A. – cu convingeri ideologico-filozofice proprii şi distincte

, şi prin acţiune directă a procurorului de a fi transmis Rechizitoriului publicului larg ni s-a creat o extrem de serioasă vătămare a folosinţei şi exercitării drepturilor noastre legale prin crearea în ochii opiniei publice şi a tuturor autorităţilor a unei situaţii de inferioritate pe temei de convingeri filozofice şi religioase.

b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie;

Curentul incriminator şi instigator la violenţă şi ură faţă de grupul de persoane afiliat organizaţiei neguvernamentale M.I.S.A. este produs chiar de un funcţionar al statului care în acest mod devine autor direct al instigării populaţiei prin intermediul mass-mediei la încălcarea drepturilor arătate. Publicul consideră, datorită acestui demers discriminatoriu al domnului procuror
Delcea Marian
că atitudinile violente, traumatizante şi discriminatorii sunt legitime şi utile, în conştiinţa opiniei publice neexistând distincţia dintre un Rechizitoriu, care se referă la persoane prezumate a fi nevinovate, în speţă subsemnaţii, şi o hotărâre de condamnare.

Prin furnizarea Rechizitoriului către presă de către procurorul Delcea Marian, care a efectuat astfel un imens abuz fără precedent, acesta practic a instigat ca subsemnaţii să fim linşaţi de diverse grupuri de interese sau extremiste. Mai mult decât atât, prin acţiunea directă a procurorului s-a creat posibilitatea ca orice persoană din România să poată contacta părţi din dosar ale căror nume apar în Rechizitoriu – martori, părţi civile etc. – pe care să-i influenţeze, să-i şantajeze şi să-i atragă în diferite jocuri de interese.

Prin urmare, prin fapta domnului procuror nu numai că ne este grav vătămat dreptul constituţional şi european la prezumţia de nevinovăţie, dar ne este deosebit de grav încălcat dreptul la un proces echitabil, dreptul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, dreptul la un tratament juridic nediscriminatoriu, dreptul de a ni se respecta şi apăra demnitatea, integritatea fizică şi morală a persoanei care participă la procedurile judiciare indiferent de calitatea pe care o are în proces.

Mai arătăm că a fost extrem de şocant pentru noi să aflăm de pe internet că suntem trimişi în judecată în dosarul în care eram cercetaţi, deoarece acest aspect nouă nu ne-a fost comunicat în mod oficial nici până în prezent. Arătăm că subsemnaţilor nu ni s-a prezentat întreg materialul de urmărire penală, niciunul dintre noi nesemnând procesul-verbal de finalizare a prezentării acestuia. Astfel, noi nu am avut la cunoştinţă că vom fi trimişi în judecată şi, înainte ca noi să fim citaţi legal de către instanţa Tribunalului Bucureşti şi înainte de a ni se aduce la cunoştinţă actul de sesizare al instanţei, acesta a fost făcut public într-un mod abuziv.

Totodată vă invederăm că membrii şi simpatizanţii Asociaţiei M.I.S.A duc o luptă continuă de peste 10 ani cu discriminarea la care sunt supuşi de către opinia publică instigată şi manipulată cu rea-credinţă de mass-media şi de o parte din clasa politică.

Considerăm totodată că o astfel de faptă discriminatorie care inoculează în societate stigmatul vinovăţiei penale a subsemnaţilor înainte ca vinovăţia noastră să fie stabilită de organele în drept, prejudiciază în mod grav atributele de echitate şi imparţialitate ale procedurilor judiciare în care sunt implicaţi acei cetăţeni, încălcându-se flagrant art.6 din CEDO care garantează dreptul la un proces echitabil şi imparţial, lipsit de orice presiune politică sau de altă natură.           

Vă solicităm respectuos să luaţi măsurile necesare pentru oprirea urgentă a acestei campanii nedrepte şi discriminatorii şi să vă asiguraţi în calitate de organism guvernamental că statul roman este capabil ca asigure respectarea drepturilor constituţionale ale membrilor şi simpatizanţilor Asociaţiei M.I.S.A., deoarece tolerarea acestui comportament este de natura a aduce atingere principiilor respectarii prezumtiei de nevinovatie si asigurarii unui proces echitabil.

Fata de cele aratate anterior aducem in atentia domniilor voastre faptul ca Instanta Suprema a statului Suedez a apreciat acelasi gen de situatie, ca fiind de natura a impiedica derularea unui proces echitabil in cadrul instantelor din Romania, evidenţiind aceste aspecte in Decizia prin care a refuzat extradarea lui Gregorian Bivolaru.


In aceeasi decizie Curtea Suprema Suedeza arata ca : „Referitor la organizatia MISA a fost remarcat ca acuzatiile impotriva organizatiei si a liderilor sai au fost multe si serioase din partea atat a presei si cat si a autoritatilor. Tonul in presa are, in conformitate cu departamentul afacerilor externe, inflexiuni pline de ura si agresivitate. Desi organizatia este sub supravegherea serviciilor secrete romane de mai bine de 10 ani si liderul sau chiar din anii 70 “multe din acuzatii inca nu au fost dovedite si nici nu au fost pronuntate sentinte ”.

Respectarea drepturilor omului, dar mai ales protecţia împotriva discriminării în întreg sistemul juridic, trebuie să devină o politică elaborată printr-o abordare din „vârf la baze”, un proces de auto-evaluare care să genereze politici de autoîmbunătăţire în cadrul sistemului din punctul de vedere al standardelor internaţionale în domeniu. 

Interventia energica a institutiei dumneavoastra in cazul pe care vi-l supunem atentiei prin prezenta poate asigura stoparea unor viitoare forme de discriminare, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării revenindu-i sarcina extrem de dificilă de a contribui la prevenirea tuturor formelor de discriminare, în special în sistemul instituţional, de a mobiliza sistemul judiciar într-un cadru pro-activ care să genereze schimbări de politici, de abordare, de întărire a încrederii în instituţiile statului şi in special, în procesul de administrare al justiţiei.        


În drept, ne întemeiem plângerea pe prevederile O.G. nr.137/2000 modificată şi completată.

 
 
yogaesoteric
11iulie2007

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More