Practica yoga și trezirea feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS (I)


Practica atentă, corectă, sistematică și perseverentă a anumitor forme de yoga în mod dumnezeiesc integrate și trezirea armonioasă, gradată, atât a feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, cât și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS, care le asigură aspiranţilor o sănătate înfloritoare, echilibru, precum şi o deplină bunăstare trupească, vitală, psihică şi mentală (I)


de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Titlul este lung, dar necesar și ţinem să precizăm că abordăm acest subiect în perspectiva vastităţii şi a complexităţii ce îl caracterizează. Nu avem pretenţia că îl vom trata în mod exhaustiv, deoarece spre a reuşi câtuşi de puţin aşa ceva, din punctul nostru de vedere ar fi necesare pe puţin 10-15 articole spre a expune rând pe rând feluritele aspecte complexe ale unui astfel de subiect.

Aşa cum aţi observat, am precizat că ne vom referi la anumite forme de yoga ce sunt în mod dumnezeiesc integrate. Am considerat că este esenţial să facem această precizare deoarece, aşa cum unii dintre voi ştiţi, marele avatar KRISHNA a dezvăluit în celebrul text al înţelepciunii indiene Bhagavad Gita că există şi ceea ce el numeşte yoga stării demoniace. O asemenea formă de yoga, ce nu este dumnezeiesc integrată, este caracterizată de dinamizarea, de exacerbarea și de absenţa transcenderii ego-ului (în limba sanscrită – AHAMKARA).

Vă rugăm să citiţi cu multă atenţie, deoarece vom aborda pentru prima oară acest subiect. Unele aspecte pe care le expunem se bazează pe propria noastră experienţă. Ţinem să subliniem că această conferinţă are un caracter general, dar se adresează tuturor aspiranţilor, tuturor practicanţilor yoga plini de dăruire care deja au asimilat teoretic anumite noţiuni asupra cărora nu vom insista în cadrul acestei expuneri.

Prezentarea anumitor puteri paranormale aşa-zis secundare (RIDDHIS) care le asigură aspiranţilor o sănătate înfloritoare, echilibru, precum şi o bunăstare deplină trupească, vitală, psihică şi mentală, este o abordare inedită. Sperăm că elementele fundamentale pe care le vom expune vă vor ajuta să vedeţi dintr-o nouă perspectivă subiectul fascinant al feluritelor puteri supranaturale – SIDDHIS şi a anumitor puteri paranormale secundare – RIDDHIS, binecunoscute în cadrul metodologiei milenare a sistemului yoga.

Pentru a înţelege aşa cum se cuvine aceste aspecte, este util să definim termenii sanscriţi SIDDHI şi RIDDHI. SIDDHI: în traducere românească, acest termen sanscrit înseamnă putere dumnezeiască perfectă, realizare spirituală extraordinară, succes spiritual, putere dumnezeiască supranaturală ce se trezeşte în mod gradat în universul lăuntric al practicantului yoga atent, perseverent, lucid şi plin de dăruire prin intermediul practicării consecvente, sistematice a posturilor trupeşti (ASANA-e), prin practica meditaţiei yoghine profunde (DHYANA), prin concentrarea deplină a conştiinţei (DHARANA) sau chiar prin realizarea entuziastă şi ducerea la bun sfârşit a unul TAPAS adecvat.

Precizăm că astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se trezesc cel mai adesea în mod spontan şi apoi se dezvăluie ca atare în universul lăuntric al practicantului plin de dăruire, umil, perseverent. Trezirea şi înflorirea lor evidenţiază apariţia unei stări de maturitate spirituală în fiinţa yoghinului.
Cu toate că astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se manifestă în mod spontan, în strânsă legătură cu aspiraţiile şi cu anumite capacităţi latente până atunci în universul fiinţei umane respective, marii înţelepţi ai Indiei şi yoghinii avansaţi le consideră nişte piedici, nişte obstacole pe calea spirituală, mai ales când apariţia lor ajunge să intensifice şi chiar să amplifice orgoliul spiritual şi face să crească ego-ul (AHAMKARA) şi să devină exacerbat în universul lăuntric al aspirantului.

Tocmai de aceea se specifică adeseori în textele fundamentale yoghine că este necesar ca practicanţii care constată trezirea şi dinamizarea spontană a unor astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti să dea dovadă de o imensă stare de detaşare, de umilinţă, de bun simţ. Este esenţial pentru ei să nu le cultive, să nu le manifeste decât în anumite condiţii ce sunt bine precizate în textele tradiţionale yoghine.
Este necesar ca yoghinii ce descoperă că astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se trezesc în mod spontan în universul lor lăuntric să se detaşeze în mod ferm şi categoric de ele, lăsându-le pur şi simplu să existe fără a se centra în jurul lor, fără a face niciodată caz sau circ printre fiinţele umane ignorante, obtuze, sceptice. În caz contrar, manifestarea oriunde şi oricând a unor astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti, mai ales într-un mod ostentativ, egotic, ce face să crească şi să se exacerbeze orgoliul spiritual, provoacă apoi consecinţe nefaste, în lanţ. Iar în felul acesta creşterea spirituală a yoghinului e oprită prompt şi apar piedici de tot felul care adeseori îl abat pe cel în cauză de la ţelurile spirituale supreme şi nu în puţine situaţii apar involuţia şi regresul.

Toate acestea survin, adeseori, într-o manieră insidioasă. Yoghinul este până la urmă deviat de pe calea spirituală şi pe care avansa într-un ritm armonios înainte să înceapă să exploateze anumite puteri supranaturale dumnezeieşti ce s-au trezit în mod necesar în fiinţa sa prin practica yoga, chiar şi când el nu urmărea deloc aceasta.

Este esenţial să reţinem că atunci când astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se trezesc spontan şi apoi se dinamizează gradat în universul lăuntric al yoghinului, nu înseamnă ca el să nu le exercite din plin, chiar sistematic, în vederea propriei transformări spirituale accelerate, însă aceasta este cu totul altceva decât decizia de a le exhiba în public.

Există totuşi anumite exemplificări spirituale ce se realizează prin intermediul unor astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti, care se desfăşoară într-un cadru adecvat. De exemplu, utilizarea unei anumite puteri supranaturale dumnezeieşti pentru a face unele exemplificări spirituale într-un grup de yoghini ce pot beneficia de pe urma acestora, fiind emulaţi la rândul lor să se transforme din punct de vedere spiritual – este firească, este dumnezeiesc integrată şi binevenită. Toate acestea sunt realizate cu o prealabilă consacrare a roadelor către Dumnezeu Tatăl, ce este necesar să fie însoţită de un răspuns pozitiv, clar.

Astfel de puteri supranaturale dumnezeiești apar spontan, fie că vrem, fie că nu vrem. Ele continuă să existe în universul lăuntric al yoghinului și pot fi exercitate când este nevoie, chiar și când acesta se detașează de ele. După cum ne putem da seama cu ușurință, astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti sunt și rămân un corolar al evoluţiei spirituale ce se desfășoară așa cum este necesar.

Pe măsură ce se trezesc şi se dezvoltă, îi deschid yoghinului o altă perspectivă asupra anumitor realităţi tainice ce există în universul astral sau cauzal, transformă radical, adeseori din temelii, punctul de vedere asupra realităţii materiale a universului fizic.
Unele dintre aceste puteri supranaturale conferă un acces direct la anumite tărâmuri, realităţi, sfere gigantice de forță sau manifestări ce sunt eminamente macrocosmice.

Cultivarea modestiei şi a detaşării

Multe texte yoghine fundamentale, unele dintre ele secrete, menţionează că este cu putinţă să fie trezite și dinamizate anumite puteri supranaturale dumnezeieşti prin realizarea atentă, lucidă, sistematică și perseverentă a unui anumit TAPAS. Pe măsură ce este reluat de câte ori este necesar, un astfel de TAPAS conduce din aproape în aproape la trezirea, la dinamizarea, la dezvoltarea unei anumite puteri supranaturale dumnezeieşti, care încolţeşte întâi în universul lăuntric al yoghinului, apoi creşte, înfloreşte şi, în faza de fructificare, face să-i apară roadele minunate dumnezeieşti specifice.

În anumite tratate yoga şi tantra fundamentale, dintre care unele sunt secrete, se afirmă că practica atentă, corectă, sistematică şi perseverentă a anumitor tehnici caracteristice unei forme de yoga dumnezeiesc integrate sau sistemului milenar tantra fac cu putinţă trezirea şi dinamizarea progresivă a anumitor puteri supranaturale dumnezeieşti.
Însă se specifică adeseori ca aspirantul ce abordează astfel de procedee să nu fie împins, impulsionat să facă aceasta din cauza ego-ului sau a unor dorinţe inferioare care trezesc, dinamizează şi amplifică mai întâi ego-ul (AHAMKARA) şi apoi orgoliul spiritual, deoarece o astfel de orientare atrage în mod ineluctabil eşecul lamentabil al creşterii, al ascensiunii pe calea spirituală. O astfel de direcţie nefastă face apoi să apară în universul lăuntric al yoghinului ceea ce KRISHNA numeşte yoga stării demoniace.

Având în vedere aceste aspecte fundamentale, este esenţial să reţineţi că abordarea eminamente egotică a unor tehnici, procedee sau exerciţii specifice tantra-ei sau unor ramuri yoga face să se trezească şi să se maturizeze în universul lăuntric al unui astfel de practicant o cumplită stare de deviere, de alienare.
Astfel se trezeşte şi creşte în microcosmosul unei asemenea fiinţe umane o ipostază luciferică, ipostază ce va atrage după sine eşecul, stagnarea şi chiar involuţia spirituală, toate inevitabile.

De aceea este fundamental să veghem lăuntric şi să evităm cu străşnicie trezirea şi exacerbarea ego-ului (AHAMKARA). Nu vom insista aici asupra semnelor clare, evidente ce însoţesc trezirea şi dinamizarea în universul lăuntric a ceea ce KRISHNA numește yoga stării demoniace.
Dar este esenţial să reţinem că realizarea a nu contează ce tehnică sau metodă specifică sistemului yoga pe fundalul unei stări egotice, plină de îndârjire, ce face să crească și să se amplifice ego-ul, în loc să fie depășit și transcens în totalitate, creează premisele lunecării și afundării în yoga stării demoniace.

Trăsătura esenţială a unei fiinţe umane în care sa trezeşte şi se exacerbează ego-ul, crescându-i, totodată, orgoliul spiritual, este tendinţa sa evidentă de a face doar ceea ce vrea ea. Voinţa sa devine tiranică, despotică; ea renunță sau evită cu îndârjire să facă ceea ce este bun, înţelept, adevărat și în mod dumnezeiesc integrat.
Altfel spus, ea refuză cu încăpățânare să facă voia lui Dumnezeu și în permanenţă face doar voia sa. Fie că ştie, fie că nu, o astfel de fiinţă umană îmbrăţişează dictonul bizar, demoniac, pe care l-a lansat cândva magicianul negru Aleister Crowley: „Fă întotdeauna doar ceea ce vrei tu, căci aceasta este legea”.

Marele yoghin Patanjali menționează unele dintre puterile supranaturale dumnezeieşti în binecunoscutul tratat Yoga Sutra. Marii înţelepţi ai Indiei nu au încetat niciodată să-i atenţioneze, să-i pună în gardă pe aspiranţii şi pe yoghinii începători cu privire la căutarea egoistă a feluritelor puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).
Este de aceea esenţial să subliniem că oricât ar părea de supranaturale unele dintre aceste puteri, cu o singură excepţie pe care o vom menţiona la momentul potrivit, toate aparţin în totalitate domeniului vast al iluziei (MAYA).
Toate aceste puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) contribuie în mod paradoxal doar în parte la revelarea, la realizarea Adevărului ultim dumnezeiesc, la care face referire Iisus când spune: „Cunoaşteţi Adevărul ultim dumnezeiesc, căci acest adevăr vă va elibera pe deplin”.
Marii înţelepţi ai Indiei au menţionat adeseori că apariţia unei stări de ataşament faţă de astfel de puteri supranaturale constituie, fără nicio excepţie, un obstacol serios pe calea realizării spirituale ultime, ce vizează revelarea deplină şi definitivă în universul lăuntric al yoghinului a Sinelui suprem nemuritor ATMAN.

Puterea paranormală supremă – Revelarea Sinelui nepieritor ATMAN

Marele înţelept şi yoghin pe deplin realizat al Indiei, Ramana Maharishi, care a reuşit să-şi reveleze în totalitate Sinele suprem nemuritor ATMAN, nu a încetat niciodată să denunţe pericolele insidioase care apar atunci când yoghinul dezvoltă o stare evidentă de ataşament faţă de nu contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS). Cei care l-au cunoscut şi care au rămas în prezenţa sa mai mult sau mai puţin îşi amintesc că atunci când era rugat să-şi folosească anumite puteri supranaturale dumnezeieşti, el refuza în mod ferm să o facă.

Iată ce afirmă Ramana Maharishi: „Multe fiinţe umane care nu au ajuns să se cunoască deloc pe ele însele şi care nu ştiu nimic despre propriul trup vor totuşi să-şi trezească puterile supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS). Atunci când în esenţă totul se reduce la realizarea şi revelarea Sinelui suprem nemuritor ATMAN, ce alte puteri speră ele să mai găsească? Ce alte puteri superioare revelării depline a Sinelui suprem ATMAN aspiră ele să mai descopere fie în această lume, fie în lumea de dincolo? Fiinţele umane care manifestă o imensă dorinţă tenace de a dobândi puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) nu se mulţumesc niciodată cu ceea ce vor ajunge să realizeze când îşi vor revela pe deplin Sinele suprem şi vor descoperi astfel Adevărul ultim dumnezeiesc.

Astfel de fiinţe nu sunt capabile să-şi dea seama că în afara revelării depline a Sinelui suprem nemuritor ATMAN nu mai au nevoie de niciun alt SIDDHI. Atunci când se încăpăţânează totuşi şi vor să îşi trezească felurite puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS), ele nu sunt capabile să-şi dea seama, să intuiască faptul că hrănind astfel de dorinţe nu fac decât să neglijeze fericirea dumnezeiască supremă nepieritoare ce apare atunci când Sinele suprem nemuritor ATMAN este revelat pe deplin. Abia atunci rarele fiinţe umane ce reuşesc aceasta descoperă Adevărul ultim suprem în toată splendoarea sa şi încetează să mai caute nu contează ce alte puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).

Fiinţele umane care aleargă fără încetare şi urmăresc cu tot dinadinsul să-şi trezească nu contează ce alte puteri supranaturale dumnezeieşti se împotmolesc acţionând în felul acesta şi apoi se rătăcesc pe felurite cărări laterale, în loc să se angajeze cu o imensă şi neostenită aspiraţie pe calea cea îngustă, supremă, dumnezeiască, regală a revelării pe deplin a Sinelui suprem nemuritor ATMAN.

Ele nu sunt în stare să-şi dea seama că doar atunci când abordează această cale îngustă reuşesc să atingă suprema eliberare spirituală ultimă. Explorarea unor astfel de poteci laterale îi va face în cele din urmă să se rătăcească. Consecinţa cea mai gravă a rătăcirii lor va fi ratarea revelării pe deplin a Sinelui suprem nemuritor ATMAN.

Tocmai de aceea, pentru a le îndrepta pe calea supremă şi pentru a le impulsiona să se menţină şi să avanseze pe această cale regală, îngustă, rezervată celor puţini, eminamente dumnezeiască, le-am repetat şi voi continua să le repet întotdeauna că, în realitate, în felul acesta ei vor avea trezite în mod spontan toate puterile supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) existente. Mai mult decât atât vor fi în permanenţă detaşaţi de ele, căci revelarea deplină a Sinelui suprem nemuritor ATMAN le va dezvălui în întreaga sa splendoare Adevărul ultim dumnezeiesc.

Atunci când astfel de rari yoghini îl vor descoperi în toată splendoarea sa, îşi vor da cu uşurinţă seama că Adevărul ultim dumnezeiesc cuprinde în veşnicie totul. Astfel de yoghini nu vor mai catadicsi să risipească nici măcar un singur gând în direcţia dobândirii a nu contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).

De aceea, este esenţial ca oamenii să facă eforturi adecvate neîncetate spre a-şi revela pe deplin Sinele suprem nemuritor ATMAN. Doar o astfel de realizare absolută ultimă le va face apoi să descopere în totalitate pentru totdeauna Adevărul ultim dumnezeiesc. Apoi aceşti rari yoghini vor decide dacă le mai rămâne chiar şi cea mai mică aspiraţie de a atinge nu contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).

Dar noi le spunem încă de pe acum că vor descoperi atunci că în fiinţa lor, ce a atins cea mai înaltă putere supranaturală dumnezeiască, care este şi rămâne revelarea deplină a Sinelui suprem nemuritor ATMAN, nu va mai persista şi nu va mai apare niciodată aspiraţia de a atinge nu contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).”

Având în vedere imensa importanţă a acestui citat, ce redă învăţătura plină de înţelepciune dumnezeiască a marelui yoghin şi înţelept Ramana Maharishi, se cuvine să reflectaţi adeseori de acum înainte la mesajul său, prin care ne ajută să privim dintr-un cu totul alt punct de vedere puterile supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS).


Citiți partea a doua a acestui articol.


Citiți și:

Puterile paranormale care apar prin respectarea regulilor YAMA 
Puterile paranormale care apar prin respectarea regulilor NIYAMA
YOGA: o cale către Infinit

 

yogaesoteric
8 iunie 2017

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More