Practica yoga și trezirea feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS (II)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Practica atentă, corectă, sistematică și perseverentă a anumitor forme de yoga în mod dumnezeiesc integrate și trezirea armonioasă, gradată atât a feluritelor puteri supranaturale SIDDHIS cât și a anumitor puteri paranormale secundare RIDDHIS, care le asigură aspiranţilor o sănătate înfloritoare, echilibru, precum și o deplină bunăstare trupească, vitală, psihică și mentală (II)


Citiți prima parte a acestui articol.

Continuăm prezentarea termenului sanscrit SIDDHI.

Puterea supranaturală dumnezeiască absolută

În câteva texte ale înţelepciunii indiene milenare se menţionează că în vârful tuturor acestor puteri supranaturale dumnezeieşti se află supremul SIDDHI-PARASIDDHI, care a fost, este şi va fi realizarea deplină şi profundă a Sinelui nemuritor – ATMAN. Această putere supranaturală dumnezeiască absolută face cu putinţă identificarea şi comuniunea totală cu esenţa nemuritoare ultimă a lui Dumnezeu Tatăl (BRAHMAN), supremul Sine veşnic al lui Dumnezeu Tatăl, cunoscut în tradiţia Indiei sub numele de PARAMATMAN.

Este esenţial să luăm aminte aici şi acum, pentru totdeauna, că nicio putere supranaturală dumnezeiască nu egalează realizarea deplină a acestui SIDDHI absolut. Suprema putere supranaturală dumnezeiască – PARASIDDHI conduce la atingerea, la fructificarea plenară a stării de eliberare spirituală ultimă, asimilată, deloc întâmplător, cu ipostaza yoghinului JIVANMUKTA (cel care a reuşit să atingă suprema stare de eliberare spirituală în cadrul existenţei în această viaţă, în această lume).

Un exemplu grăitor este marele yoghin şi înţelept al Indiei Ramana Maharishi. Un alt exemplu este marele yoghin şi realizat spiritual al Indiei Sri Ramakrishna.

De aceea se cuvine ca fiecare dintre voi să vă fixaţi drept ţel suprem în practica yoga atingerea puterii absolute, supranaturale, dumnezeieşti – PARASIDDHI, care implică revelarea plenară în universul vostru lăuntric a Sinelui suprem nemuritor – ATMAN.

Nu uitaţi niciodată că PARASIDDHI este cea mai importantă dintre toate puterile supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) despre care se vorbeşte în multe tratate yoga fundamentale şi în unele tratate esenţiale ale înţelepciunii. Este necesar, este chiar esenţial să aspirăm să trezim, să dinamizăm din plin în universul nostru lăuntric această putere supranaturală dumnezeiască ce implică revelarea completă şi profundă a Sinelui suprem nemuritor – ATMAN, prin care descoperim realitatea absolută a Sinelui veşnic al lui Dumnezeu Tatăl – PARAMATMAN.

Astfel îl descoperim pe Dumnezeu Tatăl (BRAHMAN) în esenţa Sa, în toată splendoarea Sa eternă, misterioasă, atotputernică, omniprezentă, unică şi fără de egal.

Una cu Voința lui Dumnezeu

Un singur text fundamental al înţelepciunii indiene menţionează că yoghinul care atinge una sau mai multe puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) se află în pericol să nu se dăruiască în mod necondiţionat, să nu se supună pe de-a întregul Voinţei atotputernice a lui Dumnezeu Tatăl.

Într-un asemenea caz apare şi pericolul ca yoghinul respectiv să evite, adeseori fără să-şi dea seama, trezirea şi dinamizarea în universul său lăuntric a unei alte puteri supranaturale dumnezeieşti extrem de importante, cunoscută sub numele de PRAPTI SIDDHI. Când este trezită şi dinamizată pe deplin, această esenţială putere supranaturală dumnezeiască face cu putinţă supunerea completă, necondiţionată, neîncetată faţă de Voinţa atotputernică, supremă a lui Dumnezeu Tatăl. Un astfel de yoghin este inundat în permanenţă de energia subtilă sublimă a Voinţei lui Dumnezeu; el va realiza numai şi numai Voia lui Dumnezeu.

Un exemplu impresionant a fost pentru noi toţi marele model dumnezeiesc Iisus Christos, care a realizat până la ultima suflare, fără nicio excepţie, doar Voia lui Dumnezeu Tatăl.

Țelul suprem înainte de toate

Trezirea şi dinamizarea în universul lăuntric al yoghinului a supremei puteri supranaturale dumnezeieşti – PARASIDDHI, ce evidenţiază revelarea profundă şi deplină a Sinelui nemuritor – ATMAN, facilitează rapid şi necondiţionat trezirea şi dinamizarea lui PRAPTI SIDDHI, care implică supunerea completă, necondiţionată faţă de Voinţa absolută a lui Dumnezeu.

În schimb, trezirea altor puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS) înainte ca PRAPTI SIDDHI să fi fost complet dinamizată face să apară pericolul de a evita supunerea completă, deplină, necondiţionată în faţa Voinţei atotputernice a lui Dumnezeu. Un asemenea yoghin va fi tentat să nu facă fără încetare doar Voia lui Dumnezeu.

În concluzie, PARASIDDHI şi PRAPTI SIDDHI sunt şi rămân două puteri supranaturale dumnezeieşti esenţiale, care merită să fie urgent trezite şi dinamizate în universul lăuntric al yoghinului.

Este necesar ca fiecare dintre noi să urmărească de acum înainte să facă eforturi adecvate, însutite, spre a-şi revela plenar şi pe deplin Sinele suprem nemuritor – ATMAN, deoarece în felul acesta este posibil să-şi trezească şi să-şi dinamizeze suprema putere supranaturală dumnezeiască – PARASIDDHI.

De asemenea, atunci când facem eforturi adecvate şi urmărim din ce în ce mai des să facem Voia lui Dumnezeu, atrăgând în universul nostru lăuntric energia subtilă sublimă a atributului dumnezeiesc al Voinţei dumnezeieşti, începem să trezim şi să dinamizăm PRAPTI SIDDHI. Iar astfel devine cu putinţă să-L simţim în mod intim şi inefabil pe El.

Prin revelarea (chiar cu paşi mici, dar siguri) a Sinelui suprem nemuritor – ATMAN, reuşim apoi să-L simţim şi să-L descoperim din ce în ce mai mult pe Dumnezeu Tatăl şi ajungem să ne unim, să ne identificăm, să ne contopim cu realitatea Sa veşnică, atotputernică, omniprezentă şi misterioasă.

Se cuvine, de aceea, ca fiecare dintre noi să ne fixăm de acum încolo drept ţel esenţial revelarea deplină a Sinelui suprem nemuritor – ATMAN în propriul univers lăuntric, căci astfel trezim şi dinamizăm în noi suprema putere supranaturală dumnezeiască – PARASIDDHI.

Iar când după puterile noastre aspirăm să facem Voia lui Dumnezeu şi simţim cum în ființa noastră se revarsă apoi într-o anumită măsură energia subtilă sublimă a Voii lui Dumnezeu, începem să trezim o altă importantă putere supranaturală dumnezeiască – PRAPTI SIDDHI.

Alege cu înțelepciune

Au existat în India mari yoghini care, după ce şi-au trezit anumite puteri supranaturale dumnezeieşti, le-au folosit cu o exemplară dăruire spre a impulsiona la momentul potrivit transformarea spirituală rodnică a aspiranţilor autentici. Când le studiem cu suficientă atenţie viaţa, descoperim că aceşti ghizi spirituali au fost însufleţiţi de o imensă stare de abnegaţie şi au dat dovadă fără nicio excepţie de o deplină stare de detaşare.

Oamenii care n-au atins o treaptă superioară de transformare lăuntrică elevată şi aleg să facă eforturi egotice, încăpăţânate spre a-şi trezi fie anumite puteri supranaturale dumnezeieşti (SIDDHIS), fie anumite puteri paranormale secundare (RIDDHIS), se confruntă în schimb cu riscul imens al utilizării lor malefice, nefaste, iar în felul acesta deviază.

Utilizarea nefastă a unor astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti are întotdeauna drept consecinţă anihilarea meritelor spirituale pe care asemenea fiinţe umane le-au acumulat. Greşelile de acest gen îi conduc în mod inevitabil la regres, la stagnare şi chiar la rătăcirea pe cărări ciudate, colaterale.

Tot aşa se petrece şi cu oamenii care fac eforturi să-şi trezească anumite puteri supranaturale dumnezeieşti fără a avea gradul de transformare spirituală ce le este necesar.

(Aici se încheie definirea termenului sanscrit SIDDHI.)

Ce este RIDDHI?

În traducere românească, aceste termen sanscrit înseamnă bunăstare, bogăţie sau forţă binefăcătoare. Sensul acceptat este de bunăstare trupească, vitală, psihică şi mentală.
Totodată, termenul sanscrit RIDDHI este numele atribuit soţiei zeului KUBERA – zeul stării de spirit a explorării profunzimilor minunate ale universului lăuntric uman. În acest sens, el este zeul comorilor sufleteşti, al bogăţiilor interioare.
KUBERA este şi gardianul Polului Nord.
RIDDHI este numele atribuit soţiei lui KUBERA care de asemenea este zeiţa bogăţiei lăuntrice.
Acelaşi nume, RIDDHI, îi este atribuit zeiţei PARVATI, iubita adorată a lui SHIVA.

În dialectul pali, corespondentul termenului sanscrit RIDDHI este IDDHI. Acesta desemnează felurite puteri paranormale magice, dar secundare, dintre care amintim: puterea multiplicării benefice; puterea transformării extraordinare, rapide, realizată ca prin farmec; puterea de a fi prezent în ceilalţi sau într-o anumită fiinţă umană spre a o inspira sau a o face să se transforme, graţie unei susţineri lăuntrice binefăcătoare paranormale.

Se menţionează, de asemenea, puterea paranormală de a atinge fie Soarele, fie Luna – ceea ce înseamnă, dincolo de aparenţe, capacitatea de a intra şi de a ne menţine în stare de comuniune, de identificare paranormală profundă atât cu sfera subtilă de forţă şi cu energiile tainice benefice ale Soarelui ca astru, cât şi cu sfera de forţă sau energiile subtile benefice ale Lunii ca astru.

Este amintită puterea paranormală magică de a urca oricât de sus la cer; astfel se face referire la capacitatea paranormală de a intra în comuniune subtilă tainică, prin declanşarea unui proces de rezonanţă ocultă în universul lăuntric al respectivei fiinţei umane, fie cu energia subtilă specifică benefică a sferei de forţă a unei anumite constelaţii zodiacale, fie cu energia subtilă specifică benefică a sferei de forţă a unei anumite planete (de exemplu, Venus, Jupiter, Mercur, Marte, Saturn), fie cu energia subtilă specifică benefică a sferei de forţă a unei anumite stele (de exemplu, Steaua Polară).

O altă putere paranormală magică de acest gen este puterea naşterii sau a renaşterii spirituale, ce implică chiar naşterea unui nou corp subtil. Prin aceasta ni se sugerează că este cu putinţă ca cel care deţine această capacitate paranormală magică să-şi trezească într-o manieră optimă anumite învelişuri subtile, de exemplu PRANAMAYA KOSHA sau MANOMAYA KOSHA.

O asemenea capacitate paranormală magică operează într-un mod constructiv şi face cu putinţă inclusiv regenerarea trupului fizic. Prin intermediul unei astfel de capacităţi paranormale magice este trezită şi dinamizată într-o manieră optimă cunoaşterea intuitivă, intuiţia superioară, spirituală (învelişul supramental – VIJNANAMAYA KOSHA).

Prin trezirea şi dinamizarea unei astfel de capacităţi paranormale magice, omul în cauză reuşeşte să rămână viu şi nevătămat, chiar şi când se confruntă cu situaţiile cele mai periculoase, care ar implica, pentru un individ obişnuit, ignorant, vătămarea gravă a sănătăţii sau a integrităţii trupeşti.

Prin trezirea şi dinamizarea unei alte capacităţi paranormale magice, fiinţa umană respectivă devine capabilă de o concentrare şi de o focalizare totală a conştiinţei.

Astfel de facultăţi paranormale magice se trezesc gradat şi se manifestă în urma practicării atente, sistematice şi perseverente a anumitor tehnici de meditaţie yoghină profundă (DHYANA) sau în urma exersării unor metode de concentrare, de focalizare totală a conştiinţei.

Cele patru calități fundamentale ale concentrării conștiinței

Ca o completare, întâlnim în unele tratate yoghine termenul sanscrit specific RIDDHIPADA (respectiv, în dialectul pali, IDDHI PADA) care, în traducere românească, înseamnă vectori sau părţi constitutive ale unor puteri paranormale magice. Prin acest termen specific sunt desemnate cele patru calităţi paranormale magice esenţiale ale concentrării conştiinţei, ce conduc practicantul yoga la atingerea anumitor stări de extaz divin (SAMADHI). Ele constituie totodată baza trezirii, a dinamizării, a punerii în acţiune a feluritelor puteri paranormale magice (RIDDHIS), care implică o excelentă şi continuă focalizare a conştiinţei.

Cele patru calităţi paranormale magice esenţiale sunt:
1. CHANDA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a conştiinţei asupra unui anumit ideal spiritual, dumnezeiesc; această concentrare menţine nealterată şi chiar amplifică o asemenea aspiraţie.
2. VIRYA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a voinţei într-o anumită direcţie benefică.
3. CITTA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a conştiinţei într-o anumită direcţie benefică.
4. VIMAMSA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a conştiinţei pentru intervale chiar foarte lungi de timp, atunci când fiinţa umană studiază plină de aspiraţie un anumit domeniu al cunoaşterii spirituale; această concentrare face să se trezească şi să crească extraordinar de mult puterea de pătrundere a conştiinţei şi discernământul. Spre exemplu, ceea ce adeseori în gândirea occidentală se defineşte prin expresia „gândire pozitivă” nu este de fapt decât trezirea şi dinamizarea în universul fiinţei umane a unei asemenea capacităţi paranormale ce implică în permanenţă un mod de gândire eminamente benefic, creator.

Îndrăznește, aprofundează, integrează

Numărul puterilor paranormale secundare (RIDDHIS) care le asigură aspiranţilor şi practicanţilor yoga o sănătate înfloritoare, o stare excelentă de echilibru lăuntric, o bunăstare deplină trupească, vitală, psihică, mentală şi chiar supramentală este surprinzător de mare.

Trezirea şi dinamizarea unor astfel de puteri paranormale secundare magice (RIDDHIS) implică întotdeauna declanşarea în universul lăuntric al practicantului a anumitor procese de rezonanţă ocultă pentru perioade foarte lungi de timp cu anumite energii subtile binefăcătoare, ce fac să apară efecte tainice corespondente, eminamente benefice, creatoare.

Cu toate că sistemul milenar yoga a pătruns demult în Occident, din cauza superficialităţii occidentalilor în ceea ce priveşte studierea sa atentă şi a feluritelor sale ramuri (cum ar fi LAYA YOGA, HATHA YOGA, KARMA YOGA, MANTRA YOGA, TANTRA YOGA, BHAKTI YOGA etc.), astfel de puteri paranormale secundare magice (RIDDHIS) sunt puţin cunoscute.

Unii rari cercetători le-au menţionat în treacăt pe ici pe colo, fără a fi însă capabili să explice pe ce anume se bazează trezirea şi dinamizarea lor în universul lăuntric al practicantului yoga perseverent. Nu este de mirare că această stare de ignoranţă persistă.

Este cu putinţă ca unii dintre voi să vă întrebaţi: Ce este de făcut? Răspunsul nostru este clar şi simplu: asta implică să îndrăznim să abordăm şi să aprofundăm în cadrul practicii noastre yoga metodele specifice unei anumite ramuri (fie LAYA YOGA, fie BHAKTI YOGA, fie KARMA YOGA, fie TANTRA YOGA), căci astfel vom reuşi să trezim şi să dinamizăm lăuntric, în mod gradat, unele dintre aceste puteri paranormale magice secundare (RIDDHIS), care ne sunt de un real folos, asigurându-ne o sănătate înfloritoare, o stare excelentă de echilibru, o bunăstare trupească, vitală, psihică, mentală, supramentală.

Totuşi, este important să avem în vedere că trezirea şi dinamizarea unor astfel de puteri paranormale secundare (RIDDHIS) este necesar să fie apoi subordonată trezirii şi dinamizării în universul nostru lăuntric a supremei puteri supranaturale dumnezeieşti – PARASIDDHI, ce implică revelarea plenară, deplină, profundă a Sinelui nemuritor – ATMAN.

Citiţi a treia parte a acestui articol


Citiți și:

Prezentare explicativă a termenului MERIT

Umilința în fața Domnului Dumnezeu – ne ajută enorm să-L simțim și să-I experimentăm măreția

Răbdarea – o virtute spirituală

 

yogaesoteric
7 septembrie 2017

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More