Priza de conştiinţă şi relaxarea în TANTRA

 
de instructor yoga Maria Porsfeld,
Tara Yoga Center, Anglia
 

Vom prezenta în continuare unele elemente despre relaxare şi despre rolul important pe care aceasta o are în viaţa şi în practica noastră spirituală. Relaxarea este o cheie fundamentală, fie că vorbim despre practica cu succes a tehnicilor de TANTRA, a posturilor yoga sau pur şi simplu despre starea noastră de fericire din viaţa de zi cu zi.

Relaxarea înseamnă în general eliberare de tensiune, întoarcere la starea de echilibru. Relaxarea este definită ca fiind:

1. O formă de activitate care implică o anumită modificare şi încetarea oricărui efort, a oricărei activităţi sau tensiuni şi care ne oferă plăcere.
2. Procesul prin care un aspect devine mai puţin rigid sau încordat.

Pentru omul modern, a fi într-o stare de relaxare este de multe ori mai greu decât pare. Ne este greu să ne abandonăm. Vrem să planificăm, să controlăm şi să acţionăm mereu în sensul orientării vieţii noastre în direcţia dorită. De cele mai multe ori aceasta se întoarce împotriva noastră; viaţa este plină de surprize şi nu se conformează programului nostru atent întocmit. Aceasta generează în fiinţa noastră stări de stres, tensiune şi frustrare. Efectele negative ale acestor stări asupra poftei noastre de viaţă şi chiar asupra sănătăţii sunt evidente. Totodată ele se află într-o opoziţie directă cu calea tantrică. Dacă sănătatea şi fericirea noastră depind de gradul în care viaţa se conformează planurilor noastre, nu vom ajunge niciodată să fim cu adevărat fericiţi. De aceea, este necesar să învăţăm să ne abandonăm, să ne relaxăm.

Dacă ne referim la efectele de natură fizică, cel mai cunoscut efect al relaxării profunde este cel de reîntinerire, ea ajutând în procesul de autovindecare şi în general vorbind este profund regenerantă – chiar mai mult decât somnul! Merită să menţionăm în egală măsură şi efectele pe care aceasta o are în combaterea stresului. Sindromul general de adaptare sau sindromul stresului a devenit boala secolului ’21. S-a constatat că stresul, cu toate că este o boală a minţii, are un impact imens asupra corpului nostru fizic, la modul că provoacă boli fizice severe precum cancerul sau unele boli de inimă. Stresul nu este de fapt o problemă provocată de mediul exterior, aşa cum se crede în mod greşit. Stresul este o reacţie tensionată la anumiţi stimuli, care este posibil să nu fie în mod obiectiv nocivi. Factorul de stres depinde de condiţionările interioare ale individului şi nu de mediul exterior. Sigur că modul de viaţă al omului modern contribuie într-o mare măsură la apariţia factorului de stres, dar a încerca să eliminăm stresul luptându-ne cu toată lumea se dovedeşte a fi o soluţie foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Nu putem niciodată controla absolut toate aspectele vieţii noastre pentru a avea un mediu exterior lipsit de stres – mai ales dacă înţelegem că stresul este în ultimă instanţă o reacţie care nu depinde de exterior.

Viaţa este caracterizată de o permanentă alternanţă între starea de tensiune şi relaxare; este mişcarea pe care o regăsim în toate experienţele de viaţă şi în chiar „motorul” organismului uman: inima. Propriile noastre bătăi de inimă sunt rezultatul alternanţei perioadelor de contracţie cu cele de relaxare a muşchilor cardiaci. Când fiinţa umană se află într-o stare de armonie şi echilibru, respiraţia şi bătăile inimii sunt regulate. Alternanţa regulată dintre tensiune şi relaxare corespunde astfel unei stări de echilibru interior pe care noi o percepem în universul nostru lăuntric sub forma fericirii. Stresul se naşte din incapacitatea noastră de a alterna, adică de a fi capabili să ne relaxăm atunci când ne aflăm într-o stare tensionată sau contractată.

Fiinţele umane afectate de stres prezintă un comportament robotizat şi sunt lipsite de spontaneitate şi libertate interioară. Ele sunt blocate în anumite tipare rigide ale propriei lor minţi, care se manifestă prin atitudini şi perspective asupra vieţii caracterizate de o lipsă completă de flexibilitate şi curiozitate.

Relaxarea profundă este una dintre cele mai bune metode pentru eliminarea stresului, iar pentru a reuşi să prelungim această stare în viaţa noastră de zi cu zi trebuie să învăţăm să rămânem neafectaţi de stres şi deschişi către tot ce ne oferă viaţa. Începând de la nivelul corpului fizic, relaxarea profundă continuă gradat cu nivelul emoţional şi cel mental al fiinţei noastre. Stresul este rezultatul menţinerii într-o stare de tensiune constantă a anumitor elemente din viaţa noastră. Învăţând să ne relaxăm atât fizic, cât şi mental şi emoţional, dobândim flexibilitate în experienţele de viaţă, astfel încât reuşim să tolerăm acele momente dificile în loc să cedăm din cauza lor.

Să ne aplecăm acum asupra explicaţiei ezoterice a efectelor extraordinare ale relaxării, ceea ce ne va permite să înţelegem mai bine efectul profund pe care aceasta îl are la toate nivelurile fiinţei noastre. Având în vedere faptul că fiinţa umană are în structura sa cinci corpuri care sunt intercorelate în mod intim şi se află într-un proces continuu de schimb energetic-informaţional, importanţa deplasării adecvate şi libere a energiilor între diferitele corpuri sau niveluri ale fiinţei noastre este evidentă. Aceasta este necesară pentru ca noi să fim într-o stare de sănătate şi fericire deplină şi totodată să fim capabili să manifestăm toate capacităţile noastre la maxim.

Energia poate circula liber doar printr-o structură relaxată. Acolo unde se găsesc tensiuni, apare imediat un blocaj în fluxul energetic. Aceasta ne permite să înţelegem că atunci când o persoană are o tensiune musculară într-o anumită parte a trupului pentru o perioadă mai lungă de timp, vor apărea de asemenea anumite blocaje în structura energetică, iar acestea se vor manifesta sub forma unor boli la nivelul organului respectiv. Aceasta este valabil şi în sens invers, şi anume unele idei sau atitudini mentale foarte fixe vor genera anumite blocaje care în timp se vor reflecta până la nivelul structurii fizice. În acest fel, găsim de multe ori cauza unei boli fizice la nivel mental, aceasta fiind generată de o anumită atitudine, o stare de rezistenţă faţă de un anumit aspect al vieţii.

Această stare de tensiune face ca anumite atitudini să se permanentizeze, cu alte cuvinte, în limbaj iniţiatic, face ca anumite procese de rezonanţă să devină continue. Această tensiune permanentă este cea care ne face să alegem întotdeauna, conştient sau nu, aceleaşi atitudini, stări sau rezonanţe. Este imposibil să transformăm o stare dacă ne menţinem într-o stare de tensiune. Să ne gândim la exemplul obişnuit în care, fiind foarte furioşi, suntem sfătuiţi: „respiră profund şi numără până la 10”. Aceasta înseamnă să ne relaxăm şi să ne abandonăm. Abia atunci putem să transformăm furia într-o manifestare diferită, în vreme ce dacă rămânem tensionaţi în starea de furie respectivă, nu vom face altceva decât să devenim din ce în ce mai furioşi. Sau, să ne imaginăm situaţia în care ne străduim cu putere să înţelegem o situaţie sau problemă foarte complexă. Ne străduim şi ne tot străduim, fiind focalizaţi în mod tensionat asupra situaţiei, iar apoi dintr-o dată, când ne relaxăm pentru o clipă şi nu ne mai gândim la problema respectivă, totul se rezolvă de la sine şi este foarte clar.

Atunci când suntem într-o stare de relaxare constantă, aceasta ne face foarte flexibili faţă de situaţiile care apar în viaţă şi ne permite să alegem în mod conştient cum anume dorim să reacţionăm la ele. Totodată, aceasta face ca mintea să ne fie mai calmă şi mai puţin rigidă. Fără starea de relaxare nu putem accepta nimic, nu putem înţelege nimic şi în ultimă instanţă nu putem ajunge foarte departe în viaţă şi în practica noastră spirituală. Să învăţăm de la copii capacitatea lor extraordinară de a rămâne relaxaţi atunci când nu este nevoie să facă eforturi şi de a alterna cu mare flexibilitate între efort şi relaxare.

Este important aici să înţelegem natura relaxării. Nu este vorba de a ne trânti pe canapea după ce venim de la lucru şi de a permite televizorului să ne înece orice gând coerent. Nu mă refer aici la o stare de inacţiune larvară, ci la starea de relaxare focalizată – geniile precum Leonardo da Vinci şi Platon foloseau această relaxare conştientă pentru a pune la lucru întregul lor potenţial mental.
Mă refer aici la acea relaxare realizată conştient şi cu o atenţie deplină, începând cu nivelul fizic şi mergând până la nivelurile cele mai subtile ale fiinţei noastre, care devine gradat o stare continuă. Acest tip de relaxare ne permite să avem o stare de atenţie lipsită de efort, o priză de conştiinţă relaxată şi astfel dobândim o atitudine tantrică corectă asupra vieţii, atitudine în care nu manifestăm niciun fel de opoziţie sau control, ci avem o stare acceptare şi ghidare.

Practicantul tantric acţionează într-o stare de relaxare profundă şi astfel el dobândeşte starea de martor detaşat al vieţii. Această stare generează o stare de fericire extatică pe care o experimentăm în mijlocul acţiunilor de zi cu zi. În felul acesta, acţiunile care până cum ne provocau o stare de stres lăuntric încetează să mai fie un factor de stres şi devin în schimb o sursă de fericire debordantă. Aspirantul tantric devine apt să îmbrăţişeze toate experienţele vieţii aşa cum sunt, fără să mai aibă dorinţa să le modifice sau să se amestece acolo unde nu este cazul, fiind permanent relaxat şi fericit.

Dincolo de beneficiile extraordinar de complexe care survin în urma unei stări profunde de relaxare care se păstrează ca fundal al existenţei noastre, majoritatea tehnicilor superioare tantrice şi yoghine pot fi încununate de succes numai în măsura în care învăţăm să expansionăm în viaţa noastră de zi cu zi această stare simplă dar adeseori ignorată: relaxarea.
O şedinţă de HATHA YOGA nu va fi avea cine ştie ce efecte fără relaxare; nu vom face altceva decât să rămânem fixaţi pe grijile din mintea noastră, blocând cursul liber al energiilor şi astfel obţinând efecte minime prin practica noastră. Nicio practică tantrică nu va avea eficienţă fără un fundal de conştienţă şi relaxare. În Tantra, ne expansionăm conştiinţa pentru a experimenta şi a ne identifica cu toate energiile şi apoi a trece dincolo de ele. Astfel, atitudinea de conştienţă (priză de conştiinţă) şi relaxare este o necesitate, neputând exista expansiune fără relaxare.

Această atitudine ne aduce în momentul prezent şi ne ajută să îmbrăţişăm tot ceea ce există, permiţându-ne să descoperim că:
Relaxarea completă + priza de conştiinţă totală = extaz.
În această ecuaţie, haideţi să analizăm ceva mai în detaliu ce înseamnă priză de conştiinţă:
Priza de conştiinţă semnifică starea sau capacitatea de a percepe, a simţi sau a fi conştient de evenimente, obiecte sau tipare senzoriale. Înseamnă a observa şi a fi atent.

Priza de conştiinţă înseamnă a fi conştient de – în limbajul iniţiatic – un anumit proces de rezonanţă care este declanşat în fiinţa noastră la un moment dat. De exemplu, a fi în momentul prezent fiind pe deplin conştienţi înseamnă a fi pe deplini conştienţi de toate energiile care se manifestă în acel moment.

Acum că am vorbit mai mult despre importanţa relaxării, nu trebuie să uităm priza de conştiinţă. Ea constituie cealaltă jumătate care trebuie adăugată pentru a obţine extazul mai sus menţionat. Fără priza de conştiinţă, relaxarea devine ineficientă, fiind o banală inacţiune. Relaxarea fără priza de conştiinţă nu merge foarte profund, nu va fi pe deplin eficientă la nivel trupesc (deoarece putem dormi cu mare uşurinţă şi încă multă tensiune poate să rămână în structura noastră) şi nu va oferi efectele minunate şi complexe care sunt posibile în caz contrar. Relaxarea este eficientă doar când este cuplată cu priza de conştiinţă şi viceversa.

O priză de conştiinţă relaxată este flexibilă şi capabilă să se expansioneze, incluzând multe elemente în câmpul conştiinţei simultan. Priza de conştiinţă este o capacitate de importanţă fundamentală în practica noastră spirituală. Evoluţia noastră spirituală este accelerată de conştientizarea potenţialităţilor latente din universul nostru lăuntric, astfel descoperind şi manifestând capacităţile extraordinare pe care le avem ca fiinţe umane. (După cum spunea Thomas Edison: „Dacă am face toate lucrurile de care suntem capabili, ne-am ului efectiv pe noi înşine.”)

Priza de conştiinţă flexibilă şi antrenată ne va permite să avem o conştiinţă simultană atât a naturii noastre interioare cât şi a mediului exterior în care acţionăm. Aceasta are o importanţă imensă în abordarea practicii noastre spirituale din viaţa de zi cu zi. Devenim conştienţi de lumea exterioară ca fiind o oglindă a vieţii noastre interioare şi cu ajutorul unei prize de conştiinţă lărgite orice situaţie din viaţa noastră de zi cu zi devine o ocazie să învăţăm ceva despre noi înşine.

În TANTRA, dezvoltăm priza de conştiinţă începând chiar cu trupul fizic. Putem expansiona priza de conştiinţă pornind de la senzaţiile noastre şi mergând până la experienţa intensă a unor niveluri mai profunde ale fiinţei noastre.
Această stare ne va permite să trăim clipa la intensitate deplină, cu toate nuanţele sale, experimentând viaţa ca un miracol, adică ceea ce şi este de fapt. Aceasta dă naştere unei stări profunde de fericire şi plăcere profundă – şi în ultimă instanţă extazului.

Găsim o conexiune intimă între principiul plăcerii şi cel al relaxării. Ca şi relaxarea, plăcerea este una dintre ingredientele secrete ale fericirii. Plăcerea este o manifestare a diferitelor energii din cadrul unei experienţe benefice intense, generând o stare de relaxare profundă doar atunci când renunţăm la necesitatea aparentă de a rezista şi a ne proteja în cadrul interacţiunii cu mediul extern. Experimentele au arătat că plăcerea are puterea de a anula chiar şi instinctele de supravieţuire primară. În cadrul unui experiment, au fost plasaţi electrozi pe creierul unui şobolan de aşa manieră încât atunci când acesta apăsa un buton, i se stimula o anumită zonă cerebrală care îi oferea o experienţă similară cu cea a orgasmului. Rezultatul a fost că biata creatură a murit de sete şi foame. Nu pentru că nu avea acces la hrană şi la apă – ci deoarece acestea erau plasate suficient de departe încât şobolanul trebuia să se îndepărteze de butonul care genera starea asemănătoare cu orgasmul. Şi micul animal nu a dorit să se oprească din a apăsa acel buton suficient de mult timp pentru a-şi satisface setea şi foamea! În acest caz, dorinţa pentru plăcere i-a anulat complet instinctele de supravieţuire, adică cele mai puternice instincte din orice fiinţă vie. Un astfel de instrument de a ne depăşi limitările şi a ne modifica obiceiurile devine extrem de valoros când aspirăm să anihilăm tirania minţii şi a limitărilor auto-impuse.

În TANTRA folosim acest atribut extraordinar al plăcerii pentru a anihila cele mai puternice tipare inconştiente prin aplicarea unor tehnici şi a unei metodologii precise, al căror scop final este expansiunea gradată a conştiinţei individuale dincolo de limitele obişnuite. Aici, este important să ne dăm totuşi seama că plăcerea poate atât să ne înlănţuie, generând ataşamente uriaşe, cât şi să ne elibereze. Este ca şi cum am merge pe muchia unui cuţit. Aspectul care face diferenţa între înlănţuire şi libertate şi ne permite să mergem pe această muchie este o susţinută şi plenară priză de conştiinţă.

Fiind o sursă de plăceri intense care sunt uşor accesibile fiinţei umane, sexualitatea dobândeşte o mare importanţă în practica spirituală tantrică. TANTRA foloseşte sexualitatea pentru a genera stări copleşitoare de plăcere într-o manieră controlată şi conştientă.
Plăcerea ne face să ne relaxăm în vreme ce aversiunea sau sentimentul de nesiguranţă ne face să ne simţim tensionaţi. Plăcerea ne invită să ne expansionăm în vreme ce durerea ne face să ne contractăm şi să devenim tensionaţi. De aceea plăcerea laolaltă cu relaxarea, ambele combinate cu priza perfectă de conştiinţă – reprezintă metoda cea mai indicată atunci când urmărim expansiunea gradată a conştiinţei de la limitele individuale definite de ego către conştiinţa cosmică.
Plăcerea dizolvă toate tensiunile şi pregăteşte premizele vindecării. Suferinţa ne face să devenim tensionaţi şi să acumulăm stres, fapt care poate conduce în cele din urmă la boli. Principala sursă a suferinţei sunt rezistenţa faţă de fluxul vieţii şi eforturile zadarnice de a încerca să controlăm totul. Dacă ne abandonăm, ne oferim şansa de a fi fericiţi.

În ceea ce priveşte stăpânirea continenţei sexuale şi a tehnicilor tantrice în general, relaxarea combinată cu priza de conştiinţă reprezintă o cheie a succesului. Spre exemplu, atunci când urmărim să dobândim continenţa sexuală putem observa că starea de excitaţie ne „fură” atenţia şi ne-o orientează către excitaţia sexuală care apoi este amplificată în fiinţa noastră în aşa măsură încât ea devine aproape explozivă şi energiile de natură sexuală devin din ce în ce mai puternice.
Pentru a controla această stare amplificată creată prin rezonanţă, este necesar să putem să ne dirijăm atenţia către stări care sunt mai rafinate şi mai elevate. Pentru aceasta, este evident că trebuie să ne antrenăm atenţia în acest sens, însă este necesară totodată şi o stare de relaxare. Dacă ne tensionăm, ne blocăm în acea stare şi am pierdut.

În lumina celor afirmate anterior, şi anume a faptului că starea de relaxare este necesară pentru ca energiile să curgă liber în fiinţa noastră, iniţiatul înţelege chiar şi mai bine importanţa unei stări de relaxare în cadrul fuziunii amoroase cu continenţă, consacrare şi transfigurare. Procesul de sublimare a energiilor este oprit şi făcut să fie imposibil dacă nu ştim cum să rămânem într-o stare de relaxare. Când suntem stresaţi nu ne putem abandona experienţei şi vârfului plăcerii copleşitoare în cadrul experienţei sexuale – în acest fel fiind împiedicaţi să atingem starea orgasmatică plenară. Dacă rămânem tensionaţi şi îngrijoraţi sau dacă urmărim să forţăm, orgasmul ne va ocoli. Stările cele mai extatice se nasc când ne relaxăm şi îmbrăţişăm toate energiile într-o deplină conştienţă, permiţându-ne să ne conducă dincolo.

În acest fel, relaxarea reprezintă o cheie care ne permite să ne deschidem faţă de experienţa erotică, învăţându-ne să ne abandonăm şi să ne expansionăm în plăcerea deplină. Practica relaxării yoghine poate avea rezultate extraordinare în această direcţie – ca şi de altfel în orice altă experienţă de viaţă. Invers, plăcerea sexuală şi amorul cu continenţă fac să apară o relaxare foarte profundă care ne face să ne deschidem pentru a îmbrăţişa viaţa în ansamblul ei.

În orice tip de relaţie cu celelalte fiinţe umane, relaxarea este importantă. Ne permite să dărâmăm zidurile cu care ne protejăm în mod normal şi ne permite să experimentăm intimitatea profundă care vindecă trupul şi sufletul. Relaxarea aici înseamnă să urmărim să avem o experienţă dezinhibată, plină de bucurie şi jucăoşenie în cadrul interacţiunii – fie ea erotică sau de altă natură. Capacitatea de a ne relaxa în acest fel mai necesită de asemenea încredere – încredere în viaţă, în ceilalţi şi în ultimă instanţă în Dumnezeu.
Priza constantă de conştiinţă combinată cu relaxarea ne ajută să accesăm niveluri superioare de conştiinţă, antrenându-ne capacitatea de a rămâne conştienţi atunci când trecem de la o stare la alta. Spre exemplu, vom începe să avem experienţe conştiente ale astralului în timpul somnului. În mod normal, relaxarea realizată înainte de a adormi ne face să ne pierdem starea de conştienţă atunci când trecem prin acest vid mental, astfel nemaifiind conştienţi de interacţiunile noastre astrale ne mai amintindu-ni-le când revenim la starea de veghe.

Starea de relaxarea completă şi priza de conştiinţă deplină ne permite să trecem dincolo de mintea conştienţă, după cum ne amintim de la tehnicile de YOGA NIDRA, cei care am fost iniţiaţi în ele. Aceste tehnici nu sunt doar menite să ne ajute să ne relaxăm şi să micşoreze stresul, aşa cum mulţi consideră în mod eronat. În realitate, ele reprezintă o practică puternică a expansiunii conştiinţei, făcând să apară noi perspective asupra existenţei şi o priză de conştiinţă sporită asupra nivelurilor subtile ale manifestării. Ele reprezintă un gen de scurtătură din închisoarea minţii şi ne permit să experimentăm realitatea de dincolo de limitările noastre curente.

Exerciţiile de relaxare profundă încep de la trupul fizic dar ne conduc cu mult dincolo de el. Prin intermediul lor, putem să ne trezim capacitatea de a percepe nivelurile subtile, trecând dincolo de limitele fizice.
Ca exemplu, practica tehnicilor de YOGA NIDRA este în realitate un excelent început al experienţei profunde a interacţiunii subtile în cadrul amorului. Ne va face, de exemplu, să fim mult mai conştienţi de interacţiunile subtile din perioada de avalanşă – ceea ce ne va permite să înţelegem, ca iniţiaţi, importanţa imensă a acestei practici.
Atitudinea unei prize de conştiinţă relaxată este absolut necesară pentru a ne putea bucura de viaţă, a avea succes în practica spirituală şi a putea avea o transformare spirituală eficientă – deoarece transformarea se poate produce numai într-o structură relaxată şi deci flexibilă. Această atitudine vine cu o deschidere către experienţa plenară, intensă şi liberă a vieţii, fără a opune rezistenţă niciuneia dintre manifestările sale, ci dimpotrivă a alege rezonanţele dorite şi a învăţa din fiecare experienţă.
Viaţa este menită să ne înveţe, aşa încât trebuie să-i permitem să facă aceasta.
 

Citiţi şi:

Priza de conştiinţă şi experienţa individuală în manifestare (I)

Sexualitatea conştientă. Cum să ne relaxăm în ardoare

 

yogaesoteric
28 martie 2013

 


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More