Un aspect spiritual. 2011 debutează cu două conjuncţii Lună-Venus și Soare-Marte

de astrolog Rodica Purniche


Anul 2011 debutează în prezenţa a două aspecte astrologice profund semnificative, şi anume, conjuncţia Lună-Venus şi conjuncţia Soare-Marte. Particularitatea lor constă în două chestiuni care le face deosebit de importante la această dată:
          - conjuncţia Lună-Venus este separantă iar conjuncţia Soare-Marte este aplicantă
          - ambele conjuncţii primesc câte un aspect dinamic de la o planetă lentă:
          - conjuncţia Lună-Venus primeşte o cuadratură de la Neptun
          - conjuncţia Soare-Marte primeşte, prin Marte, o cuadratură de la Saturn.
 În acest complex planetar sunt aşadar angrenate 6 planete, 3 dintre ele fiind cele pe care astrologia tradiţională le consideră „planetele feminine” (Lună, Venus, Neptun), iar celelalte 3 fiind cele pe care astrologia tradiţională le consideră „planetele masculine” (Soare, Marte, Saturn). Complexul planetar ne-a atras atenţia din punctul de vedere al semnificaţiei sale spirituale, în contextul în care umanitatea se confruntă în zilele noastre cu o profundă criză relaţională şi de sistem social.

Conjuncţia Lună-Venus

Conjuncţia Lună-Venus a atins faza sa de maxim la 31.12.2010, 15h10 (+2h00GMT), după care aspectul a început să se desfacă şi planetele să meargă spre separarea lor, într-un ciclu crescător de tip conjuncţie (31.12.2010, 15h10, (+2h00GMT) – opoziţie (16.01.2011, 807, (+2h00GMT) – conjuncţie (30.01.2011, 5h17, (+2h00GMT). Deşi la începutul ciclului Lună-Venus, conjuncţia este cuadratată de către Neptun, până la finalizarea acestui mic ciclu planetar, Venus va părăsi cuadratura cu Neptun, astfel încât noua conjuncţie Lună-Venus de la sfârşitul lui ianuarie va avea cu totul alte caracteristici energetice. Cu alte cuvinte, este posibil ca anul acesta femeile să pună mult mai mult preţ pe frumuseţea autentică, pe tandreţe, gingăşie, iertare, spirit de sacrificiu real, feminitate autentică, expresia artistică rafinată, pe cultură şi educaţie dar, mai ales, pe evoluţia spirituală şi rafinarea ei.
La toate acestea se va ajunge deoarece femeile vor realiza că feminitatea în întregul ei este un aspect complex, care nu se rezumă doar la calitatea de mamă, soţie, casnică (Luna), sau doar la calitatea de iubită, amantă, damă de companie sau femeie de lux/întreţinută (Venus), ci include şi trăsătura spirituală de preoteasă, vestală, creatoare de artă, vindecătoare, iniţiatoare (Neptun) – cu alte cuvinte, acea energie care face permanent legătura dintre fiinţa umană şi Dumnezeu manifestat în plan fizic prin femei care devin canalul Său perfect şi curat de acţiune în lumea fizică.

Avem în vedere aşadar o posibilă trezire spirituală a femeilor, fie la nivelul sufletului, fie la nivelul conştiinţei spirituale. Deşi aceste două particularităţi merg împreună (una o presupune instantaneu şi pe cealaltă), totuşi ele au forme de „existenţă” puţin diferită. Trezirea spirituală la nivelul sufletului presupune activarea intuiţiei şi a presimţirilor, a empatiei şi a receptivităţii superioare, care ne permit să simţim oamenii şi evenimentele aşa cum sunt, şi să înţelegem avertismentele personale pe care Dumnezeu ni le trimite în acest fel, pentru a fi ghidaţi în viaţa noastră zilnică, cu privire la ceea ce este şi ce nu este integrat în Armonia Divină din tot ceea ce intenţionăm să realizăm.  Trezirea spirituală la nivelul conştiinţei este o etapă deosebită care caracterizează fiinţele umane aflate în mod conştient pe o cale de evoluţie spirituală autentică. Astfel de fiinţe pot trăi, mai ales în starea de meditaţie profundă, momente de comuniune cu lumile angelice, pot avea revelaţia lumilor paralele de natură divină sau pot merge până la stări de supra-conştiinţă sau de conştiinţă modificată, având revelaţia infinităţii lui Dumnezeu şi a Gloriei Sale.

Ceea ce mai trebuie să menţionăm este, însă, că aspectul spiritual va avea forme şi ele complexe, femeile urmând să experimenteze atitudini foarte diverse, dintre care menţionăm: respingerea grosieră a aspectului spiritual al vieţii, fanatismul gregar faţă de dogmele religioase, ignoranţa spirituală, dar şi aspiraţia sinceră de a găsi o cale spirituală reală, curajul de a descoperi limitarea spirituală prin acceptarea prejudecăţilor şi a mentalităţilor religioase, revelarea naturii noastre divine, amplificarea intuiţiei spirituale, accelerarea procesului de transformare spirituală individuală prin discernământ spiritual şi credinţă fermă în Dumnezeu-Tatăl.
Faptul că astrologia consideră aceste planete ca fiind „feminine” are o valoare simbolică, dar profund verificată în realitate: femeile au procese de evoluţie mult mai rapide (Luna şi Venus) şi, pentru ele, „concretizarea” energiei creatoare este incontestabilă. Ele sunt cele care aduc copiii pe lume după ce i-au hrănit şi i-au crescut în interiorul trupului lor, ele sunt cele care îngrijesc totul, ele sunt cele care fac ca orice ideaţie şi orice proiect teoretic să devină, la un moment dat, o realitate concretă în planul fizic, ele au o putere imensă de a se ruga pentru binele celor dragi şi ele sunt cele care „conservă” spiritualitatea (Neptun), transmiţând-o de la o generaţie la alta.
Tocmai de aceea energia feminină trebuie considerată cum se cuvine. Orice societate şi civilizaţie umană sănătoasă este cea în care femeile sunt modele reale de vitalitate, creativitate benefică, spirit de sacrificiu, iubire şi maturitate spirituală. Dacă femeile sunt cum sunt în ziua de azi, în întreaga lume, este bine să ne punem întrebarea de ce sunt aşa, cine are interesul ca ele să fie astfel şi, mai ales, de ce?

Conjuncţia Soare-MarteConjuncţia Soare-Marte este în curs de realizare a momentului ei de maxim, cele două planete masculine fiind, spre deosebire de cele feminine, în aspect aplicant şi, totodată, la finalul ciclului lor. Soarele intră în aspectul de conjuncţie cu Marte la data de 01.01.2011, 18h30, (+2h00GMT), atinge faza de maxim a conjuncţiei cu el pe 4.02.2011, 18h40 (+2h00GMT), şi va părăsi definitiv conjuncţia la 13.03.2011, 13h48 (+2h00GMT). Opoziţia Soare-Marte va avea loc la data de 3.03.2012, 22h10 (+2h00GMT), iar următoarea conjuncţie la data de 3.04.2013, 3h19, (+3h00GMT).
 
Revenind la momentul de maxim al conjuncţiei Soare-Marte din februarie 2011, conjuncţie aplicantă la momentul Anului Nou 2011, menţionăm că, dacă, la începutul şi pe durata formării ei, ambele planete sunt cuadratate de către Saturn, la momentul său de maxim conjuncţia Marte-Soare primeşte aspectul de trigon de la Saturn, calităţile ei energetice fiind superior armonizate faţă de 1.01.2011. Putem afirma că următorul ciclu Soare-Marte care va dura doi ani din clipa în care conjuncţia lor devine separantă, va genera transformări de calitate în natura masculină a bărbaţilor, net superioare structurii lor psiho-dinamice, afective şi mentale celei actuale. Transformările vor fi lente şi probabil anevoioase deoarece aduc responsabilitate, maturitate şi elevare spirituală, dar vor fi de lungă durată, poate chiar definitive, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că, în următorii doi ani, bărbaţii vor avea capacitatea de a da tonul unei vieţi sociale cu totul noi, calitativ superioare celei de acum.

Cu alte cuvinte, este posibil ca anul acesta bărbaţii să pună mult mai mult preţ pe obligaţiile sociale care le revin, pe necesitatea schimbărilor educative şi educaţionale, pe reconsiderarea valorilor naţionale şi pe valorificarea tradiţiei, dar, mai ales, pe resursele naţionale reale de inteligenţă şi creativitate, stopând exodul etnic care a cuprins planeta. Mai mult chiar, o judecată sănătoasă şi un spirit real al adevărului îi poate ajuta pe bărbaţi să evite războaie, să stopeze cât mai repede genocidul planetar alimentar şi să-şi asume riscurile pe care un proces profund şi sincer de însănătoşire a omenirii le presupune.

La toate acestea se va ajunge deoarece bărbaţii vor realiza că masculinitatea în întregul ei este un aspect complex, care nu se rezumă doar la calitatea de soţ, şef, conducător politic (Soarele), sau doar la calitatea de iubit, amant, războinic sau mercenar (Marte), ci include şi trăsătura spirituală de preot, ascet, ghid spiritual, tată în aspectul cel mai elevat (Saturn) – cu alte cuvinte, acea energie care generează forme noi în manifestare, care concepe mai ales la nivel mental, care devine model pentru semeni şi care dă direcţie benefică tuturor energiilor cu care vine în contact. Am spune că, din acest punct de vedere, calitatea de „tată” este investitura spirituală cu care Tatăl Ceresc îi trimite pe bărbaţi în lumea fizică, spre a fi canalele Sale perfecte şi curate de acţiune ocrotitoare, generozitate, responsabilitate şi călăuzire a omenirii către epoci şi civilizaţii înfloritoare.

Poate că a sosit momentul ca bărbaţii acestei lumi să se reconsidere cu sinceritate în faţa propriei lor inimi şi conştiinţe, să conştientizeze ce au făcut şi cât din ceea ce este haos în societatea actuală li se datorează (Soarele), să conştientizeze totodată dezastrele la care s-a ajuns datorită compromisurilor şi corupţiei, toate generate de setea de putere şi de alterarea modului în care puterea este folosită (Marte – puterea fizică, puterea erotică, puterea banului, puterea cuvântului, puterea gândului şi a minţii, puterea rugăciunii/ocultă, puterea iniţierii), precum şi responsabilitatea (Saturn) majoră care le revine pentru a sălta actuala societate umană pe un nivel superior de evoluţie inclusiv spirituală.

Faptul că astrologia consideră aceste planete ca fiind „masculine” are o valoare le fel de simbolică şi la fel de profund verificată în realitate precum cele „feminine”: bărbaţii au procese de evoluţie mult mai lente, dar mult mai stabile şi chiar de foarte lungă durată (Saturn), ei au forţă mult mai mare de transformare (Marte) şi o capacitate mult mai puternică de a institui transformarea la toate nivelele vieţii (Soarele). Ei sunt cei care iau decizii, ei sunt cei ce conduc cu adevărat, ei sunt cei dinamici şi activi, ei sunt cei ce concep şi proiectează mental modele de dezvoltare şi evoluţie, ei apără şi protejează, fiindcă ei sunt cei ce pot genera sau pot suprima viaţa.

Tocmai de aceea absenţa modelelor civice este o realitate dureroasă. Omenirea nu mai are modele civice masculine. Are foto-modele, are actori de serie, are fotbalişti şi culturişti, are politicieni corupţi şi compromişi şi are, mai ales, asasini şi jurnalişti. Modelele spirituale sunt foarte puţine, iar dintre ele şi mai puţine sunt o expresie reală a lui Dumnezeu şi una cu Voinţa Lui în lumea fizică. Dacă ele acţionează la scenă deschisă, imediat societatea este asmuţită împotriva lor prin manipulări de toate felurile, în care jurnaliştii sunt executanţii din linia întâi. Şi toate acestea sunt posibile deoarece bărbaţii care conduc lumea au ales aşa. De ce oare? Şi această întrebare merită să ne-o punem, acum, când totuşi foarte mulţi dintre noi au din ce în ce mai des conştiinţa unei conspiraţii satanice planetare împotriva umanităţii.

Un „amănunt” interesant

Pe data de 4.01.2011, 11h02 (+2h00GMT), Luna şi Soarele sunt la maximul conjuncţiei lor. La data aceasta Luna a părăsit deja relaţia cu Venus şi cu Neptun, fiind din ce în ce mai implicată în relaţiile cu Marte şi cu Saturn. Practic, ceea ce ea a „acumulat” relaţia „feminină”, aduce acum în relţia ei „masculină”. Deci Luna „transferă” energiile din relaţia ei cu Venus şi Neptun în relaţia ei cu Marte şi Saturn, prin intermediul conjuncţiei cu Soarele (momentul de Lună Nouă).
Spiritual vorbind, femeilor le revine un rol major în noul an astrologic: schimbările şi transformările lor rapide vor impregna natura masculină, sădind acolo seminţe care vor încolţi şi vor da roade în timpul ce urmează. De felul în care se vor transforma şi vor evolua ele, depinde transformarea care se va produce în bărbaţi. Iar de transformările care se vor produce în bărbaţi, depinde calitatea vieţii pe care o vor duce femeile, societatea. Ştie toată lumea că, în spatele unui bărbat de succes, se află întotdeauna o femeie puternică. Tot aşa cum ştim cu toţii că reuşita unei acţiuni spirituale de amploare şi a unui Ghid spiritual autentic depind întotdeauna de acţiunea smerită sau orgolioasă a cel puţin unei femei din nucleul spiritual de bază.

Am spus aceasta deorece femeile sunt cele care ne vor ajuta sau ne vor împiedica să-L avem în 2011 pe Dumnezeu de partea noastră.

 


Citiți prima parte a acestui articol
                Continuați cu următoarea parte

yogaesoteric
6 ianuarie 2011

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More