Un eveniment astrologic de excepție: intrarea lui Neptun în semnul zodiacal Pești

Neptun şi tema natală a României
4.04.2011, 16h47 (+3h00GMT), 26E06/44N24
 

de Rodica Purniche
 

1. Planetele transpersonale la modul general

Încă nu s-au descoperit cărţile în care DUMNEZEU ne vorbeşte despre aceste planete, deşi marile iniţieri spirituale îşi trag învăţătura din sfera lor de forţă. Tot ceea ce este, în acest sistem solar, rodul proceselor alchimice de transmutare şi sublimare este, în realitate, rodul prezenţei şi participării energiilor lor la existenţa ansamblului cosmic general. Aflate la graniţa lumii Soarelui, între planetele tradiţionale (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn) şi Marele Cosmos vizibil, ele reprezintă, în realitate, Marii Gardieni ai Cerului înstelat, bine ascunşi în mituri, basme, legi alchimice şi divine. Pot fi studiate separat deşi, în realitate, ele reprezintă o triadă, Marea triadă Divină, pe care o găsim în toate marile religii sau sisteme spirituale autentice ale lumii (expresie a celor trei aspecte fundamentale ale Creaţiei: naştere, menţinere/dezvoltare, resorbţie a vieţii):
 -Eea, Annu, Enlil la mesopotamieni
 -Brahma, Vishnu, Shiva la hinduşi
 -Tatăl, Fiul, Sfântul Duh la creştini.
Marea Triadă Divină reprezintă, totodată, şi atributele fundamentale ale lui Dumnezeu: Voinţa Divină, Cunoaşterea Divină, Acţiunea divină infailibilă.

În ceea ce ne priveşte, planetele transpersonale traduc în viaţa noastră această întreită prezenţă divină. Destinul nostru este, întotdeauna, o devenire (transformare – Pluto) permanentă, datorată ieşirii din ignoranţă prin accesul la cunoaşterea spirituală (adevărul divin – Neptun) ca urmare a acţiunii conştiente de a evolua spiritual (trezirea/aspiraţia spirituală – Uranus).  
Energiile planetelor transpersonale sunt deosebit de înalte şi de elevate, aducând în sistemul nostru solar darul divin cu care Dumnezeu a dotat fiinţa umană, şi anume, liberul nostru arbitru, „coborându-l” – ca să spunem aşa – de la nivel subtil, macrocosmic, la nivel grosier, fizic, după ce el a trecut de zona constelaţiilor şi a stelelor fixe, şi menţinându-l la nivelul planetei noastre. Cu puţină atenţie, putem constata că invocăm aceste energii planetare speciale ori de câte ori rostim, lăuntric sau cu voce tare, rugăciunea „Tatăl Nostru”:
„Tatăl nostru care eşti în Ceruri,
Sfinţească-Se numele Tău (Neptun)
Fie veşnică împărăţia Ta
Facă-se voia Ta (Pluto),
Precum în Cer, aşa şi pe Pământ (Uranus).”

 

2. Neptun în Semnul zodiacal Peşti

Avem de-a face, incontenstabil, cu un eveniment astrologic deosebit în sistemul tropical: intrarea lui Neptun în Semnul zodiacal Peşti – eveniment foarte rar, cu care nu orice generaţie umană se poate lăuda, deoarece Neptun are nevoie de aproximativ 166-167 de ani ca să dea roată la Zodiac şi să revină la el acasă.

Neptun guvernează fluidul astral care învăluie întregul Univers vizibil şi invizibil, energiile subconştientului şi esenţele noastre creatoare. Imaginaţia, sensibilitatea, intuiţia, capacitatea de a oglindi şi de a reflecta, iluzia şi transcenderea ei, formele înşelătoare ale aparenţelor, aspectul dual al Creaţiei (grosier şi subtil), compasiunea şi sacrificiul, abnegaţia şi dăruirea necondiţionată, conştiinţa christică şi revărsarea Graţiei lui Dumnezeu constituie înzestrările prin care el aduce în viaţa noastră nevoia de frumos, idealurile cele mai înalte, bunul-simţ (sau „simţul binelui”), pacea universală. În unele tradiţii oculte chiar este numit „făcătorul de pace universal”, simbolizând capacitatea fiinţei umane ca, sub ghidare sau inspirare divină, să negocieze, să medieze, să armonizeze orice tensiuni, conflicte, adversităţi. Toate acestea provin din imensul ocean al Minţii Divine, Cea atotcunoscătoare şi atotcreatoare reflectată în planul manifest ca nevoie umană de a cunoaşte şi de a împărtăşi apoi cunoaşterea sub forme estetice perfecte, rafinate.

Acest întreg ocean gânditor, în permanentă vălurire şi mişcare subtilă, lină, de la esenţe la aparenţe şi din nou la esenţe, are drept corespondent în lumea fizică apele Pământului şi abundenţa vieţii care există în ele. Soarele (căldură şi Iubire) şi apa au început viaţa pe planeta noastră; ele reprezintă creşterea şi descreşterea energiilor sublime din interiorul fluidului astral, identice proprietăţilor mereu în schimbare ale mărilor, oceanelor şi râurilor pe care energia planetei Neptun le ocroteşte, le veghează. Ele sunt, în Realitatea Divină, oceanul adânc al spiritelor noastre. Aromele, parfumurile, uleiurile volatile sunt întotdeauna forma sub care el găseşte de cuviinţă să comunice „direct” cu noi, fiinţele umane efemere.
Planeta Neptun modulează, pentru locuitorii Terrei, influxul astral al Semnului zodiacal Peşti, prin intermediul căruia DUMNEZEU trimite în viaţa noastră necesitatea unui ideal, compasiunea, capacitatea de a visa şi posibilitatea noastră de a transcende dualitatea şi iluzia acestei lumi. Locul pe care îl ocupă în tema noastră natală acest Semn precum şi Casa astrologică pe care el o guvernează indică domeniul de viaţă care va fi cel mai mult impregnat de spiritualitate sau care va duce la decăderea noastră finală, domeniul de viaţă în care avem cel mai mult nevoie să iubim, să visăm – fie şi utopic – la lumi elevate, angelice. În acest domeniu va trebui să manifestăm cel mai mult imaginaţia creatoate, mentalizarea pozitivă şi benefică, punerea noastră în slujba unui ideal superior, folosindu-ne intuiţia, credinţa şi iubirea.


„Cunoaşteţi Adevărul şi Adevărul vă va elibera!”
– spune IISUS, referindu-se la adevăruri spirituale ultime, care depăşesc orice profeţie şi orice proiecţie temporală, pentru că pătrundem în ele cu sufletul, cu iubirea sinceră faţă de DUMNEZEU. Ele sunt adevărata hrană pentru inimă şi suflet, ele ne deschid către Infinitatea Fiinţei Supreme Unice, ele pun bazele desăvârşirii noastre spirituale şi realizării noastre spirituale totale – eliberarea spirituală ultimă.

 

3. Tema natală a României


Este foarte dificil de spus care anume este tema natală a României: 24.01/5.02.1859, 1/14.12.1918, 30.12.1948 sau 22.12.1989? În astrologia mondială se ştie că orice revoluţie, război sau schimbare politică majoră, cu participarea întregului popor, devine tema natală a acelui popor – adică se consideră ca temă natală ultimul mare eveniment istoric, social sau politic la care a participat toată suflarea etnică respectivă.

Desigur, am putea forţa puţin nota să întocmim, cu mijloacele actuale de calcul, tema natală a României pentru multe momente istorice de referinţă, pentru a descoperi acel „ceva unic”, caracteristic poporului român, acea energie care i-a asigurat de-a lungul timpului continuitatea, specificitatea, forţa credinţei, spiritualitatea. Am risca însă foarte mult şi am ajunge, în mod nedorit, în planul speculaţiilor astrologice. De aceea ne mulţumim să ne referim doar la tema natală întocmită pentru data de 24.01/5.02.1859, decisivă pentru începutul procesului de Întregire a naţiunii române, dar şi pentru un aspect astrologic foarte special: prezenţa lui Neptun atât la el acasă, în Semnul zodiacal Peşti, cât şi în Casa a IX-a, a spiritualităţii. Acest aspect astrologic revine în forţă deoarece, iată, avem de-a face cu o revoluţie neptuniană: Neptun revine în Semnul zodiacal Peşti şi în poziţia lui din tema natală a României, la data de 4.04.2011, 16h47 (+3h00GMT), 26E06/44N24.
 

*

 
Revoluţia solară neptuniană depăşeşte durata unei vieţi omeneşti actuale, şi tocmai de aceea ea este foarte importantă, mai ales în temele natale ale popoarelor, deoarece ea arată salturile spirituale produse între două treceri ale lui Neptun prin punctul natal respectiv al unui popor.

În tema natală a României întocmită pentru 24.01/5.02.1859, 14h38 (+2h00GMT), Bucureşti, Neptun se află la 23º13’34” Peşti şi în Casa a IX-a, adică nu numai în Semnul lui propriu, ci şi în Casa Ghidului spiritual, a spiritualităţii, a relaţiilor cu străinătatea şi a învăţământului superior. Actualul tranzit al lui Neptun prin Semnul zodiacal Peşti va genera, automat, şi întoarcerea lui Neptun în poziţia lui natală, la data de 18.01.2023, adică peste aproximativ 14 ani de acum încolo. De remarcat că, puţin înainte de data revoluţiei neptuniene, adică în anul 2022, Jupiter va tranzita şi el Semnul zodiacal Peşti şi va face conjuncţie cu Neptun exact peste poziţia lui Neptun din tema natală a României. Sperăm că, la data aceea, România să fie o cu totul altă ţară, adică centrul spiritual al planetei şi centrul medicinei spirituale planetare, aşa cum vorbesc toate profeţiile. Avem credinţa fermă că, în ciuda tuturor relelor care s-au abătut în clipa de faţă asupra ţării noastre, cu intenţia evidentă de a extermina acest popor, DUMNEZEU ARE PLANURILE LUI şi că profeţiile se vor adeveri.
Până la acea dată nu trebuie să pierdem însă din vedere confuziile de valori, sărăcirea materială a populaţiei, politicianismul sălbatic şi conducerea aproape satanizată a ţării, pribegirea intelectualităţii române şi, deloc întâmplător în preajma acestei revoluţii neptuniene, destructurarea sistemului educaţional românesc şi distrugerea sistemului medical aproape în totalitate. Absenţa principiilor morale, absenţa modelului masculin civic, „otrăvirea” fiinţelor acestui popor atât psihic, cât şi alimentar sunt, de fapt, aspectele folosirii energiei neptuniene de la mediu spre inferior.

O privire mai atentă asupra temei natale a României întocmite pentru 1859 arată un popor profund tradiţional, cu o civilizaţie predominant agrară, conectat la ritmurile astrale ale Universului, trăind în intimitate cu Natura şi cu Marele Cosmos. Este un popor profund spiritual – Luna, guvernatorul AS pe Semnul zodiacal Rac, se află în Casa a IX-a, a spiritualităţii, şi în Semnul zodiacal Peşti, în conjuncţie aplicantă cu Neptun. Specificul acestei conjuncţii chiar atrage atenţia că acest popor nu numai că este profund spiritual, dar că el, în noua sa formă şi organizare, chiar urmează să-şi descopere, să-şi asume şi să înţeleagă pe un nivel superior spiritualitatea. De asemenea, Casa a IX-a este şi Casa Ghidului spiritual, ceea ce arată că acest popor, la un moment dat, pentru a ieşi din confuziile spirituale sau din limitările dogmelor religioase de tot felul, va avea nevoie de un Ghid spiritual autentic. Dacă ne mutăm atenţia asupra Casei a VIII-a, Casa regenerării şi a transformărilor, vedem că Soarele, planeta care indică în tema natală a unui popor conducătorul, este conjunct cu Chiron, asteroidul care indică domeniul în care poporul are nevoie cel mai mult de îndrumare spirituală. Corelând toate aceste informaţii, România îşi va începe „marele viitor”, cum spune Mihai Eminescu, atunci când conducătorul politic va merge în acelaşi pas cu Ghidul său spiritual autentic. Unde se află acest mare învăţător spiritual de care are nevoie România? Casa a XII-a care indică la modul general exilul este ocupată de către Jupiter, semnificatorul învăţătorului spiritual. Cu alte cuvinte, este posibil ca adevăratul Ghid spiritual al acestei ţări să fie în exil sau, eventual, îndepărtat cu bună-ştiinţă din ţară, ca urmare a ideilor şi învăţăturilor sale. În acelaşi timp însă, Jupiter în Casa a XII-a a României mai are o semnificaţie, şi anume, aceea că, oricât de puternici ar fi duşmanii ţării, oamenii acestui popor au capacitatea de a dejuca pe ultima sută de metri cele mai cumplite rele sau distrugeri care i-ar putea afecta. Jupiter este guvernatorul tradiţional al Semnului zodiacal Peşti şi, de aceea, şi guvernatorul Casei a IX-a, a spiritualităţii şi a străinătăţii.

Putem decodifica doar acest „simplu” amănunt – Jupiter în Casa a XII-a – în două feluri:
 - de la mediu spre inferior, duşmanii acestui popor sunt înainte de toate duşmani spirituali şi din afară şi din interior, şi vizează atacul credinţei naţionale: 1. anestezia Bisericii române, care a rezistat două milenii tuturor invaziilor, dar în mai puţin de un sfert de veac a cedat ruşinos în faţa Puterii, rămânând inertă faţă de multe rele – şi este suficient să ne limităm la faptul că nu a avut nimic de zis cu privire la implementarea cip-urilor; 2. poate că e timpul să luăm aminte numai la câte grupări religioase au năpădit ţara făcând prozelitism la drumul mare, ignorând relaţia noastră cu Dumnezeu veche de cel puţin 2000 de ani, pe aceste pământuri murindu-se cu adevărat pentru DUMNEZEU mai mult decât oriunde în altă parte!
 - de la mediu spre superior, România este o ţară ocrotită de Dumnezeu, la fel şi şcolile spirituale autentice; este posibil însă ca aceste şcoli spirituale autentice să fie mai discrete sau să înflorească în străinătate; eventual, Ghizii spirituali ai acestor şcoli sau Ghidul spiritual autentic al ţării să fie în exil.

Aspectul benefic de trigon dintre Jupiter în Casa a XII-a şi conjuncţia Soare-Chiron din Casa a VIII-a ne întăreşte convingerea că România este o ţară spirituală, şi că Ghidul ei spiritual se va manifesta în totalitate atunci când ţara va fi suficient de sărăcită material (Saturn în Casa a II-a) şi aproape debusolată spiritual (cuadratura dintre Jupiter şi Lună).

Marte în Berbec şi pe Casa a X-a atrage atenţia că individualismul, egoismul, lipsa de chibzuinţă şi, mai ales, nevoia patologică de putere, de ascensiune socială pot fi în totală disonanţă cu destinul spiritual al României, că îi pot afecta structura etnică şi că, la un moment dat, vor determina noi începuturi.
Tema natala a ţării întocmită pentru 21.12.1989 are o Casă a X-a asemănătoare ca rezonanţă (este ocupată de către Semnul zodiacal Capricorn şi de către guvernatorul său, Saturn) însă ascendentul este pe Semnul zodiacal Berbec, iar Marte în Casa a IX-a, a spiritualităţii. Prezenţa aceloraşi rezonanţe în ambele teme natale ale României ne îndreptăţesc să credem în destinul ei hărăzit de DUMNEZEU, cu atât mai mult cu cât în această a doua temă natală Jupiter se află în Casa a IV-a, a resurselor, şi că la baza fiinţei naţionale există o credinţă puternică, pe care un Ghid spiritual autentic va şti s-o scoată la lumină (conjuncţia, de data asta, dintre Jupiter şi Chiron, ne permite să afirmăm acest lucru), generând naşterea spirituală autentică a României (aspectul benefic de trigon dintre Jupiter în Casa a IV-a şi Pluto în Casa a VIII-a şi la el „acasă”, Semnul zodiacal Scorpion).

Mai ales acest Jupiter în Casa a IV-a merită o atenţie cu totul specială: el este guvernatorul Casei a IX-a, a Graţiei şi a şansei spirituale. Prezenţa guvernatorului Casei a IX-a în Casa a IV-a atrage atenţia că nimeni altul decât DUMNEZEU nu poate dispune de această ţară, că seva ei existenţială este Fiinţa Supremă a Tatălui Ceresc, aici mai mult decât oriunde în altă parte pe această planetă, la acest moment. Tocmai de aceea România este „gura de Rai” pe care DUMNEZEU a pregătit-o pentru un nou răsărit. Timp de 14 ani, cât va rămâne Neptun în Semnul zodiacal Peşti, avem vreme să înţelegem acest lucru.

Citiţi şi:


Aspectele lui Neptun

Analiza astrologica a anului 2011

yogaesoteric
04 aprilie 2011

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More