Un interviu cu marele yoghin Gopi Krishna despre starea de iluminare spirituală (II)

Citiți aici prima parte a acestui articol.

Dacă KUNDALINI ar fi folosită greşit, omenirea ar putea atinge un nivel de inteligenţă foarte înalt – mult mai înalt decât cel actual – dar oamenii ar deveni atunci nişte monştri. Prin aceasta vreau să spun că atât bărbaţii, cât şi femeile ar deveni în acest caz foarte inteligenţi, chiar geniali, dar ar fi genii ale răului. Este perfect posibil ca în Univers să existe asemenea specii monstruoase, care au un grad de inteligenţă foarte ridicat. Această posibilitate nu ar trebui să fie exclusă. Este posibil să existe astfel de fiinţe malefice care sunt extrem de inteligente, care dispun de o putere lăuntrică foarte mare şi care au o mulţime de înzestrări, dar care sunt răuvoitoare, răufăcătoare şi monstruoase.
 
Prin urmare, dacă omul ar încerca prin propriile sale eforturi să creeze o rasă de fiinţe de o înaltă  ţinută morală, nu ar reuşi niciodată să facă asta. Vedem foarte clar acest lucru din ceea ce oamenii au făcut în decursul secolului al XX-lea. Nu au existat nicicând în istoria omenirii asemenea masacre ca în acest secol. Imaginaţi-vă, au fost ucise milioane de oameni în al Doilea Război Mondial, 125 de milioane de oameni au fost ucişi în Rusia în vremea lui Stalin, aproape cinci milioane în India în perioada partiţionării şi trei milioane în Pakistan acum (n.n. – în 1995 când a fost realizat acest interviu). În secolul al XX-lea a fost atinsă culmea dezvoltării noastre intelectuale, şi totuşi, în acelaşi timp omenirea s-a manifestat în modul cel mai sângeros din istorie. Doar prin graţia lui KUNDALINI  SHAKTI, acest Duh Sfânt, acest gardian sacru al evoluţiei noastre, umanitatea poate progresa din punct de vedere spiritual şi moral. Acesta este motivul pentru care, în toate scripturile sacre care au fost revelate se pune foarte mult accentul pe adorarea şi respectul faţă de această energie, pe meditaţia constantă asupra acestei puteri divine. Pentru progresul spiritual şi moral al rasei umane este absolut necesar ca această putere divină să fie benefică. Niciun fel de formare şi niciun fel de cursuri teoretice, niciun fel de cercetare la nivel intelectual nu poate face ca rasa umană să devină mai milostivă, mai generoasă, mai iubitoare, mai elevată, mai nobilă. Toate acestea sunt cu putinţă doar datorită procesului purificator pe care-l provoacă în fiinţă trezirea energiei Kundalini Shakti. În fiinţa iluminată are loc întotdeauna o transformare profundă de la grosier la rafinat, de la pasiunile animalice la ideile divin inspirate. O astfel de persoană are alte concepte, alte gânduri şi alte idei, bineînţeles, dar din tot ceea ce ea dăruieşte lumii, se observă că are întotdeauna în vedere numai cele mai înalte idealuri. Fiecare astfel de fiinţă şi-a dăruit întotdeauna inima oamenilor şi s-a jertfit pentru ei. Fiinţa iluminată ştie că nu există nicio altă modalitate prin care omenirea să fie transformată şi să atingă astfel dimensiunile superioare ale conştiinţei sau nivelurile cele mai înalte ale spiritualităţii, decât prin Graţia divină, a cărei manifestare este energia Kundalini Shakti.

Vreţi să spuneţi că virtuţile pe care le are un sfânt sunt aceleaşi cu cele ale unei fiinţe iluminate? Dar cum rămâne cu creativitatea? Prin ce este diferit un geniu, de exemplu, de o fiinţă care a atins starea de iluminare?

 
Aici trebuie să ţinem cont de aspectele normale ale minţii şi ale personalităţii umane. Observăm că unii oameni sunt credincioşi, iar alţii sunt mai răi, mai egoişti, unii sunt extrem de inteligenţi, chiar geniali, în vreme ce alţii sunt mai puţin inteligenţi. Să presupunem că una dintre aceste persoane atinge starea de iluminare. Ceea ce urmăreşte să facă KUNDALINI ca şi energie implicată în procesul de iluminare a fiinţei va fi o restructurare a creierului şi a minţii individului, astfel încât el să devină un adevărat supraom. Fiinţa iluminată este foarte inteligentă, genială, compasivă şi are virtuţile tuturor marilor profeţi care au existat vreodată de-a lungul istoriei. Dar deoarece oamenii nu sunt toţi la fel – unii au un anumit punct slab, alţii un altul, chiar şi în starea de iluminare – trebuie să ţinem cont şi de starea noastră fizică şi mentală.
Poate că nu este posibil ca procesele de remodelare să creeze un bărbat perfect sau o femeie perfectă, care să fie un geniu, plin de compasiune şi iubire şi care are toate virtuţile unei fiinţe iluminate. Pot exista diferenţe în ceea ce priveşte un aspect sau altul. Trebuie să spunem că aceeaşi energie evolutivă, care ridică omul de la nivelul subuman, sau animal, nu a creat o singură matrice evolutivă, ci există diferite feluri de oameni. Acelaşi lucru este valabil atunci când trecem la o etapă evolutivă superioară. Nu va exista un tip uniform de bărbaţi şi femei. Vor exista variaţii. Unii pot atinge un grad mai profund al stării de iluminare, alţii pot deveni mari genii, alţii pot fi plini de iubire etc. Vor exista diferenţe, dar, incontestabil, bărbatul şi femeia care au atins starea de iluminare sunt superiori oamenilor obişnuiţi. 

În timp ce vorbeaţi despre procesul care are loc în cazul trezirii energiei KUNDALINI, aţi folosit termeni care sunt valabili doar pentru bărbaţi, cum ar fi fluidul seminal şi erecţia organului masculin. Este aceasta o experienţă care exclude femeile, sau procesul este valabil pentru ambele sexe?

Este un proces care decurge în paralel. În cazul unui bărbat, avem  falusul care este erect. În cazul femeii, avem activitatea care are loc la nivelul vaginului şi organului reproducător. Putem observa aceeaşi activitate atunci când ea interacţionează amoros cu un bărbat. Şi orgasmul interior este acelaşi. Am verificat acest lucru în cazul a cel puţin trei femei. La femei apar evident stările de orgasm experimentate în interiorul trupului. În timpul procesului de trezire a lui Kundalini, organele lor genitale sunt într-o stare de excitaţie, de dilatare, ca şi la bărbaţi. De fapt, într-unul dintre cazuri, femeii respective chiar îi era ruşine să-mi spună ce se petrecea cu ea. M-a întrebat: „Poate fi aceasta calea către Dumnezeu? Mă confrunt interior cu senzaţiile foarte intense şi chiar bulversante.”  „Ce senzaţii?”, am întrebat-o. Ea a răspuns: „Nici măcar nu pot vorbi despre ele; sunt senzaţii care apar în mod obişnuit atunci când fac dragoste.” I-am spus atunci: „Aceasta este calea către Dumnezeu. Vă aflaţi pe drumul cel bun.” Aşadar, acelaşi lucru se petrece în cazul ambelor sexe. Am verificat acest lucru. De exemplu, cazul acestei femei care venise la mine tocmai din California este autentic. Deci şi în cazul femeilor se petrece la fel ca şi în cazul bărbaţilor. Mă refer adesea la bărbaţi deoarece nu este întotdeauna posibil să mă refer la ambele sexe deodată, mai ales că mecanismele lor reproductive sunt puţin diferite. Aşa că pur şi simplu aleg doar unul. Putem afirma cu certitudine că femeia are acelaşi gen de manifestări, care sunt echivalente cu cele ale bărbatului. Atât pentru femeie, cât şi pentru bărbat, are loc un proces evolutiv. De fapt, potrivit tradiţiei hinduse, energia evolutivă este mai activă la femei decât la bărbaţi.

Ce ne puteţi spune despre acele comunităţi spirituale care văd celibatul şi abstinenţa ca fiind absolut necesare pentru evoluţia spirituală?

Consider că a venit vremea să eliminăm multe dintre superstiţiile care vin din trecut. Ştim acum că Dumnezeu, Creatorul nostru, nu este o fiinţă umană. El nu are mintea şi creierul unui om, ci este un colos care a creat toate universurile şi toate fiinţele. El nu ar fi creat omul şi nu ar fi sădit în fiinţa lui acest instinct sexual doar ca să-l facă să sufere şi să se chinuie urmând calea celibatului. Şi apoi, dacă evoluţia este scopul vieţii, iar omul este menit să atingă cel mai înalt nivel de conştiinţă şi să trăiască pe Pământ precum o nouă rasă de indivizi cu înalte înzestrări şi capabili să atingă conştiinţa cosmică, atunci însăşi ideea de celibat este o revoltă împotriva firii.  Aceasta este o filosofie negativă, o filosofie a disperării, în care omul se află într-o stare de tranziţie. El nu a devenit încă un om perfect. Omul perfect este acela care a atins starea de iluminare, un om-minune, o super-fiinţă umană, un yoghin. Iar dacă el încearcă să-şi blocheze energia creatoare şi reproductivă, înseamnă că lucrează împotriva voinţei lui Dumnezeu, şi putem observa că în multe, multe cazuri, viaţa monastică a condus la obsesii, chiar şi în sfera spirituală. Mulţi au fost prea obsedaţi, prea fanatici, chiar şi după ce au atins starea de iluminare, ceea ce este periculos. Există posibilitatea ca la unii oameni, atunci când KUNDALINI SHAKTI se trezeşte, întreaga lor energie să se orienteze în sus şi ei să nu mai simtă nicio dorinţă de natură sexuală faţă de persoanele de sex opus. Dar o fiinţă iluminată normală trebuie să fie la fel de funcţională din punct de vedere sexual ca şi un om obişnuit.
 

Din ceea ce spuneţi mi se pare că aparatul reproducător este de asemenea un mecanism prin care se produce evoluţia, şi de aceea celibatul este contrar naturii evoluţiei. Consideraţi, totuşi, că celibatul ar putea fi valoros la un moment dat în procesul trezirii energiei KUNDALINI, deoarece el este afirmat ca o virtute sau o datorie morală de multe tradiţii spirituale? 
 
Există o diferenţă între celibat şi abstinenţa sexuală. Celibatul înseamnă o viaţă dusă mai mult sau mai puţin fără activitate sexuală, o viaţă de om necăsătorit, o viaţă de abstinenţă. O astfel de viaţă nu este în acord cu legile naturii. Dar controlul asupra energiei sexuale şi stăpânirea libidoului, şi, de asemenea, asumarea unor perioade de abstinenţă sunt o necesitate pentru cel care îşi trezeşte KUNDALINI SHAKTI  prin yoga.  Motivul este, atât cât am fost capabil să-mi dau seama, acela că există la nivelul creierului o anumită arie corticală a cărei manifestare este latentă şi care brusc devine activă prin trezirea lui KUNDALINI, iar această activitate crescută a creierului necesită o formă mai puternică de energie psihică – nu acea energie psihică pe care noi o folosim în mod obişnuit – ci o formă superioară de energie psihică. Putem s-o numim bioenergie dacă vreţi. Această formă de energie este furnizată de organele reproducătoare. În primele faze ale trezirii energiei KUNDALINI, creierul trebuie hrănit cu întreaga energie care poate fi produsă de organele reproducătoare. De fapt, în timpul acestei perioade, fiinţa umană care experimentează acest proces pare că este virtualmente într-o stare de nebunie. Ea este deja pe punctul de a atinge un nivel mai înalt de conştiinţă, dar trupul ei, nervii şi organele sale vitale nu sunt acordate la această frecvenţă înaltă de vibraţie a conştiinţei. Rezultatul este că în etapa respectivă avem nevoie ca această energie să ne hrănească creierul pentru a-l menţine într-o stare de normalitate. Este exact ceea ce am experimentat eu însumi. De fapt, apar experienţe atât de minunate, despre care nu am scris în memoriile pe care le-am publicat deoarece am considerat că nu vor fi apreciate ca fiind credibile, aşa că le-am exclus din text. Dar de fapt s-au petrecut lucruri uimitoare. Apare o asemenea absorbţie de energie care se produce prin canalul energetic spinal, încât poate deveni uneori înfricoşătoare. Acest sorb este însă esenţial pentru salvarea creierului, deoarece fiecare strop de energie – adică bioenergie – care există în fiinţă este pus în slujba salvării creierului până când restructurarea sistemului nervos şi a creierului devine completă. În această perioadă, chiar şi un singur orgasm cu descărcare poate fi fatal. Acest aspect a fost deja menţionat de către Arthur Avalon în cartea sa Puterea şarpelui. El citează o carte indiană competentă pentru a susţine această idee, dar eu am verificat personal.
 

Puteţi fi mai specific cu privire la perioada în care apare această situaţie extrem de critică?

 

Este vorba despre momentul în care, în urma practicii yoga, sesizăm că lumina ne inundă creierul, sau când se ajunge la un stadiu avansat al tehnicilor de pranayama şi apar perioade în care pierdem priza de conştiinţă asupra trupului. Ne putem da seama atunci că energia KUNDALINI este mai mult sau mai puţin trezită. În timpul acestor perioade, dacă starea este clar perceptibilă – uneori doar ne imaginăm că este aşa, dar aceasta este o altă problemă – şi dacă există şi modificări corespondente la nivelul sistemului digestiv, sau al celui excretor, sau în ceea ce priveşte pulsul, trebuie să tragem concluzia că KUNDALINI SHAKTI s-a trezit şi de atunci încolo eu recomand ca interacţiunile de natură amoroasă să fie evitate. De fapt, în mod normal libidoul este inexistent în această perioadă, ca o formă de protecţie, şi nu mai există dorinţă sexuală, deoarece întreaga energie este atrasă automat în etajele superioare  ale fiinţei. În unele cazuri însă, poate persista încă dorinţa de a face dragoste, dar trebuie să fim atenţi să o controlăm şi pe aceasta timp de câteva luni. Apoi se va produce din nou, în mod automat, o creştere puternică a dorinţei erotice. Atunci trebuie să ştim că restructurarea s-a realizat într-o anumită măsură şi că putem să facem dragoste din nou. Dar şi în acest caz este necesar să fim foarte atenţi şi să controlăm foarte bine energia sexuală.   
 

Prin urmare, o fiinţă care a transcens stadiul uman este capabilă să controleze în mod conştient fluxul energiei KUNDALINI şi poate, la voinţă, fie să-i permită orientarea descendentă prin ejacularea fluidului seminal, fie să o direcţioneze ascendent, către creier?

 
Am să urmăresc să explic şi mai clar. Odată ce KUNDALINI  SHAKTI este trezită şi canalul subtil prin care urcă energia sexuală către creier se deschide, după o perioadă de timp echilibrul fiinţei se restabileşte. Asta înseamnă că energia continuă să urce, dar în acelaşi timp sistemul reproducător sau sexual este din nou capabil să-şi exercite funcţiile. Dacă acea persoană meditează din nou cu perseverenţă, să spunem peste câţiva ani, sau urmăreşte iarăşi să-şi expansioneze conştiinţa, atunci va urma o altă perioadă în care KUNDALINI  SHAKTI va lucra în forţă, trimiţând fluxul energiei sexuale către creier. Dar va urma din nou o restructurare şi din nou puterea sexuală va fi restaurată. De îndată ce se va petrece aceasta şi totodată starea de iluminare se stabilizează în fiinţă, acea persoană devine capabilă să aleagă la voinţă cum să-şi folosească energia sexuală în timpul actului amoros: fie pentru procreare, fie pentru a o trimite în etajele superioare ale fiinţei. Cu alte cuvinte, ea poate să interacţioneze amoros cu fiinţa iubită şi totodată să direcţioneze energia ascendent, către creier. Atunci ejacularea va fi suspendată, orgasmul va fi interiorizat, iar energia va urca spre creier. Toate aceste fenomene pot fi resimţite în mod clar şi distinct şi sunt descrise în numeroase texte ezoterice străvechi, cum ar fi cele din tradiţia tantrică. 
 

Dumneavoastră propuneţi comunităţii ştiinţifice ceva care, aparent, este în totală contradicţie cu punctele de vedere care există în fizică şi în biologie, şi anume susţineţi că există în natură o a cincea formă de energie, dincolo de ceea ce ştiinţa recunoaşte oficial, şi că fluxul energiei sexuale poate fi inversat şi orientat prin canalul spinal către creier. Acest lucru sfidează în aparenţă viziunea deja stabilită.
Ce i-aţi spune unui fizician sau unui biolog care susţine că aşa ceva este imposibil?   
 
Ce aş putea spune unui fanatic religios care crede că întreaga înţelepciune a lumii se află într-o singură carte? Mi-aş vedea de treabă. Este o situaţie paradoxală. De fapt, este cu adevărat incredibil. Ştiinţa încă nu cunoaşte aproape nimic despre creier; ea nu ştie aproape nimic despre modul în care energia noastră biologică se transformă în energie psihică; ştiinţa încă nu ştie nimic despre energia psihică. Gândim, vorbim, ne plimbăm, facem tot felul de lucruri, dar nu ştim ce este această energie. S-a descoperit că ea nu este energie electrică, nu este energie chimică, nu este energie gravitaţională. Este ceva despre care ştiinţa nu are habar. Iar acum, având la dispoziţie chiar şi această informaţie parţială, dacă cineva alege să creadă în continuare că acesta este ultimul lucru care există şi că nu mai este nimic dincolo de el, ce i-aş putea spune unui asemenea fanatic? Pot totuşi prezice faptul că în timpul cercetărilor ce se vor efectua asupra creierului, chiar cu metodele binecunoscute deja de ştiinţă, vor apărea surprize care vor modifica întreaga concepţie asupra Naturii. După cum ştim, chiar în cazul procedurilor de investigaţie realizate în mod obişnuit de savanţi asupra creierului, oamenii de ştiinţă nu ştiu în realitate mai nimic despre creier şi nimic despre energia pe care o folosim ca să vorbim, să gândim şi să calculăm. Această lipsă de cunoaştere este o greşeală pe care în ultimele două secole ştiinţa a perpetuat-o, iar rezultatul este starea deplorabilă în care a ajuns lumea la ora actuală. Chiar este o situaţie paradoxală.
 

De exemplu, cereţi oricărui psiholog sau psihiatru să vă explice natura acestei energii şi modul în care ea funcţionează. Puneţi doar această întrebare: Cum se transformă energia organică în energie psihică? Nu vor fi capabili să vă răspundă. Şi totuşi, aceiaşi oameni de ştiinţă consideră drept certe anumite lucruri, care de fapt sunt simple speculaţii. De îndată ce vor fi iniţiate cercetări serioase cu privire la energia KUNDALINI, aceste măreţe construcţii speculative, teoretice – dacă nu toate, atunci cel puţin marea lor majoritate – vor fi demolate. Se va descoperi că o aceeaşi energie a vieţii animă toate creaturile care există pe Pământ. Este vorba despre o energie uimitoare şi şocantă care nu poate fi cuprinsă cu mintea. Acesta va fi primul rezultat al investigaţiilor despre KUNDALINI. Bineînţeles că oamenii de ştiinţă ştiu că există o conexiune clară între creier şi organele sexuale. Cercetările ştiinţifice au arătat că există o zonă a creierului care, atunci când este stimulată, provoacă orgasmul. Prin urmare, oamenii de ştiinţă nu trebuie să caute prea departe, deoarece în toate cazurile în care a fost atinsă starea de iluminare, vor descoperi că energia se orientează ascendent. Orice fiziolog poate cuantifica aceasta într-un fel sau altul.  În timpul orgasmului, energia va imploda, nu va ieşi în afară, deoarece ea este resorbită în interior. Există o modalitate de a evidenţia acest lucru, cred că Reich a descoperit-o, deoarece atunci se produce o anumită descărcare de natură electrică, sau ceva de genul acesta, care coincide cu momentul orgasmului. Specialiştii pot observa clar că nu are loc niciun fel de emisie în exterior şi că energia este canalizată în interiorul fiinţei şi orientată ascendent. Nu consider că oamenii de ştiinţă mai au nevoie de dovezi suplimentare pentru a crede ceea ce afirm eu. Şi aceasta nu se petrece doar cu mine. Pot să citez cel puţin zece cazuri sau chiar şi mai multe, care au existat în Occident, în care a fost observat acest fenomen al orgasmului interior, care nu este altceva decât preludiul trezirii energiei KUNDALINI.
 

Acest lucru se corelează în mod direct cu experienţele spirituale pe care le-au descris misticii de-a lungul istoriei, în toate tradiţiile spirituale. Simbolismul se baza pe sexualitate şi pe experienţe de natură sexuală. Dumneavoastră veniţi cu ideea că există o corelaţie biologică ce explică experienţa mistică, nebunia, misterele biologicului, misterele fizicii şi cercetarea psihică. Acesta este un concept revoluţionar, dar susţineţi totuşi că aveţi indicii clare pentru ştiinţă cu privire la modul în care testarea şi cercetarea se pot realiza în toate aceste domenii? 
 
Am scris pe larg despre domenii şi metode, ca şi despre modificările ce pot apărea ca urmare a trezirii energiei Kundalini, dar acum a venit rândul oamenilor de ştiinţă să realizeze aceste experimente. În India s-a meditat asupra subiectului, ce experimente anume să se facă, şi există în plus numeroase exemple în literatura mistică a Indiei pe care oricine o poate examina oricând. Dar nu doar tradiţia indiană vorbeşte despre acest subiect; informaţii interesante puteţi găsi şi în cărţile de taoism din China. Citiţi literatura sufită şi chiar şi povestirile mistice occidentale şi veţi descoperi că ideile conexe cu sexualitatea şi reprezentările de natură sexuală sunt îngemănate cu descrieri ale experienţelor mistice şi ale stărilor în care a fost atins un înalt nivel de conştiinţă. Motivul este acela că această trăire, orgasmul, care se manifestă ca o culme a interacţiunii amoroase, se produce de asemenea şi la nivelul creierului atunci când KUNDALINI se trezeşte – mai exact la nivelul lui sahasrara, centrul suprem al fiinţei – şi continuă să se manifeste o anumită perioadă de timp. În final, în urma orgasmului, în fiinţă apare un izvor efervescent de fericire. Din acest motiv, experienţa mistică este desemnată prin cuvintele SAT CHIT ANANDA – ceea ce înseamnă pură existenţă, pură conştiinţă şi beatitudine nesfârşită. Acesta este izvorul  efervescent al bucuriei. Substanţa folosită este aceeaşi, fluidul seminal, dar acum ea este transformată în ojas sau radiaţie psihică şi ea ne hrăneşte conştiinţa. Şi astfel întreaga conştiinţă se transformă, iar fiinţa transformată înfloreşte, căci este conectată la o dimensiune superioară a vieţii, o dimensiune care este plină de bucurie şi lumină. Nimic nu mai este la fel după aceea.
 

Citiți și:

KUNDALINI – uriaşa energie latentă a fiecărei fiinţe umane

Babaji – yoghinul care trăieşte de secoleyogaesoteric
26 decembrie 2011

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More