Yoga deosebirii dintre starea divină şi starea demoniacă

 

Bhagavad-Gita, Cartea a şaisprezecea

Preafericitul stăpân a spus:

1. Neînfricarea, neprihănirea inimii, statornicia în cunoaştere şi yoga, bunăvoinţa, înfrânarea simţurilor, sacrificiul, dragostea pentru învăţătura scripturilor, asceza şi dreapta purtare,

2. Hotărârea de a nu vătăma pe nimeni şi nimic, mărturisirea adevărului, lipsa mâniei, renunţarea, împăcarea lăuntrică, neputinţa de a cleveti, milostenia faţă de toate făpturile, blândeţea, smerenia, cumpătarea,

3. Tăria sufletească, iertarea, răbdarea, hotărârea, lipsa pizmuirii şi a trufiei –  acestea sunt, o, Bharata, în firea omului născut pentru o natură divină.

4. Făţărnicia, dispreţul şi mândria, mânia şi neîndurarea, precum şi întunericul necunoaşterii – acestea sunt, o, Partha, în firea celui născut cu o natură demoniacă.

5. Însuşirile divine duc la eliberare, cele demoniace la înlănţuire. Nu te întrista, Pandava, tu eşti născut cu o natură divină.

6. În această lume există două soiuri de făpturi: divine şi demoniace. Pe cele divine ţi le-am dezvăluit cu de-amănuntul, ia aminte acum la însuşirile fiinţelor demoniace.

7. Oamenii demoniaci nu au adevărata cunoaştere a căii acţiunii şi nici a căii non-acţiunii; în ei nu exită nici faptele neîntinate, nici purtarea bine cumpănită, nici adevăr.

8. Ei spun că lumea este fără de Stăpân, fără temelie, înrădăcinată în minciună, născută fără de noimă, având drept unic temei dorinţa; este o lume a haosului.

9. Bizuindu-se pe acest fel de a vedea viaţa, ruinându-şi sufletul şi mintea, oamenii demoniaci devin unelte ale unor fapte crunte; neîndurători şi răufăcători, se nasc spre distrugerea lumii.

10. Pradă dorinţelor nepotolite, pline de făţărnicie, trufie şi dispreţ, aceste fiinţe se lasă pradă relelor apucături şi dau naştere la deprinderi josnice,

11. Hărţuiţi de griji până în clipa morţii, au mai presus de orice poftele şi bucuria cărnii, pe care le urmează orbeşte, încredinţaţi că asta e totul,

12. Înlănţuiţi de patimi fără număr, îngenuncheaţi de dorinţă şi mânie, nu se dau în lături de la a strânge pe căi necinstite bogăţii, ca să-şi împlinească patimile;

13. „Azi am dobândit asta”, „Mâine îmi voi împlini cutare dorinţă”, „acum am aceste bogăţii, mâine voi avea mai mult”.

14. Am zdrobit acest duşman, o să-i dobor şi pe ceilalţi”, „Stăpânul Divin sunt eu”, „Am parte de toate desfătările, sunt împlinit, puternic, mulţumit,

15. „Sunt bogat, de neam nobil, cine s-ar putea asemui cu mine? Voi face sacrificii, danii, mă voi bucura”, aşa gândesc cei tulburaţi de necunoaştere.

16. Bântuiţi fără încetare de gânduri şi porniri egoiste, prinşi în plasa neputinţei, caută satisfacerea poftelor şi cad în infernul întunecat al propriilor vicii.

17. Plini de ei înşişi, lipsiţi de smerenie, otrăviţi de mândria bogăţiei, ei fac sacrificii doar cu numele, făţarnici, nu după cum rânduieşte legea adevărată,

18. Stăpâniţi de egoism, neîndurători, clocotind de dispreţ, patimi şi mânie, mă nesocotesc şi mă urăsc pe Mine, Cel ce sălăşluieşte în trupul lor şi în trupurile celorlalţi,

19. Pe aceşti trufaşi haini, cei mai josnici dintre oameni, în nenumăratele renaşteri (samsara) îi arunc mereu şi mereu, în matca demoniacă.

20. Intrând într-o matcă demoniacă, mereu rătăciţi, naştere după naştere, ei nu Mă dobândesc pe Mine (căci nici nu Mă caută) şi se prăbuşesc pe treapta cea mai de jos.

21. Sunt trei porţi către infern, care rătăcesc sufletul. Dorinţa, mânia şi pofta; fie deci ca omul să se lepede de toate trei.

22. Omul care a părăsit aceste trei porţi ale întunericului, o, fiu al lui Kunti, caută adevăratul său bine şi dobândeşte Condiţia Supremă.

23. Cel care, nesocotind învăţăturile shastra-elor (scripturilor sacre), urmează doar bunul său plac, nu dobândeşte nici desăvârşirea spirituală, nici fericirea şi nici condiţia Supremă.

24. De aceea shastra să-ţi fie călăuza când alegi ce trebuie şi ce nu trebuie făcut; cunoscând cele rânduite de scripturile divine, trebuie să-ţi îndeplineşti datoriile în această lume.
 

yogaesoteric
aprilie 2007

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More