A doua venire a Domnului (II)

„Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la asfințit, așa va fi și venirea Fiului Omului.”
(Evanghelia după Matei, 24:27)
 

Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber


Citiți prima parte a articolului.


Și acum vă voi arăta a patra fază a focului prin care Pământul, omenirea și întreaga Mea Creație vor fi purificate în vremea celei de-a doua veniri. Acest foc va consta în toate tipurile de cataclisme naturale uriașe, în special în acele locuri de pe Pământ în care oamenii vor construi orașe prea mari și magnifice. Va apare și se va manifesta o mare mândrie, lipsa iubirii, corupția, înșelăciunea în justiție, nedreptatea la nivelul puterii și autorității, lenea și, în același timp, extrema sărăcie și tot felul de necazuri și mizerii, produse de imoralitatea și continua căutare a plăcerilor de către cei mari și puternici. De asemenea, în acele orașe se vor ridica la scară largă multe fabrici, munca va fi realizată de mașini ingenioase, construite din fier care folosesc forța combinată a focului și a apei. Oamenii vor folosi cărbunii pe care îi vor procura din adâncul pământului, în mari cantități. Când această activitate va atinge apogeul prin puterea focului, atmosfera Pământului va fi îmbâcsită în unele locuri cu diverși combustibili sub formă de vapori, care se vor aprinde din loc în loc, transformând orașe și regiuni întregi în cenușă și ruină, împreună cu mulți dintre locuitori. Aceasta va fi o mare purificare! Ceea ce nu va reuși să împlinească acest foc va fi realizat prin furtuni puternice. Desigur, acestea se vor petrece doar acolo unde este nevoie, deoarece fără a fi necesar, nimic nu va fi ars sau distrus. Atmosfera Pământului va fi eliberată de vaporii dăunători și de spiritele rele ale Naturii și aceasta va avea o influență benefică asupra tuturor celorlalte creaturi de pe Pământ. Va servi, de asemenea, sănătății fizice a omului, și numeroase boli trupești vor înceta să existe, iar oamenii vor fi în stare să atingă maturitatea și o vârstă înaintată, menținându-se sănătoși și puternici.

Oamenii astfel purificați vor rămâne în viață în Lumina Mea, respectând și trăind legile iubirii, toate proprietățile materiale vor fi distribuite într-un mod echitabil și, datorită seriozității cu care vor lucra, oamenii nu vor mai simți lipsuri. Conducătorii comunităților și capetele încoronate care stau în Lumina Mea vor asculta întru totul de Voința Mea și ei vor vedea că nu vor mai exista lipsuri niciodată printre oamenii din țările lor. Eu însumi voi vizita popoarele de pretutindeni, întărindu-le și mângâindu-le oriunde voi găsi o imensă dragoste și aspirație către Mine.
Această profeție, desigur, se referă la un timp din viitorul încă îndepărtat, dar se va împlini. Totul va trece, chiar și Pământul și Cerul întreg cu stele, dar cuvintele Mele și făgăduințele Mele se vor împlini!

În acele vremuri vor fi multe locuri noi, pământuri și popoare care în prezent nu au niciun nume. În orice caz, puteți fi siguri că voi veni pe Pământ doar în acele locuri unde, printre oameni, va exista cea mai mare și mai vie credință și cea mai mare și mai adevărată dragoste de Dumnezeu și de oameni. Și când voi reveni, nu voi veni singur, ci cu toți ai Mei, aceia care au fost cu Mine în Ceruri. Ei mă vor însoți într-un număr mare și îi vor susține pe frații lor care încă trăiesc în trup pe Pământ. Astfel, va fi o adevărată comuniune între ființele umane și preabinecuvântatele spirite ale Cerului. Și aceasta va fi cu certitudine cea mai mare împlinire a oamenilor din acea vreme. Acum știți tot ceea ce aveați nevoie să știți, acționați ca atare și veți dobândi Viața Eternă, fiindcă vă voi trezi în Ziua Judecății!

Întreg Pământul este al Meu și Eu știu unde și în ce loc reîntoarcerea Mea va fi cea mai eficientă pentru planetă. În acele vremuri, în care oamenii vor putea să comunice unii cu alții de la un capăt la altul al Pământului cu viteza fulgerului și utilizând puterea focului și a apei – ei vor putea să străbată cele mai mari distanțe mai repede decât o furtună de foc – vestea reîntoarcerii Mele se va răspândi peste întregul Pământ, chiar și în Asia. Dar rămâne întrebarea: Vor fi crezute învățăturile Mele de către popoarele surde și oarbe ale acestui continent? Aș putea spune, după părerea Mea, cu greu, înainte de a fi purificați prin focul Marii Judecăți Universale!

Nu pot să vă spun anul, ziua și ora venirii Mele, pentru că totul pe acest Pământ depinde de libertatea absolută a omenirii. De aceea, niciun înger din ceruri nu cunoaște aceasta, numai Tatăl Ceresc știe și va revela aceasta doar celor aleși de El. Cunoașterea acestui moment nu va ajuta în mod special la salvarea sufletului. Aceasta este doar pentru acei câțiva care sunt cu totul renăscuți în Duh, dar pentru ceilalți ar fi un mare rău! De aceea, este mai bine ca umanitatea să nu știe nimic cu anticipație despre când, cum și unde se vor petrece anumite evenimente. Vă spun că va veni o vreme în care mulți se vor întreba așa cum faceți și voi acum: când va veni Fiul Omului?
Ei vor doar să Îl vadă, dar încă nu Îl vor vedea conform dorinței lor. Mulți se vor ridica în acele vremuri și vor spune, făcând pe înțelepții: iată, aceasta este ziua! Dar să nu urmați astfel de profeți! Ziua venirii Mele va fi precum un fulger de lumină strălucind de la răsărit la apus printr-un cer înnorat, iluminând tot ce se află sub cer.
Totuși, înainte de aceasta, Fiul Omului va suferi imens, El va fi respins de această generație, și anume de evrei și farisei, iar mai târziu de cei care se vor chema „noii evrei și farisei”, și așa cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și în vremea revenirii Fiului Omului. Oamenii s-au bucurat de mâncare și de băutură, și-au luat neveste și le-au lăsat, până în ziua când Noe a intrat în arcă și apoi potopul care a venit a înecat totul. Tot astfel s-a petrecut și pe vremea lui Lot; oamenii au mâncat și au băut și și-au cultivat pământurile. Dar în ziua în care Lot a plecat din Sodoma, a plouat cu foc și pucioasă, omorându-i pe toți. Iată, așa se va întâmpla și în vremea când Fiul Omului se va revela din nou. Cel care în acea zi, aflându-se pe acoperișul casei, va fi îngrijorat pentru bunurile din casă, să nu se ducă să le ia. Cu alte cuvinte, cel care are o adevărată înțelegere, să rămână la acest nivel și să nu coboare sub acest nivel de înțelegere, fiindu-i teamă că își va pierde avantajele materiale prin aceasta! Pentru că acele lucruri vor fi distruse.

De asemenea, în acea vreme, din doi muncitori care vor face aceeași muncă doar unul va fi acceptat, cel drept. Celui nedrept și egoist i se va spune să plece, căci oricine va urmări să-și salveze sufletul de dragul lumii, îl va pierde, dar cel care-și va pierde viața din cauza lumii, și-l va păstra, de fapt, viu pentru viața veșnică. În aceeași noapte a sufletului, doi vor dormi în același pat și, de asemenea, unul va fi acceptat, iar celălalt respins. Aceasta înseamnă că în aparență, doi vor susține că sunt în aceeași sferă a credinței. Unul va fi activ și va trăi credința vie și, de aceea, va fi acceptat în Împărăția Vieții și Luminii lui Dumnezeu. Celălalt va manifesta o credință exterioară care nu are valoare pentru suflet și spirit. Din moment ce credința sa este moartă și lipsită de dragoste pentru aproapele său, el nu va fi acceptat în Împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, doi vor munci pe câmp. Cel care va lucra lipsit de egoism, plin de o vie credință, din dragoste de Dumnezeu și din dragoste pentru aproapele său, va fi acceptat în adevărata Împărăție a lui Dumnezeu, iar cel ce va lucra pe același câmp doar pentru interesul propriu și lipsit de credință interioară, precum fariseii, va fi lăsat în urmă și nu va fi acceptat în Împărăția Vieții și Luminii lui Dumnezeu. Iată, astfel va fi când Fiul Omului se va întoarce! Ca urmare, Duhul Meu Sfânt vă va pătrunde mult mai adânc decât orice înțelegere iluminatoare sintetizată în tot ceea ce v-am spus eu vreodată.

Dacă, totuși, doriți atât de mult să aflați despre „când” și „unde”, atunci luați aminte: unde se află un cadavru, acolo vulturii se adună în stoluri! Acum priviți la fariseismul lipsit de credință și plin de lene și veți vedea cadavrul. Eu și cei ce cred în Mine, evrei sau păgâni, suntem vulturii care, în curând, vom devora complet cadavrul. Astfel, noaptea sufletului scufundat în păcate este cadavrul, în jurul căruia Lumina Vieții începe să se răspândească, distrugând cadavrul, așa cum dimineața anihilează noaptea cu toate iluziile și tenebrele ei. Aceasta se petrece acum sub ochii noștri, cu iudaismul trândav, lipsit de credință și adevăr, care s-a transformat într-un cadavru și care, în aproximativ cincizeci de ani pământești, se va sfârși. Tot astfel va fi în vremurile din urmă cu Biserica și cu învățăturile ei. Și acestea vor deveni un cadavru, mai rău ca iudaismul acum. De aceea, vulturii liberi ai luminii și vieții îl vor ataca din toate părțile și îl vor devora ca pe un cadavru care împute lumea, cu focul adevăratei iubiri și cu puterea luminii adevărului ei. Și aceasta se va petrece înainte de a trece două mii de ani, numărați din vremea Vieții Mele pe Pământ, așa cum v-am mai precizat și cu alte ocazii.

În acest timp, în care sunt încă întrupat pe planeta Pământ, mergând printre voi și învățându-vă, unii au început deja să meargă în numele Meu, să răspândească învățătura Mea spre propriul lor interes material și au sădit semințele lor impure, din care vor răsări curând multe buruieni prin grâul firav.
Atunci, în vremurile din urmă, surprinzător de mulți profeți falși, așa-numiți învățători, se vor ridica în numele Meu, strigând mulțimii cuvinte mari și cu sabia în mână vor zice: „Priviți, aici este Hristosul!” sau „Iată-l, aici este!” Dacă voi și mai târziu, urmașii voștri, veți auzi aceasta, să nu-i credeți pe acești vestitori! Căci după faptele lor vor fi ușor de recunoscut, precum pomii după fructele lor. Pomul cel bun face poame bune, dar strugurii nu cresc printre spini și nici smochinele nu cresc în mărăcini.

V-am spus deja cum este alcătuită Împărăția lui Dumnezeu și unde și cum se ascunde ea în ființa Omului. De aceea, cu siguranță veți înțelege că cei care vor striga: „Iată, aici și acolo este Împărăția!” nu pot fi crezuți. Precum Spiritul se află înlăuntrul omului și toată viața, gândirea, simțirea, cunoașterea și voința sa izvorăsc din el, tot astfel Împărăția lui Dumnezeu, adevăratul tărâm al Spiritului, este doar în om și nicăieri în afara sa. Odată ce o persoană înțelege aceasta, în armonie cu tot adevărul acestei realități, niciodată nu va mai putea fi amăgit de vreun fals profet. Dar oricine, în înțelegerea inimii sale, este slab ca o trestie în vânt, desigur cu greu va reuși să-și găsească pacea vieții, plină de Lumina Adevărului! De aceea, va trebui să fiți adevărate pietre ale vieții care nu pot fi mișcate de furtuni sau de valurile mării! Împărăția lui Dumnezeu a venit prin Mine la voi și acum se află în mijlocul vostru, dar aceasta nu este suficient pentru a obține și a păstra viața veșnică a sufletului, pentru că, deși Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi prin Mine, nu a pătruns încă în adâncul vostru. Aceasta se va putea petrece doar atunci când, fără  a avea vreun atașament pentru această lume, voi veți primi învățătura Mea și o veți pune complet în practică. Nu veți mai spune: „Hristos și împreună cu El, Împărăția lui Dumnezeu a venit la noi și a rămas la noi”, ci veți spune: „Eu nu mai trăiesc acum, ci Hristos trăiește în mine!” Abia atunci veți înțelege complet și cu adevărat că Împărăția lui Dumnezeu nu vine cu surle și trâmbițe în exteriorul omului, ci se dezvăluie doar în interiorul său, conducând sufletul către Viața veșnică.

Încă mai am să vă revelez și să vă spun multe lucruri, dar nu le-ați putea primi acum. Dar când voi revărsa peste voi Duhul Adevărului, el vă va conduce către adevăr și înțelepciune și atunci vă veți găsi cu totul în Lumina Divină.

O persoană nu poate cuprinde niciodată adevărul transcendent în adâncul sufletului său, decât dacă mai întâi cunoaște ca un om obișnuit pământul pe care el însuși stă și pășește. De aceea, chiar Eu Însumi v-am explicat deja multe lucruri din domeniul fenomenelor deosebite ale Naturii din această lume. V-am arătat Luna, Soarele, toate planetele și nesfârșitul cer înstelat. De aceea v-am spus că o ființă umană Îl poate iubi total pe Dumnezeu doar atunci când L-a recunoscut tot mai mult în nenumăratele Sale acțiuni. Dar cel mai important fapt este și rămâne neobosita sa strădanie pentru renașterea completă a Spiritului în sufletul său. Doar prin această strădanie, omul este înălțat spre adevăr și înțelepciune. Atunci el va avea o lumină clară, perfectă, prin care ceea ce era pământesc se va transforma într-un Râu pur spiritual și, cu această lumină, va avea, de asemenea, parte de viața veșnică. Aceasta este, atunci, infinit mai mult decât toate științele fizice! La ce i-ar folosi unei ființe umane să poată să recunoască și să judece în detaliu toate ființele și fenomenele din Natură, de la cel mai mare până la cel mai, dacă ar fi atât de departe de renașterea spirituală, așa cum este Pământul față de Paradis? Ar putea toate aceste științe să-i aducă viața veșnică?

Străvechea știință a corespondențelor tainice este deschisă doar acelor oameni care nu s-au abătut niciodată de la credința lor și au avut încredere într-un singur Dumnezeu, L-au iubit întotdeauna mai presus de orice ca Tată Ceresc, iar pe aproapele l-au iubit ca pe ei înșiși. Și aceasta, pentru că știința pomenită mai sus constituie limbajul interior al sufletului și al Spiritului care există în suflet. Cine și-a pierdut limbajul sufletului nu mai poate să înțeleagă manifestarea acestuia în lumina lumii celei moarte, iar acest limbaj îi apare ca fiind o prostie. Pentru că starea vie a Spiritului și a sufletului este diferită de viața trupului. Aceasta se referă, de asemenea, la auzul, văzul, simțirea, gândirea și vorbirea spirituală, ele având o altă manifestare decât cele din lumea fizică. De aceea, orice ar face sau ar spune o entitate spirituală, ea poate fi înțeleasă de un om încarnat în lumea fizică doar prin știința corespondențelor tainice. Omenirea a pierdut această știință din propria ei vină. Astfel, oamenii s-au rupt de orice comunicare cu spiritele din toate lumile și din toate cerurile și nu mai pot să înțeleagă sau să comunice cu lumea spirituală în niciun limbaj. Ei citesc cuvinte scrise în concordanță cu sunetele oarbe învățate prin litere moarte și nu pot nici măcar înțelege sau percepe care este sensul lor interior.

Dacă înțelegeți aceasta, străduiți-vă, mai presus de toate, pentru renașterea în Duh, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să poată deveni vie și complet lucrătoare în voi. Atunci veți înțelege din nou știința corespondențelor tainice dintre materie și Spirit. Fără aceasta nici măcar nu-l puteți înțelege vreodată pe Moise sau pe oricare altul dintre profeți în adâncul Adevărului cel viu, ci vă veți scufunda în necredință, îndoială și păcat.

Acum v-am arătat destul de clar cum și în ce fel Mă voi reîntoarce pe acest Pământ, printre oameni.
Cu ocazia celei de-a doua veniri, nu mă voi naște din nou ca și copil al unei femei, pentru că trupul Meu va rămâne transfigurat așa cum sunt Eu, ca Spirit în Eternitate. Și, astfel, nu voi mai avea vreodată nevoie de un alt trup precum acela pe care îl acum pe Pământ. Mai întâi voi veni invizibil în „norii cerului”, ceea ce înseamnă că mai întâi mă voi apropia de omenire prin adevărații clarvăzători, înțelepți și profeți treziți. Și în acele vremuri, fecioarele, de asemenea, vor profeți, iar tinerii vor avea vise clarvăzătoare, anunțând venirea Mea. Mulți îi vor asculta și se vor îndrepta, dar lumea îi va numi visători nebuni și nu îi va crede, aşa cum a fost și în cazul profeților din trecut.

Astfel, din timp în timp, voi trezi anumite ființe umane cărora le voi vorbi prin glasul inimii, iar ei vor scrie după dictarea Mea toate evenimentele care acum se petrec în timpul prezenței Mele aici. În acele vremuri, aproape toate ființele umane care vor ști să scrie și să citească vor fi în stare să înțeleagă noile cărți. Acest mod de a împărtăși învățătura Mea pură, dată din Ceruri, va putea să ajungă la oamenii de pe întregul Pământ, mult mai rapid și mai eficient decât astăzi, prin mesagerii trimiși în numele Meu, care o propovăduiesc prin viu grai. Când în acest mod învățătura Mea va fi răspândită printre oameni cu bunăvoință și cu adevărată credință, cel puțin o treime din omenire va avea cunoștință de ea. Atunci voi veni Eu Însumi, din loc în loc, și voi deveni vizibil în formă umană celor care mă iubesc cel mai mult și care Mi-au dorit cel mai mult întoarcerea, și pentru cei care vor avea o credință complet vie. Eu Însumi voi crea grupuri, comunități, cărora nicio putere de pe Pământ nu va fi în stare să le reziste. Căci Eu voi fi conducătorul lor, eroul etern invincibil și voi judeca toate faptele lumești moarte și oarbe. Astfel voi curăța Pământul de vechea lui mizerie.

Pe vremea noilor profeți și clarvăzători vor fi mari suferințe și chinuri printre oameni, așa cum nu au mai fost niciodată înainte. Dar, de dragul aleșilor Mei, aceasta va fi pentru o scurtă durată, pentru ca să nu poată apărea o ruptură în progresul lor spiritual către Eliberare. În această țară, unde Eu acum sunt persecutat ca un criminal de către evreii din templu și izgonit dintr-un loc în altul și care în vremea aceea va fi călcată în  picioare de cei mai cruzi barbari, nu mă voi arăta la început. Dar pe alte continente, care în prezent sunt locuite de păgâni, voi întemeia o nouă Împărăție: o Împărăție a Păcii, Armoniei, Iubirii și Credinței fără sfârșit. Nu va mai exista niciun fel de frică de moartea trupului printre oamenii ce vor trăi în Lumina Mea și care vor fi în comuniune permanentă cu îngerii Cerului.

Există un teritoriu întins, în vestul îndepărtat, care este înconjurat de oceane și care nu are niciun contact cu vechile continente pe deasupra apei. De pe acest pământ vor fi răspândite în lume înfăptuiri mărețe. Acestea vor apare, de asemenea, și în vestul Europei. Se vor manifesta raze strălucitoare, radiante. Luminile Paradisului se vor întâlni, se vor recunoaște și se vor susține unele pe altele. Soarele vieții se va manifesta din aceste lumini, și acesta este noul și perfectul Ierusalim, iar Eu mă voi întoarce pe Pământ în acest Soare. Acest Paradis vizibil și acest Pământ vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece!

Fragment extras din cartea „Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos” de Jakob Lorber, publicată de editura Shambala, tipărită la tipografia Ganesha Publishig House.

Citiți și:

Profeţiile lui SUNDAR SINGH
O prorocire a Domnului pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelaţiilor divine
Cum învaţă oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu 
 yogaesoteric
22 aprilie 2015


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More