Aforisme şi cugetări (I)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

1. Vechiul este şi rămâne copilul cel mult iubit al trecutului. Noul care nu a apărut va fi copilul viitorului, dar pentru unii el deja există. Alegerea înţeleaptă şi profund benefică este copilul cel privilegiat şi totodată supernorocos al prezentului.

2. În universul nostru lăuntric, atât trupul, cât şi celelalte învelişuri subtile ne-au fost oferite de DUMNEZEU TATĂL în dar, pentru a fi folosite de fiecare dată cu înţelepciune, spre a atinge Suprema Realizare de Sine sau, altfel spus, Starea de Îndumnezeire.

3. Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN) nu trebuie să fie niciodată subiectul unor vane speculaţii, ori al unor nesfârşite discuţii intelectuale sau filozofice. Atunci când este revelat, Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN) face să apară o stare inefabilă, în mod preponderent transcendentă, care nu este niciodată necesar să pară în vreun fel, pentru că de fapt ea ne revelează în felul acesta suprema Realitate.

4. Tulburătoare adevăruri, ce sunt doar pentru noi pline de taine, ni se revelează atunci când ne dăruim în mod total şi necondiţionat lui DUMNEZEU TATĂL şi, în felul acesta, experimentăm într-un mod inefabil îmbrăţişarea Sa. Nimic din toate acestea nu ni se dezvăluie atunci când, zi de zi, ne hrănim ca de obicei egoul cu o mulţime de iluzii şi dorinţe efemere deşarte.

5. Există unele situaţii în care devine cu putinţă să descoperim cu bucurie că starea de libertate începe acolo unde până atunci ea nu a început niciodată, tocmai datorită faptului că până atunci nu am îndrăznit să realizăm anumite acţiuni profund binefăcătoare.

6. De îndată ce egoul încetează să se joace în permanenţă cu noi de-a v-aţi ascunselea, mascându-ne în felul acesta mai mereu atât sufletul, cât şi Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN), abia atunci devine cu putinţă să intuim cine suntem cu adevărat în esenţa ultimă, divină a fiinţei noastre.

7. Cel puternic în rău, care totodată este trufaş si egoist, îl manipulează cel mai adesea cu o mare uşurinţă pe cel slab (de înger), care este credul şi ignorant. Aceasta se petrece pentru că cel mai adesea cel slab (de înger), credul şi ignorant îl ascultă aproape întotdeauna pe cel puternic în rău, trufaş şi egoist. În astfel de situaţii, cel care a atins deja înţelepciunea contemplă toate acestea cu detaşare şi compasiune şi surâde într-un mod enigmatic.

8. Pentru rarele fiinţe umane care dispun în permanenţă de o imensă energie benefică ocultă, scufundarea euforică în stări de meditaţie yoghină profundă este ceva similar cu o fuziune amoroasă plenară ce este realizată cu transfigurare, continenţă şi consacrarea necondiţionată a roadelor. În cazul unor astfel de fiinţe umane, MICROCOSMOSUL fiinţei lor se lasă pătruns într-un mod amplu şi indescriptibil de MACROCOSMOS, iar apoi universul lor expansionat pătrunde şi îmbrăţişează MACROCOSMOSUL, prin intermediul unei stări extatice de fericire fără obiect ce se instalează în felul acesta.

9. Există o mulţime de situaţii în viaţă când conştiinţa seamănă, iar trupul culege roadele şi există, fără îndoială, şi multe alte situaţii în viaţă când trupul a semănat cândva, iar ulterior conştiinţa este cea care culege roadele.

10. La modul general vorbind, femeile sunt nişte fiinţe umane în mod predominant YIN (–), iar bărbaţii sunt nişte fiinţe umane în mod predominant YANG (+). Atunci când un bărbat şi o femeie se iubesc în reciprocitate şi fuzionează amoros cu transfigurare, consacrarea roadelor şi continenţă, ei devin în momentele de extaz erotic UNUL şi, totodată, în felul acesta începe să se trezească în mod gradat în universul lor lăuntric STAREA ANDROGINALĂ GLORIOASĂ.

11. Privind la modul global MICROCOSMOSUL fiinţei noastre, se poate spune că cel mai adesea ne sunt oferite două posibilităţi, deoarece există în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre două porţi care ne-au fost oferite de la începuturi de DUMNEZEU TATĂL: una dintre aceste porţi se deschide şi totodată ne deschide către Prea Înalt. Această tainică poartă este SAHASRARA. Cealaltă poartă se deschide şi totodată ne deschide către ceea ce este Jos. Această tainică poartă este în universul nostru lăuntric MULADHARA CHAKRA.

12. Dacă faci mult bine unor fiinţe umane inteligente şi pline de bun simţ, poţi să fii sigur că ele nu vor uita niciodată aceasta. Dacă faci bine unor fiinţe umane rele, vei primi în schimb de la ele o mulţime de critici nedrepte, neîntemeiate şi o mulţime de jigniri. În felul acesta devine cu putinţă să ne dăm seama, până la urmă, cu cine am avut în realitate de-a face.

13. Atunci când deocamdată caracterul şi orientarea unei fiinţe umane nu îţi sunt clare, uită-te cu multă atenţie la prietenii pe care îi are, căci în felul acesta îţi vei putea da seama cine este ea cu adevărat (dincolo de aparenţe).

14. Niciodată să nu subestimezi puterea distructivă, deviatoare şi insidios corupătoare a oamenilor proşti şi răi care se adună şi acţionează apoi în grup.

15. Cu excepţia experienţei pe care o dobândeşte în felul acesta, nimeni nu va câştiga ceva bun prin apropierea de un om rău.

16. Dacă privim retrospectiv, cu multă atenţie şi luciditate, descoperim cu uşurinţă că cel mai adesea fiinţele umane pline de înţelepciune sau geniale au avut de întâmpinat o opoziţie de cele mai multe ori iraţională, îndârjită şi violentă din partea fiinţelor umane răuvoitoare, larvare şi mediocre.

17. Tovărăşiile malefice sunt cel mai adesea lucrătura cea nebănuită a diavolilor ce acţionează prin astfel de agenţi, pe care îi manipulează fără încetare şi îi fac să opereze în mod inconştient în această lume, ca să-i pervertească pe cei drepţi şi virtuoşi, pentru a-i influenţa să rezoneze într-un mod ocult cu tărâmurile infernale. Prin astfel de reprezentanţi, insidioşi şi cel mai adesea nebănuiţi, Satana intenţionează să-i afecteze prin felurite tentaţii pe oamenii buni, cu mult mai mult decât ar putea s-o facă prin propria sa influenţă malefică.

18. Este semnificativ faptul că în folclor se spune: „Spune-mi cu cine te întovărăşeşti şi îţi voi spune cine eşti şi ce eşti“.

19. Sfatul cel plin de înţelepciune nu are efect asupra nebunului, întocmai precum piatra de bazalt nu este niciodată afectată de frig.

20. Dacă o cioară arătoasă se îmbăiază zi de zi în lapte proaspăt, nu trebuie să ne surprindă faptul că, până la urmă, ea tot neagră rămâne.

21. Ia aminte şi nu te certa niciodată cu un nebun, iar atunci când apar neînţelegeri, nu continua la nesfârşit disputa cu nebunul, căci dacă vei nesocoti acest sfat, va apărea la un moment dat pericolul ca celelalte fiinţe umane, care asistă la toate acestea, să nu mai poată observa diferenţa.

22. Atunci când o fiinţă umană plină de orgoliu se ceartă pentru propria sa victorie egotică şi nu pentru adevăr, ea este şi rămâne, chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, un adept criptic al Diavolului. Având în vedere acest aspect, atunci când te confrunţi cu astfel de situaţii, este cel mai bine să taci şi să nu îţi cheltui timpul şi energia, aducând argumente care oricum nu vor fi luate în consideraţie. Din nefericire, societatea de astăzi este plină de astfel de fiinţe umane. Ia aminte că cea mai bună modalitate de a trata cu astfel de fiinţe umane este să te ţii cât mai departe de ele, pentru că altfel rişti să fii rănit de aberaţiile nebuneşti ce sunt vehiculate de acestea.

23. Tovărăşia unei fiinţe umane foarte rele este întocmai ca şederea în atelierul unui fierar. Chiar dacă ai foarte mare grijă de hainele tale albe, ele vor fi totuşi atinse de sutele de scântei ce sar acolo în toate părţile.

24. Fiinţele umane se pot cunoaşte cu uşurinţă atât după tovărăşia predilectă pe care o au cu alte fiinţe umane, cât şi după tovărăşia pe care o evită, fugind, întocmai cum fuge Diavolul de tămâie, de anumite fiinţe umane care sunt înţelepte şi benefic orientate.

25. În folclor se spune, deloc întâmplător, că dacă la un moment dat un porumbel ajunge să se asocieze cu ciorile, chiar dacă penele lui rămân albe, inima sa se face „neagră“.

26. DUMNEZEU TATĂL le acceptă întotdeauna pe toate fiinţele umane umile, blânde, cu inimile curate şi pline de iubire, indiferent de limba pe care ele o vorbesc.

27. Fermitatea evidentă a unei fiinţe umane, precum şi tăria ei exemplară de caracter sunt nişte calităţi demne de laudă.

28. Atunci când câmpul care anterior era roditor ajunge să fie plin de ciulini, de buruieni otrăvitoare sau este distrus de felurite substanţe toxice, ploaia şi Soarele nu îi mai sunt de niciun folos.

29. Există situaţii când măreţia divină, autentică a unei fiinţe umane pure, iubitoare şi adevărate se înalţă chiar mai presus decât îngerii.

30. Chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, omenirea în ansamblul ei este şi rămâne fiica lui DUMNEZEU TATĂL.

31. Omul lui DUMNEZEU este întocmai ca o mare nemărginită. Omul lui DUMNEZEU plouă cu perle fără a fi nor. Omul lui DUMNEZEU este făcut să devină din ce în ce mai înţelept, cu fiecare adevăr la care are acces. Omul lui DUMNEZEU nu este instruit doar prin intermediul cărţilor.

32. Fiinţele umane care îşi părăsesc propria cale spirituală pentru a îmbrăţişa alte căi, false şi fantasmagorice, de care nu vor putea fi niciodată sigure, nu se vor bucura niciodată după aceea de roadele unei căi spirituale autentice, deoarece atunci când ele se angrenează pe o astfel de cale a rătăcirii, devine practic imposibil ca ele să mai culeagă roade spirituale. Mai mult decât atât, la un moment dat, atunci când îşi vor da seama că şi-au irosit în zadar timpul şi energia, părerile lor de rău pentru şansa pe care au pierdut-o vor apărea, iar apoi vor creşte.

33. Cuvintele înţelepte şi generatoare de bine, de speranţe divin integrate şi de armonie ale oamenilor iubitori şi buni la suflet sunt totodată nişte martore vii ale personalităţii lor elevate şi profund transformate spiritual.

34. Fiecare batistă curată ce a fost apoi pusă în contact cu anumite flori minunate emană mult timp după aceea un parfum ales.

35. O anumită fiinţă umană, ce este însufleţită de intenţii bune, munceşte din greu ca să facă un superb potir de cristal, în timp ce o altă fiinţă umană, ce este animată de intenţii rele, îl sparge apoi fulgerător cu o piatră, la scurt timp după ce a fost terminat.

36. Dacă cuvintele tale nu exprimă o simpatie profundă pentru tot ceea ce merită aceasta, este mult mai bine să taci, decât să spui cuvinte neghioabe sau neinspirate.

37. Simpatia intensă şi profundă ce este manifestată în mod spontan faţă de cei buni este şi rămâne, totodată, expresia tainică a faptelor noastre bune ce au rodit deja în universul nostru lăuntric.

38. În cazul unei viziuni superficiale, trestia cea comună arată la prima vedere întocmai ca trestia de zahăr, dar cu toate acestea, ceea ce o deosebeşte pe una de cealaltă este şi rămâne sucul cel dulce şi delicios ce există doar în trestia de zahăr.

Citiţi aici continuarea acestui articol.

Material preluat din Caietul spiritual al Simpozionului Internaţional de Yoga Costineşti 2009.

Citiţi şi:
Aforisme şi cugetări despre viaţă (1)
Acordă-i lui Dumnezeu primul loc în viaţa ta!

yogaesoteric
18 ianuarie 2010
 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More