Babaji – yoghinul care trăieşte de secole

 

Colţurile stâncoase ale Himalayei de Nord sunt binecuvântate şi astăzi de prezenţa vie a lui Babaji, Maestrul sfânt al tradiţiei Siddhaşilor. El este cunoscut în tradiţia spirituală ca Mahavatar (Supremul Avatar). „Avatar” este un termen sanscrit, care înseamnă „coborâre”, de la rădăcina ava – „în jos” şi tri – „a trece”, şi semnifică încarnarea Divinului. Dumnezeu se încarnează rareori într-un corp fizic, şi dacă se petrece aceasta, el devine un avatar, un model divin, revărsând asupra lumii suprema binecuvântare. Un avatar nu se supune legilor universale; corpul său pur, vizibil ca imagine de lumină, este eliberat de orice dependenţă faţă de legile naturii. Nivelul spiritual al lui Babaji se află dincolo de puterea de înţelegere umană, viziunea obişnuită neputând cuprinde strălucirea sa transcendentă.

 

A atins nemurirea fizică la 16 ani

 
M. Govinda, în cartea sa, „Babaji şi tradiţia Kria Yoga a celor 18 Siddha-şi”, spune că Babaji s-ar fi născut în timpul „Festivalului Luminilor” (Kartikai Deepam), la sfârşitul lunii noiembrie, anul 203 d. H., când steaua Rohini era în ascendenţă. Naşterea lui ar fi avut loc în Tamil Nadu, un sătuc aflat la răscrucea  dintre râul Canvery şi Marea Arabică, pe coasta de sud-est a Indiei. Părinţii l-au numit Nagaraj sau „Regele Şerpilor”, pentru a onora forţa primordială Kundalini Shakti, energia potenţială colosală, prezentă latent în orice fiinţă umană. După ce a fost răpit la vârsta de cinci ani şi a cutreierat ţara împreună cu nişte vraci, la vârsta de 11 ani şi-a întâlnit maeştrii: pe Boganathar şi Agastyar. Cu ajutorul lor a atins starea de iluminare la vârsta de 12 ani şi nemurirea fizică la 16 ani. De atunci şi până în zilele noastre, el a rămas în acelaşi corp fizic, lângă templul de la Badrinarayan, în Himalaya.
 
Pe de altă parte, Paramahansa Yogananda, în cartea sa autobiografică, ne mărturiseşte că nu se ştie nimic despre familia şi despre locul de naştere al lui Babaji. Ne spune doar că el vorbeşte de obicei în limba hindi, dar poate conversa la fel de bine în orice altă limbă. Şi-a ales numele simplu de Babaji (Venerabilul Tată), dar dicipolii lui îl onorează cu titlurile: Mahamuni Babaji Maharaj (Supremul Maestru al Extazului), Maha Yogi (Marele Yoghin) sau Shiva Baba. Numele lui adevărat nu are însă nici o importanţă, căci Lahiri Mahasaya, principalul său discipol din secolul XIX spune că „atunci când cineva pronunţă cu veneraţie numele lui Babaji, el îşi atrage o binecuvântare spirituală spontană”.
 
Tot ceea ce se cunoaşte astăzi despre Babaji sunt doar câteva fapte despre care el crede că este util să fie împărtăşite marelui public. În nici un secol, marele guru nu s-a manifestat deschis. Ca şi Puterea unică, dar tăcută a Creatorului, Babaji lucreză într-o tăcere smerită.
     
Uneori îşi face apariţia la sărbătoarea Kumbha Mela
 
Nemuritorul guru nu are nici unul din semnele bătrâneţii. El apare de obicei ca un tânăr de 25 de ani. Cu tenul alb, de talie medie, corpul său viguros şi frumos răspândeşte radiaţii perceptibile chiar şi cu ochiul liber. Ochii lui negri sunt calmi şi blânzi; părul lung strălucitor, are culoarea cuprului. Maestrul se deplasează pe platourile înalte din Himalaya împreună cu grupuri de discipoli care au atins un înalt nivel spiritual.

Babaji nu rămâne niciodată prea mult timp într-un singur loc: „Dera danda uthao – să ridicăm tabăra şi să plecăm”, exclamă el invariabil. Poartă un baston de bambus simbolic şi aceste cuvinte sunt semnul de plecare instantaneu, iar uneori se mulţumeşte să meargă pe jos de la un vârf muntos la altul.

Babaji nu poate fi văzut şi recunoscut decât dacă vrea el. Se spune că uneori îşi face apariţia la cea mai exotică sărbătoare din lume, Kumbha Mela, adunare religioasă, care are loc în India o dată la 12 ani. El se arată discipolilor sub un aspect diferit de fiecare dată, uneori cu barbă sau mustaţă, alteori fără. Corpul lui, care este neschimbător, nu are nevoie de hrană şi de aceea Maestrul mănâncă rareori. Din politeţe, el acceptă câteodată din partea discipolilor fructe, orez gătit cu lapte şi unt clarifiat.

Menirea divină a lui Babaji este de a-i asista pe profeţi în misiunile lor spirituale. Se spune că el l-a iniţiat în Yoga pe Shankara, reorganizatorul Ordinului Swami şi pe Kabir, faimosul sfânt şi poet indian. În secolul  al XIX-lea, principalul lui discipol a fost Lahiri Mahasaya, cel care a revigorat sistemul Kriya Yoga. Babaji este perfect conştient de orientarea timpurilor moderne, îndeosebi de influenţa şi complexitatea civilizaţiei occidentale, şi realizează necesitatea răspândirii sistemului eliberator yoga, deopotrivă în Occident şi în Orient.
 

Este încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ

 
Un avatar trăieşte în Spiritul Omniprezent; legile obişnuite nu se aplică pentru el. De aceea, nu există decât un singur motiv pentru ca Babaji să-şi menţină forma fizică secol după secol: dorinţa de a dărui umanităţii un exemplu concret al propriilor ei posibilităţi, acum latente. Cât timp omul nu va deveni conştient de scânteia divină din el, va rămâne sub puterea iluziei. Pentru Babaji nu există relativismul trecut, prezent, viitor, căci lui îi sunt cunoscute de la început toate fazele existenţei sale. Astfel, un discipol al lui Lahiri Mahasaya a fost prezentat atunci când Babaji a considerat că a venit timpul să proclame posibilitatea nemuririi corpului. El a făcut această afirmaţie în faţa lui Ram Gopal Muzumdar, pentru ca ea să fie cunoscută de toate inimile care îl caută pe Dumnezeu şi să le servească drept inspiraţie. De asemenea, Lahiri Mahasaya a spus că Dumnezeu l-a ales pe Babaji pentru a rămâne în corpul său în timpul prezentului ciclu mondial.
 
El şi discipoli săi au dobândit nemurirea prin graţia lui Dumnezeu, realizând de asemenea, o serie de tehnici menite să le pregătească învelişurile inferioare pentru coborârea acestei graţii. Aceste tehnici sunt cunoscute sub numele de Kriya-uri. Tradiţia Kriya Siddha Yoga a marelui înţelept Babaji a selectat un număr de 144 tehnici sau Kriya-uri, grupate în cinci etape.

1.      Kriya Hatha Yoga, cuprinzând asana-e (posturi fizice), bandha-e, (contracţii musculare) şi mudra-e (gesturi sincronizatoare), prin intermediul cărora se pot dobândi sănătate fizică şi mentală perfectă, pacea şi seninătatea sufletului.

2.      Kriya Kundalini Pranayama, incluzând tehnici respiratorii de purificare şi dinamizare a întregii fiinţe şi în mod special a celor 7 chakra-e principale (centri subtili, energetici, fundamentali ai fiinţei umane), situate de-a lungul coloanei vertebrale, de la baza ei până în creştetul capului.

3.      Kriya Dhyana Yoga, incluzând tehnici de meditaţie pentru purificarea subconştientului, perfecţionarea concentrării mentale, dezvoltarea clarviziunii şi a facultăţilor intuitive ale fiinţei umane, atingerea stării de extaz divin, samadhi.

4.      Kriya Mantra Yoga, repetiţia mentală a unor mantra-e şi percepţia sunetelor subtile, corespondente, procedeu menit să dinamizeze intuiţia, să purifice subconştientul, prin acumularea de energii benefice uriaşe la nivelul structurii subtile a fiinţei umane.

5.      Kriya Bhakti Yoga, cuprinzând practici devoţionale şi servicii dezinteresate, cum ar fi: cântece devoţionale, ceremonii, pelerinaje la locuri sacre, menite să trezească iubirea pură, universală şi graţia lui Dumnezeu. Treptat, orice activitate va fi impregnată de prezenţa Iubirii şi Păcii lui Dumnezeu.

Astfel, Kriya Yoga, cu cele cinci ramuri ale sale, va produce o transformare integrală a fiinţei umane pe toate planurile: fizic, vital, mental, intelectual şi spiritual.
 


Miracolul unei învieri săvârşite de Babaji


(din „Autobiografia unui yoghin” de Paramahansa Yogananda)
 
„Sfânta adunare a fost tulburată de sosirea unui străin care reuşise să se caţere, cu o hotărâre uimitoare, pe peretele muntos, aproape inaccesibil, până la poiana unde era grupul Maestrului.
–      Domnule, dumneavoastră sunteţi marele Babaji?
Faţa omului era luminată de o inexprimabilă devoţiune.
–     Luni de zile v-am căutat neobosit, prin aceste vârfuri pietroase. Vă rog să mă primiţi ca discipol.
Întrucât guru-l nu răspundea nimic, omul arătă o prăpastie uriaşă de dedesubtul platoului.
–     Dacă refuzaţi, voi sări în prăpastie. Viaţa nu are nici o valoare pentru mine dacă nu sunt demn de învăţătura dumneavoastră spirituală.
–      Sări, în acest caz! zise cu răceală Babaji. Nu te pot accepta în starea ta actuală de evoluţie spirituală.
Fără un cuvânt, omul se aruncă în prăpastie. Atunci Babaji i-a trimis pe discipolii şocaţi să îl caute pe străin. Când ei au revenit cu corpul zdrobit a acelui om, Maestrul îşi puse mâinile sale divine pe capul celui mort. Acesta deschise ochii, după care îngenunche la picioarele atotputernicului guru.
–      Acum iată-te pregătit să devii discipolul meu. Babaji îi surâse afectuos celui reînviat.
–      Tu ai suportat curajos o probă redutabilă. De acum înainte moartea nu va mai avea putere asupra ta: faci parte din grupul nostru nemuritor. După aceea el pronunţă obişnuita frază – „dera danda uthao”, semnalul de plecare, şi grupul dispăru.”
 
Articol preluat din revista Yoga Magazin
 

yogaesoteric
aprilie 2007

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More