Convenția de la Oviedo

Convenția de la Oviedo și protocolul adițional de la Paris (care interzice clonarea umană) atrag atenția că rapida dezvoltare a biologiei şi a medicinei impune necesitatea reclădirii și a consolidării respectului față de fiinţa umană, deopotrivă ca individ şi în apartenenţa sa la specia umană, precum și necesitatea protecției demnității umane, care poate fi pusă în pericol printr-o folosire improprie a biologiei şi medicinei.

De asemenea, cele două instrumente internaționale cu privire la drepturile fundamentale ale omului și libertățile cetățenești afirmă că progresele biologiei şi ale medicinei este necesar să fie utilizate în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare, motiv pentru care se impune o obligație continuă de diligență a statelor semnatare, constând în supunerea spre dezbatere publică a problemelor fundamentale ridicate de progresele biologiei şi medicinei, dezbateri care este necesar să se concentreze pe implicaţiile juridice, etice, economice, sociale şi medicale ale acestor „progrese” și aplicații în domeniul biologiei și medicinei.

Redactorii Convenției de la Oviedo au fost conștienți că manipulările genetice erau deja fenomene reale ale ultimului deceniu al secolului XX și că ele reprezentau deja un risc, nu numai din perspectiva bioeticii, ci și din perspectiva integrității ființei umane, care poate fi anihilată progresiv prin această „joacă de-a Dumnezeu”.

Având în vedere amintirea dureroasă, chiar terifiantă, a experimentelor de manipulare genetică derulate de naziști, o asemenea temere este cât se poate de justificată. În plus, în prezent, la aproape 24 de ani de la adoptarea acestei Convenții de la Oviedo, biotehnologia, genetica și medicina înalt tehnologizată au atins alarmante cote de risc.

De aceea, această conștientizare și, mai ales, înștiințarea publică asupra riscului de afectare a ființei umane se impun cu atât mai mult în prezent.

În mod ironic, în lipsa unei dezbateri publice pe aceste teme (dezbatere la care Statul român este obligat de mai mult de 23 de ani, fără să fi arătat vreodată măcar intenția demarării unei astfel de dezbateri), toate canalele oficiale și toți influencerii – suporteri ai iacobinismului sanitar al acestor ultimii doi ani din viața noastră au dezbătut legitimitatea excluderii plătitorilor de CASS de la serviciile și medicamentele gratuite sau compensate pe motiv că refuză să se imunizeze cu un ser care este, la modul oficial, un experiment de manipulare genetică.

Iar asta este doar una dintre multiplele sancțiuni aplicabile ereticilor care refuză să se supună noii ideologii și care au fost sau riscă să fie aruncați dincolo de zidurile cetății, extra muros.

Aplicaţiile biologiei şi medicinei reprezintă un risc pentru demnitatea, identitatea si integritatea ființei umane, statele semnatare ale Convenției de la Oviedo asumându-și obligația de a garanta oricărei persoane, fără discriminare, protecția contra acestui risc.

Convenția de la Oviedo instituie întâietatea (primordialitatea) fiinţei umane, stabilind o ordine de prioritate valorică și o regulă morală conform căreia, în primul rând contează omul, privit individual și în dimensiunea sa familială. Interesul şi binele fiinţei umane este prioritar față de interesul unic al societăţii sau al ştiinţei.

O țintă principală a Convenției de la Oviedo o reprezintă manipulările genetice, care sunt, cu stricte și limitative excepții, interzise*.

O realitate cruntă a zilelor noastre este aceea că profitul poate avea ca sursă trupul uman sau părți ale acestuia. Convenția de la Oviedo interzice acest tip de câștig, considerat contrar principiilor bioeticii.

Statele semnatare ale Protocolului adițional la Convenţia de la Oviedo au recunoscut riscul ca fiinţa umană sa fie instrumentalizată, prin crearea deliberată a unor fiinţe umane identice din punct de vedere genetic, ceea ce este contrar demnităţii omului şi constituie o utilizare improprie a biologiei şi medicinei.

De aceea, orice intervenţie având drept scop crearea unei fiinţe umane genetic identice unei alte fiinţe umane vii sau moarte (adică, a unei alte fiinţe umane care are în comun cu o altă fiinţă umană ansamblul genelor nucleare) este interzisă**.

Orice formă de discriminare împotriva unei persoane pe motivul patrimoniului său genetic este interzisă prin Convenția de la Oviedo.

Nu se va putea proceda la teste predictive ale bolilor genetice sau care servesc fie spre a identifica subiectul drept purtător al unei gene răspunzătoare de o boală, fie spre a depista o predispoziţie sau o susceptibilitate genetică la o boală, decât în scopuri medicale sau pentru cercetarea ştiinţifică legată de scopurile medicale şi sub rezerva unui sfat genetic adecvat.

O intervenţie destinată să modifice genomul uman nu se poate face decât din motive preventive, diagnostice sau terapeutice şi numai dacă nu are drept scop introducerea unei modificări în genomul descendenţilor.

Prelevarea și stocarea digitală a caracteristicilor genetice, prin teste sau prin inocularea unor seruri de manipulare genetică, caracteristice ale perioadei pandemiei din anii 2020-2022 încalcă, în mod evident, aceste principii clare, putând determina, în viitorul apropiat, multiple probleme juridice și sociologice legate de discriminarea pe criteriul „bagajului” genetic.

Convenția de la Oviedo mai dispune și că o intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză, pentru formarea căruia primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor.

*Clonarea umană este interzisă în orice condiții, fără excepții. Paradoxal, SUA și China nu au semnat această convenție, fiind statele care au și cele mai mari și periculoase avansuri în domeniu.

**Această interdicție se regăsește ca atare în art. 63 alin. 2 din Codul civil român care a intrat în vigoare în data de 1 octombrie 2011.

Autor: Gheorghe Piperea

Citiți și:
Etica cercetării pe celule embrionare umane
Clonarea umană mit sau realitate? Există în cadrul Proiectelor Negre? Se pare că DA (I)

 

yogaesoteric
15 mai 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More