Cum să trezim şi să dinamizăm în universul nostru lăuntric «fluxul energetic magic, evolutiv» generator de fericire

… ce este de natură să declanșeze procese de rezonanță ocultă benefice

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

A munci într-un mod armonios şi divin integrat poate fi sursa unei mari stări de fericire! La această concluzie a ajuns şi un eminent psiholog maghiar, Mihaly Csikszentmihaly, care a constatat că starea de fericire pe care omul o simte în mod plenar poate fi generată de anumite tipuri de acţiuni, şi anume acelea care dinamizează în noi un anumit flux energetic magic, ce este însoţit totodată de o anumită formă de concentrare. În această stare de concentrare, uităm problemele colaterale care ne preocupă, timpul care trece şi toate aspectele lumii exterioare pe care dorim să le ignorăm.

Mihaly Csikszentmihaly a definit şi a dezvoltat, conceptul de „flux motivaţional”, numit uneori şi „flux evolutiv interior”, ce este o expresie a continuităţii experienţelor noastre fericite şi împlinitoare. Indiferent de domeniul vieţii în care ne manifestăm, fiecare dintre noi poate experimenta în anumite condiţii un astfel de „flux interior magic”, fie că este artist, fie că este sportiv, fie că este angrenat într-o activitate la locul său de muncă. Intensitatea acestui „flux motivaţional binefăcător” a fost comparat de către psihologul maghiar cu intensitatea motivaţională exemplară generată de aspiraţia intensă ce se manifestă în cazul unor practicanţi yoghini. Una dintre caracteristicile majore ale acestui flux energetic magic ce este alimentat de stările noastre binefăcătoare este aceea că el întreţine totodată o stare superioară de motivare profundă, diferită de la o fiinţă umană la alta, care este capabilă să conducă fiinţa respectivă în direcţia depăşirii obstacolelor şi a triumfului asupra oricărei forme de limitare.

Csikszentmihaly a studiat în munca lui de o viaţă ce anume îi face pe oameni cu adevărat fericiţi. El a urmărit să descopere dacă fericirea este doar rezultanta unui cumul de factori generatori de plăcere, doar o stare emoţională benefică, sau dacă nu cumva ea reprezintă cu mult mai mult decât atât. Efectuând un studiu amănunţit, atent şi de durată, psihologul maghiar a ajuns în final la concluzia, surprinzătoare pentru mulţi, că fericirea este generată de un tainic „flux energetic magic, evolutiv”, pe care fiinţa umană îl poate genera şi întreţine atunci când sunt întrunite anumite condiţii favorizante.
 
Însă cum anume putem declanşa acest flux magic care ne face fericiţi? Din punct de vedere practic, un prim pas constă în conştientizarea faptului că asumându-ne o sarcină destul de dificilă, care să ne solicite din plin capacităţile interioare de care dispunem şi care să ne dinamizeze cu intensitate atenţia, noi putem face să apară în fiinţa noastră acest flux motivaţional binefăcător ce este perceput ca o stare net superioară, generatoare de o mare mulţumire interioară. Odată ce am trăit această stare de satisfacţie pe care ne-o generează apariţia şi manifestarea acestui flux magic în fiinţa noastră, este aproape imposibil să nu ne dorim să o mai experimentăm din nou şi din nou, aprofundând de fiecare dată farmecul irezistibil al acestei stări superioare. Putem compara realitatea interioară a acestui flux magic cu un fel de pasiune superioară sau cu o preocupare deosebit de captivantă, la fel cum, analogic vorbind, unii oameni sunt foarte atraşi de aşa-zisele hobby-uri: cititul, mecanica auto sau tâmplăria.

În realitate, acest flux magic poate fi generat de orice fel de activitate plăcută şi armonioasă pe care o stăpânim foarte bine, pe care o realizăm cu plăcere şi de care ne putem lăsa absorbiţi şi captivaţi. Poate fi vorba de exerciţiile fizice plăcute, de practica anumitor posturi corporale yoga care ne sunt foarte potrivite, de munca plăcută, de ordonarea obiectelor, de bricolaj, de lucrul în grădină, de lecturarea unor cărţi spirituale, de exprimarea prin scris a unor idei inspirate, de activităţile creatoare realizate cu cei apropiaţi sau cu prietenii, de angrenările amoroase realizate cu fiinţa iubită într-o stare de continenţă sexuală perfectă etc. Lista poate fi deosebit de mare şi depinde de fiecare dintre noi, de preferinţele, de specificul nostru individual, de înzestrările pe care le avem şi, în general, de predominanţele rezonatorii care există şi se manifestă în fiinţa noastră.

Acest flux magic explică o bună parte din bucuriile şi satisfacţiile pe care ni le aduce un anumit meşteşug sau o anumită activitate creatoare care ne place şi pe care suntem capabili să o realizăm foarte bine, chiar în mod independent de statutul social sau de diversele avantaje pe care ni le oferă respectiva meserie sau respectiva activitate. Bucuria interioară de a realiza cât mai bine ceea ce ne-am angrenat să realizăm sau, altfel spus, plăcerea de „a face lucrurile ca la carte” ori „satisfacţia lucrului foarte bine făcut”, este unul dintre fundamentele unei vieţi frumoase, armonioase şi împlinitoare. Ceea ce ne motivează în această situaţie este mai degrabă fericirea şi mulţumirea pe care le generează faptul de a acţiona într-un mod plăcut, armonios şi divin integrat. Bineînţeles, această satisfacţie interioară poate fi potenţată de susţinerea grupului fratern din care facem parte, de sentimentul de a contribui, alături de ceilalţi, la binele comun, de încrederea în forţele proprii pe care ne-o conferă îndeplinirea sarcinilor pe care ni le-am asumat, de apariţia primelor efecte benefice vizibile ale muncii noastre, de sentimentul stenic de realizare pe care ni-l conferă caracterul unic al muncii pe care am depus-o etc.
 
În ceea ce priveşte contrastul dintre bucuria minoră produsă de tot felul de plăceri costisitoare şi starea de fericire imensă generată de acţiunile armonioase şi plăcute pe care le realizăm cu bucurie, psihologul maghiar afirmă: „Nu în faţa televizorului, ghiftuindu-ne în mod pasiv cu dulciuri sau răsfăţându-ne pe un pachebot de lux suntem cei mai fericiţi, ci atunci când suntem în mod armonios ocupaţi cu o activitate creatoare, care ne solicită la maximum capacităţile individuale, înzestrările şi talentele noastre ascunse.”

Pentru a argumenta aceste idei deosebit de valoroase din punct de vedere practic, Mihaly Csikszentmihaly a realizat o cercetare în cadrul căreia au fost evaluaţi cei aproximativ 10% dintr-un grup de oameni care nu au avut niciodată o experienţă mulţumitoare în direcţia fericirii. S-a constatat că este relativ dificil de stabilit în mod clar care sunt raţiunile individuale care explică situaţia oamenilor preponderent nemulţumiţi de viaţa şi de activitatea lor. Cert este că nici celor 90% care au experimentat acest flux magic al fericirii nu le-a fost foarte clar cum se produce acest fenomen.

Totuși fiecare dintre ai a sesizat că de fiecare dată când activitatea creatoare în care se angrenau le capta suficient de puternic atenția, iar condițiile generale în care se desfășura activitatea erau plăcute, premisele apariției și manifestării în ființă a acestui flux magic erau deja create.

În realitate, privind din perspectiva ştiinţei tradiţionale a sistemului milenar yoga, atunci când noi realizăm o activitate creatoare armonioasă şi plăcută, care ne solicită în mod adecvat atenţia şi concentrarea mentală, în fiinţa noastră se declanşează anumite fenomene inefabile de rezonanţă ocultă, prin intermediul cărora noi captăm în propriul nostru univers lăuntric anumite energii subtile care ne armonizează fiinţa şi ne-o îmbogăţesc din punct de vedere subtil-energetic şi informaţional, într-un timp foarte scurt. Angrenarea fiinţei umane într-o astfel de activitate creatoare plăcută şi armonioasă dinamizează resursele interioare întocmai aşa cum, analogic vorbind, se petrece atunci când un yoghin realizează în mod corect un procedeu yoga pe care îl stăpâneşte foarte bine. De altfel, ceea ce psihologul maghiar a evidenţiat prin intermediul cercetărilor sale reprezintă unul dintre aspectele fundamentale care caracterizează practica sistemului milenar KARMA YOGA. Atenţia susţinută, concentrarea mentală perfectă, starea de armonie dintre noi şi acţiunea pe care o realizăm sunt principalele condiţii care conduc la succes în practica sistemului tradiţional KARMA YOGA.

Fluxul magic ce apare în aceste condiţii este premergător fluxului inspirator divin pe care îl trăiesc yoghinii care realizează cu succes KARMA YOGA în activitatea lor de zi cu zi.

Pentru a ne edifica în mod practic asupra aspectelor menţionate, vă propunem, în cele ce urmează, un exerciţiu simplu, ce poate fi realizat în etape.

Un procedeu simplu de armonizare a suitei de activităţi zilnice

Dacă ar fi să realizăm un exerciţiu practic simplu, am putea, pentru început, să ne întrebăm dacă putem identifica cu o cât mai mare claritate care sunt acele activităţi care ne produc stările de euforie, de fericire şi de concentrare mentală amintite anterior. Dacă suntem capabili să le identificăm şi să le dinamizăm la voinţă pentru a genera astfel respectivele stări de euforie, fericire şi de concentrare a minţii, atunci înseamnă că suntem, deja într-un stadiu avansat de realizare interioară prin intermediul activităţilor creatoare în mod armonios integrate. În cazul în care încă nu suntem suficient de familiarizaţi cu acest gen de identificare, putem trece să realizăm următorul procedeu practic foarte simplu, care ne poate ajuta să identificăm care sunt aceste activităţi creatoare aducătoare de fericire şi care, totodată, ne poate ajuta să înţelegem cum anume putem să ne folosim la maxim aptitudinile, talentele şi înzestrările minunate care generează în universul nostru lăuntric stări de bucurie şi de fericire. Procedând astfel, orele petrecute la muncă, la serviciu sau pentru a realiza o anume activitate pot deveni adevărate comori de fericire.
Vom proceda astfel:

1. Mai întâi ne reglăm ceasul sau, eventual, telefonul mobil astfel încât să sune la fiecare două ore, începând de dimineaţă, de la trezire, de exemplu de la ora 7:00 şi până seara la orele 23:00. Prin urmare, vor fi programate nouă astfel de semnale sonore în fiecare zi.

2. Ne procurăm din timp un carneţel cu minim 100 de pagini şi urmărim să îl purtăm tot timpul la noi, pentru a-l avea întotdeauna la îndemână atunci când trebuie să notăm un anumit aspect, care este semnificativ pentru procedeul pe care îl realizăm. Alocăm o pagină distinctă fiecărui moment în care urmează să sune soneria.

3. La semnalul sonor care apare din două în două ore notăm locul în care ne aflăm, acţiunea pe care o realizăm, la ce anume ne gândim atunci, cu cine suntem şi mai ales care este starea interioară pe care o trăim în momentul respectiv. Imediat după aceea urmărim să evaluăm, cu un punctaj care variază pe o scară de la 1 la 10, gradul nostru de concentrare mentală, nivelul actual de motivare pe care îl avem şi intensitatea stării de fericire interioară pe care simţim că o trăim în momentul respectiv.

4. La sfârşitul săptămânii, ar trebui să avem deja completate 63 de pagini din carneţelul special. Aceste pagini ne vor ajuta să ne facem o idee mult mai clară despre felul în care obişnuim să ne folosim în prezent timpul. Facem apoi un inventar a ceea ce ne face să ne simţim fericiţi şi, alături, un inventar a ceea ce, dimpotrivă, ne nemulţumeşte şi ne apasă.

5. Folosind de fiecare dată un carneţel nou, în următoarele două săptămâni, realizăm acelaşi tip de exerciţiu, urmărind însă, de data aceasta să acordăm mai mult timp şi mai multă energie acelor activități despre care ne-am dat seama că ne fac fericiți adăugând totodată în programul pe care l-am pregătit și anumite activități pe care dorim de mult timp să le facem, dar pentru care nu am avut încă timpul necesar să le realizăm sau pe care le-am amânat din diferite considerente.

6. La sfârşitul acestor două săptămâni facem din nou un bilanţ general şi urmărim să ne dăm seama ce realitate se conturează sub ochii noştri. Constatăm atunci în mod obiectiv dacă noi muncim excesiv şi peste măsură ori dacă ne petrecem prea mult timp la televizor, dacă suntem prea puţin preocupaţi de gătit sau de curăţenie sau dacă suntem mai mereu ocupaţi cu activităţi care ne disipă atenţia, dacă suntem suficient de riguroşi pentru a realiza zi de zi practica spirituală ori dacă avem suficient timp în care să fim alături de cei care ne sunt dragi ori împreună cu fiinţa iubită. Vom constata astfel dacă orele consacrate unora dintre activităţile profesionale ni se par că trec extrem de greu, în vreme ce acelea consacrate unor activităţi distractive, care de regulă sunt mult mai plăcute, ni se par că trec mult mai repede.

7. În final, urmărim să tragem o concluzie constructivă. Acum dispunem de o mulţime de date obiective cu privire la ceea ce ne poate face mai fericiţi. Mai departe ne rămâne să facem exact acele alegeri care ne vor permite să alocăm mai mult timp şi mai multă energie interioară activităţilor mai importante şi aducătoare de fericire pentru noi.

Pe baza acestor examinări obiective urmărim apoi să alegem cu luciditate şi cu înţelepciune în ce mod dorim să ne continuăm suita activităţilor zilnice, pentru a ne face astfel viaţa din ce în ce mai fericită.


Fragment preluat din cartea Sfaturi înțelepte pentru armonizarea vieții de zi cu zi, de profesor de yoga Gregorian Bivolaru, apărută la Editura Shambala, tipărită la Ganesha Publishing House.

Citiți și:

Primăvara – momentul cel tainic şi magic al începutului

Test pentru a identifica centrul subtil de forţă (CHAKRA) pe care trebuie să îl armonizezi în fiinţa ta

Un exerciţiu spiritual simplu pentru transcenderea timpului şi spaţiului

 

yogaesoteric
21 martie 2019

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More