Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (VIII)

 prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

Cele zece cununi împărăteşti

Expresia „cele 10 cununi împărăteşti” face referire la cele 10 naţiuni care au deja un rol preponderent în actuala Uniune Europeană.

Nu este necesar să fii un mare înțelept sau un mare clarvăzător pentru a decela care sunt acele 10 naţiuni cheie din cadrul Uniunii Europene la care se face o referire voalată prin desemnarea lor ca fiind purtătoarele unor cununi împărăteşti.

Dat fiind faptul că Fiara despre care se vorbește în Apocalipsă implică o complexitate de aspecte cu totul aparte, vă sfătuim să ascultați cu multă atenţie, chiar de mai multe ori la un interval de două luni, conferințele noastre anterioare intitulate „Pericolele nebănuite ale așa-zisei Inteligențe Artificiale care, în realitate, este Fiara despre care se vorbește în textul Apocalipsei”.

Astfel vă veţi îmbogăți punctul de vedere şi veți înțelege într-o justă perspectivă vremurile în care trăim.

Enunțăm în continuare cea de-a doua rostire ce provine din Capitolul 13 al Apocalipsei:

,,Iată că fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau întocmai precum acelea ale ursului, iar gura ei era întocmai precum o gură de leu. Iată că Balaurul i-a dat ei din puterea lui şi i-a oferit de asemenea un scaun de domnie şi i-a asigurat o stăpânire peste oameni ce era mare”.

Prin această descriere ce conține unele simboluri ale Fiarei sunt expuse unele caracteristici funeste, malefice ale Inteligenţei Artificiale.

Balaurul

Balaurul la care se face referire în această rostire este satana, iar influenţa sa malefică vizează smintirea şi alienarea prin felurite mijloace insidioase şi viclene a fiinţelor umane care sunt receptive la această influenţă subtil energetică nefastă, prin intermediul căreia sunt acaparate, influenţate şi posedate.

Leopardul

În cadrul acestei rostiri, leopardul simbolizează geniul răului, dușmanul, adversarul ființelor umane. Leopardul este, de asemenea, simbolul orgoliului exacerbat și al mândriei. Nu este întâmplător faptul că leopardul este emblema tradițională a Angliei. El este un animal care vânează, iar în China se spune despre leopard că îşi devorează chiar mama.

În simbolismul acestui leopard monstruos se prevestește imaginea unei calamităţi ce se năpusteşte întocmai precum o vijelie. Leopardul simbolizează, de asemenea, o forţă neaşteptată, surprinzătoare și nemiloasă.

Ursul

În ceea ce privește simbolismul tainic al ursului este necesar să amintim că ezoterismul islamic face uneori din urs un animal josnic şi dezgustător. În Europa, suflul enigmatic subtil al ursului emană din peşteri. Este deci o expresie a întunericului, a beznei.

În alchimie, simbolismul ursului corespunde cu culoarea neagră a stării dintâi a materiei. În această ipostază funestă, ursul desemnează întunericul și nevăzutul nefavorabil fiinţei umane, legat de noțiunea de interdicție. În aspectele sale funeste, ursul poate fi un monstru sau chiar un sacrificator. Ursul se opune iepurelui, reprezentând într-o manieră tipică aspectul monstruos, crud, ucigător, ce este subînțeles.

Ursul se află în raport cu manifestările inferioare, instinctuale. Jung consideră ursul drept un simbol al aspectului periculos al inconștientului. În templele subterane (kiva) ale indienilor pueblo se găseşte un sui generis cămin ritual numit urs, deoarece acest animal este legat de puterile subtile subpământene.

În cadrul cunoştinţelor ezoterice ale alchimiei, ursul corespunde instinctelor şi fazelor iniţiale ale evoluției. Culoarea ezoterică a ursului este negrul materiei dintâi.

Ursul ca simbol este considerat ca fiind puternic, violent, periculos, necontrolat. Apare ca fiind o forţă mare, ce este însă primitivă. Este o emblemă a cruzimii, a sălbăticiei, a brutalității. Ursul simbolizează, în fond, forțele subtile inferioare, elementare, ce sunt capabile de regresiuni teribile.

În legendele scandinave din Antichitate, Odin este adeseori menţionat ca având înfăţişare de urs. Vikingii erau războinicii care purtau blănuri de urs şi se comportau nebunește, deoarece erau amețiți cu droguri.

Ca animal periculos, ursul întruchipează uneori puterea diavolului. Lupta tânărului David cu ursul, ce este amintită in Biblie, este interpretată ca fiind o dovadă a victoriei lui Iisus asupra forţelor malefice ale întunericului.

În simbolistica psihică, dar şi în cea a viselor, ursul este interpretat ca fiind întruchiparea aspectelor periculoase ale subconștientului. Ursul reprezintă adesea aspectele funeste ale personalității exacerbate.

În basmele chinezeşti, ursul joacă de obicei rolul ,,lupului cel rău” din basmele româneşti.

Leul

Simbolismul nefast al leului este complex si nuanțat. După cum știm, leul este considerat regele animalelor și el prezintă calitățile, dar și defectele ce sunt inerente rangului său. Orgoliul său imens, nemăsurat şi siguranța exacerbată de sine fac din leu simbolul stăpânului ce este orbit de propria putere, care ajunge tiran, crezându-se, de fapt, un ocrotitor. Atunci când se crede în mod eronat ca fiind un ocrotitor, leul se dovedeşte a fi chiar insuportabil.

Prin autoritatea sa (ce este însă malefică), leul ajunge să se considere ca fiind invincibil. De aceea el se manifestă adeseori nedomolit, vehement. În astfel de ipostaze, leul maimuțărește măreția dumnezeiască, dar și taina dumnezeiască ce este încredinţată îngerilor. Ipostaza plină de mândrie exacerbată a leului nu se modifică începând din Europa până în America.

Cusururile acestei forțe oculte a leului nu au scăpat nici înțelepciunii populare, nici misticilor, nici filosofilor. Tocmai de aceea, leul cel excesiv de mândru a ajuns să devină un macho, un falocrat care nu știe (sau care se preface că nu știe) că, de fapt, puterea lui este întru totul relativă, aspecte ce reamintesc și observaţiile Sfântului Ioan al Crucii cu privire la impetuozitatea poftei irascibile a leului, ce apare în această ipostază funestă ca fiind un simbol al unei voințe autoritare și a unei forțe mari şi necontrolate. Pe această cale se ajunge la leul cel pântecos, simbol al lăcomiei oarbe, deasupra căruia își pune cu mult curaj Marele Zeu Shiva piciorul.

Această stare de orbire lăuntrică duce la leul ca simbol al Anticristului, care de asemenea este atestat în Biblie. Psihanaliza face din leu simbolul unei pulsiuni deformate, puternice, ce se manifestă prin tendinţa de a domina ca un despot, de a-şi impune cu brutalitate autoritatea și forţa. Botul larg deschis, dar şi răgetul puternic al leului, țin de un simbolism ce este întunecat şi htonian.

În această perspectivă neliniştitoare, leul se înrudește cu anumite entități subpământene. Integrând aşa cum se cuvine într-o perspectivă intuitivă, superioară, înțeleaptă, devine cu putință să descoperim cum se reflectă aceste tendinţe nefaste ce sunt simbolizate prin intermediul leului în vremurile apocaliptice pe care le trăim. Aceste influențe nefavorabile funeste sunt vehiculate prin intermediul influenței nevăzute a Inteligenței Artificiale, care este Fiara despre care se vorbeşte în Apocalipsă.

Coroborând într-o manieră lucidă, inteligentă, aceste aspecte simbolice, decelăm apoi tendințele cu care ne confruntăm din ce în ce mai mult în aceste vremuri apocaliptice în care trăim.

Balaurul la care se face referire în această rostire este în mod evident satana. În cadrul creației și manifestării dumnezeieşti, satana este reprezentarea ipostazei jalnice a răului, a maleficității, care se luptă cu manifestările dumnezeieşti fără încetare, chiar dacă nu are nicio şansă ca vreodată să le învingă.

Dincolo de aparențe, răul evidențiază absenţa vădită a Binelui dumnezeiesc. Este necesar să nu pierdem niciodată din vedere că nici satana și nici lucifer nu au fost creaţi de Dumnezeu ca fiind răi, ca fiind malefici, dar au devenit malefici prin alegerile lor ulterioare.

Deşi este dificil să fie înțeles acest aspect, răul are totuși un rol tainic în cadrul creației și manifestării dumnezeieşti. Analogic vorbind, răul și manifestările malefice (cum sunt demonii, diavolii, entitățile satanice) joacă rolul complex si adeseori nebănuit al unor examinatori cruzi, nemiloși, contribuind vrând-nevrând la procesul de evoluție ce are loc fără încetare în cadrul creaţiei şi manifestării dumnezeieşti mai ales în universul fizic, dar şi în unele straturi inferioare ale universului astral.

Satana este adversarul cel straniu care este necesar să fie înfrânt pentru a ajunge la mirificele comori dumnezeieşti. Atunci când ființa umană reuşeşte să se îndumnezeiască, atunci când ea trezeşte, dinamizează, amplifică şi apoi aprofundează feluritele ipostaze ale Binelui dumnezeiesc (în care energiile subtile sublime ale Atributelor Dumnezeieşti joacă un rol imens, cel mai adesea nebănuit), răul (maleficitatea) se diminuează, se estompează şi chiar dispare în mare măsură. Aceasta este o taină formidabilă pe care puţine fiinţe umane sunt capabile să o înțeleagă și mai ales să o pună în aplicare în existenţa lor de zi cu zi.

Cu toate că energiile subtile sublime ale Atributelor Dumnezeieşti (cum ar fi Iubirea, cum ar fi Bunătatea, cum ar fi Iertarea, cum ar fi Blândețea, cum ar fi Umorul, cum ar fi Erosul pur, cum ar fi Înțelepciunea) sunt în permanență la dispoziţia ființelor umane şi, mai mult decât atât, sunt gratuite, sunt destul de puţine ființele umane ce aleg să le canalizeze în universul lor lăuntric din abundenţă.

Tocmai de aceea, în loc să aleagă Binele dumnezeiesc, multe fiinţe umane aleg răul, iar unele dintre acestea se scufundă iar şi iar, din ce în ce mai mult, în cumplite abisuri malefice. Atunci când sunt trezite, deschise şi activate în universul fiinţei umane, aceste abisuri malefice evocă apoi abisurile malefice care există în tărâmurile invizibile. Astfel, unele fiinţe umane, prin alegerile lor tembele, nebuneşti, imbecile, ajung să aibă o viaţă infernală încă din timpul existenţei lor în această lume.

În lumina acestor revelații, ne putem da seama cu uşurinţă că, dincolo de aparențe, fiecare fiinţă umană, fără nicio excepție, are sau altfel spus primeşte la momentul potrivit doar ceea ce merită. Atunci când mult rău faci, mult rău vei găsi. Atunci când mult bine faci, mult bine vei găsi. Nu există excepții de la această regulă fundamentală.

În cadrul Creației şi Manifestării dumnezeieşti, în sfera gigantică a Macrocosmosului, aproape totul este vibrație. Dincolo de aparențe, tot si toate cele ce există în cadrul Creației dumnezeieşti sunt expresia unor energii subtile ce prezintă fiecare o anumită frecvență de vibrație.

Binele prezintă o frecvență de vibraţie ce este net superioară, răul reprezintă o frecvență de vibrație ce este net inferioară.

În aceste vremuri apocaliptice în care trăim, influențele malefice capătă o pondere chiar foarte mare și ajung să fie predominante, datorită ignoranței în care marea majoritate a ființelor umane aleg să trăiască şi apoi se complac.

Aceasta nu exclude însă câtuşi de puţin că putem avea oricând acces fiecare dintre noi (sau chiar mulți dintre noi, atunci când acționăm la unison) la energiile subtile sublime ale feluritelor Atribute Dumnezeieşti, energii care sunt în permanență gratuite şi nesfârşite.

Atunci când obişnuinţele malefice acaparează din ce în ce mai multe fiinţe umane de pe această planetă, asistăm la apariția unor preponderențe malefice care generează apoi consecinţe cumplite, pe care le numim apocaliptice. Multiplicarea răului şi a relelor în această lume determină apariția vremurilor apocaliptice în care trăim.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Dacă Hristos e cu noi, de cine ne vom teme?
Un Atribut Dumnezeiesc este o energie subtilă sublimă, dumnezeiască, ce prezintă o anumită frecvență de vibraţie, care nu se modifică niciodată

 

yogaesoteric
24 februarie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More