Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (IX)

… prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

Vom continua să vă expunem unele aspecte tainice care sunt prezentate în Capitolul 13 din Apocalipsă. Vă vom dezvălui, de asemenea, unele aspecte ezoterice referitoare la balaurul despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Vă sfătuim să lecturaţi cu multă atenţie revelațiile pe care vi le dezvăluim în premieră, care vă ajută să înțelegeți într-o perspectivă clară, pertinentă, vremurile apocaliptice în care trăim.

În primul rând, este necesar să ne dăm seama că, atunci când este considerat dintr-o anumită perspectivă, balaurul despre care se vorbeşte în Apocalipsă ne apare atât ca un paznic sever ce opreşte fiinţele umane să aibă acces la cele dumnezeieşti, dar şi ca o expresie evidentă a răului şi a tendințelor demoniace.

Chiar dacă nu a fost creat de la începutul tuturor începuturilor de către Dumnezeu, balaurul, această făptură bizară, are totuși un rol în cadrul Creației și Manifestării dumnezeieşti, atât în Universul Fizic, cât şi în Universul Astral. Manifestarea sa încetează însă, ba chiar putem spune că dispare în totalitate, în cadrul Universului Cauzal.

La modul general, balaurul este străjerul comorilor ascunse (inclusiv al comorilor dumnezeieşti) şi reprezintă în această ipostază adversarul viclean, îndârjit, caracterizat de o imensă încăpăţânare, care este necesar să fie înfrânt pentru a cuceri acele comori ascunse, acele daruri dumnezeieşti.

În lumina acestor revelații, devine cu putinţă să intuim că atât Satana, cât şi Lucifer, au un anumit rol ce poate fi asimilat cu cel al unor examinatori duri, vicleni, nemiloși care tentează ființa umană, o ispitesc, pentru a o abate de pe calea spirituală pe care a ales-o sau urmăresc să îi oprească creşterea eminamente benefică, ascensiunea către Preaînaltul Dumnezeiesc sau uneori caută prin felurite tertipuri să o facă să stagneze, să bată, ca să spunem asa, pasul ,,tot pe loc, pe loc, pe loc” pe calea spirituală pe care atunci, cândva, la început, a ales-o.

Aceste revelaţii ne ajută să înțelegem dintr-o perspectivă plină de înțelepciune care este rostul acestor demoni sau al acestor entități satanice care aleg această ipostază la un moment dat şi apoi se scufundă din ce în ce mai mult fie în ipostaza demoniacă (ce exprimă un amestec straniu în care binele încă mai pâlpâie), fie în prăpastia alternativei satanice. Aceste aspecte ne ajută să înţelegem dintr-o perspectivă ezoterică de ce astfel de entități demoniace sau satanice sunt lăsate să existe de către Dumnezeu. Dincolo de aparențe, astfel de entități decăzute îşi au rolul lor bizar.

Cum să exorcizăm balaurii lăuntrici

În Occident, balaurul păzeşte, așa cum știm, lâna de aur, dar și Grădina Hesperidelor. În tradiția chineză ezoterică, în conformitate cu un basm din epoca Tang, balaurul păzeşte mirifica perlă magică. Legenda lui Sigfrid confirmă faptul că acea comoară formidabilă ce se află în paza balaurului nu este, în realitate, altceva decât starea de nemurire spirituală dumnezeiască.

În unele situaţii, entitățile satanice sau demoniace ce sunt conduse de balaur (care, de fapt, este Satana) au rolul bizar de păzitori ai pragului, în cazul în care unele fiinţe umane sunt alese, sunt chemate spre a primi o importantă iniţiere spirituală ce face cu putinţă o esențială reorientare a destinului lor (atunci când o astfel de inițiere este receptată aşa cum se cuvine, iar apoi este într-un mod atent, entuziast, sistematic şi perseverent aprofundată). În asemenea situații, o manifestare evidentă a acestor păzitori ai pragului este inducerea unei stări de frică abisală, irațională, care determină fiinţele umane, în multe cazuri, să dea bir cu fugiţii, să fugă, să evite o astfel de şansă.

Deşi la prima vedere pare de necrezut, manifestarea unor astfel de frici stranii arată că acei bizari păzitori ai pragului intră în acţiune şi operează în această manieră, urmărind să oprească ființa umană să aibă acces la astfel de iniţieri spirituale valoroase, iar uneori o atacă cu viclenie ulterior, după ce respectiva fiinţă a beneficiat de o astfel de iniţiere, şi, prin felurite tertipuri insidioase, stranii, aberante, reuşesc să o păcălească spre a nu putea să continue, spre a nu reuşi să aprofundeze câtuşi de puţin acea iniţiere.

Astfel de situaţii sunt, ca să spunem aşa, curente şi apar printre cursanţii sau cursantele acestei Şcoli spirituale ezoterice.

Pentru rarele fiinţe umane ce reuşesc să dinamizeze în mod considerabil în universul lor lăuntric învelișul supramental (în limba sanscrită vijnanamaya kosha) aceste aspecte tainice devin fulgerător evidente. Pentru ființele umane ce se complac însă doar în învelișul subtil mental (în limba sanscrită manomaya kosha), astfel de aspecte trec neobservate.

În realitate, balaurul ca simbol demoniac se identifică uneori cu ipostaza malefică a şarpelui, despre care se vorbește în Geneză. Origen confirmă această identitate ce se află în legătură cu Psalmul 73.

Este necesar să precizăm că, în realitate, capetele de balaur ce sunt fie strivite, fie rănite, dar şi șerpii cei răi ce sunt nimiciţi, reprezintă biruinţa lui Dumnezeu, ce este invocat cu fervoare să ajute acea fiinţă umană prin intermediul energiilor subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti, cum ar fi: Atributul Dumnezeiesc al Invulnerabilităţii Dumnezeieşti, Atributul Dumnezeiesc al Binelui Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Bunătății Dumnezeieşti, Atributul Dumnezeiesc al Răbdării Dumnezeieşti, Atributul Dumnezeiesc al Umorului Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Curajului Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Eroismului Dumnezeiesc, Atributul Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc etc. Totodată, capetele de balaur strivite, dar şi şerpii nimiciţi, reprezintă şi biruinţa lui Iisus asupra răului.

O astfel de biruinţă asupra răului, sub orice formă ar fi acesta, se poate realiza cu uşurinţă mai ales prin intermediul energiilor subtile sublime ale Atributelor Dumnezeieşti. În afara binecunoscutelor imagini ale Arhanghelului Mihail şi ale Sfântului Gheorghe, descoperim de multe ori pe Iisus Hristos zdrobind în picioare balaurii ce reprezintă entități fie demoniace, fie satanice.

Maestrul zen Huineng face la rândul său din balauri, dar şi din serpi, nişte manifestări ale urii şi ale răului. Puternicul zeu japonez Fudo înfrânge de fiecare dată, prin victoria sa totală asupra balaurului, însăşi ignoranța și întunericul.

Este necesar să precizăm că, în realitate, energia subtilă sublimă a fiecărui Atribut Dumnezeiesc pe care o captăm şi o acumulăm din abundenţă în aura noastră, în universul nostru lăuntric, contribuie la dispariția ignoranței și face să apară Lumina Cunoaşterii Dumnezeieşti în locul întunericului.

Din nefericire, multe fiinţe umane din cadrul acestei Şcoli spirituale ezoterice, chiar dacă teoretic cunosc taina formidabilă a Atributelor Dumnezeieşti pe care Bunul Dumnezeu ne-a revelat-o în cadrul acestei şcoli, continuă să se complacă în letargie, în lene, în indiferenţă, în superficialitate şi pretextează în mod tembel sau într-o manieră cretină că le este imposibil să facă ceva adecvat de care au urgent nevoie pentru a sfârşi cu starea jalnică în care aleg să se complacă iar şi iar, aproape la nesfârșit.

În cadrul doctrinei ezoterice hinduse, se spune că balaurul poate fi învins de fiecare dată cu uşurinţă cu ajutorul energiei subtile sublime dumnezeieşti a Focului Dumnezeiesc. Prin urmare, atragerea şi acumularea din abundenţă la nivelul centrului subtil de forţă manipura chakra a energiei subtile sublime a Focului Dumnezeiesc face cu putinţă învingerea oricărui balaur lăuntric şi exorcizează prompt, pune pe fugă atât nu contează ce categorie de demoni, cât şi entităţile satanice.

Ființa umană inițiată ce este ucigătoarea balaurului lăuntric este astfel sacrificatoarea care realizează un salt lăuntric fundamental, descoperă dumnezeiescul și se identifică într-o manieră indescriptibilă cu Acesta.

Eroul îndumnezeit triumfă asupra umbrei sale

Învingerea totală a balaurului ce este prezent în universul lăuntric al fiinţelor umane sub forma egoului (în limba sanscrită ahamkara) permite acelei fiinţe umane să aibă acces la soma ce se revarsă în Microcosmosul ei lăuntric prin dinamizarea centrului subtil secundar de forţă soma chakra. Astfel, respectiva fiinţă umană are acces la tainica băutură a vieţii fără de moarte.

Fiinţele umane inițiate ce descoperă prin experienţă directă această taină conştientizează puterea indescriptibilă imensă a jertfei prin sacrificiu plin de înțelepciune.

Puterea ocultă a balaurului, în conformitate cu învăţătura înţeleptului Zhuangzi, este ceva complex și misterios. Printre altele, aceasta reprezintă rezolvarea definitivă a conflictului contrariilor.

Fiinţele umane care reuşesc să înfrângă, să anihileze în universul lor lăuntric forța insidioasă, acaparatoare a balaurului din ele (ce este egoul) se ridică astfel deasupra acestor manifestări; ele chiar au o putere formidabilă ce le vine de la Dumnezeu prin intermediul feluritelor energii subtile sublime ale Atributelor Dumnezeieşti de care au nevoie. În felul acesta, ele reuşesc de fiecare dată să îi ajute pe ceilalţi oameni să înfrângă, prin ajutorul supranatural pe care îl oferă cu generozitate, feluritele manifestări ale forţelor răului.

Imaginea peştelui uriaş ce îl scuipă afară pe Iona poate fi legată de simbolistica balaurului-monstru care îşi înghite prada. Datorită faptului evident că acea fiinţă este inundată de energiile subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeiești (cum ar fi: Bunătatea, Înţelepciunea, Invulnerabilitatea, Curajul, Eroismul), chiar dacă acel balaur îşi înghite prada, apoi o scuipă, ca să spunem așa, aceasta fiind profund transformată, fiind transfigurată, fiind îndumnezeită.

Această imagine mitică de origine solară îl reprezintă pe eroul curajos ce este înghiţit de balaur. După ce a învins acel monstru, eroul plin de curaj îşi câştigă astfel starea de îndumnezeire şi dobândeşte nemurirea sau, altfel spus, atinge tinerețea veşnică. După ce a săvârşit călătoria în Infern, acest erou se întoarce de pe tărâmul morților și este un învingător, un îndumnezeit.

Analiza pertinentă a lui Jung (care, în experienţa sa clinică, a regăsit tema în unele vise ale pacienţilor cu care se afla în contact) a exploatat acest mit, precum şi interpretarea tradițională a acestuia (mitul familiar al lui Iona și al balaurului, în care eroul este înghițit de un monstru marin care îl târăşte prin mare în timpul nopții, de la vest spre est, aspect ce simbolizează bănuitul drum al soarelui de seara până dimineața).

Eroul Iona se afundă în tenebre (aspect ce reprezintă un fel de moarte). Descrierea luptei dintre erou şi balaur lasă să transpară teama arhetipală sau uneori chiar frica ce precede triumful final. Este vorba de triumful realităţilor dumnezeieşti (care reprezintă energiile subtile sublime ale feluritelor Atribute Dumnezeieşti ce sunt asimilate din abundenţă în universul lăuntric al fiinţei umane) asupra tendinţelor malefice, funeste, regresive.

Se cuvine să precizăm că, la marea majoritate a ființelor umane, partea aşa-zis întunecată, funestă, malefică a personalităţii rămâne inconştientă. Dimpotrivă, eroul (sau, altfel spus, ființa umană ce atinge starea de vira), dar și eroina (fiinţa umană ce atinge starea de shakti), este necesar să-şi dea urgent seama că umbra există în universul său lăuntric și, cu ajutorul tainicei Lumini dumnezeieşti, acest întuneric al răului poate fi spulberat, poate fi anihilat. De îndată ce ființa umană atinge și apoi aprofundează din plin starea de îndumnezeire, umbra (maleficul) e nimicită, e anihilată.

Pentru a deveni un adversar de temut pentru balaur, eroul sau eroina (bărbatul – vira sau femeia – shakti) este necesar să atragă din abundenţă în universul său lăuntric energiile subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti care, în mod gradat, îl/o transformă din temelii şi îl/o îndumnezeiesc.

În felul acesta, o astfel de fiinţă umană curajoasă, eroică, se ridică şi triumfă asupra acestor forte bizare, distructive, malefice. Cu alte cuvinte, fiinţa umană eroică, plină de curaj, nu poate să triumfe decât atunci când a ajuns să-şi stăpânească şi chiar şi-a anihilat deja umbra cu ajutorul Luminilor dumnezeieşti ale Atributelor Dumnezeieşti.

Aici se poate face referire la acceptarea de către Faust a provocării periculoase, cumplite, a lui Mefisto, care poate fi considerată o provocare a vieţii şi a inconştientului. În final, Faust reuşeşte să transcendă demoniacul, învinge astfel răul şi atinge orizonturile indescriptibile ale izbăvirii. Să luăm însă aminte că nu orice fiinţă umană este oricând capabilă să se lupte cu răul şi apoi, în final, să fie învingătoare.

Atunci când ființa umană omite sau, datorită prostiei, a letargiei în care se complace, nu solicită iar si iar, la momentul potrivit, ajutorul lui Dumnezeu, invocând şi atrăgând în aură din abundenţă energiile subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti, o astfel de victorie asupra răului, asupra demonilor, asupra spiritelor satanice nu este posibilă. Tocmai de aceea, atunci când privim cu multă atenție şi luciditate în jurul nostru, descoperim că foarte multe fiinţe umane sunt învinse si astfel se scufundă în abisurile bizare ce apar în universul lor lăuntric, care evocă apoi, în mod inevitabil, abisuri bizare ce există în tărâmurile infernale din straturile inferioare ale Universului Astral.

Prin urmare, se poate spune că toţi balaurii din universul nostru lăuntric, care în anumite condiţii apar şi pe care apoi îi hrănim, este necesar să fie cât mai repede înfrânți, iar apoi este urgent să fie anihilați.

Dincolo de aparențe, tot şi toate cele care ne apar ca fiind înspăimântătoare, ca fiind imposibile (atunci când în realitate, sunt posibile), este urgent necesar să fie învinse atât prin energia subtilă sublimă dumnezeiască a Focului Dumnezeiesc, cât şi prin feluritele energii subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeieşti, cum ar fi Iubirea Dumnezeiască, Erosul Pur Dumnezeiesc, Bunătatea Dumnezeiască, Voia lui Dumnezeu, Umorul Stenic Dumnezeiesc, Entuziasmul Dumnezeiesc, Optimismul Dumnezeiesc, Eroismul Dumnezeiesc, căci toate aceste energii subtile sublime dumnezeieşti ce sunt atrase din abundenţă in Microcosmosul fiinţei noastre si care se combină într-un mod rodnic cu dinamizarea învelişului tainic supramental (în limba sanscrită vijnanamaya kosha) contribuie la victoria asupra oricărui balaur, chiar a unor balauri malefici ce se află, ce persistă în universul nostru lăuntric.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Starea de yoga implică transcenderea neîntârziată a egoului (ahamkara)
Trei tipuri de uniune amoroasă înalțătoare, spiritualizantă, care sunt totodată niște sui-generis trepte ce conduc gradat la starea de îndumnezeire
Stările de criză sunt, alături de încercările spirituale, nişte modalităţi necesare de trecere de la o etapă evolutivă la alta

 

yogaesoteric
30 iunie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More