Document cutremurător! Proiectul înființării FDSI. Urmează devalizarea finală a României. Președinte ar putea fi Vâlcov

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FDSI), unul dintre argumentele care au stat la baza dărâmării guvernului, dar al cărui proiect nu a fost prezentat public, va include aproape 30 de mari companii din majoritatea domeniilor, dintre care unele societăți vor trebui să participe la capitalul social al Fondului cu întregul capital propriu. Unele dintre companii sunt listate la bursă, dezvăluie Profit.ro.
Președintele Fondului ar putea fi Darius Vâlcov, spun surse din anturajul președintelui PSD, Liviu Dragnea!

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții a fost unul dintre instrumentele invocate de Liviu Dragnea ca nerealizare a guvernului Grindeanu, pe motiv că nu a fost avizat și implementat deși face parte din programul de guvernare. Pe de altă parte, pe fondul unor informații conform cărora Fondul va facilita scoaterea banilor din trezorerie și alocarea discreționară a acestora, premierul Sorin Grindeanu a repetat că important este conținutul Legii de înființare a Fondului, nu modul de adoptare, și nu a aprobat documentul, ci l-a trimis la PSD pentru a fi promovat ca proiect de lege în Parlament.

Proiectul nu a fost pus niciodată în dezbatere publică. Acum, documentul obținut relevă că politicienii nu s-au putut încă hotărî prin intermediul cărui ministru vor fi exercitate, în numele statului, drepturile și obligațiile rezultate din calitatea de acționar unic al FSDI, surse oficiale explicând că această atribuție a fost „plimbată” de la Ministerul Economiei, la Ministerul de Finanțe, la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, iar ultima variantă în discuție este tot Ministerul Economiei.

Capitalul social subscris la data constituirii Fondului va fi format din aport în natură, reprezentând pachete de acțiuni deținute de stat la companiile din portofoliu, și din aport în numerar în cuantum de 1,85 miliarde de lei, care va trebui vărsat, prin derogare de la Legea societăților comerciale, după următorul plan: 50 de milioane de lei în numerar la constituirea Fondului și diferența de capital social vărsată în cel mult 3 ani de la constituire, relevă actualul proiect.

Fondurile vor fi alocate de către Ministerul Finanțelor din veniturile din privatizare în lei disponibile în soldul contului curent general al trezoreriei statului. Valoarea aportului în natură la capitalul social inițial al FSDI va fi astfel evaluată:
a) prin metoda prețului de piață, determinat ca medie ponderată a prețurilor de tranzacționare înregistrate în ultimele 120 de ședințe de tranzacționare consecutive anterioare datei de 31 martie 2017, în cazul pachetelor de acțiuni emise de societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, în cazul cărora, în perioada de referință menționată, au fost înregistrate tranzacții cu acțiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,5% din totalul capitalului social al societății;
b) prin metoda activului net contabil corespunzător valorii capitalurilor proprii evidențiate în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2016, în cazul celorlaltor pachete de acțiuni aduse ca aport în natură la capitalul social al FDSI.

Fondul va putea dispune liber de pachetele de acțiuni, în calitate de bunuri proprii, fără să își piardă însă controlul majoritar acolo unde este cazul. Funcționarea și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică conform metodologiei UE pentru a menține clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale.

„Propunerea de fonduri, de 1,85 miliarde de lei, nu are însă ca fundamentare un studiu sau o strategie de investiții a FSDI sau orice alt proiect de plan de afaceri sau financiar al FSDI. Din acest motiv, există posibilitatea ca, cel puțin în primii ani de funcționare, fondurile alocate FSDI să fie mult mai ridicate decât oportunitățile de investiții. Totodată, atragem atenția asupra faptului că veniturile bugetului de stat se vor reduce cu valoarea dividendelor încasate de FSDI în contul acțiunilor transferate în portofoliul FSDI, risc care, în anii următori primului an de funcționare, va fi diminuat prin valoarea dividendelor pe care statul le va încasa de la FSDI în calitate de acționar unic”, este atenționarea dintr-un act anexat proiectului, care include și o recomandare: să fie cerută opinia ex-ante a Eurostat, pentru modul de clasificare a FSDI în afara sectorului administrației publice.

Practic, intenția este ca Fondul Suveran de Investiții să fie înființat astfel încât, prin scop, guvernanță, surse de finanțare și recuperarea investițiilor, să fie clasificat ca o companie în afara sectorului administrației publice de către Eurostat potrivit metodologiei UE, respectiv să nu aibă impact pe deficit și datorie guvernamentală. Unul dintre aspectele sensibile din perspectiva Eurostat și care ar putea ridica întrebări se referă la deținerea permanentă de către FSDI a pachetului majoritar de acțiuni la unele societăți.

Astfel, și pe aceste pachete de acțiuni FSDI trebuie să efectueze intermediere financiară și să administreze efectiv activele financiare pe care le deține și nu să reprezinte doar o sursă de venituri anuale. Potrivit cerințelor metodologiei UE, FSDI trebuie să își asume riscul pentru toate tranzacțiile pe care le realizează, pentru a nu fi încadrat ca instituție financiară captivă, iar pentru pachetele majoritare de acțiuni de 50% care nu pot fi diminuate, FSDI se poate expune la risc și efectua tranzacții doar în limita resurselor disponibile.

Veniturile Fondului vor fi asigurate atât din dividende încasate de la companiile din portofoliu și operațiuni cu instrumente financiare, dar și din vânzarea de pachete de acțiuni.

„FSDI este exceptată de la aplicarea prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la companiile de stat. FSDI este exceptată de la aplicarea prevederilor OG 109/2011 privind guvernanța corporativă (de instalare a unor manageri privați – n.r.). Înstrăinarea de către FDSI a unor acțiuni sau alte active aflate în proprietatea sa ori a societăților în care FDSI deține capital, nu este supusă OU 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale și nici Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Prezenta lege derogă de la orice dispoziție contrară”, sunt reguli menite să asigure liniștea autorităților.

Pe listă au fost incluse aproape 30 de mari companii, precum Engie, E.ON, Electrica, OMV Petrom, Telekom România, Loteria Română, Oil Terminal, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroporturi București, Societatea Națională a Sării și multe altele, pentru fiecare companie în parte fiind indicat cuantumul numeric cu care va trebui să participe la capitalul Fondului, unele fiind obligate să contribuie cu întregul capital propriu.

Din totalul celor aproape 30 de companii, 10 sunt listate la bursă. Pentru fiecare companie, în cazul cărora lista a fost redactată la nivel politic și nu neapărat în linie cu discuțiile din comitetul interministerial, este indicată atât cota de participare la capitalul FSDI, cât și cuantumul pachetului de acțiuni care nu poate fi înstrăinat. De exemplu, Societatea Națională a Sării va trebui să participe la capitalul social al FSDI cu 125,1 milioane de lei dintr-un total al capitalului propriu de 245,4 milioane de lei, iar pachetul de acțiuni care nu poate fi înstrăinat reprezintă echivalentul a 122,7 milioane de lei. Loteria Română va trebui să participe cu întregul capital propriu, de 447,3 milioane de lei, din care statul nu va putea înstrăina decât echivalentul a 223,6 milioane de lei.

Precizări similare, dar cu diferențe mult mai mari valorice, sunt indicate în document pentru fiecare companie în parte. Fondul, ca instrument care va finanța din fonduri proprii și atrase, proiecte de investiții în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, va fi administrat în sistem dualist, de către un consiliu de supraveghere și un directorat, iar primii membri ai consiliului vor fi numiți prin hotărâre a Guvernului pe o perioadă de 1 an, având ca mandat numirea directoratului și organizarea activității FSDI.

Administrarea FSDI se va realiza de o manieră independentă, în vederea obținerii de profit, în condiții de piață, prin dobândirea de active si pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale, se arată în document. FSDI poate înființa filiale și sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanțelor, punctelor de lucru sau altor unități fără personalitate juridică, durata de funcționare fiind nelimitată. Domeniul principal de activitate va fi „Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii”.

Citiți și:
Pas cu pas, proiectul de distrugere în secret a României, ce se derulează implacabil
Iluzii anesteziante în care cred românii şi care blochează evoluţia şi dezvoltarea poporului român, a societăţii româneşti, a României

yogaesoteric
12 iulie 2017 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More