Marele Ghid spiritual tibetan Padma-Sambhava (III)

 

de Lăcrămioara Visterneanu

„Padma-Sambhava este unul dintre cei mai mari Eroi civilizatori şi Iniţiatori Spirituali ai lumii. Ca maestru în realizarea miracolelor, Padma-Sambhava seamănă cu faimosul pitagoreician Apollonius din Tyana; exact ca Apollonius, se spune şi despre Padma că înţelegea limba oamenilor şi a animalelor şi că putea citi cele mai ascunse gânduri ale celorlalţi. Amândoi au avut deopotrivă putere asupra demonilor, au înviat morţi şi prin toate acţiunile lor extraordinare, ei s-au străduit să-i scoată pe oameni din întunericul ignoranţei, scopul acţiunilor lor fiind întotdeauna orientat spre folosul spiritual al întregii omeniri.”
(C.G.Yung – din comentariul său la „Cartea Tibetană a Supremei Eliberări spirituale”, editată de W.Y. Evans-Wentz)

Citiţi aici:


Marele Ghid spiritual Tibetan Padma-Sambhava (I)
şi
Marele Ghid spiritual Tibetan Padma-Sambhava (II)

Se spune că forţa spirituală a Marelui Ghid spiritual Padma-Sambhava creşte pe măsură ce condiţiile lumeşti se deteriorează. El este Sublimul Alchimist, Ghidul spiritual care transformă ura în înţelepciune, pasiunile inferioare în iubire, întunericul în lumină. Cu cât forţele răului devin mai puternice, cu atât mai pregnante sunt formele Divine în care marele Ghid spiritual se manifestă. În hăurile disperării şi suferinţelor umane de tot felul, diamantul înţelepciunii sale străluceşte ca un soare.

Greutăţile, opoziţiile de tot felul şi primejdiile pe calea spirituală pot fi depăşite cu succes graţie ajutorului nepreţuit al acestui Ghid spiritual desăvârşit.

Pentru a atinge desăvârşirea în cel de-al doilea nivel VIDYADHARA, cel al stăpânirii depline a vieţii, Padma-Sambhava a plecat împreună cu Mandarava la peştera Maratika din Nepal, despre care se spune că oferea cu uşurinţă accesul la lumea subtilă, paradisiacă a lui BODHISATTVA AVALOKITESHVARA.

A savurat nectarul nemurii

Aici, ei au practicat timp de trei luni şi şapte zile SADHANAVieţii Eterne (care consta în anumite forme de asceză tantrică consacrate lui DHYANI BUDDHA AMITAYUS, o emanaţie a lui DHYANI BUDDHA AMITHABA).

După această perioadă, lui Padma Sambhava şi iubitei sale le-a apărut într-o viziune însuşi BUDDHA AMITAYUS (numit de tibetani şi „Cel cu viaţă fără sfârşit”) care, conform legendei tibetane, „a aşezat urna vieţii nesfârşite pe capul  lui Padma şi al Mandaravei, le-a dat să bea din nectarul nemuririi, iniţiindu-i şi făcându-i astfel să nu mai depindă deloc de ciclul morţilor şi al naşterilor până la sfârşitul acestei KALPA” (acest limbaj simbolic exprimă de fapt, atingerea de către cei doi a desăvârşirii în nivelul VIDYADHARA al stăpânirii vieţii, numit şi nivelul VIDYADHARA al longevităţii). În cadrul acestor asceze tantrice, Padma a realizat identificarea perfectă, graţie transfigurării sale intense, cu HAYAGRIVA (în tibetană, TAMDRIN; HAYAGRIVA este o zeitate protectoare teribilă aparţinând „familiei”de energii Divine PADMA în cadrul tradiţiei VAJRAYANA), iar Mandarava a realizat identificarea perfectă cu VAJRA-VARAHI. Tibetanii cred că VAJRA-VARAHI – în tibetană, DORJE-PHAG-MO – s-a încarnat succesiv în fiecare stareţă de la mănăstirea Yam-dok Lake din Tibet. Ei o numesc adesea pe VAJRA-VARAHI „Giuvaerul cel mai de preţ al vorbirii” sau „Energia feminină a Binelui Divin”, sugerând astfel unele dintre calităţile sale esenţiale: o înaltă capacitate iniţiatorie şi o mare putere de anihilare a răului. Amândoi au dobândit astfel puterile paranormale care le permiteau să-şi transforme corpul în curcubeu (în limbaj tantric „corpul de curcubeu” exprimă chintesenţa sublimă a energiilor divine ale celor cinci „familii” de  DHYANI BUDDHA-şi) sau să devină invizibili. După aceea, Padma şi Mandarava şi-au făcut sălaş într-o peşteră din Munţii de Şisturi Preţioase, care se găsesc în ţinutul Kotala, între Zahor şi restul Indiei. Aici ei au rămas 12 ani, timp în care au practicat cu consecvenţă YOGA. În tot acest timp, regele din Kotala, Nubsarupa, a avut grijă să nu le lipsească nimic din cele necesare traiului. După ce a făcut ca întregul ţinut al Zahorului să îmbrăţişeze budismul, Padma a dorit să facă acelaşi lucru şi în ţinutul său  natal şi porni într-o călătorie către Orgyen împreună cu Mandarava. În timp ce cerşeau, ei au fost reţinuţi de către rege şi miniştrii săi şi arşi pe un imens rug din lemne de santal. Ghidul spiritual şi consoarta lui au putut demonstra forţa extraordinară a practicii lor spirituale, transformând printr-un miracol rugul într-un lac cu apă rece, în centrul căruia Padma şi Mandarava au apărut din nou vii şi nevătămaţi pe un lotus imens, purtând la gât câte un şirag de cranii, simbol al eliberării tuturor fiinţelor din mrejele SAMSARA-ei. După realizarea acestui miracol, Padma-Sambhava a fost numit Padma Thotreng Tsal („Lotusul invincibil al Şiragului de Cranii”). El a rămas apoi timp de 13 ani în ţinutul Orgyen-ului, în calitate de îndrumător spiritual al regelui, făcând ca tot poporul să îmbrăţişeze calea DHARMA-ei, ajutându-i pe mulţi oameni să se elibereze de ignoranţă. În această perioadă,  Padma-Sambhava a oferit împuternicirea spirituală şi învăţăturile specifice pentru KADUE CHOKYI GYAMTSO (literar, aceşti termeni tibetani s-ar traduce prin: „Învăţătura Divină, Unică şi Infinită, care cuprinde în ea toate celelalte învăţături”), prin care regele, regina şi toţi cei cărora KARMA le-a permis au atins starea de iluminare spirituală. Atunci Padma-Sambhava a fost numit Padma Raja („Regele Lotus”).

A învins moartea cu ajutorul puterilor sale spirituale

Legendele tibetane povestesc şi despre alte miracole săvârşite de către Padma-Sambhava: astfel, la întoarcerea din Orgyen, Padma-Sambhava a mers în oraşul Pataliputra din Kusumapura (în India) unde locuia un rege crud şi lipsit de credinţă spirituală, având numele de Ashoka, cel care, după ce stârnise ceartă între călugării budişti mai tineri şi cei mai bătrâni din ţinutul său, i-a omorât şi pe unii şi pe alţii.
Pentru a-l ajuta pe regele Ashoka să se orienteze către credinţa spirituală autentică, Padma s-a transformat în călugărul Wangpo Dey şi a mers la palatul lui Ashoka, cerând de pomană. Fiind plin de suspiciuni faţă de orice călugăr care venea la curtea sa, Ashoka a poruncit ca acest călugăr să fie fiert într-o oală mare cu ulei până ce nu va mai rămâne nimic din el.

În ziua următoare, regele a dorit să vadă cât de bine fusese dusă la îndeplinire porunca sa. Copleşit de uimire, el a găsit o floare de lotus crescând în uleiul din oală, iar în mijlocul florii şedea călugărul pe care-l pedepsise, acesta fiind, de fapt, Padma-Sambhava. În faţa acestui miracol nemaiîntâlnit, regele Ashoka şi-a dat imediat seama de greşeala sa şi a fost cuprins de remuşcări. Padma-Sambhava l-a ajutat apoi pe acest rege necredincios să construiască într-o singură noapte, pentru a-şi ispăşi păcatele săvârşite, un număr impresionant de STUPA, trezind astfel în Ashoka o credinţă spirituală de nezdruncinat. Ashoka a mers apoi în pelerinaj la Bodh-Gaya (locul unde Buddha a practicat meditaţia şi a atins iluminarea), a dăruit foarte multe pomeni săracilor şi-a pus viaţa în slujba răspândirii doctrinei spirituale autentice. De aceea el a devenit apoi cunoscut sub numele de Ashoka cel Drept. Biografia Marelui Ghid spiritual menţionează şi despre un alt rege care l-a otrăvit pe Padma-Sambhava, dar acesta a reuşit să scape absolut nevătămat şi după această încercare, demonstrând încă o dată puterile excepţionale spirituale pe care le deţinea.

Odată, când a fost aruncat în râu, Padma a făcut ca râul să curgă la deal şi a levitat deasupra apei. Astfel el a ajuns să fie cunoscut sub numele de „Prea-puternicul Tânăr GARUDA”.

Pe lângă toate acestea, Marele Ghid spiritual tibetan s-a manifestat sub forma lui Acharya Padmavajra, Ghidul spiritual care a revelat HEVAJRA TANTRA (un tratat celebru al budismului tantric, care descrie calea adorării cuplului inseparabil realizat de cunoaşterea divină, PRAJNA şi mijloacele ei de cunoaştere, UPPAYA, dar şi sub forma BRAHMIN-ului Saraha, a lui DOMBI HERUKA, a lui VIRUPA, KAKLOCHARYA şi a altor MAHA SIDDHA-şi.

Atunci când 500 de predicatori nebudişti (este vorba de adepţi ai căii BON, un fel de şamanism tibetan autohton, lipsit de o orientare spirituală adevărată) erau pe punctul de a demonstra „inferioritatea” învăţăturilor spirituale budiste într-o dezbatere publică ţinută la Bodh-Gaya, Padma i-a provocat şi în urma confruntării ce a urmat, el, împreună cu discipolii săi au ieşit învingători.

Unii dintre predicatorii Bon au apelat la vrăji, însă Padma-Sambhava le-a contracarat acţiunile prin intermediul unei puternice MANTRA-e învăţată de la o DAKINI cunoscută sub numele de „Îmblânzitoarea Morţii”. Restul populaţiei s-a convertit la budism, iar flamura adevăratei doctrine spirituale s-a înălţat iarăşi victorioasă către ceruri. În acea perioadă, Padma-Sambhava a devenit cunoscut sub numele de Învăţătorul Senge Dradrok (Învăţătorul cu Glasul Asemănător Unui Leu”).

A obţinut graţia iubirii şi compasiunii divine specifice nivelului MAHAMUDRA

Îndreptându-se către peştera din Yanglesho (cunoscută acum sub numele de Palphing) situată între India şi Nepal, Marele Padma-Sambhava a întâlnit-o pe Shakya Devi, fiica unui rege nepalez, care a acceptat să-i fie consoartă mistică şi să-l urmeze în realizarea SADDHANA-ei sale tantrice care viza atingerea celui de-al treilea nivel VIDYADHARA numit MAHAMUDRA. (La cel de-al treilea nivel VIDYADHARA – în tibetană, PHYAG CHEN RIG’DZIN – se presupune că practicantul poate să-şi părăsească, la voinţă, corpul).  MAHAMUDRA este una dintre cele mai înalte învăţături ale căii VAJRAYANA; termenul tibetan pentru MAHAMUDRA – PHYAG CHEN RIG’DZIN – este descris ca reprezentând realizarea vacuităţii beatifice, a eliberării de lanţurile SAMSARA-ei, precum şi a inseparabilităţii dintre acestea două. Referitor la această perioadă a practicii sale spirituale, Padma-Sambhava a notat: „În peştera Yanglesho am început să devin conştient de Sublima Realitate HERUKA a minţii care mi-a permis să obţin puterile iubirii şi compasiunii nesfârşite specifice realizării MAHAMUDRA-ei”. („Termenul HERUKA desemnează aici o expresie simbolică a Conştiinţei Supreme).

Practica lui Padma a fost întreruptă, deoarece NAGA-şii Gyongpo şi Yaksha Gomaka, precum şi Logmadrin, un demon din planul eteric, au oprit ploaia pentru mai multe luni de zile. Aceasta a condus la secetă, foamete şi boli, care i-au afectat pe oamenii din India şi Nepal, Padma-Sambhava a realizat că demonii din această zonă se opuneau atingerii de către el a realizării MAHAMUDRA-ei.

De aceea l-a rugat pe GURU-l său Prabhahasti („Elefantul de Lumină”) să-i ofere un mijloc de a îndepărta aceste obstacole. Prabhahasti i-a trimis textul „DORJE TANTRA PHURBA BYITOTAMA”, care era aşa de voluminos, încât nu putea fi dus de un singur om. Când a sosit acest text, demonii au fost terifiaţi chiar numai de simpla lui prezenţă. În felul acesta au fost înlăturate obstacolele din calea SADHANA-ei lui Padma, el atingând desăvârşirea în MAHAMUDRA.

Padma-Sambhava a vizitat şi alte vechi regate unde le-a oferit oamenilor învăţătura DHARMA-ei: Hurmudzu, care se învecina cu Orgyen, Sikojhara, Dharmakosha, Rugma, Tirahuti, Kamarupa, Kancha şi nu numai atât. Nu se ştie exact când a mers în ţinutul Droding, dar învăţăturile tantrice pe care le-a oferit acolo despre zeităţi continuă şi în ziua de astăzi.

Din învăţăturile spirituale ale Marelui Ghid spiritual Padma-Sambhava

*În conformitate cu viziunea spirituală a Marelui Ghid spiritual Padma-Sambhava, fundamentele pregătirii spirituale sunt următoarele:

Este necesar, mai întâi, să-ţi elimini toate îndoielile printr-o viziune corectă, să ajungi să înţelegi pe deplin toate învăţăturile spirituale, asemeni vulturului care se avântă către cer. Este necesar să capeţi siguranţă prin intermediul unui comportament adecvat, fără să fi intimidat de absolut nimic, tot aşa cum un elefant intră în apă.

Este necesar să-ţi realizezi practica spirituală până ce atingi starea de SAMADHI care îndepărtează întunericul ignoranţei, tot aşa cum un felinar aduce lumina într-o cameră întunecată.

Este necesar să-ţi eliberezi fiinţa prin cunoaştere, devenind un adept perfect convins al învăţăturilor spirituale autentice, asemeni unui falnic armăsar care se eliberează din legăturile sale.

Este necesar să condensezi toate învăţăturile într-una singură, înţelegând că numeroasele învăţături, aparent diferite, conţin de fapt, acelaşi Adevăr Divin, asemeni negustorului care îşi adună la un loc tot câştigul.

*Învaţă credinţa cea lipsită de fluctuaţii, asemeni curgerii unui râu.
Învaţă compasiunea cea lipsită de duşmănie, asemeni luminii soarelui.
Învaţă generozitatea cea lipsită de prejudecăţi, asemeni unui izvor cu apă bună de băut.
Învaţă să-ţi respecţi legământul spiritual, asemeni purităţii unui cristal.
Învaţă să dobândeşti viziunea spirituală cea lipsită de subiectivism, asemeni întinderii încremenite a spaţiului.
Învaţă să deprinzi comportamentul care este lipsit de ataşament sau de respingere.
Învaţă să tânjeşti după învăţătura spirituală autentică, tot aşa cum un om lihnit de foame tânjeşte după mâncare sau un om însetat, după apă.

*Când combini calea spirituală cu viziunea corectă, meditaţia corectă, acţiunea corectă şi consacrarea tuturor acţiunilor către divin, atunci ignoranţa ta se va sublima în înţelepciune.

*Oamenii fără perseverenţă şi fără un scop spiritual autentic consideră că cei apropiaţi, mâncarea, averile şi urmaşii sunt cel mai important lucru în viaţa lor. Ei consideră distragerile de tot felul ca pe nişte lucruri folositoare.

Pentru ei, tovărăşia celorlalţi este un lucru foarte plăcut. Ei nu iau deloc seama la trecerea anilor, lunilor şi zilelor, iar în momentul morţii sunt puşi faţă în faţă cu ceea ce au fost şi cu ceea ce au făcut, dar este prea târziu.

De aceea, adevăratul aspirant spiritual nu trebuie să uite că anii şi lunile, zilele şi clipele, sunt cele care scurtează neîncetat timpul rămas până la întâlnirea cu moartea, aşa că el nu trebuie să renunţe nici măcar pentru o clipă la practica sa spirituală.

(va urma)

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 37
 
  

      
Citiţi şi:
Apollonius din Tyana
SAMADHI – Starea supraconştientă de extaz divin

yogaesoteric

august 2008

 
 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More