O analiză comparativă între sexualitatea brută și erotismul pur (III)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Această analiză comparativă este o premieră în sensul că este pentru prima dată când se realizează o astfel de analiză comparativă care este de un imens folos pentru ființele umane atente, lucide, inteligente, pline de bun-simț și înzestrate cu intuiție spirituală, căci această analiză comparativă le ajută să descopere nenumăratele beneficii și avantaje ale erotismului pur.

Citiți partea precedentă a articolului

18 În cazul sexualității brute, excitația sexuală este zonală, implică de fiecare dată declanșarea unui proces de rezonanță ocultă ce captează în aură sau, altfel spus, în universul lăuntric o energie subtilă inferioară, sexuală ce este instinctuală, ce este specifică spiritului gregar sau, altfel spus, gregarismului. Aceasta întreține și adeseori face să crească individualismul dar și egoismul ce este în felul acesta exacerbat atunci când ființa umană nu a descoperit încă, prin experiență directă, erotismul pur: posibilitatea unei eventuale comparații nu există. În cazul erotismului pur, excitația erotică este trăită diferit, presupune captarea din abundență la nivelul zonelor erogene dinamizate ce devin astfel focare specifice a energiei subtile sublime a erosului pur, apar astfel o serie de efecte pregnante, minunate, care printre altele anihilează limitările paralizante. Această stare de fapt poate fi descrisă prin expresia nesaț amoros îmbătător, iar în fazele avansate aceasta conduce la experimentarea unei stări copleșitoare de beatitudine.
19 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că o asemenea sexualitate este caracterizată de o evidentă inferioritate. Starea de inferioritate este opusul superiorității. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că acesta este caracterizat de o netă superioritate. Starea de superioritate este opusul inferiorității. Această netă superioritate poate fi însă descoperită și aprofundată ca atare doar prin experiență lăuntrică directă.
20 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că atunci când acest fel de sexualitate este privită, este considerată dintr-o perspectivă ezoterică, sexualitatea brută apare ca fiind întotdeauna o mare prostie făcută în doi. Singura excepție este aceea când cei doi parteneri aleg, decid la unison să procreeze, urmând ca astfel femeia să dea naștere unui copil. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că atunci când erotismul pur este privit, este considerat dintr-o perspectivă ezoterică, erotismul pur apare ca fiind o reală și esențială revoluție erotică ultimă, ce atrage după sine o mulțime de efecte eminamente benefice și se dezvăluie ca fiind o bază sigură pentru transformări spirituale certe și rapide. Toate aceste aspecte pot fi însă descoperite și aprofundate ca atare numai prin experiență lăuntrică directă.
21 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate provoacă în mod preponderent stări de satisfacție sexuală ce sunt inferioare. Iar în cazul unei analize atente, inteligente, astfel de stări ne apar ca fiind limitate și sărăcăcioase. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că erotismul pur, ce include însă fără încetare continența erotică amoroasă deplină, generează stări copleșitoare de fericire, impulsionează manifestarea stării de iubire, determină persistența unei stări de efervescență erotică și astfel face să apară stări copleșitoare de fericire și în anumite condiții generează apariția stării de extaz dumnezeiesc care, în limba sanscrită, este definită prin intermediul termenului samadhi. Atunci când cei doi  iubiți integrează de fiecare dată continența erotică amoroasă deplină, ei experimentează fie separat, fie la unison felurite stări de orgasm care sunt distincte și multiple atunci când bărbatul nu ejaculează deloc și atunci când femeia nu își descarcă deloc potențialul substanțial procreator specific.
22 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate se dezvăluie la o analiză atentă, lucidă, inteligentă ca fiind tangentă cu tot ceea ce este profan, lumesc și care implică ignoranță, nepricepere, necunoaștere a ceea ce are legătură cu religia. Acest fel de stare îl scufundă pe om și îl menține în ignoranță, îl face să rămână doar un ageamiu. Profanul este întotdeauna opusul sacrului, iar aceste două stări nu pot fi confundate. Este imposibil ca sexualitatea brută să devină ceva sacru. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că acest fel de erotism, ce se bazează însă de fiecare dată pe continență erotică amoroasă deplină dar și pe consacrarea prealabilă a roadelor unei astfel de fuziuni lui Dumnezeu Tatăl, facilitează rapid cu o mare ușurință tangența inefabilă cu aspectul sacru. Acest aspect este caracteristic religiei. Declanșarea în universul ființei umane a unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă nesfârșită, veșnică a Atributului Dumnezeiesc al Sfințeniei Dumnezeiești face cu ușurință cu putință experimentarea sacrului. Manifestarea intensă a aspectului sacru insuflă o stare inefabilă, distinctă ce este înălțătoare, covârșitoare, inconfundabilă. O astfel de stare impune în mod spontan venerație. O astfel de stare dezvăluie o valoare absolută. O astfel de trăire transcende umanul, se află dincolo de lumea fizică și se situează în mod evident dincolo de cunoașterea rațională. Experimentarea plenară, profundă a erosului pur facilitează trăirea inefabilă a aspectului sacru. Experimentarea aspectului sacru are o intensă legătură cu ceea ce este solemn, cu ceea ce este sfânt. Captarea în universul lăuntric al ființei umane sau, altfel spus, în aura acesteia a energiei subtile sublime a Sfințeniei Dumnezeiești este o condiție fundamentală pentru descoperirea și trăirea aspectului sacru. Erotismul pur ce se bazează însă pe continență erotică amoroasă deplină, favorizează din plin descoperirea aspectului sacru. Aspectul sacru este și rămâne opusul aspectului profan.
23 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate provoacă prin repetare și prin apariția unor obișnuințe nefaste a unor stări de dependență față de manifestări sexuale ce sunt în mod evident inferioare, cum ar fi masturbarea însoțită de ejaculare în cazul bărbaților, masturbarea ce este însoțită de descărcare a potențialului substanțial specific în cazul femeilor, aservirea uneori obsesivă față de filmele pornografice, dependența compulsivă sau altfel spus constrângătoare față de sexualitatea brută. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că, prin combinarea energiei subtile sublime a erosului pur cu energia subtilă sublimă a iubirii, care ambele sunt Atribute Dumnezeiești ce sunt caracterizate de o frecvență de vibrație distinctă, diferită, care nu se modifică niciodată, prin captarea din abundență a acestor două energii în universul lăuntric, în aura celor doi iubiți apar uneori stări copleșitoare de înălțare sufletească dar și de aspirație spirituală. Mai mult decât atât, în felul acesta, atât în universul lăuntric al celor doi iubiți, cât și la nivelul trupului acestora, apar peste o sută de efecte benefice distincte, ce sunt însă descoperite și trăite ca atare doar prin experiență directă. Toate aceste efecte sunt o realitate incontestabilă ce este atestată inclusiv prin fapte și mărturii sincere.
24 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că mai ales atunci când energia subtilă sexuală inferioară se amalgamează cu unele energii subtile inferioare de altă natură, face să apară și apoi face să se amplifice manifestări inferioare bizare, degradante, cum ar fi sadismul, masochismul, care atunci când devin obișnuințe nefaste, fac să apară tendința de a se pune stăpânire pe personalitatea ființei umane respective, iar prin repetare și aprofundare funestă astfel de manifestări conduc către comportamente destructive sau de autosabotare. În unele cazuri, exacerbarea acestor tendințe împing ființa umană respectivă către sinucidere. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur se poate combina cu ușurință în anumite condiții cu energii subtile sublime distincte ale unor Atribute Dumnezeiești precum energia subtilă sublimă a Iubirii Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Plăcerii Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Pasionalității Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Frumuseții Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Jocului Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă a Bunătății Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Entuziasmului Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă a Umorului Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă a Blândeții Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Bucuriei Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Altruismului Dumnezeiesc, etc. etc. În felul acesta apar în universul lăuntric al celor doi iubiți sau, altfel spus, în aura acestora niște sui generis cocktailuri ce generează un efect de sinergism uimitor în microcosmosul celor doi iubiți. Toate acestea sunt însă cu ușurință realizabile și pot fi experimentate plenar ca atare doar atunci când cei doi iubiți integrează în permanență în interacțiunea lor intimă continență erotică amoroasă ce implică o consacrare prealabilă a roadelor către Dumnezeu și o excelentă transfigurare mutuală.
25 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate poate conduce către un proces de trezire și chiar de amplificare a stării de narcisism. Starea de narcisism este caracterizată printr-o atenție excesivă ce este acordată mai ales propriului trup dar și propriei persoane. Această atenție exclusivă poate să devină adesea chiar patologică. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că, captarea si acumularea din abundență în universul lăuntric, în aură a energiei subtile sublime a erosului pur conduce la o transcendere ușoară, spontană a egoului. Captarea din abundență în microcosmosul ființei umane a energiei subtile sublime a erosului pur se dovedește a fi un minunat antidot împotriva stării de narcisism.
26 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că în cazul exceselor, acest fel de sexualitate face să apară în ființă experimentarea unor sentimente de gol lăuntric, de lipsă de sens, care atunci când sunt prezente anumite condiții declanșatoare fac să apară cu ușurință stări de anxietate. Referitor la acest aspect, există un străvechi dicton latin care sună astfel: „Omnia animalia post coitum triste”. În traducere, „atât fiecare animal dar și ființa umană experimentează o oarecare stare de tristețe după un coit sau, altfel spus, după o împreunare sexuală”. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur, ce se combină cu energia subtilă sublimă a iubirii, face să apară în universul lăuntric al celor doi iubiți stări elevate, profunde de împlinire sufletească, conduce la instalarea unor stări de înflorire lăuntrică, trezește și dinamizează stări spirituale pregnante. Toate acestea sunt însă experimentate cu ușurință doar în cazul cuplurilor ce integrează fără încetare în fuziunile intime continența erotică amoroasă deplină.
27 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate este cel mai adesea caracterizată de o stare de superficialitate. O astfel de stare evidențiază lipsă de profunzime și chiar apariția unei stări de frivolitate, de deșertăciune. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că acumularea din abundență în universul lăuntric al celor doi iubiți a energiei subtile sublime a erosului pur ce se amalgamează cu energia subtilă sublimă a iubirii conduce la aprofundare euforică delicioasă a intimității ce se instalează între cei doi iubiți în mod spontan și în plus facilitează o cunoaștere reciprocă de sine printr-o oglindire biunivocă a universului lăuntric al celuilalt în propriul univers lăuntric. Reciprocitatea acestei experiențe inefabile conferă o savoare cu totul aparte, ce este aproape indescriptibilă, între cei doi iubiți.
28 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate are tendința să devină compulsivă, este adeseori capricioasă, implică inconsecvență, face să apară capricii, generează manifestări schimbătoare nefaste. Capriciile le caracterizează mai ales pe femeile schimbătoare, fluctuante, ce manifestă dorințe uneori extravagante, trecătoare. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că acumularea din abundență în universul lăuntric al celor doi iubiți a energiei subtile sublime a erosului pur ce se amalgamează cu energia subtilă sublimă a iubirii face ca relația să fie într-un mod benefic spontană, în mod creator intenționată, liberă, iar aceste două energii subtile sublime facilitează, în cazul iubiților ce integrează de fiecare dată continența erotică amoroasă în interacțiunile lor intime, transmutația biologică a potențialului lor substanțial procreator în energie foarte mare și, de asemenea, facilitează transformarea prin dematerializare a potențialului substanțial procreator în energie imensă ce se acumulează în aura celor doi iubiți. Totodată, în felul acesta este în mod considerabil ușurată sublimarea energiei oculte globale, în limba sanscrită, ojas, ce este urmată de înălțarea și acumularea acesteia în etajele superioare ce există în microcosmosul celor doi iubiți.
29 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate are tendința să devină în timp repetitivă, mecanică, iar până la urmă devine o penibilă rutină ce inhibă creativitatea, blochează progresul și în foarte multe cazuri conduce la separarea celor doi parteneri pe care monotonia unei astfel de relații îi plictisește și apoi îi îndepărtează, la început pe unul dintre aceștia. Soluția banală va fi angrenarea într-o altă relație sexuală, brută de acest fel care după o anumită perioadă de timp se va încheia în același mod, căci starea de plictiseală este aproape inevitabilă la unul dintre parteneri în astfel de relații. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că relația între cei doi iubiți este în mod spontan definită de creativitate elevată și implică felurite combinații cu energii subtile sublime distincte ale unor Atribute Dumnezeiești cum ar fi energia subtilă sublimă a Iubirii, energia subtilă sublimă a Pasionalității energia subtilă sublimă a Umorului, energia subtilă sublimă a Fericirii, energia subtilă sublimă a Bunătății, energia subtilă sublimă a Optimismului, energia subtilă sublimă a Spontaneității, energia subtilă sublimă a Plăcerii rafinate Dumnezeiești dar și cu alte energii subtile sublime ale feluritelor Atribute Dumnezeiești pe care nu le vom menționa acum, dar care există și pot fi experimentate și chiar aprofundate ca atare. Gama de combinații ce rezultă în felul acesta este imensă. Pentru a trăi însă astfel de stări ce rezultă prin amalgamarea energiilor subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeiești, este însă necesar ca ambii iubiți să integreze în fuziunile lor intime continența erotică amoroasă deplină.
30 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că cel mai adesea acest fel de sexualitate se bazează pe seducție. Seducția este caracterizată de atragerea unei ființe de sex opus prin ademenire, prin ispitire sau, altfel spus, prin momire, spre a se angrena într-o relație sexuală brută. Seducția este orice mijloc ce este folosit cu bună-știință spre a seduce o ființă umană de sex opus în vederea unor relații sexuale. În multe situații, seducția include într-o anumită măsură o inducere în eroare. Este evident că prostituatele recurg de fiecare dată la seducție pentru a-și atrage clienții. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că, dată fiind amalgamarea energiei subtile sublime a erosului pur cu energia subtilă sublimă a iubirii, atunci când două ființe umane de sex opus resimt și nutresc atât o stare de iubire intensă dar și o stare de efervescență erotică puternică ce se manifestă în reciprocitate, interacțiunea intimă dintre ele se bazează pe evidente afinități elevate, reciproce și fac să se declanșeze o stare de atracție eminamente benefică irezistibilă ce este experimentată printr-un farmec inefabil înălțător, pregnant. Toate acestea sunt trăite ca fiind o indescriptibilă stare de fascinație superioară. Este bine cunoscut mai ales de către cei inițiați că ființele umane care practică fără încetare fuziuni intime ce se bazează pe continență erotică amoroasă deplină sunt într-un mod chiar extraordinar charismatice. Starea de charismă benefică dumnezeiască le caracterizează pe ființele umane care au o aură enormă și al căror câmp de forță tainic este extraordinar de mare. Astfel de ființe umane exercită cu o foarte mare ușurință o influență benefică asupra mulțimii datorită farmecului lor personal dar mai ales datorită energiilor subtile sublime ale unor Atribute Dumnezeiești ce sunt acumulate din abundență în aura lor iar printre aceste energii subtile sublime se află energia subtilă sublimă dumnezeiască a Charismei Dumnezeiești.
31 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că face să apară și apoi întreține atașamente care de multe ori devin înlănțuitoare datorită faptului că o așa-zisă posesie a ființei de sex opus ce este ținta dorințelor sexuale este considerată ca fiind un scop în sine. Atașamentul nefast apare și se manifestă sub forma unei patimi puternice și durabile. O astfel de patimă este de fapt o nenorocire. Patima este un sentiment funest, copleșitor, ce întunecă gândirea inteligentă, rațiunea. Patima este o pornire nestăpânită. Este în realitate un viciu. Două exemple semnificative de patimi sunt dușmănia și ura. Există relații sexuale brute, în care cei doi parteneri sau numai unul dintre aceștia se complac să se mențină într-o astfel de relație înlănțuitoare ce se bazează de multe ori pe speranțe aberante fantasmagorice dar și pe obișnuințe funeste. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce se combină cu energia subtilă sublimă a Iubirii Dumnezeiești generează premisele apariției și aprofundării unei stări net superioare de detașare, iar starea de detașare ce rezultă în felul acesta apare datorită unui proces de rezonanță ocultă cu energia subtilă sublimă dumnezeiască a Detașării Dumnezeiești. Pentru un astfel de cuplu intim unit și în care atât iubirea cât și efervescența erotică sunt puternice și bazate pe reciprocitate, o astfel de relație armonioasă, fericită se dovedește a fi întotdeauna o modalitate sigură, rapidă de îndumnezeire. Energia subtilă sublimă a erosului pur efervescent joacă un rol foarte important într-o astfel de relație.
32 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că de multe ori o astfel de relație între cei doi parteneri se dovedește a fi sursa unor stări de agitație lăuntrică, de felurite suferințe ce sunt dezlănțuite prin amalgamarea energiei subtile sexuale cu energii subtile ce sunt caracteristice unor emoții nefaste cum ar fi teama fantasmagorică, lipsită de fundament, cum ar fi mânia atunci când partenerul sau partenera nu îi face celuilalt pe plac și, de asemenea, apariția și exacerbarea stărilor funeste de gelozie. Apariția și persistența unor astfel de emoții nefavorabile face ca existența unuia sau a ambilor parteneri să devină o existență infernală. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că prin amalgamarea feluritelor energii subtile sublime a unor Atribute Dumnezeiești cum ar fi energia subtilă sublimă a Iubirii, cum ar fi energia subtilă sublimă a Erosului Pur, energia subtilă sublimă a Pasionalității Dumnezeiești, energia subtilă sublimă a Optimismului, energia subtilă sublimă a Umorului Dumnezeiesc, energia subtilă sublimă a Bunătății Dumnezeiești sau a altor energii subtile sublime a feluritelor Atribute Dumnezeiești, apar și apoi persistă în mod spontan în universul lăuntric al celor doi iubiți sau, altfel spus, în microcosmosul lor lăuntric, stări intense, elevate ce survin fără efort la nivelul centrilor superiori de forță cum ar fi centrul subtil fundamental de forță sahashrara, centrul subtil de forță anahata chakra, centrul subtil de forță vishuddha chakra, centrul subtil de forță ajna chakra. Astfel de trăiri minunate, paradisiace fac ca existența celor doi iubiți să fie și să rămână o sui generis binecuvântare ce îi ajută să trăiască pe o inefabilă „gură de rai”.
33 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate conferă o stare de satisfacție ce este rapidă, inferioară, trecătoare, iar pentru multe femei se dovedește a fi frustrantă și nesatisfăcătoare. O femeie are nevoie de minim 33 de minute pentru a experimenta un orgasm clitoridin. Multe femei nu ating deloc starea de orgasm clitoridin deoarece durata preludiului este insuficientă. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce se amalgamează cu energia subtilă sublimă a iubirii oferă de fiecare dată o stare de împlinire intensă, profundă, mai ales atunci când cei doi iubiți integrează în interacțiunea lor intimă continența erotică amoroasă deplină. Aproape toate femeile fără excepție resimt cu încântare efectele energiei subtile sublime a erosului pur ce se acumulează din abundență în aura lor. Tocmai de aceea femeile îmbrățișează cu entuziasm și bucurie erotismul pur.
34 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate face să apară și să persiste complicații psiho-emoționale, dar și unele manifestări lăuntrice ce sunt perturbatoare. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce se combină cu energia subtilă sublimă a iubirii generează stări de fericire oceanică, facilitează pentru femeie atingerea unor stări covârșitoare de extaz și face să apară o stare intensă de polarizare, iar în final declanșează o trăire inefabilă, complexă a cărei dominantă este o stare de pace profundă ale cărei ecouri persistă uneori zile în șir. Toate acestea sunt cu ușurință simțite doar atunci când ambii iubiți integrează de fiecare dată continența erotică amoroasă în jocurile lor intime.
35 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate face să apar destul de des un sentiment de incompletitudine ce se adâncește în timp. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce este acumulată din abundență în aura celor doi iubiți le induce de fiecare dată un sentiment euforic de unitate indisolubilă ce este indescriptibilă. Această stare îi face să se simtă că ei constituie o singură ființă. Astfel este întrevăzută în premieră descoperirea stării androginale glorioase ce îi ajută pe cei doi iubiți să simtă că de fapt ei constituie un întreg indivizibil. Toate acestea devin însă accesibile doar atunci când cei doi iubiți integrează în fuziunile lor intime de fiecare dată continența erotică amoroasă deplină.
36 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate face să apară și să se perpetueze de multe ori o stare de separare. Tocmai de aceea cei doi parteneri se simt într-o oarecare măsură izolați. Iar diferențierile între ei nu se estompează. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce se amalgamează cu energia subtilă sublimă a iubirii face să apară, iar în timp chiar face să se accentueze o stare delicioasă de comuniune edenică și de intimitate extraordinară.
37 În cazul sexualității brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate provoacă destul de des o stare de contracție ce apare și persistă mai ales la nivelul trupului femeii, iar în plus cei doi parteneri constată o sui-generis îngustare a câmpului conștiinței lor. În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că energia subtilă sublimă a erosului pur ce se amalgamează cu energia subtilă sublimă a iubirii face să se instaleze o stare de relaxare intensă, euforică atât la nivelul trupului, cât și în universul lăuntric al celor doi iubiți, iar totodată provoacă o stare încântătoare de expansiune în nemărginire a conștiinței lor. Toate acestea devin însă accesibile doar atunci când ambii iubiți integrează în fuziunile lor intime continența erotică amoroasă deplină.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
Soluţia tantrică la problemele sexualităţii moderne
Personificarea adecvată a energiilor subtile în tradiția tantrică (I)

 

yogaesoteric
18 mai 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More