O analiză comparativă între sexualitatea brută şi erotismul pur (IV)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Această analiză comparativă este o premieră în sensul că este pentru prima dată când se realizează o astfel de analiză comparativă care este de un imens folos pentru ființele umane atente, lucide, inteligente, pline de bun-simț și înzestrate cu intuiție spirituală, căci această analiză comparativă le ajută să descopere nenumăratele beneficii și avantaje ale erotismului pur.

Citiți partea precedentă a articolului

Nr. Sexualitate brută Erotism pur
38. În cazul sexualităţii brute o altă caracteristică este aceea că o asemenea sexualitate face să apară şi să persiste felurite slăbiciuni.

Se cuvine să precizăm că slăbiciunea este starea sau caracteristica fiinţei umane slabe.
O astfel de stare dezvăluie lipsă de vlagă, lipsă de putere lăuntrică, lipsă de rezistenţă, sfârşeală şi provoacă lipsă de tărie morală, lipsa fermităţii, lipsa responsabilităţii, lipsa autorităţii.
Face, de asemenea, să apară şi să persiste stare de laşitate.
Slăbiciunile dezvăluie carenţe, căderi, lipsă, cusur, defect.
Slăbiciunea face să apară o lipsă de valoare, o lipsă de însemnătate, lipsă de talent, lipsă de pricepere şi atrage după sine incompetenţă.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că acesta este caracterizat de o trezire, o dinamizare într-o manieră minunată, evidentă, înălţătoare a caracterului şi totodată îndumnezeieşte fiinţa umană care îl îmbrăţişează şi îl aprofundează.

Se cuvine să precizăm că de fapt caracterul desemnează particularităţile definitorii fundamentale ale unei fiinţe umane ce se bazează pe trăsăturile ei specifice ce sunt esenţiale şi stabile.
Adeseori expresia un caracter minunat face referire la o însuşire morală net superioară, la măreţie sufletească. În felul acesta se face referire la un „caracter mare”.

39. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că o asemenea sexualitate face să apară pe nesimţite şi apoi face să crească şi să se intensifice unele constrângeri care persistă.

Se cuvine să precizăm că constrângerea desemnează acţiunea de a constrânge şi rezultatul acesteia. Implică obligare, forţare, asprime. A constrânge înseamnă a forţa, a sili pe cineva să facă ceva.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că acesta trezeşte, generează, dinamizează o stare intensă, euforică de libertate interioară.

Se cuvine să precizăm că starea de libertate deplină este caracterizată de absenţa oricărei constrângeri. Starea de libertate implică autonomie, independenţă, suveranitate.
O fiinţă umană liberă experimentează condiţia de a nu fi deloc captivă sau, altfel spus, întemniţată lăuntric.
Libertatea desemnează lipsa oricărei constrângeri. Astfel, fiinţa umană îşi manifestă plenar liberul arbitru. Cel liber se simte nestingherit. Libertatea este un Atribut Dumnezeiesc ce este caracterizat de o energie subtilă sublimă nesfârşită, veşnică, gratuită, eminamente benefică, a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată. (Am încheiat definirea acestui termen.)

Este necesar să precizăm că euforia desemnează o stare intensă, minunată de bunăstare globală ce este însoţită de o surescitare binefăcătoare, fiind însoţită de un sentiment de bunăstare perfectă şi de bucurie îmbătătoare.
Energia subtilă sublimă a erosului pur ce este acumulată din abundenţă în universul fiinţei umane, în aura acesteia generează în mod spontan o euforie covârşitoare.

40. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că adeseori, în cele din urmă, sexualitatea brută se dovedeşte a fi ceva secundar, neglijabil, neînsemnat, nesemnificativ.

Se cuvine să precizăm că termenul secundar desemnează ceea ce se plasează totdeauna pe locul al doilea într-o succesiune. Ceea ce este secundar este neimportant, este minor, este periferic, este colateral. Ceea ce este secundar este opusul a ceea ce este principal.

Termenul neglijabil desemnează ceea e poate fi lăsat la o parte, ceea e poate fi neglijat, care este fără însemnătate, de o mică valoare.

Termenul neînsemnat desemnează ceea ce este neimportant, insignifiant, mărunt, fără însemnătate.

Termenul nesemnificativ desemnează ceea ce este lipsit de importanţă, lipsit de semnificaţie.
Semnificaţia dezvăluie însemnătate, valoare deosebită, importanţă.

 

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că acesta se dezvăluie destul de repede prin intermediul experienţelor minunate, extraordinare ce apar ca fiind ceva fundamental, principal, capital, cardinal.

Termenul fundamental desemnează ceva ce serveşte ca fundament care are importanţa unei baze şi dezvăluie ceva determinant şi esenţial.
O căutare fundamentală este totdeauna orientată către studiul fundamentelor.

Termenul principal desemnează ceva care are mare importanţă, care este cel mai însemnat.

 

41. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că face să apară carenţe de tot felul şi lipsuri ce sunt ulterior evidente.

Termenul carenţă desemnează o absenţă sau o insuficienţă a unuia sau a mai multor elemente ce sunt indispensabile pentru echilibrul sau pentru dezvoltarea unui organism. Gândirea primitivă este caracterizată de o carenţă vădită. În psihologie, o carenţă afectivă desemnează o lipsă sau insuficienţa legăturilor tainice afective esenţiale în cazul dezvoltării şi a echilibrului copilului.

Termenul lipsuri desemnează deficienţe, defecte, scăderi. Lipsurile atrag apoi sărăcie, mizerie.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că trezeşte, impulsionează şi dinamizează efectuarea feluritelor acţiuni benefice. Face să apară şi să se reverse în fiinţă belşug de trăiri minunate, în plus generează abundenţă spirituală, dezvoltă prezenţa de spirit, face să apară şi să persiste o stare minunată de preaplin.

Este necesar să precizăm că prezenţa de spirit desemnează însuşirea de a acţiona repede şi la timp în situaţiile dificile, neprevăzute. Prezenţa de spirit se dezvăluie prin promptitudine uimitoare şi perspicacitate.

Termenul preaplin desemnează ceea ce este chiar foarte mult, ceea ce depăşeşte un anumit nivel, o anumită măsură. Există expresia „un preaplin al inimii”.

42. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că este brutală, rece şi de multe ori se dovedeşte a fi insensibilă. Antrenează ulterior destul de repede instalarea unei stări funeste de indiferenţă sau face să se manifeste aroganţă şi trufie.

Termenul aroganţă desemnează o purtare sfidătoare plină de înfumurare dar şi obrăznicie.

Termenul trufie desemnează o părere adesea exagerată sau nejustificată despre sine însuşi în contrast cu modul în care fiinţa umană respectivă îi consideră pe ceilalţi. O fiinţă trufaşă este caracterizată de o atitudine arogantă şi dispreţuitoare.
Fiinţa umană trufaşă este îngâmfată şi are o părere foarte bună dar nejustificată referitoare la sine însuşi.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este că acesta trezeşte, dinamizează o atitudine dezmierdătoare, alintătoare, mângâietoare ce este încărcată de o tandreţe pregnant afectuoasă.

Termenul dezmierdare desemnează acţiunea benefică de a dezmierda, de a mângâia, de a alinta nu numai prin intermediul vorbelor, dar şi atingând într-un mod foarte plăcut. Fie cu palma, fie cu buzele, fie cu limba, fie cu degetele. Dezmierdarea face să apară desfătare, provoacă o pregnantă plăcere. În felul acesta apare o intensă bucurie.
Dezmierdarea plină de adoraţie a clitorisului sau a lingamului iubitului ce stăpâneşte excelent continenţa erotică amoroasă generează stări intense de plăcere binefăcătoare. Iar în plus facilitează fie transmutaţia biologică a potenţialului substanţial procreator în energie, fie declanşează transformarea rapidă prin dematerializare a potenţialului substanţial procreator care se transformă în energie imensă.

Termenul alintare desemnează acţiunea de a alinta şi rezultatul acesteia. Alintarea implică o mângâiere minunată, o răsfăţare tandră binefăcătoare care încântă.

Termenul tandreţe desemnează o stare de afecţiune pregnantă ce este plină de delicateţe şi duioşie. Energia subtilă sublimă a erosului pur ce este acumulată din abundenţă în universul lăuntric al fiinţei umane, în aura acesteia, face să apară şi să se manifeste în mod spontan stări de tandreţe.

43. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică ce se dezvăluie ca atare pentru fiinţa umană ce şi-a dinamizat în mod considerabil starea de înţelepciune, sexualitatea brută se dezvăluie la o analiză hiper lucidă, atentă, inteligentă, ca fiind într-o considerabilă măsură caricaturală şi chiar ridicolă.

Termenul caricatural desemnează ceva care ţine de caricatură sau de caricaturizare. Este ceva referitor la caricaturi. O caricatură este o înfăţişare deformată, ridicolă a ceva. O caricatură este o imitaţie nereuşită ce denaturează în mod evident originalul. Ceea ce este caricatural prezintă o anumită legătură cu ceea ce este ridicol.

Termenul ridicol desemnează ceva care stârneşte râsul, care este vrednic de râs, caraghios, rizibil. Ceea ce este ridicol este derizoriu, este neînsemnat, este foarte mic ca valoare. Am încheiat definirea acestui termen.

Se cuvine să precizăm că această caracteristică se dezvăluie în mod spontan pentru fiinţele umane care şi-au dinamizat în mod considerabil starea de înţelepciune.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că această formă de erotism îi predispune cu o mare uşurinţă pe cei doi iubiţi ce se adoră către o idealizare spontană, iar o astfel de atitudine îi face să devină din ce în ce mai frumoşi, inclusiv trupeşte, şi totodată îi înfrumuseţează lăuntric din ce în ce mai mult pe cei doi iubiţi. Idealizarea desemnează acţiunea benefică de a idealiza într-o manieră constructivă şi rezultatul acesteia. A idealiza înseamnă a transforma într-o idee dumnezeiască. A idealiza înseamnă a atribui însuşiri excepţionale ce sunt însă reale, obiective unei anumite realităţi. Idealizarea include aspiraţia intensă, puternică şi constantă de a atribui unei anumite realităţi obiective însuşiri mirifice, chiar extraordinare. Idealizarea implică un proces de transfigurare pregnantă ce se efectuează din perspectiva unui ideal dumnezeiesc.

Atunci când o fiinţă umană se raportează lăuntric cu o intensă aspiraţie la un ideal dumnezeiesc, declanşează în universul ei lăuntric procese de rezonanţă ocultă ce sunt eminamente benefice şi transformatoare în mod tainic, inclusiv la nivelul trupului. Am încheiat definirea acestui termen.

Termenul înfrumuseţare desemnează acţiunea de a înfrumuseţa, de a împodobi.
A înfrumuseţa desemnează totodată captarea şi acumularea din abundenţă în universul fiinţei umane, în aura acesteia, a energiei subtile sublime a Atributului Dumnezeiesc al Frumuseţii Dumnezeieşti. Am încheiat definirea acestui termen.

În finalul unei fuziuni erotice amoroase excelente ce se bazează pe continenţă deplină, cei doi iubiţi constată că sunt frumoşi, radioşi, mai ale la nivelul feţei şi a privirii dar şi la nivelul trupului.

44. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că acest fel de sexualitate antrenează cu uşurinţă după aceea declanşarea unor stări de ipocrizie, de ambiguitate, provoacă o stare de moleşeală, de moliciune, cauzează absenţa tragerii de inimă.

Termenul ipocrizie desemnează simularea feluritelor sentimente benefice, cum ar fi blândeţe, pietate, iubire sau a unor virtuţi. Ipocrizia este caracterizată de o mare şi neîncetată stare de prefăcătorie.

Termenul ambiguitate desemnează însuşirea de a fi ambiguu, lipsit de claritate, lipsit de precizie. Ceea ce este ambiguu are două înţelesuri. Este neclar, este echivoc.

Este necesar să precizăm că starea de tragere de inimă desemnează o ardoare binefăcătoare, râvnă, zel.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că face să apară şi să persiste o stare minunată de deschidere binefăcătoare iar comportamentul fiinţei umane respective este tranşant, este net.

Termenul deschidere desemnează acţiunea de a se deschide în direcţii benefice şi rezultatul acesteia.
Deschiderea binefăcătoare desemnează o receptivitate favorabilă, o predispoziţie creatoare. Deschiderea benefică face să apară o expansiune a conştiinţei, este însoţită de extinderea ce survine la nivelul aurei.

Termenul comportament desemnează modul cuiva de a se purta, conduita. Comportamentul desemnează, de asemenea, modul cuiva de a exista şi de a se manifesta. În psihologie, comportamentul desemnează totalitatea reacţiilor unui organism la stimulii atât interni, cât şi externi.

Termenul tranşant desemnează ceva care este hotărât, categoric.

Termenul net desemnează ceea ce este limpede, clar, desluşit, hotărât, categoric.

45. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că în cazul acestui fel de sexualitate cei doi parteneri devin cu o mare uşurinţă iraţionali, sunt confuzi, se complac în mediocritate şi adeseori sunt ignoranţi, inclusiv referitor la feluritele efecte nefavorabile, funeste ale sexualităţii brute.

Termenul iraţional desemnează un mod ce nu corespunde regulilor logice, care este contrar unei gândiri inteligente.

O fiinţă umană iraţională este în mod evident lipsită de judecată. O astfel de fiinţă procedează, acţionează într-un mod iraţional. O fiinţă umană iraţională este anormală, este ilogică, este smintită.

Termenul confuz desemnează ceva ce este neclar, amestecat, nedesluşit. Un om confuz apare ca fiind tulburat, încurcat sau zăpăcit.

Termenul mediocritate desemnează starea, situaţia fiinţei umane ce este mediocră. O fiinţă umană mediocră se menţine între două extreme, între ceea ce este mare şi ceea ce este mic. Între ceea ce este bun şi ceea ce este rău etc.
O fiinţă umană mediocră are puţină inteligenţă sau cunoaştere, chiar dacă este înzestrată excelent are puţin talent, nu iese din comun. Este limitată, este mărginită. O astfel de fiinţă umană se complace să aibă o mică valoare lăuntrică.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că integrarea în existenţa lor a acestui fel de erotism îi face pe cei doi iubiţi să devină astfel din ce în ce mai inteligenţi, iar totodată, în universul lor lăuntric se trezeşte, se dinamizează o stare delicioasă, pregnantă de empatie paranormală.

Termenul inteligenţă desemnează facultatea lăuntrică de a înţelege chiar foarte uşor, temeinic şi bine. Inteligenţa înseamnă o evidentă stare de deşteptăciune.
Inteligenţa se dezvăluie şi prin capacitatea fiinţei umane de a rezolva rapid, cu uşurinţă, situaţii sau probleme noi cu care se confruntă în viaţă.

Este însă esenţial să reţinem că inteligenţa artificială, în faţa cărora cei superficiali şi care sunt lipsiţi de o inteligenţă pătrunzătoare, sclipitoare, se închină ca să spunem aşa şi o preamăresc, într-o manieră exagerată, prostească, desemnează de fapt capacitatea unor sisteme tehnice de a obţine unele performanţe ce sunt doar pe jumătate umane. Când spune jumătate, aceasta înseamnă cam 50% sau chiar mai puţin. Tocmai de aceea, pentru cei iniţiaţi, inteligenţa artificială nu este niciodată în realitate o inteligenţă în adevăratul sens al cuvântului, deoarece această aşa-zisă inteligenţă obţine de fiecare dată performanţe care sunt doar pe jumătate, sau altfel spus, aproape cam 50% umane.
Inteligenţa artificială nu include niciodată câtuşi de puţin ingeniozitatea dumnezeiască, inspiraţie dumnezeiască, inteligenţa dumnezeiască. Am încheiat definirea acestui termen.

Termenul empatie desemnează exercitarea optimă a facultăţii intuitive ce are o evidentă legătură cu dinamizarea învelişului tainic supramental, în limba sanscrită vijnana maya kosha, ce face ca fiinţa umană empatică să simtă intim printr-un anumit fel de telepatie ce este însă cu mult mai mult decât telepatia clasică a stărilor, a experienţelor predominante pe care o altă fiinţă umană le trăieşte, le experimentează.

Starea de empatie paranormală survine în mod spontan între cei doi iubiţi ce practică fără încetare fuziuni ce se bazează pe continenţă erotică amoroasă deplină. Empatia paranormală este o realitate obiectivă, evidentă pe care o descoperă şi o trăiesc cei doi iubiţi, iar această empatie paranormală se extinde apoi cu o surprinzătoare uşurinţă asupra fiinţelor umane benefic orientate, cu care fiinţa umană empatică ce şi-a dinamizat în mod considerabil empatia paranormală vine în contact.

46. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică este aceea că îmbrăţişarea neîncetată a acestui fel de sexualitate predispune acele persoane să fie lăudăroase. Astfel de fiinţe umane sunt fanfaroane şi îşi atribuie pripit felurite calităţi închipuite. Astfel de oameni se complac într-o crasă stare de suficienţă.

Termenul lăudăros desemnează o fiinţă umană care se laudă mai mereu, căruia îi place să se laude. Omul lăudăros este caracterizat de o vădită stare de lăudăroşenie. Un astfel de om manifestă o apreciere exagerată a meritelor proprii, care uneori nici măcar nu există. O asemenea fiinţă umană este înclinată către lauda de sine. În folclor se menţionează proverbul: „Lauda de sine niciodată nu miroase a bine”.

Termenul fanfaron desemnează o fiinţă umană care îşi atribuie cu o mare uşurinţă felurite calităţi ce sunt închipuite. O asemenea fiinţă umană este considerată ca fiind palavragie. Comportamentul unui astfel de om exprimă îngâmfare.

Termenul suficienţă desemnează o stare de vanitate neroadă, semeţie dar şi mărginire spirituală.

Fiinţele umane ce sunt caracterizate de suficienţă sunt totodată arogante.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică este aceea că fiinţele umane ce îmbrăţişează şi apoi aprofundează din plin şi cu nesaţ erotismul pur devin în felul acesta creatoare în direcţii benefice, sunt inventive şi chiar pot deveni, în anumite condiţii, întemeietoare, fondatoare a ceva eminamente benefic, cu totul extraordinar.

Termenul creator desemnează o fiinţă umană care este întemeietoare, inventatoare, ce creează ceva binefăcător. Captarea şi acumularea din abundenţă în universul fiinţei umane, în aura acesteia a energiei subtile sublime a anumitor atribute dumnezeieşti trezeşte, dinamizează o creativitate uimitoare în microcosmosul fiinţei umane respective. Aceasta face ca fiinţa umană să fie înzestrată cu capacitatea de a crea ceva minunat, ba chiar extraordinar.

Termenul inventivitate desemnează însuşirea unei fiinţe umane de a fi chiar foarte inventivă. Un asemenea om realizează invenţii binefăcătoare, surprinzătoare. Omul inventiv are capacitatea dar şi talentul de a inventa ceva nou. Un astfel de om este perspicace, este abil în direcţii benefice, este imaginativ într-o manieră constructivă.

47. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică a acesteia este că atunci când se cufundă şi se complac iar şi iar în felurite excese sexuale, astfel de fiinţe umane apar în cadrul interacţiunilor lor cu celelalte fiinţe umane ce sunt înzestrate cu inteligenţă sclipitoare şi care şi-au dinamizat intuiţia spirituală ca fiind castrate.

Expresia „exces funest” desemnează ceva anume care este prea mare, evidenţiază o depăşire fatidică a măsurii obişnuite. Atunci când o fiinţă umană alege să acţioneze şi să se manifeste într-un exces nefavorabil, funest, ea îmbrăţişează un comportament ce este lipsit de măsură, excesiv în direcţii nefavorabile. Excesele funeste desemnează o exagerare, un abuz, lipsă de cumpătare.

Termenul castrare desemnează acţiunea de a castra. Implică la bărbat suprimarea testiculelor, iar la femeie implică suprimarea ovarelor. La modul figurat castrarea desemnează o stare de sleire, de potolire funestă ce îi face pe unii oameni să fie inactivi. Fiinţele umane ce se dedau la excese sexuale de tot felul, dar şi bărbaţii care se masturbă frecvent, se confruntă cu o astfel de stare.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică ce apare şi se manifestă în fiinţele umane ce îmbrăţişează şi aprofundează erotismul pur, le face să apară ca fiind complete, ca fiind întregi, ca fiind într-o manieră indescriptibilă totale. În cadrul interacţiunii lor cu celelalte fiinţe umane receptive la ceea ce este binefăcător şi elevat, astfel de fiinţe umane apar ca fiind admirabile şi depline.
48. În cazul sexualităţii brute, o altă caracteristică ce apare, ce este pregnantă, dezvăluie că cel mai adesea comportamentul acestor fiinţe umane este neprevăzut la modul funest, este fortuit, este accidental.

Termenul neprevăzut indică ceva care nu poate fi prevăzut, care este imprevizibil.
Comportamentul neprevăzut, funest survine pe neaşteptate. Este inopinat.

Termenul accidental desemnează ceva care apare, survine prin accident, în mod neaşteptat. Un accident este un eveniment ce survine brusc, provocând o suferinţă sau chiar un deces. Accidentele sunt urmate de vătămări sau de distrugeri ce sunt provocate de un astfel de eveniment.

În cazul erotismului pur, o altă caracteristică ce apare şi este evidentă la fiinţele umane ce îmbrăţişează şi aprofundează erotismul pur este aceea că astfel de fiinţe sunt sigure pe ele, sunt cutezătoare, sunt constante, manifestă certitudini binefăcătoare, sunt veridice.

Termenul veridic desemnează o fiinţă care spune într-un mod obişnuit adevărul. Despre o semenea fiinţă se spune că este un om veridic.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
O VIZIUNE HOLISTICĂ, TRANSFIGURATOARE A TRADIŢIEI HINDUSE REFERITOARE LA FRUMUSEŢEA FEMEII (I)
7 Adevăruri esențiale referitoare la sistemul Tantra Yoga Ezoterică asupra cărora e binevenit să medităm

 

yogaesoteric
25 mai 2023

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More