ASPECTE EZOTERICE dezvăluite în premieră referitoare la ATITUDINEA TRUPEASCĂ (ASANA) (I)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Privită din punct de vedere fizic, atitudinea este o ţinută a trupului care, atunci când este asumată fie în mod conştient, fie într-un mod spontan, exprimă un sens, un înțeles ce se dezvăluie unei viziuni pătrunzătoare, intuitive, ce trece însă dincolo de aparenţe.

Atitudinea trupească poate fi totodată considerată un semn sau, altfel spus, o manifestare exterioară. S-ar mai putea spune că atitudinea trupească este și o modalitate a comportamentului sau, altfel spus, o modalitate de purtare anticipată.

O anumită atitudine trupească spontană este expresia unei dispoziții a conştiinţei ce imprimă o anumită conduită.
O anumită atitudine trupească ce este în mod conştient asumată face apoi să se manifeste o sui generis poziţie ce declanşează, de la caz la caz, una sau chiar mai multe aptitudini ce operează în sfera conştiinţei.

Fiecare atitudine trupească oglindește, în realitate, un mod de a fi sau de a se comporta al unei fiinţe umane şi exprimă, în simultaneitate, o anumită dispoziție lăuntrică. Spre exemplu, într-un anumit context obişnuim să spunem: „atitudinea sa este binevoitoare”. Într-un alt context afirmăm: „acest om are o atitudine ostilă”.

O anumită atitudine trupească exprimă în acelaşi timp un comportament ce corespunde unei anumite dispoziții psihomentale. În vorbirea curentă se face adeseori referire fie la o atitudine evazivă, fie la o atitudine fermă, fie la o atitudine indiferentă, fie la o atitudine arogantă etc. Este semnificativ că şi în folclor există de multă vreme următoarea rostire: „Este necesar ca atitudinea trupului să fie dreaptă şi armonioasă”.

De asemenea, într-un anumit context obişnuim să spunem că cineva și-a schimbat atitudinea sau afirmăm că este necesar să luăm atitudine. Observăm în unele situații că o anumită persoană manifestă o atitudine graţioasă. Chiar şi în vorbirea curentă se face de multe ori referire fie la o atitudine naturală, fie la o atitudine grațioasă, fie la o atitudine stângace. Privind cu atenţie o anumită fiinţă umană ce se manifestă într-un anumit context, afirmăm apoi că „întreaga ei atitudine o acuză“.

Dincolo de aparenţe, o atitudine trupească oglindeşte o anumită dispoziție lăuntrică sau o stare de spirit cu privire la ceva anume sau cu privire la cineva, ori cu privire la ceva ce generează unele tendințe ce îmboldesc apoi, ca să spunem aşa, cu putere, către un anumit comportament.

În cadrul sistemului milenar Hatha Yoga sunt cunoscute de mii de ani o mulțime surprinzător de mare de posturi trupeşti sau, altfel spus, de atitudini trupeşti care, atunci când sunt asumate într-un mod conştient, atunci când sunt exersate într-un mod static, cu o atenţie ce este într-un mod ferm focalizată global asupra nemărginirii pline de taine a Macrocosmosului ce ne înconjoară și care în permanență ne îmbrăţişează, fac astfel să survină beneficiile cel mai adesea nebănuite ale unor procese subtil energetice generatoare de rezonanță ocultă ce apar în Microcosmosul ființei yoghinului care, pe lângă energiile subtile binefăcătoare ce sunt în felul acesta acumulate, fac în același timp să apară şi să fie în mod gradat trezite, dinamizate și ulterior aprofundate anumite aptitudini distincte, anumite capacităţi, anumite înzestrări minunate favorabile. Survin în felul acesta, uneori ca prin farmec, anumite posibilităţi benefice care anterior erau latente şi pe care chiar atitudinea trupească respectivă le face să se trezească într-un mod gradat.

Dincolo de aparenţe, fiecare atitudine trupească, ce a fost special concepută, şi care este cunoscută de mii de ani în cadrul sistemului milenar Hatha Yoga sub numele de ASANA, poate fi considerată, analogic vorbind, întocmai precum o poziție precisă a butonului de selecţie a benzii de frecvenţă adecvate de la un aparat de radio, ce face posibilă acordarea acelui aparat de radio pe frecvența distinctă de vibrație a unui anumit post emiţător de radio care, în felul acesta, va putea fi recepționat de radioul respectiv. În cadrul acestui exemplu analogic, poziția precisă a butonului de selecţie ce face cu putinţă acordarea pe frecvenţa de vibraţie a postului de radio emițător este tocmai atitudinea trupească de care avem nevoie pentru a recepționa, în felul acesta, postul de radio respectiv, iar fenomenul de recepţie propriu-zisă a acelui post de radio corespunde aptitudinii, însușirii, capacităţii, posibilității minunate ce se trezește, iar apoi este aprofundată într-un mod sistematic, atunci când o anumită atitudine trupească, ASANA, este adoptată de fiecare dată așa cum este necesar. Strânsa legătură între atitudinea trupească (sau ASANA) și aptitudinea evidentă ce este dinamizată şi aprofundată în felul acesta într-un mod gradat (prin practica unei anumite ASANA) este în realitate un secret ezoteric fundamental al sistemului Hatha Yoga pe care – actualmente – foarte puţini practicanți ai sistemului Hatha Yoga îl cunosc.

În faimosul tratat străvechi al yoghinului și înțeleptului Patanjali, intitulat Yoga Sutra, se menționează că „posturile trupeşti (ASANA-ele) trezesc, fiecare dintre ele, felurite aptitudini lăuntrice binefăcătoare și induc diferite stări nuanţate de bine pregnant sau de armonie, care se mențin pentru lungi perioade de timp în ființa yoghinului, nu numai transformându-l pe multiple niveluri ale ființei sale, ci și hrănindu-l cu energii subtile benefice la nivel trupesc, la nivel psihomental și chiar la nivel sufletesc, impulsionându-l apoi să se transforme inclusiv din punct de vedere spiritual”.

Unele tratate străvechi ale sistemului Hatha Yoga menționează că există deja 8.400.000 de ASANA-e (posturi trupeşti) ce sunt disponibile pentru transformarea benefică pe multiple niveluri, care sunt utile inclusiv pentru transformarea psihică și spirituală a feluritelor tipologii umane. Puțini sunt cei care știu că fiecare postură trupească (ASANA) trezește și dinamizează, într-un mod gradat, anumite disponibilități benefice latente și facilitează apariția anumitor capacități benefice, minunate în universul lăuntric al practicantului, datorită proceselor tainice, uneori complexe, de rezonanță ocultă pe care le declanșează.

Fiecare postură trupească (ASANA) din Hatha Yoga poate fi totodată considerată o atitudine psihosomatică aparte, ce face să se trezească în mod gradat atât unele aptitudini lăuntrice binefăcătoare, cât și anumite predispoziții minunate, care printr-o experimentare atentă se dovedesc a fi cu totul aparte. Chiar foarte puține sunt ființele umane care cunosc aceste taine ale atitudinilor trupeşti (ASANA-ele) ce se dezvăluie într-un mod gradat, numai prin intermediul unui gram de practică atentă, entuziastă, sistematică şi perseverentă.

Fiecare postură sau, altfel spus, fiecare atitudine trupească (ASANA) poate fi considerată o poartă tainică ce se deschide către anumite aspecte uimitoare, minunate, ce există în Macrocosmos și care apoi își găsesc corespondența subtil-energetică în Microcosmosul ființei practicantului Hatha Yoga. Puțini știu că există o diferență imensă între atitudinile trupeşti (ASANA-e) ale sistemului milenar Hatha Yoga şi atitudinile din orice fel de sport cunoscut. Niciunul dintre sporturile ce există pe această planetă nu fac să apară, nici măcar într-o proporţie de 2%, multitudinea avantajelor și a beneficiilor pe care o postură trupească (ASANA) le face să apară prin declanşarea unui proces distinct de rezonanță ocultă între Macrocosmos și Microcosmosul ființei yoghinului.

Fiecare atitudine trupească (ASANA) a sistemului Hatha Yoga se execută într-un mod static și, datorită procesului de rezonanță ocultă ce survine în fiinţa practicantului ce integrează într-un anumit mod acea postură, cu o atenție stăruitoare, sunt în felul acesta atrase și acumulate în universul său lăuntric variate energii subtile benefice ce provin din Macrocosmos și care trezesc unele aptitudini sau declanşează anumite trăiri armonioase, unele dintre ele euforice, care la scurt timp după aceea îl transformă pe practicant pe multiple planuri ale ființei și îl îmbogățesc cu felurite energii atât la nivel somatic, cât și din punct de vedere psihic și spiritual. Prin intermediul abordării unei posturi trupeşti (ASANA), începe astfel să se declanşeze un proces inefabil de spiritualizare a Microcosmosului fiinţei practicantului yoga, care îi rezervă o mulţime de efecte benefice surprinzătoare, ce sunt cu totul nebănuite pentru cei care nu au exersat niciodată o astfel de atitudine trupească (ASANA).

Fiecare atitudine trupească (ASANA) dezvăluie în felul acesta un sens tainic şi prezintă în simultaneitate o utilitate spirituală ce transpare, dincolo de aparente, într-un mod gradat. În felul acesta se trezesc și sunt dinamizate inteligenţa, intuiția, creativitatea, armonia lăuntrică, bucuria de a trăi, spontaneitatea, libertatea spirituală şi chiar înțelepciunea.

Din nefericire, mai ales datorită superficialității și ignoranței celor care îl promovează, sistemul milenar Hatha Yoga este, și acum, mai mult celebru decât cunoscut în ceea ce privește profunzimile sale uimitoare, ce se deschid şi se destăinuie numai şi numai prin intermediul unor grame adecvate de practică.

La modul general vorbind, sportul este un ansamblu de activități eminamente trupeşti ce sunt determinate și structurate pe bază de reguli și care este fără o utilitate spirituală, transformatoare. Putând fi încadrat undeva între joc şi muncă, sportul amestecă trăsăturile caracteristice ale unuia și ale celeilalte, înclinând fie către unul (sportul amator), fie către cealaltă (sportul profesionist).

S-ar putea spune, pe bună dreptate, că sportul este o muncă fără de operă. Ca joc, sportul pune adeseori în scenă competiția, dar și năucirea, pe care adeseori o trezeşte, iar apoi o face să crească. Spre deosebire de anumite jocuri, sportul nu este niciodată derivat din hazard. Locul actualmente central al sportului în societatea modernă se datorează mai ales faptului că se adaptează foarte uşor tuturor regimurilor politice. Regimurilor totalitare le place chiar foarte mult faptul că prin sport se promovează cu multă uşurinţă supunerea oarbă a maselor de fiinţe umane şi astfel apare voluntarismul ce canalizează într-un mod pătimaş și gregar energiile subtile inferioare ale multor fiinţe umane, ce devin niște fani pătimași. Democraţiilor de mucava le place și lor sportul, pentru că recunosc cel mai adesea în acesta imaginea mitologiei lor referitoare la ceea ce ele consideră (în mod fals) că este o stare de libertate și de egalitate.

Dincolo de aparențe, sportul este însă un nebănuit și efemer „stupefiant” al multor fiinţe umane ignorante, buimace și superficiale. Spre deosebire de practica atitudinilor trupeşti (a ASANA-elor) ce încarcă din plin aura practicantului ce este atent, perseverent și entuziast cu variate energii subtile benefice, ce sunt captate din Macrocosmos chiar în flux neîntrerupt, sportul implică totdeauna un consum considerabil și evident de energie şi se bazează mai ales pe o activitate trupească ce este canalizată în sensul jocului, al luptei, ba chiar al competiţiei (ce dinamizează și amplifică în felul acesta activitatea egoului (AHAMKARA)). În sport, eforturile nu sunt niciodată canalizate într-o direcţie net superioară, transformatoare lăuntric.

Practica sportului presupune un antrenament metodic ce se realizează ore în şir, precum și respectarea anumitor reguli şi a unei anumite discipline. Actualmente, mai mult ca altădată, sportul este ridicat da rangul de sui generis „religie” ce are – ca să spunem așa – pontifii ei, preoții ei ce o slujesc cu o mare frenezie, iar în plus, acesta a devenit, totodată, o piață foarte bănoasă ce promovează în paralel false idealuri, efemere și iluzorii. De o vreme au apărut așa-zisele sporturi foarte periculoase, a căror sminteală este chiar pronunţată și a căror orientare demoniacă este, dincolo de aparențe, mult accentuată. La ora actuală există o mulțime de sporturi. Unele sporturi ce sunt practicate în mod perseverent și metodic formează și apoi dezvoltă unele calități motrice care apar printr-o mişcare specifică. Cel mai adesea, astfel de calități ce se dezvoltă prin sport sunt: voinţa, disciplina și temeritatea.

Diferențele între atitudinile trupeşti (ASANA-e) ce sunt specifice în cadrul sistemului Hatha Yoga şi în cadrul disciplinelor sportive sunt imense și evidente, mai ales pentru practicanții atenţi, entuziaști, perseverenți și cât de cât avansaţi ai sistemului Hatha Yoga.

Este esențial să reținem că practica fiecărei atitudini trupeşti (ASANA-e) din cadrul sistemului Hatha Yoga nu se realizează niciodată într-o manieră maşinală, inconştientă, automatică sau formală, așa cum obişnuiesc adeseori să se antreneze cei care fac sport. Atitudinile trupeşti (ASANA-ele) ce sunt specifice sistemului Hatha Yoga nu au aproape nimic în comun cu gimnastica, ce are legătură, după cum ştim, cu feluritele exerciţii fizice ce se efectuează la nivelul trupului.

Gimnastica este, am putea spune, arta de a face să devină zvelt și suplu doar trupul, prin anumite exerciții fizice ce sunt convenabil alese. Gimnastica include, prin urmare, totalitatea exercițiilor fizice care contribuie doar la dezvoltarea armonioasă a trupului.

Atitudinile trupeşti (ASANA-ele) antrenează, dinamizează şi dezvoltă într-un mod armonios nu numai trupul, ci și învelişurile tainice, invizibile ale fiinţei umane, cum ar fi: învelişul vital-emoţional (PRANAMAYA KOSHA), învelişul psihomental (MANOMAYA KOSHA), învelișul supramental (VIJNANAMAYA KOSHA), şi: chiar învelişul beatitudinii (ANANDAMAYA KOSHA). Toate aceste transformări benefice oculte plurivalente, rapide și uimitoare, nu apar practic niciodată la fiinţele umane care fac sport sau care fac gimnastică, ori care îmbrățișează culturismul, nici măcar după zeci de ani de antrenament zilnic și susținut.

Este evident că atitudinile trupești (ASANA-ele) nu au, de asemenea, nimic în comun cu culturismul, care în fond implică doar o cultură fizică, eminamente trupească, în cadrul căreia sunt antrenate într-un mod predominant mai ales anumite grupe de muşchi, pentru a le dezvolta apoi într-un mod excesiv. Vanitatea tuturor culturiștilor transpare imediat, dincolo de aparenţe, căci aceștia urmăresc să aibă doar muşchi proeminenţi și un trup ce este mult dezvoltat. Niciodată culturiștii nu se întreabă: „Oare la ce o să-mi servească după o asemenea performanță faptul că mi-am dezvoltat chiar foarte mult anumiți muşchi?”.

Marea majoritate a sporturilor și chiar gimnastica ori culturismul necesită un antrenament susţinut, ce implică un efort efemer considerabil, presupun consum de energie şi ore de mobilizare ce se realizează apoi zi de zi, doar la nivelul trupului. În cazul acestor practici, demonii (care totuși există, iar în anumite condiții acţionează și manipulează) nu intervin deloc ca să-i oprească să se antreneze pe oamenii care au ales această orientare, iar aceștia investesc apoi nestingheriți enorm de multă energie și mult timp, ce ar putea fi folosit altfel, cu înțelepciune, în alte direcţii, binefăcătoare, spre a transforma cu adevărat, pe multiple niveluri, astfel de fiinţe umane din punct de vedere spiritual.


Citiţi a doua parte a articolului

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 99/100, ediţie aniversară

Citiţi şi:

Asana sau postura corporală în Yoga

Ia atitudine, creează o aptitudine

 

yogaesoteric
4 iunie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More