ASPECTE EZOTERICE dezvăluite în premieră referitoare la ATITUDINEA TRUPEASCĂ (ASANA) (II)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiţi prima parte a articolului

În cazul ființelor umane ce abordează la început cu entuziasm practica atitudinilor trupeşti (ASANA-e), se observă însă adeseori că demonii intervin ulterior în felurite moduri abile, insidioase și îi opresc pe practicanții ASANA-elor să continue să le realizeze zi de zi, spre a nu aprofunda efectele benefice multiple ale acestora, spre a nu se convinge în timp de imensa lor valoare spirituală.

La prima vedere pare de necrezut că toate acestea chiar se petrec, dar în cazul unei analize atente, lucide și detaşate se constată că din nefericire, demonii reușesc prin felurite trucuri oculte viclene să-i determine pe mulți practicanți yoga să renunţe, sub felurite pretexte prostești, ba chiar ridicole, să exerseze zi de zi, chiar și pentru intervale scurte de timp, ASANA-ele pe care le-au învățat și ale căror efecte benefice multiple le sunt deja bine cunoscute prin experiență lăuntrică directă.

Soluția simplă este însă ca practicanții să nu se lase niciodată influenţaţi de demoni, după ce au ales și apoi au început deja să practice anumite ASANA-e, fiind de fiecare dată foarte atenţi la tentativele uneori evidente ale demonilor de a le stopa, în fel și chip, avântul de a practica, aşa cum au decis la început, anumite ASANA-e ce le sunt de un real folos pentru transformarea lor optimă pe multiple niveluri, inclusiv din punct de vedere spiritual. Procedând de fiecare dată în felul acesta, aspiranții lucizi și consecvenţi reușesc să se convingă de multiplele efecte benefice ale atitudinilor trupeşti (ale ASANA-elor).

Există însă o diferenţă imensă între practicarea a nu contează ce sport și practica atentă, sistematică, entuziastă și perseverentă a posturilor trupeşti (a ASANA-elor) în cazul abordării sistemului Hatha Yoga. Aspectele ezoterice ce au fost prezentate aici și mai ales beneficiile multiple pe care practica posturilor trupeşti (a ASANA-elor) le implică pot fi descoperite, savurate și experimentate numai și numai prin practică.

Străvechiul text indian Kularnava Tantra defineşte astfel atitudinea trupească (ASANA): „este numită ASANA deoarece conduce la descoperirea şi chiar la revelarea Sinelui Dumnezeiesc Nemuritor (ATMA-SIDDHI), previne sau chiar vindecă toate bolile (SARVA-ROGA) și conferă atingerea celor nouă puteri paranormale (NAVA-SIDDHI)”.

Semnificația cea mai comună a cuvântului ASANA rămâne însă aceea de „postură“. Din această perspectivă, atitudinea trupească (ASANA) poate fi considerată una dintre „etapele” (ANGA) căii yoghine.

Tratatul Yoga Sutra al lui Patanjali menționează că postura (ASANA) este necesar să fie fermă, plăcută și confortabilă. Este, de asemenea, important ca fiecare atitudine trupească (ASANA) să fie practicată într-o excelentă stare de relaxare (SHAITHILYA, în limba sanscrită). Tratatele yoghine străvechi descriu o gamă largă de posturi. Unele posturi trupeşti au diferite funcţii terapeutice, şi tocmai de aceea sunt explicate cu mai multe detalii.

Celebrul tratat Yoga Sutra arată că atitudinile trupeşti (ASANA-ele) fac să fie acumulate în universul lăuntric al yoghinului felurite energii subtile benefice și îl desensibilizează în fața efectelor „perechilor de opuși“ (DVANDVA) cum ar fi, spre exemplu, căldura și frigul.

Unele tratate yoghine străvechi prezintă anumite posturi trupeşti (ASANA-e) ca pe o modalitate de descoperire şi de explorare a unor tărâmuri supranaturale, tainice ce există în Universul Astral, iar anumite atitudini trupeşti (ASANA-e) sunt considerate ca fiind un panaceu nu numai preventiv, dar și curativ.

Străvechiul tratat Hatha Yoga Pradipika menţionează că practica atentă, entuziastă și regulată a posturilor trupeşti induce o stare pregnantă de stabilitate psihomentală, conferă sănătate și face să apară o trăire euforică, pe un fond de indescriptibilă uşurinţă trupească.

Străvechiul tratat Garuda Purana indică faptul că „modalitățile posturale (ASANA) promovează și aprofundează starea încântătoare de Yoga. Atunci când sunt practicate aşa cum se cuvinte, ASANA-ele pot fi considerate esențiale pentru asigurarea progresului spiritual al aspirantului”.

Practica fiecărei atitudini trupeşti (ASANA) în cadrul sistemului Hatha Yoga face să apară şi să fie experimentată o aptitudine lăuntrică binefăcătoare ce îl ajută pe yoghin să îşi îndeplinească ţelurile spirituale. Prin intermediul atitudinilor trupeşti (ASANA-e), yoghinul trezeşte în universul său lăuntric variate aptitudini benefice creatoare.

În Hatha Yoga fiecare atitudine trupească (ASANA) trezește și face să fie aprofundată una sau mai multe aptitudini binefăcătoare ce anterior erau necunoscute. Astfel, se ştie că există atitudini trupeşti (ASANA-e) ce trezesc și dinamizează entuziasmul, buna dispoziţie şi bucuria de a trăi.

O anumită atitudine trupească (ASANA) dinamizează într-un mod tainic o anumită aptitudine corespondentă, care ne transformă punctul de vedere și ne ajută să percepem într-o manieră armonioasă realitatea, atât cea lăuntrică, cât şi cea exterioară.

Există unele atitudini trupeşti (ASANA-e) ce dinamizează, ca prin farmec, starea de optimism şi ne ajută să vedem jumătatea cea plină a paharului în tot şi toate cele ce ne înconjoară. O atitudine trupească (ASANA) face să apară în ființa noastră o anumită aptitudine benefică care, printre altele, ne conferă posibilitatea de a alege tot ceea ce este bun, adevărat, frumos şi net superior.

Unele atitudini trupeşti (ASANA-e) trezesc și facilitează aprofundarea unei aptitudini ce ne conferă o stare de fericire fără obiect. Anumite atitudini trupeşti (ASANA-e) fac să apară aptitudini lăuntrice eminamente binefăcătoare, ce facilitează succesul spiritual. S-ar putea spune că fiecare atitudine trupească (ASANA) este un catalizator magic, ce face să apară felurite aptitudini lăuntrice minunate, ce sunt eminamente binefăcătoare.

Dincolo de aparenţe, există o tainică și uimitoare conexiune între o anumită atitudine trupească (ASANA) şi aptitudinile benefice pe care acea ASANA le face să apară şi după aceea le face să se dezvolte în universul nostru lăuntric, prin declanşarea anumitor procese de rezonanță ocultă cu anumite energii subtile benefice ce sunt prompt captate din Macrocosmos datorită abordării statice, atente a acelei atitudini trupești. În cadrul practicii Hatha Yoga, atitudinea trupească (ASANA) este o fundamentală cheie, ce facilitează experimentarea şi aprofundarea anumitor atitudini lăuntrice binefăcătoare, euforice ce înlesnesc o transformare spirituală rodnică şi rapidă.

Abordarea anumitor atitudini trupeşti (ASANA-e) face ca variate minuni lăuntrice să devină lesne cu putinţă, prin intermediul aptitudinilor minunate pe care astfel de atitudini trupeşti le facilitează și chiar le trezesc. Fiecare atitudine trupească (ASANA) se dovedeşte a fi o acţiune complexă, fundamentală, de care avem nevoie spre a trezi și a dinamiza în Microcosmosul ființei noastre variate aptitudini constructive, binefăcătoare.

Ecoul inefabil, de lungă durată, pe care fiecare atitudine trupească (ASANA) îl trezeşte în universul nostru lăuntric prin intermediul aptitudinilor pe care le generează ne transformă în mod considerabil existența și ne ajută să trăim o viaţă nouă, ce se potrivește țelurilor noastre spirituale.

Chiar și în folclor se menționează că atunci când abordăm o atitudine trupească armonioasă, dreaptă, devine în felul acesta cu putinţă să judecăm într-un mod drept. În felul acesta se subînţelege că o atitudine trupească de acest fel facilitează apariţia unei aptitudini lăuntrice care ne ajută să gândim și să judecăm într-un mod drept.

Taina atitudinilor trupeşti (a ASANA-elor care generează felurite aptitudini lăuntrice binefăcătoare, minunate, creatoare, ce ne transformă în bine într-un mod rapid și sigur, este bine cunoscută de yoghinii avansaţi, ce au experimentat de mii de ani aceasta. Anumite atitudini trupeşti (ASANA-e) ce sunt considerate clasice declanşează aptitudini constructive, conferă calm profund, elimină pe o cale perfect naturală stresul, declanșează stări pregnante de euforie și aștern un zâmbet pe fața noastră.

Fiecare atitudine trupească (ASANA) ce este corect realizată face să fie captate în Microcosmosul ființei noastre anumite energii subtile benefice, care ne conferă o transformare a aptitudinii și ne îmbunătăţesc într-un mod rapid si considerabil mediul lăuntric. În felul acesta aura noastră sau, altfel spus, câmpul nostru ocult de forță devine din ce în ce mai puternic în bine, devine creator, pur şi armonios. Corelaţia intimă, inefabilă. permanentă, între fiecare atitudine trupească (ASANA) și variatele aptitudini benefice specifice pe care le declanșează este un secret fundamental al sistemului ezoteric Hatha Yoga pe care foarte puţini practicanți îl cunosc.

În cadrul sistemului ezoteric Hatha Yoga este fundamental să nu pierdem niciodată din vedere că fiecare atitudine trupească (ASANA) determină, într-un mod ineluctabil, una sau mai multe aptitudini binefăcătoare ce conferă o valoare imensă, cu totul aparte, acestui sistem.

În practica ezoterică a sistemului Yoga, atitudinea trupească (ASANA) este o experiență complexă ce generează anumite aptitudini benefice, al căror ecou se prelungește adeseori ore în şir sau chiar zile în şir. Dincolo de aparenţe, fiecare atitudine trupească (ASANA) provoacă apariţia unor aptitudini psihomentale binefăcătoare, care se traduc inclusiv prin apariţia unor trăiri încântătoare sau a unor intense sentimente transformatoare. În felul acesta, aproape fiecare aptitudine ce este experimentată ne ajută să obținem succesul spiritual la care aspirăm.

În practica Hatha Yoga atitudinile trupeşti (ASANA-ele) determină apariţia unor aptitudini nuanţate, benefice, care la rândul lor catalizează modul în care oglindim și abordăm existenţa. Prin intermediul anumitor atitudini trupeşti (ASANA-e) sunt prompt trezite și dinamizate în Microcosmosul ființei noastre o mulțime de aptitudini binefăcătoare nebănuite, ce facilitează apariţia unor procese de rezonanță ocultă cu sfere gigantice, enigmatice, de forţă ce există în Macrocosmos. În felul acesta acumulăm lesne în ființa noastră cantități considerabile de energie subtilă benefică de care avem nevoie și care ne fac să devenim fericiți și fermecători.

În practica ezoterică a sistemului Hatha Yoga atitudinile trupeşti (ASANA-ele) fac posibilă apariţia anumitor aptitudini binefăcătoare, care prin cumul ne transformă apoi din temelii, în direcții eminamente benefice, universul nostru lăuntric. În felul acesta devine cu putință să descoperim că anumite aptitudini creatoare benefice reprezintă, totodată, un aspect ce delimitează succesul de eșec.

O anumită atitudine trupească (ASANA) pe care o putem descoperi trezește și ulterior amplifică o anumită aptitudine lăuntrică binefăcătoare, pe care atunci când o integrăm în ființa noastră cu încântare și entuziasm, constatăm că aceasta influențează considerabil în bine rezultatul anumitor acţiuni spirituale.

Prin intermediul anumitor atitudini trupeşti (ASANA-e) sunt trezite în mod gradat în universul nostru lăuntric o mulțime de aptitudini eminamente benefice care, printr-o adecvată aprofundare, pot transforma eventualele probleme cu care ne confruntăm în adevărate binecuvântări. Prin intermediul aprofundării anumitor atitudini trupeşti (ASANA-e) sunt experimentate unele aptitudini rapid transformatoare în bine, ce ne conferă o perspectivă creatoare, minunată asupra existenţei.

Prin abordarea anumitor atitudini trupeşti (ASANA-e) devine lesne cu putinţă să experimentăm și să conştientizăm apariția anumitor aptitudini benefice ce ne ajută să descoperim că, dincolo de aparenţe, viitorul depinde enorm de aptitudinile noastre. Astfel de aptitudini ne deschid porţile optimismului, bunăvoinţei, iubirii, bunătății, creativității și ne ajută să descoperim o multitudine de stări eminamente benefice.

Prin intermediul aptitudinilor binefăcătoare pe care le trezesc, atitudinile trupeşti (ASANA-ele) diminuează şi ulterior chiar anihilează anumite stări nefaste, cum ar fi indolenţa, lenea, nepăsarea sau neimplicarea în transformarea noastră creatoare, constructivă.

Practicanții superficiali și mediocri ai sistemului Hatha Yoga, care nu au ajuns să descopere prin experiență lăuntrică directă corespondenţele ce există între atitudinile trupeşti (ASANA-ele) și aptitudinile binefăcătoare multiple pe care acestea le declanşează în Microcosmosul ființei umane, neglijează exersarea acestora sau abordează mecanic, într-un stil sportiv, posturile trupeşti (ASANA-ele) – nefiind, aşa cum este necesar, atenți la procesele de rezonanță ocultă pe care fiecare atitudine trupească le implică – şi apoi încep să se lamenteze că nu simt nimic, iar în final se grăbesc să concluzioneze că practica Hatha Yoga nu este potrivită pentru ei. Aceasta se petrece mai ales în cazul acelora dintre ei care nu urmăresc să conştientizeze apariţia unor procese de rezonanță ocultă benefice în universul lor lăuntric.

Abordarea perseverentă a feluritelor atitudini trupeşti (ASANA-e) ne face să descoperim, din ce în ce mai mult, printr-o entuziastă aprofundare, apariţia feluritelor aptitudini creatoare, benefice, și ne ajută să descoperim influenţa pe care o anumită postură trupească o are asupra gândurilor noastre și inclusiv asupra conştiinţei noastre.

Abordarea, aşa cum se cuvine, a atitudinilor trupeşti (ASANA-e) face mai întâi să se trezească şi apoi ne ajută să aprofundăm felurite aptitudini benefice care se dovedesc a fi de un real folos în a ne transforma aproape cu totul fiinţa, din temelii. Practica atitudinilor trupeşti (ASANA-e) ne ajută să descoperim și mai ales să simțim că, dincolo de aparente, conştiinţa şi trupul nostru formează un întreg. Toate acestea se întrepătrund, iar aptitudinea noastră lăuntrică se poate transforma chiar extraordinar de mult prin intermediul atitudinilor trupeşti pe care le abordăm.

Citiți a treia parte a articolului

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 99/100, ediţie aniversară.


Citiţi şi:

Unele aspecte esenţiale care evidenţiază efectele benefice ale practicii tehnicilor yoga (I)

Practica yoga și trezirea feluritelor puteri supranaturale, SIDDHIS, și a anumitor puteri paranormale secundare, RIDDHIS (I)

 

yogaesoteric
25 iunie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More