Categorie de navigare

În lumina legilor divine

Cele trei chipuri ale dragostei

Să ne imaginăm că iubirea este o figură geometrică: un triunghi. Fiecare latură reprezintă o lege fundamentală a sa. Fără cele trei laturi, triunghiul nu există; fără cele trei principii de sine stătătoare și, în același timp, inseparabile, iubirea nu există. Prima lege postulează că dragostea nu este un târg. Nu este un troc. Nu este…
Mai mult...

Test sau pedeapsă?

Legea KARMA-ei ne ghidează de-a lungul acestei cărări spirituale. Ea ne ajută să diferenţiem binele de rău, prin intermediul plăcerii şi al suferinţei. Plăcerea şi fericirea constituie un rezultat firesc al acţiunii dezinteresate, pe când durerea este consecinţa acţiunilor egoiste sau rele. Prin legea KARMA-ei învăţăm să ne identificăm cu…
Mai mult...

Există o memorie karmică

La început, chiar şi diamantul este şi el întocmai ca o simplă piatră de pe drum, amalgamat cu alte minereuri. Numai atunci însă când el va fi şlefuit şi tăiat armonios de un meşter priceput, el va împrăştia strălucirea sa de foc încântător peste tot în jur. Nu vă împotriviţi deci unui astfel de tratament şi, drept rezultat, va dispare…
Mai mult...

Cum acţionează karma

Natura şi tendinţele din voi sunt modelate după felul în are aţi trăit şi aţi acţionat, v-aţi hrănit şi aţi luptat în lunga serie de vieţi succesive trăite până în prezent. Dumnezeu nu se implică nici în recompense, dar nici în pedepse. El doar oglindeşte, reflectă, exprimă şi reacţionează. El este Martorul etern şi veşnic neafectat. Voi…
Mai mult...

Să înţelegem mai bine efectele karma-ei

Să vedem, în continuare, câteva exemple ce ne vor face să înţelegem relaţia şi legătura dintre soarta KARMA-ică rezultată în urma acţiunilor noastre şi voinţa liberă sau LIBERUL ARBITRU de a ne dezvolta şi transforma viaţa. Trebuie însă, mai întâi, să înţelegem bine că nici un model nu va putea explica perfect legile spirituale, căci…
Mai mult...

Legea DHARMA-ei

Cu toţii simţim la un moment dat în viaţă că avem de îndeplinit în această viaţă o anumită misiune. Unii dintre noi ajung pe parcursul anilor să înţeleagă care este adevărata lor menire în viaţă, iar alţii nu. Împlinirea acestei meniri spirituale îţi dă sentimentul că "nu ţi-ai trăit viaţa degeaba". În acelaşi timp suntem însă…
Mai mult...

Depăşind limitările karma-ice

Voinţa noastră devine complet liberă în măsura în care ne oferă posibilitatea de a ne uni în armonie voinţa proprie cu Voinţa universală a Planului Divin. Aşadar, când vom fi capabili să renunţăm la dorinţele şi ataşamentele personale şi să dorim binele complet detaşaţi pentru toţi ceilalţi, atunci ne vom uni plenar cu şuvoiul…
Mai mult...

Iubirea – prima lege divină

Toţi marii înţelepţi au fost de acord cu faptul că iubirea este prima lege divină pe care omul trebuie să o respecte pentru a fi în armonie cu el însuşi, cu ceilalţi şi cu întreg universul. Deci, este important să reţinem că IUBIREA este întotdeauna prima lege divină. IUBIREA, aşa cum o înţeleg înţelepţii şi yoghinii, este ACŢIUNEA…
Mai mult...

Legea KARMA-ei

LEGEA KARMA-ei este acea lege universală care operează asupra tuturor fiinţelor, mai ales prin intermediul dualităţii, cum ar fi, de pildă, durerea şi plăcerea. În conformitate cu această lege, fiecare gând, intenţie, cuvânt sau acţiune, efectuate de corpurile noastre grosiere şi subtile trebuie să se reîntoarcă la ele. Viaţa este exact…
Mai mult...

Percepţia cea mai directă a realităţii survine prin iubire

Iubirea este ceva euforic, pe care îl faci, în primul rând, pentru tine însuţi, fără ca prin aceasta să fii egoist şi rezultatele se trăiesc lăuntric, direct proporţional, în propriile tale experienţe. Orice informaţie de acest gen există în permanenţă în spaţiu şi nu are nevoie de cărţi, pentru a fi cunoscută sau pentru a acţiona. Ea…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More