Categorie de navigare

Legea KARMA-ei

Cum acţionează karma

Natura şi tendinţele din voi sunt modelate după felul în are aţi trăit şi aţi acţionat, v-aţi hrănit şi aţi luptat în lunga serie de vieţi succesive trăite până în prezent. Dumnezeu nu se implică nici în recompense, dar nici în pedepse. El doar oglindeşte, reflectă, exprimă şi reacţionează. El este Martorul etern şi veşnic neafectat. Voi…
Mai mult...

Să înţelegem mai bine efectele karma-ei

Să vedem, în continuare, câteva exemple ce ne vor face să înţelegem relaţia şi legătura dintre soarta KARMA-ică rezultată în urma acţiunilor noastre şi voinţa liberă sau LIBERUL ARBITRU de a ne dezvolta şi transforma viaţa. Trebuie însă, mai întâi, să înţelegem bine că nici un model nu va putea explica perfect legile spirituale, căci…
Mai mult...

Depăşind limitările karma-ice

Voinţa noastră devine complet liberă în măsura în care ne oferă posibilitatea de a ne uni în armonie voinţa proprie cu Voinţa universală a Planului Divin. Aşadar, când vom fi capabili să renunţăm la dorinţele şi ataşamentele personale şi să dorim binele complet detaşaţi pentru toţi ceilalţi, atunci ne vom uni plenar cu şuvoiul…
Mai mult...

Cauză şi efect

Pentru orice acţiune, gând, intenţie, există desigur şi o reacţiune proporţională şi corespunzătoare. Pentru fiecare rezultat există şi o cauză. Fiecare impuls trebuie, mai devreme sau mai târziu, să se reîntoarcă la cel care l-a generat prima dată. Nimic din ceea ce ni se petrece în viaţă nu este urmarea simplă a unei şanse sau a…
Mai mult...

Spiritul nu experimentează niciodată karma

Prin intermediul puterii de iluzie a Divinului, numită MAYA, spiritul pare a fi sechestrat în diferite corpuri. Cel mai apropiat corp faţă de Spirit este corpul cauzal, adică acolo unde sunt depozitate impresiile KARMA-ice ca SAMSKARA-uri. Apoi urmează BUDDHI sau intelectul pur. Aceste două corpuri subtile rămân cu spiritul chiar şi după…
Mai mult...

Cât şi cum ne influenţează trecutul?

Patanjali explică faptul că "atât timp cât rădăcina ignoranţei continuă să se afle acolo, ea trebuie să se consume în numeroase vieţi prin diferite clase sociale şi în variate experienţe". Rădăcina se referă la SAMSKARA-urile ce formează factorii care determină tipul corpului şi al personalităţii pentru viaţa următoare, astfel încât…
Mai mult...

Ne putem transcende karma?

Când reacţionăm predominant cu mânie, când suntem răutăcioşi, posesivi, egotici, aroganţi şi intoleranţi, continuăm să generăm KARMA, atât pentru noi înşine cât şi pentru cei din jur, care sunt afectaţi de acţiunile noastre. Experienţa noastră prezentă depinde de comportamentul nostru din trecut, iar cea viitoare - de atitudinea noastră…
Mai mult...

Cum se creează karma

O întrebare care ne poate veni în minte este aceea de a afla cum a început, de fapt, acest întreg joc al karma-ei. Cum, şi mai ales, de ce a apărut prima SAMSKARA. Oamenii au pus adeseori această întrebare multor maeştri spirituali şi GURU-şi. Toţi au răspuns însă la fel, că la această întrebare nu se poate da un răspuns prin…
Mai mult...

Test sau pedeapsă?

Legea KARMA-ei ne ghidează de-a lungul acestei cărări spirituale. Ea ne ajută să diferenţiem binele de rău, prin intermediul plăcerii şi al suferinţei. Plăcerea şi fericirea constituie un rezultat firesc al acţiunii dezinteresate, pe când durerea este consecinţa acţiunilor egoiste sau rele. Prin legea KARMA-ei învăţăm să ne identificăm cu…
Mai mult...

Există o memorie karmică

La început, chiar şi diamantul este şi el întocmai ca o simplă piatră de pe drum, amalgamat cu alte minereuri. Numai atunci însă când el va fi şlefuit şi tăiat armonios de un meşter priceput, el va împrăştia strălucirea sa de foc încântător peste tot în jur. Nu vă împotriviţi deci unui astfel de tratament şi, drept rezultat, va dispare…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More