Categorie de navigare

Relaţia Maestru-Discipol

Yoga lui Gandhi este o cale a serviciului dezinteresat

Yoga este ştiinţa transformării noastre în fiinţe umane superioare. Ea constă în deschiderea noastră faţă de Etern şi în realizarea Sinelui Adevărat din noi, înlăturând astfel slăbiciunea şi mărindu-ne eforturile prin care să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult calităţile nobile. Yoga este trezirea Sinelui nostru superior, realizând astfel…
Mai mult...

Gandhi practica Jnana, Bhakti şi Karma Yoga

Adepţii pe calea yoga se pot întreba, la un moment dat, ce fel de yoghin a fost Gandhi, şi ce a practicat el - Jnana yoga, Bhakti Yoga, sau Karma yoga? Yoghin prin excelenţă, Gandhi a fost supranumit Mahatma. El a urmat viziunea vedantică şi înţelepciunea învăţăturilor din Gita: "Toate căile duc la mine". A fost un căutător de adevăr.…
Mai mult...

Cine a fost Gandhi?

Provenind din casta negustorilor, Gandhi a fost căsătorit de la vârsta de doisprezece ani şi a avut patru copii. În anul 1888 a plecat în Anglia, unde a devenit avocat (1891). Din 1893 şi până în 1914 a trăit în Africa de Sud, unde a început să făurească, pentru numeroasa comunitate indiană emigrată acolo, idealul care îl va călăuzi toată…
Mai mult...

Învăţătura lui Mahatma

Căutarea adevărului, care este Dumnezeu însuşi - Dumnezeu este adevăr, aşa cum Adevărul este Dumnezeu - precum şi iubirea şi viaţa sufletească nu pot izbândi decât prin renunţare şi prin respectarea strictă a lui brahmacharya (puritatea şi controlul simţurilor, a non-stricăciunii şi a non-posesiunii). Gandhi nu s-a mulţumit doar să…
Mai mult...

Yogananda despre Gandhi

"Micul sfânt (cântărea 50 kg.) radia sănătate fizică, morală şi spirituală. Inteligenţa, sinceritatea şi discernământul luceau în ochii săi blânzi; acest om de stat câştigase victoria în mii de bătălii sociale, legislative sau politice." "Datorită utilizării non-violenţei, Gandhi a cucerit deja pentru patria sa un număr mai mare de…
Mai mult...

Obligaţiile unui Satyagraha

"Non-violenţă; Sinceritate; Integritate; Celibat; Non-avariţie; Muncă fizică; Controlul spiritului; Lipsa fricii; Respect egal acordat tuturor credinţelor; Swadeshi (munca manuală la domiciliu), Libertate pentru cei săraci. Aceste unsprezece cerinţe trebuiau respectate într-un spirit de umilinţă."
Mai mult...

Importanţa relaţiei maestru-discipol

“Străinul întreabă care este drumul pe cel care ştie acest drum. Învăţat de cel care cunoaşte, el nu se rătăceşte. Într-adevăr, aceasta este binecuvântarea înţelepciunii; el găseşte calea care duce drept înainte.” RIG VEDA X.32.7 Importanţa atribuită relaţiei discipol-maestru, iniţiat şi iniţiator, în tradiţia spirituală a Indiei, ca de…
Mai mult...

Care este rolul unui maestru?

Indispensabilitatea relaţiei guru-shishya (maestru-discipol) a ajuns să pară în această epocă a raţionalismului o simplă superstiţie. Deşi fiecare dintre noi păstrează în sine însuşi un sâmbure de lumină divină, totuşi prea puţini sunt cei care îi pot simţi prezenţa. Câţi se pot deschide pentru a primi îndrumarea din partea Sa? În…
Mai mult...

Modelul ideal al maestrului spiritual

De multe ori, odată angrenaţi într-o căutare spirituală autentică, ne găsim dezorientaţi şi confuzi, neştiind care este următorul pas pe care trebuie să îl facem. Aici apare cu stringenţă necesitatea unui maestru. De fapt, în orice meserie, în orice domeniu, cineva care a asimilat respectiva învăţătură va învăţa pe alţii şi le va…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More