Dumnezeu – cel mai copleșitor Mister (II)

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiți prima parte a articolului

Vom prezenta, în cele ce urmează, acele manifestări tainice a căror apariție ne evidenţiază existenţa şi realitatea profund misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl. Este foarte important să reținem că în fiecare dintre aceste manifestări tainice, pe care le vom menţiona în continuare, Dumnezeu se manifestă pentru noi în anumite grade de intensitate, în unele dintre acestea El revelându-ni-se mai mult, iar în altele mai puțin.

Ar fi însă o imensă prostie să disprețuim vreuna dintre aceste stări, care ne este cu uşurinţă accesibilă, pe considerentul că ea ni-L revelează prea puțin pe Dumnezeu. Mult sau puțin, Dumnezeu este necesar să rămână pentru noi în permanentă ţelul esențial al existenţei noastre. Dacă Îi vom da primul loc în existenţa noastră, vom urmări cu asiduitate să-L descoperim plini de fervoare pe Dumnezeu în oricare dintre manifestările Sale, care deocamdată ne sunt accesibile. Pe măsură ce vom progresa spiritual, vom deveni capabili să-L descoperim pe Dumnezeu şi în alte manifestări tainice, care deocamdată ne sunt inaccesibile. Este însă fundamental să reținem că pe maestrul în revelarea şi descoperirea lui Dumnezeu Tatăl îl face exercițiul, adică experimentarea directă a manifestărilor Sale tainice, care sunt următoarele:

 1. Starea inefabilă şi tainică de înțelepciune, care este expresia manifestării în universul nostru lăuntric a inteligenţei perfecte a lui Dumnezeu Tatăl.
 2. Stările tainice, inefabile, complexe care apar atunci când realizăm binecuvântări sau care apar atunci când realizăm autobinecuvântări.
 3. Stările inefabile, tainice care apar în ființa noastră atunci când medităm intens şi profund asupra Realității Tainice a lui Dumnezeu Tatăl sau asupra anumitor calități sau ipostaze ale Acestuia, de exemplu, Iubirea lui Dumnezeu, Bunătatea lui Dumnezeu, Compasiunea lui Dumnezeu etc.
 4. Stările intense, profunde, inspiratoare şi complexe care apar în universul nostru lăuntric atunci când realizăm acţiuni sau fapte bune, pe care le făptuim noi înşine, consacrând, în prealabil, fructele (roadele) acelor fapte sau acţiuni lui Dumnezeu Tatăl, spre exemplu, prin Karma Yoga.
 5. Stările tainice, inefabile, intense, profunde şi copleşitoare pe care le trăim atunci când ascultăm anumite genuri de muzică genială, sublimă, dumnezeiesc inspirată, fiind într-o stare de foarte bună reculegere şi interiorizare. Aceasta este valabil şi pentru anumite melodii care generează un impact tainic, mistic în ființa noastră, declanșând spontan stări de comuniune misterioasă cu Dumnezeu Tatăl.
 6. Stările tainice, sublime, intense, inefabile şi profunde pe care le trăim atunci când intrăm în mod spontan în stări de transă benefică.
 7. Stările mistice, tainice, inefabile, copleşitoare care apar spontan în fiinţa noastră atunci când există în universul nostru lăuntric manifestări ale Duhului Sfânt.
 8. Stările extatice, copleşitoare de orgasm cosmic, care apar atunci când cei doi iubiți se iubesc fără măsură şi fac dragoste plini de transfigurare, realizând foarte bine continenţa erotica amoroasă şi sublimând energiile rezultante în etajele superioare ale ființei. Astfel de stări extraordinare pot să survină fie la unison, şi atunci cei doi iubiţi le trăiesc amândoi într-o perfectă stare de comuniune empatică, euforică, extatică sau, în alte cazuri, o asemenea stare este cu putinţă să apară, la început, doar la femeie. Ulterior, atunci când femeia se obişnuieşte cu aceste stări excepționale şi reuşeşte să le trăiască din ce în ce mai intens şi plenar, ea poate după aceea să le inducă cu uşurinţă şi iubitului său, care va începe să le resimtă în mod gradat. Procedând în felul acesta, cei doi iubiți vor ajunge să trăiască aceste stări excepționale la unison, experimentând astfel stări mistice, copleşitoare, în care ei vor ajunge să-L simtă din ce în ce mai intens şi plenar pe Dumnezeu în ființa lor.
 9. Stări copleşitoare de beatitudine mistică, ce apar în mod spontan în timpul jocurilor amoroase (cu transfigurare şi continenţă erotică amoroasă), atunci când unul dintre cei doi iubiți sau, în unele cazuri, ceva mai rare, amândoi, trăiesc stări de orgasm cu implozie, care sunt caracterizate de o trăire foarte intensă şi amplă a stării de orgasm, ce se extinde pentru o perioadă foarte mare de timp, care poate să ajungă chiar la o oră sau mai mult. Orgasmul cu implozie apare adeseori în mod spontan atunci când simultan are loc trezirea energiei Kundalini Shakti, datorită unei transmutări masive a potenţialului substanțial procreator, care se realizează la unison de către cei doi iubiţi. O astfel de stare poate să apară însă şi separat, numai la unul dintre ei, putând fi după aceea indusă și celuilalt iubit. Adeseori, starea de orgasm cu implozie se declanşează mai întâi la bărbat şi, la scurt timp după aceea, bărbatul o poate induce cu o mare uşurinţă şi iubitei sale. În felul acesta, cei doi trăiesc stări perfecte de empatie paranormală, astfel că ceea ce trăieşte unul este simțit în totalitate de celălalt şi invers.
 10. Stările mistice, profunde, copleşitoare, extatice de orgasm fără descărcare, care apar în mod spontan la femeie atunci când ea practică foarte bine continenţa erotică amoroasă şi sublimează în mod armonios energiile care rezultă în felul acesta. Astfel de stări de orgasm pe care le poate trăi femeia sunt mult mai lungi decât de obicei şi adeseori se manifestă în serii, una după alta. Aceste fenomene excepționale, pe care le pot trăi cu o foarte mare uşurinţă femeile, se datorează înzestrării cu totul speciale pe care ele o au pentru a realiza transmutarea potenţialului substanțial procreator, atunci când ele fac dragoste cu un bărbat continent, care le iubeşte şi care le transfigurează.

Este demn de amintit în această direcţie că marea majoritate a femeilor au o disponibilitate înnăscută cu totul ieşită din comun, în comparație cu bărbații, de a putea trăi într-un mod intens şi profund stări mistice, atunci când în fiinţa lor se declanşează stări ample şi copleşitoare de orgasm. În timpul unor astfel de trăiri, este unanim cunoscut faptul că, adeseori, femeile au tendinţa să îşi orienteze în mod spontan privirea (globii oculari fiind atunci orientați în mod spontan în strabism convergent) către zona creştetului, realizând astfel o anumită mudra. Această obişnuinţă a făcut să se afirme despre femei că în timpul fuziuni amoroase (chiar și atunci când ele nu ştiu nimic despre continență amoroasă) ele „îşi dau ochii peste cap”. În astfel de stări mistice, extatice, femeile trăiesc cu o foarte mare uşurinţă experiente copleşitoare, iar unele dintre ele simt prezența misterioasă şi plină de iubire a lui Dumnezeu Tatăl, care le îmbrățişează în astfel de momente privilegiate şi le face să se expansioneze pline de fericire, dilatându-se de la finit către infinit.

Această înzestrare cu totul excepțională a femeii, de a trăi stări mistice atunci când atinge o stare intensă, amplă şi profundă de orgasm, este cunoscută de mii de ani. În această directie, este de asemenea demn de remarcat că majoritatea femeilor sunt într-un anume fel înzestrate nativ, încât ele pot chiar să intre şi să se mențină pentru perioade foarte lungi de timp în stări de orgasm, fără a se confrunta deloc cu pericolul descărcării. În astfel de stări, o femeie poate să trăiască timp de 5-7 minute în şir starea de orgasm, fără a se confrunta absolut deloc cu posibilitatea descărcării. Această înzestrare, care este cu totul excepțională în comparație cu posibilitățile bărbatului, a fost privită cu admirație de către inițiații tantrici, care au urmărit să se identifice empatic cu femeia, pentru a reuşi astfel să trezească gradat în ființa lor această capacitate excepțională de a trăi orgasmul atunci când există o transmutare perfectă a potenţialului substanțial procreator în energie.

 1. Stările mistice inefabile, intense, copleşitoare şi profunde de extaz amoros care pot să survină în mod spontan în afara stării de orgasm la cei doi iubiţi. Astfel de stări se pot declanşa în timpul jocurilor erotice cu continenţă erotică amoroasă şi transfigurare care se bazează pe iubire. În astfel de experienţe mistice, copleşitoare, cei doi iubiţi descoperă, înainte de toate, cu uimire şi încântare, că Dumnezeu este iubire. Ei constată, totodată, că în întreaga manifestare predomină starea de fericire, de extaz, care umple întregul Macrocosmos. Astfel de stări sunt cu uşurinţă accesibile, mai ales atunci când cei doi iubiţi practică în mod perfect continenţă erotică amoroasă, iar dăruirea lor reciprocă şi iubirea sunt fără margini.
 2. Stările inefabile, tainice, profunde şi copleşitoare care survin în ființa umană care experimentează trăiri mistice copleşitoare.
 3. Stările inefabile, profunde, spontane şi copleşitoare de extaz dumnezeiesc ce survin în urma unor experiențe simple şi pure care generează astfel de stări şi care le fac să se intensifice. Spre exemplu, o astfel de stare poate să survină în mod spontan atunci când ne aflăm în mijlocul naturii şi contemplăm plini de o imensă încântare frumuseţea acesteia.
 4. Stările sublime, profunde, tainice, copleşitoare care apar atunci când cei care practică în mod corespunzător etapele superioare ale sistemului yoga intră în felurite stări de conştiinţă superioare, de extaz dumnezeiesc (samadhi).
 5. Stările profunde, intense, tainice şi copleşitoare de samyama (identificarea yoghină perfectă, în care obiectul sau aspectul care este cunoscut, cunoaşterea care rezultă astfel şi cunoscătorul devin un tot armonios, misterios şi inefabil) în cadrul cărora ne focalizăm ferm asupra feluritelor manifestări şi ipostaze ale lui Dumnezeu Tatăl.
 6. Starea mistică, tainică şi copleşitoare pe care o declanşează în ființa noastră trăirea directă și inefabilă a experienţei Eternității. Apariția acestei stări în propriul nostru univers lăuntric precede adeseori începutul revelării Sinelui Suprem Nemuritor (Atman).
 7. Stările tainice, înalt spirituale, copleşitoare, sublime, mistice care survin ca un preambul ce anticipează revelarea Sinelui Nemuritor Suprem (Atman).
 8. Stările dumnezeieşti, intense, profunde, copleşitoare, inefabile, care apar mai mereu în fiinţa noastră după ce a avut loc (s-a produs) cu adevărat revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman).
 9. Stările mistice, sublime, tainice, intense, copleşitoare pe care le declanşează în fiinţa noastră anumite plante secrete, care sunt cunoscute de marii inițiaţi şi înţelepţi. Aceste plante sunt menite să dezvăluie într-un mod inefabil în universul nostru lăuntric atât existenta, cât și anumite manifestări ale lui Dumnezeu Tatăl.
 10. Stările dumnezeieşti, inefabile, sublime, specifice pe care le generează în ființa noastră manifestarea intensă şi plenară a virtuţilor fundamentale. Iată câteva exemple de astfel de virtuți: compasiunea, înțelepciunea, iubirea, bunătatea, credinţa de nezdruncinat în Dumnezeu.

Extras din lucrarea Guru-logia, 550 aforisme de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiți și:
Prin Graţia lui DUMNEZEU, am trăit în câteva ore zeci de stări arhetipale extraordinare
Binele este o tainică şi distinctă energie dumnezeiască esenţială care provine din Fiinţa cea misterioasă şi nesfârşită a lui Dumnezeu Tatăl
Sincronicităţile – Punţi fermecătoare între oameni şi inima lui Dumnezeu (I)

 

yogaesoteric
7 aprilie 2022

 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More