TRIPURA BHAIRAVI – Marea Putere Cosmică a focului subtil purificator

de profesor yoga Dan Bozaru

A cincea Mare Putere Cosmică din panteonul hindus, Tripura Bhairavi reprezintă uluitoarea, colosala, inegalabila şi teribila forţă sau energie (Shakti) de acţiune a Divinului care distruge şi elimină tot ceea ce este rău şi impur, care transformă (în sens evolutiv) diferitele tipuri de manifestări şi care totodată reprezintă un fel de „înnoire” (precum o veritabilă „renaştere din cenuşă”) şi sublimare a aspectelor în Creaţie. Tripura Bhairavi simbolizează deci forma teribilă de manifestare a lui Dumnezeu în această creaţie.

Radiaţia luminii primordiale pătrunde în toate universurile

Din punct de vedere etimologic, numele de Bhairavi provine din îmbinarea a trei grupe de litere: „bha”, care simbolizează actul menţinerii, al susţinerii bharana; „ra”, care semnifică ramana, adică activitatea divină creatoare; şi „va”, care provine de la cuvântul vamana, ce se referă la încetarea unei anumite activităţi. Prin urmare, Tripura Bhairavi reprezintă în ansamblu puterea (sau shakti) extraordinară a lui Dumnezeu Tatăl de a crea, de a susţine şi totodată de a retrage sau a distruge Manifestarea, spre deosebire de zeii guvernatori ai panteonului hindus (Brahma, Vishnu, Shiva), care au suveranitatea doar asupra unuia din aceste aspecte ale Divinităţii (Brahma fiind Creatorul, Vishnu-Menţinătorul, iar Shiva-Distrugătorul sau cel care resoarbe Creaţia). Pe de altă parte, aspectul întreit al Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi se referă la Foc (agni), Fulger (vidyut) şi Soare (surya), care reprezintă cele trei forme specifice de lumină ale celor trei „lumi”, şi anume ale Pământului (universul fizic), Atmosferei (universul astral) şi Cerului (universul cauzal).

Marea Putere Cosmică Tripura Bhairavi mai este cunoscută şi ca Durga, adică Zeiţa care salvează fiinţa umană din toate situaţiile dificile. În cele mai multe din reprezentările sale, Durga este înfăţişată călărind un leu care, după cum se ştie, este un simbol al focului şi al energiei solare. Având o atitudine teribilă şi ameninţătoare, ea mânuieşte cu dexteritate armele ei de lumină divină pentru a distruge toţi demonii şi toate forţele negative care îl tulbură pe adoratorul ei sincer şi devotat. Prin urmare, ea îl ajută pe acesta să depăşească cu succes orice boală, tristeţe, suferinţă şi chiar să învingă moartea.

Tripura Bhairavi se află într-o strânsă legătură cu Chandi, care este aspectul teribil al lui Shakti şi care totodată este zeitatea principală adorată în faimosul poem hindus Devi Mahatmya (ce conţine 700 de sutra-e sau aforisme). Acest poem mai este numit şi Durga Saptasati sau, simplu, Chandi şi el descrie felul în care marea zeiţă învinge toţi demonii care i se opun. De aceea, Tripura Bhairavi apare ca „femeia războinică” ce, prin intermediul puterii pe care o manifestă ca vorbire divin inspirată şi ca forţă extraordinară a focului subtil ce conduce la o extraordinară purificare în fiinţa aspirantului, elimină toate obstacolele din procesul elevării şi „trezirii” conştiinţei acestuia. În aspectul ei de Chandi, Tripura Bhairavi poate fi invocată pentru eliminarea obstacolelor care tind să blocheze calea spre atingerea plăcerii (kama), prosperităţii (artha), armoniei (dharma) şi eliberării spirituale (moksha). O altă formă teribilă de manifestare a lui Tripura Bhairavi este zeiţa Mahishaura Mardini, care are zece braţe şi care este învingătoarea glorioasă a demonului Mahishaura, demon care reprezintă întruchiparea pasiunilor arzătoare, în special ale acelora de natură sexuală, care „leagă” fiinţa umană de lumea iluziilor şi a suferinţei, mai ales prin intermediul acumulărilor karma-ice negative.

Tripura Bhairavi este înfăţişată, de asemenea, şi sub forma celor trei zeiţe învingătoare ale demonilor (care sunt adorate în textul Devi Mahatmya). Acestea sunt Mahalakshmi, Mahakali şi Mahasarasvati, adică respectiv cele trei mari forme ale lui Lakshmi (care este consoarta lui Vishnu, Menţinătorul), Kali (care este consoarta lui Shiva, Distrugătorul), şi Sarasvati (care este consoarta lui Brahma, Creatorul).

Datorită puterii sale de transformare radicală a fiinţei umane şi a trezirii aspiraţiei spirituale, Marea Putere Cosmică Tripura Bhairavi este prezentată ca având strălucirea şi radiaţia colosală a o mie de sori. Purtând un veşmânt de culoare roşu sângeriu, ea poartă o ghirlandă din cranii umane în jurul gâtului, iar pe cap o diademă împodobită cu pietre preţioase de forma unei semiluni. Ea are trei ochi şi chipul ei ca floarea de lotus are o expresie fericită şi zâmbitoare. Sânii săi sunt stropiţi cu sânge şi împodobiţi cu nenumărate bijuterii. În două din cele patru mâini ale sale ea ţine un rozariu şi o carte, iar cu celelalte două braţe face gestul cunoaşterii (jnana mudra) şi cel al oferirii de daruri şi puteri spirituale (varada mudra). Uneori, ea este reprezentată ca făcând gestul îndepărtării fricii (abhaya mudra). Zeiţa este înfăţişată, în unele reprezentări iconografice, ca fiind aşezată pe un lotus de culoare roşie, iar în alte reprezentări, ea este aşezată deasupra unui cadavru.

Marea Putere Cosmică Tripura Bhairavi este considerată consoartă (adică energia divină sau aspectul feminin) a lui Shiva, în aspectul lui „înspăimântător”. Bhairava era cunoscut ca fiind Rudra, „Mâniosul”, şi reprezintă una dintre cele mai importante zeităţi ale panteonului vedic din antichitate de la care, mai apoi, tradiţia hindusă a individualizat personalitatea marelui zeu Shiva. Shiva reprezintă pacea şi liniştea care urmează după manifestarea forţei teribile a lui Rudra, ce are ca principal scop „ajustarea” existenţei şi a vieţii aspirantului la parametrii armoniei şi legilor divine în Manifestare. Din această perspectivă, Rudra reprezintă puterea teribilă a Logosului Divin şi de aceea Bhairavi, fiind consoarta lui, mai este cunoscută şi ca Rudrani.

Bhairava, Teribilul, este descris în textele vedice ca având o privire înspăimântătoare, cu părul înfoiat dând impresia de flăcări în jurul capului şi cu un rânjet înfiorător pe faţă, arătându-şi colţii. Cu bustul gol, având doar o ghirlandă de cranii  şi un şarpe încolăcit în jurul gâtului, Bhairava inspiră o frică intensă. În cele patru braţe ale sale ţine un laţ, un trident, o tamburină şi un craniu. Un câine negru care îl însoţeşte pretutindeni se hrăneşte cu sângele ce curge din craniu. Bhairava are o înfăţişare terifiantă şi cel care îl întâlneşte va trebui să se confrunte cu sursa propriilor sale temeri. Bhairava este descris în unele tratate ca având opt manifestări diferite, şi anume: Kala (timpul), Asitanga (cel cu membrele negre), Sanhara (distrugerea), Ruru (câinele de vânătoare), Krodha (furia), Kapala (craniul), Rudra (mânia) şi Unmatta (răgnetul impetuos). Numele său reprezintă de fapt efectul pe care îl trezeşte în fiinţele celor care se împotrivesc evoluţiei spirituale şi înlătură astfel orice opoziţie sau manifestare negativă, distrugând toate ataşamentele şi inerţiile care încă îl mai ţin pe aspirantul spiritual în loc. El este divinitatea anihilatoare a tot ceea ce este limitat, negativ sau rău şi egoist în manifestare.

Focul sacru purificator dezvăluie frumuseţea divină

Principala caracteristică a formei Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi este radiaţia şi efulgenţa luminoasă, aspect care se află într-o directă legătură cu manifestarea elementului foc (tejas). În marea lor majoritate, fiinţele umane resimt acţiunea acestei extraordinare forţe şi energii divine ca pe un aspect teribil, înfricoşător, mai ales pentru faptul că ea provoacă în mod gradat sau uneori chiar în mod fulgerător „arderea” şi distrugerea tuturor limitărilor, prejudecăţilor, concepţiilor eronate şi iluziilor existenţei lor individuale. Această manifestare teribilă este totdeauna direcţionată atât spre distrugerea impurităţilor fiinţei, cât şi spre eliminarea forţelor şi influenţelor negative care tind să blocheze progresul spiritual al aspirantului. Deşi energia teribilă a lui Tripura Bhairavi este poate greu de suportat pentru mulţi oameni, cu toate acestea acţiunea ei specifică este imperios necesară atât pentru a ne proteja de influenţele nefaste, cât şi pentru a ne ghida pe calea spirituală. O reprezentare analogică elocventă a acţiunii teribile a Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi în manifestare este cea care se concretizează uneori în acţiunea promtă, fermă şi furioasă a unei mame care îşi apără copiii împotriva oricărei ameninţări exterioare.

Sălaşul subtil al Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi este în centrul subtil de forţă Muladhara Chakra, care se află plasat la baza coloanei vertebrale. Ea reprezintă formidabila forţă şi ascensiune a lui Kundalini Shakti, mai ales în acţiunea ei profund purificatoare la toate nivelurile fiinţei umane.

În antichitate, forma exterioară de adorare a lui Tripura Bhairavi era „homa” sau „focul vedic sacrificial”. Această formă de adorare poate fi însă transformată într-o formă subtilă interioară de adorare, oferind toate gândurile şi emoţiile noastre în „focul subtil spiritual” al Logosului Divin de la nivelul lui Muladhara Chakra. Aceasta înseamnă retragerea minţii de la simţuri şi cufundarea  ei în profunzimile fiinţei noastre, proces care poate fi asimilat, într-un anumit fel, cu sublimarea sunetelor pornind de la forma lor grosieră de exprimare prin intermediul cuvintelor, până la aşa-numita „lumină a liniştii transcendente” (logosul divin nemanifestat) de la nivelul lui Muladhara Chakra.

Tripura Bhairavi mai este cunoscută ca Marea Putere Cosmică a tapas-ului. Ea este energia spirituală intensă ce rezultă din aspiraţia frenetică, arzătoare de a-l descoperi pe Dumnezeu. Tradiţia spirituală afirmă că, fără energia subtilă focalizată a tapas-ului nu este posibil progresul spiritual. O formă subtilă de abordare a tapas-ului este aceea de a renunţa în mod gradat la dorinţele, ataşamentele şi plăcerile iluzorii care îl încorsetează  pe aspirant în „strânsoarea de oţel” a repercursiunilor karma-ice. Tapas-ul permite transformarea gradată a aspectelor egotice ale fiinţei într-o forţă spirituală superioară care îl ajută să atingă cât mai repede ţelul spiritual prin fervoarea dăruirii şi prin abnegaţia de care dă dovadă.

După cosmogonia vedică, Creatorul (Dumnezeu), prin imensa Lui  iubire divină s-a sacrificat şi a dat naştere miriadelor de creaturi din acest univers. Gestul Său de auto-sfâşiere, sau altfel spus, de jupuire-de-Sine pentru a face să apară Oul Primordial divin reprezintă cea mai înaltă formă de tapas manifestată prin intermediul inegalabilei şi fulminantei Mari Puteri Cosmice, Tripura Bhairavi. În textul oriental Shatapatha-Brahmana se spune: „În timpurile primordiale, Prajapati era absolut singur şi unic în această lume. El a spus atunci: „Eu vreau să fiu multiplu. Eu vreau să mă înmulţesc”. Pentru aceasta, el a făcut mari eforturi şi a practicat un tapas. Ca urmare a eforturilor sale susţinute şi a procedeelor de care s-a folosit, El a dat astfel naştere celor trei lumi: 1) Pământul, 2) Atmosfera şi 3) Cerul. El este acela care a „clocit” Oul Primordial din care au apărut apoi cele trei lumi”.

Tripura Bhairavi oferă graţia iluminării spirituale

În ceea ce priveşte metodele practice prin care se poate realiza rezonanţa cu sfera de conştiinţă a Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi, acestea vizează mai ales anumite tipuri de meditaţie, dintre care cel mai important este cel al meditaţiei asupra „luminii divine” interioare care provine de la Sinele Suprem Nemuritor (Atman). De obicei, această lumină de natură profund spirituală este experimentată prin intermediul celui de-al „treilea ochi” sau „ochiul viziunii spirituale” (Ajna Chakra). Cu toate acestea, experienţa luminii divine interioare este totdeauna însoţită de experienţa sunetului subtil interior, care aici apare în aspectul său de rezonanţă divină formatoare sau „nada”, adică rezonanţa subtilă primordială care apare înainte de manifestarea propriu-zisă sau obiectivarea cuvintelor.

În această formă de manifestare a sa, Tripura Bhairavi este în mod special adorată de aceia care urmează calea cunoaşterii discriminative (jnana yoga). Ca urmare firească a acţiunii ei divine protectoare, Marea Putere Cosmică Tripura Bhairavi conferă, atunci când este invocată cu fervoare, puterea deplină de control asupra simţurilor, emoţiilor şi a gândurilor, ajutând, de asemenea, aspirantul să ducă la bun sfârşit diferitele sale acţiuni care implică un anumit tip de asceză (cum ar fi postul negru, jurământul tăcerii – „mauna”, meditaţia în izolare  etc.). De aceea, tradiţia înţelepciunii tantrice îi sfătuieşte pe aspiranţii la spiritualitate ca, de fiecare dată când se vor confrunta cu diferite obstacole sau alte greutăţi în perioada tapas-ului pe care şi l-au propus, să invoce plini de sinceritate şi încredere ajutorul divin al Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi, care atunci le va dărui graţia ei salvatoare.

Acţiunea de purificare pe care o realizează Marea Putere Cosmică Tripura Bhairavi implică manifestarea aspectului ei de Salvatoare, deoarece ea este cea care îi salvează pe cei care o adoră cu devoţiune şi sinceritate de toate suferinţele şi „presiunile” karma-ice negative. Putem remarca o strânsă legătură care există între Tripura Bhairavi şi Tara (care şi ea este numită Salvatoarea), ambele reprezentând Cuvântul sau Logosul (vak), dar în aspecte diferite ale sale. Astfel, în timp ce Tara semnifică „logosul iluminator” (pashyantivak), sau cu alte cuvinte, energia divină fonematică ce revelează sau iluminează, Tripura Bhairavi indică logosul suprem (parvak), care este nemanifestat. Am putea spune deci că „logosul iluminator”, la cel mai înalt nivel al său, se transformă în lumina divină supremă şi în „căldura” conştiinţei infinite a lui Dumnezeu Tatăl. Observaţia este valabilă însă şi în sens invers, afirmând că logosul primordial nemanifestat capătă în mod gradat „formă” prin intermediul acţiunii lui Tara.

Ca şi în cazul Tripurei Sundari, Bhairavi este „Tripura”, adică „cea care există şi guvernează în cele trei lumi ale Creaţiei”. Însă în timp ce Sundari semnifică frumuseţea divină efulgentă a acestor lumi, Bhairavi reprezintă aspectul lor teribil. Aceasta este o indicaţie importantă asupra faptului că, în realitate, frumuseţea şi aspectul teribil sunt faţete sau ipostaze complementare ale unităţii divine în Manifestare. Înţelepciunea tantrică ne transmite  faptul că, în mod natural, fiinţa umană parcurge gradat calea de la teribil la frumuseţe. Cu alte cuvinte, mai întâi ea se confruntă cu acţiunea profund transformatoare şi purificatoare a „căldurii” şi luminii teribilului foc spiritual al lui Bhairavi, pentru ca mai apoi să se poată bucura plenar de „răcoarea” şi frumuseţea divină care îi sunt oferite de Tripura Sundari.

Neabătut pe calea devenirii spirituale şi fiind perseverent în diferitele forme de „tapas” ale practicii sale, yoghinul care o invocă sincer şi o adoră pe Tripura Bhairavi se bucură de graţia divină a acestei Mari Puteri Cosmice, dobândind mari puteri paranormale, precum şi starea de iluminare spirituală.


Imn de slavă închinat Marii Puteri Cosmice Tripura Bhairavi
:

„O, Mamă Divină!
Suflet imaculat, esenţa lui Brahma.
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Maheshi, cea care oferi binecuvântare!
Devi, forma supremei beatitudini!
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Kaumari, cea care te joci cu Kumara,
Stăpâna întregii cunoaşteri,
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Vashnavi, cea purtată pe aripile lui Garuda,
Scânteia divină a lui Vishnu,
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Zeiţa Varahi, cea dătătoare de binecuvântări,
Care ridici pământul cu colţii Tăi,
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Zeiţă, Tu eşti Aindri, cea adorată de toţi zeii
Şi mai ales de Indra,
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Chamunda, cea unsă cu sânge, împodobită cu ghirlande de cranii umane,
Tu distrugi frica!
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Mahalakshmi Mahamaya, Tu distrugi temerile şi suferinţa!
Prin compasiunea Ta, îndepărtezi toate obstacolele
Şi trezeşti puterile paranormale din fiinţa mea!
Devi, Tu eşti zeiţă, tată şi mamă deopotrivă,
Fiind mai presus de proprii mei părinţi!
Deşi unică, Tu îmbraci multiple manifestări cosmice!
Mă închin Ţie Zeiţă!”
(Vijnana Bhairava Tantra)
 

Vă recomandăm să citiţi şi:
 

Etapele căii Maha Vidya Yoga

Shiva Bhairava

yogaesoteric
noiembrie 2007

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More