Dezvăluiri esenţiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii”artificiale… (IV)

… prin care se urmăreşte totodată o funestă şi satanică păcălire a tuturor oamenilor, spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimţământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeţii clare în Apocalipsă

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferințele cu această temă tuturor prietenilor și cunoștințelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ţinem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferinţe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiție spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiţi partea precedentă a articolului

Considerăm că este fundamental să vă anunțăm că se preconizează forțarea unei vaccinări obligatorii în toate statele. O astfel de vaccinare implică introducerea în trup a unui nanocip despre care deja se știe că va fi prezent, că va fi inclus pe ascuns în așa-zisul vaccin antidot despre care se spune că este „contra” covid-19.

Este însă urgent necesar să aflați că, până la vaccinul propriu-zis, acest sistem mondial satanic, antihristic, pretextând cu viclenie „grija pentru sănătatea oamenilor“, își propune să le ia temperatura craniană tuturor ființelor umane prin intermediul anumitor dispozitive termice, iar acestea se preconizează să fie montate chiar în autobuze, în cadrul firmelor, în instituţiile publice ș.a.m.d.

Este necesar să știți că, de fapt, costul unui astfel de scaner este de 12.000 euro, adică aproximativ 60.000 lei, cu alte cuvinte 600 de milioane de lei vechi. Întrebarea firească, inteligentă, pe care e urgent necesar să ne-o punem fiecare este: De ce oare este nevoie de o asemenea infrastructură intruzivă și mai ales foarte scumpă?

Puteţi să studiați în acest articol scopul cu care vor fi montate astfel de dispozitive termice pentru ca în fiecare zi să fie luată temperatura angajaţilor și nu numai.

Fiind un dispozitiv atât de scump, despre care putem spune că este ultrasofisticat şi include tehnologie de ultimă generaţie, ce face apel la inteligența artificială, el va putea fi cuplat cu un kit de recunoaştere facială.

În felul acesta, va exista posibilitatea unui acces la bazele de date naţionale şi internaţionale. Este evident că va exista posibilitatea să se identifice în orice moment care sunt dizidenții sistemului şi, eventual, pe baza unei temperaturi eronate, va fi cu uşurinţă posibil să se transmită un semnal către poliţie pentru a-i sălta la scurt timp după aceea pe oamenii respectivi.

Merită să ne întrebam: Cine o să apere drepturile ființelor umane în aceste vremuri de şocantă suspendare a democraţiei?

Se poate observa că actualmente se urmăreşte ca în mare măsură societatea actuală să fie distrusă de către un sistem inchizitorial care pretextează cu insolenţă că previne răspândirea unui virus a cărui existenţă nu a fost în totalitate dovedită.

În felul acesta se urmăreşte nu numai distrugerea economiei, ci și o abuzivă suspendare a libertăților de orice fel.

Având în vedere toate acestea, este important să se acționeze de către cât mai multe fiinţe umane la unison pentru ca această stare stranie să înceteze. Este tocmai de aceea necesar ca narațiunea oficială a existenței și a periculozităţi acestui virus să fie, ca să spunem aşa, lepădată, permițându-le în felul acesta ființelor umane să-și ia drepturile ce le-au fost grav afectate înapoi, drepturi pe care le avem dăruite cu toții cu adevărat de la Dumnezeu.

Este, de asemenea, urgent necesar să ne dăm seama că această aşa-zisă pandemie s-a dovedit a fi o regizare sinistră, ce a fost complet fabricată.

Merită să ne dăm urgent seama că o fiinţă umană poate să prezinte o temperatură ceva mai ridicată din orice alt motiv şi nu doar pentru că ar fi afectată, bolnavă de covid-19. O fiinţă umană poate fi răcită, o fiinţă umană poate avea un alt fel de gripă, o fiinţă umană poate fi supraponderală și poate fi, în anumite condiţii, suprasolicitată în urma unui considerabil efort. O fiinţă umană poate avea orice altă afecţiune.

Dar regula care se urmărește să fie impusă este că nu contează ce fiinţă umană ce este descoperită cu o anumită temperatură chiar minimă va putea fi săltată de poliţie, căci sistemul diabolic al scanerelor ce sunt dotate cu inteligenţă artificială va alerta prompt cea mai apropiată circă de poliție pentru a-l carantina, vrând-nevrând, pe respectivul om.

Iată că, în felul acesta, se preconizează ca fiinţele umane să fie băgate, ca să spunem aşa, într-o bizară puşcărie digitală ce este în mod evident inumană.

Toate aceste aberaţii sunt dictate de geniul malefic Bill Gates, de Organizația Mondială a Sănătăţii şi de familia Rockefeller a așa-zişilor ,,iluminați”.

Iată ce a anunţat un oficial cu privire la aceasta: „Vom stabili procedura de dotare a tuturor instituţiilor publice cu termoscanere. Sistemul va fi implementat inclusiv la mijloacele de transport în comun. De asemenea, într-un anumit interval de timp pe care îl vom stabili, toți agenții economici vor fi obligaţi să ia zilnic temperatura angajaților sau să își achiziționeze termoscanere. Termoscanerele vor fi dotate cu camere video pentru ca, în felul acesta, persoana să fie identificată, iar în cel mai scurt timp un echipaj de poliție o va prelua în siguranță și o va preda celui mai apropiat spital unde, cu demnitate, i se va stabili riscul epidemiologic.”

Este, de asemenea, necesar să cunoașteți care va fi temperatura trupului care, atunci când este identificată la o fiinţă umană, va face ca aceasta să poată fi încadrată oficial că este suspectă de covid-19. Respectiva temperatură este de 38,4 grade Celsius.

Iată că, în felul acesta, nişte sui generis fascişti medicali decid să impună o tiranie fascistă globală, folosindu-se de un pretext ce este de nesusținut.

Este evident pentru noi că cei care stabilesc astfel de norme bizare nu cred în Dumnezeu, nu dau dovadă de omenie, nu dau dovadă de iubirea aproapelui, ci funcționează întocmai precum nişte roboți, după chipul și asemănarea lojelor masonice din care fac parte, loji care impun din umbră cu o mână forte toate aceste abuzuri.

Merită, de asemenea, să ne punem întrebarea: De ce marea majoritatea spitalelor au fost închise în multe ţări?

Merită să ne întrebăm: De ce aveau o pază strictă și de ce a existat un monopol total referitor la informarea reală publică cu privire la raportarea cazurilor de covid-19?

Merită, de asemenea, să ne întrebăm cu toții: De ce există cenzură la toate nivelele, iar anumiți doctori, cum ar fi Andrew Kaufman și Rashid Buttar, dar și alții, care au avut şi au o altă opinie referitoare la aceasta aşa-zisă „pandemie” – care, în realitate, este o plan-demie – nu au fost lăsați să-şi expună punctul de vedere?

Merită să ne întrebăm cu toţii: De ce nu se dezbate public faptul că încă din anul 2010 Fundația Rockefeller a conceput deja, cu anticipație, acest plan sinistru al izolării mondiale?

Revenind la fenomenul de termoscanare, merită să ne întrebăm: Cum este posibil ca în cazul unei temperaturi obişnuite a unui om, ce este de 37 grade Celsius, la o variaţie de numai un grad și foarte puțin în plus, fiinţele umane respective sunt imediat încadrate ca fiind suspecte de covid-19?

Toate acestea ne demonstrează clar despre ce este vorba. Toate acestea arată că ceea ce se petrece nu are deloc legătură cu starea de sănătate, ci doar cu controlul total al ființelor umane, pentru că scopul pe termen lung al acestor ticăloși implică, de fapt, că după ce vor fi marcați izotopic oamenii, vor putea să fie identificați mult mai ușor aceia care nu au fost încă marcați izotopic, iar prin montarea acestor termoscanere nu se face în fond altceva decât că se structurează o infrastructură tiranică, fascistă de care aceşti ticăloși ce acționează într-un mod viclean, din umbră, au actualmente nevoie.

În felul acesta sunt create premisele unor abuzuri, deoarece o fiinţă umană poate fi, ca să spunem aşa, săltată cu forţa, pentru că a apărut pe un anumit scaner la o hală, la un magazin sau în vreo piață, deoarece prezenta o temperatură de 38,4 grade Celsius, iar apoi o astfel de fiinţă umană va fi carantinată cu forţa unde va vrea un astfel de sistem și apoi va fi testată de covid-19.

În acest context este necesar să dezvăluim adevăruri șocante explozive referitoare la acele teste sau referitoare la acele măşti ce au fost descoperite ca fiind deja infestate și care au fost descoperite de unii jurnalişti din Olanda sau din Marea Britanie (sursa).

După ce vom studia ulterior cu multă atenţie astfel de articole edificatoare, merită să ne întrebăm:

Dacă unele fiinţe umane simple, dar inteligente și lucide, îi prind pe ticăloşii care acționează din spatele sau, altfel spus, din culisele acestei pandemii că joacă murdar, de ce apoi nu se petrece nimic cu criminalii care au pus la cale astfel de ticăloşii?

Iar dacă după aceea astfel de ticăloşi sunt demascaţi, de ce la scurt timp astfel de informații deranjante, explozive sunt imediat cenzurate?

Având în vedere toate acestea, este urgent necesar ca marea majoritate a oamenilor să se trezească și, mult decât atât, este foarte important ca după aceea nu se supună acestui sistem satanic, antihristic, căci dacă nu vor face aceasta, niciodată nu se va mai reveni ulterior la normalitate.

Există deja actualmente unele semne ce dezvăluie că urmează o înșelăciune sinistră, abjectă ce va precede marcarea izotopică, ce se va realiza prin înşelarea ființelor umane naive, credule şi ignorante sau proaste.

Este cu putință ca unele scanere de acest fel ce vor fi puse în curând la dispoziția autorităţilor să aibă chiar rolul de a marca izotopic ființele umane, convingându-le cu viclenie, cu abilitate, că aceasta se face numai și numai spre binele lor. În felul acesta se va urmări să fie într-un mod insidios convinse cât mai multe fiinţe umane pentru a li se ștanța pe frunte codul cu bare, iar aceasta se va realiza printr-o marcare izotopică ce va fi sinistră, definitivă și satanică.

O astfel de marcare izotopică va fi invizibilă, însă la momentul la care va fi apoi dezvăluit sau, altfel spus, va fi scos la vedere întronarea regimului antihristic global, codurile cu bare se vor aprinde, ca să spunem așa, pe zona frunții, vor emite un anumit fel de fotoni și vor fi vizibile tuturor. După ce se va încheia montarea sistemului criminal 5G, la scurt timp după aceea acești ticăloşi, care vor fi cozile de topor ale acestei elite satanice, vor merge din casă în casă pentru a obține consimţământul ființelor umane credule, letargice, ignorante și o să le pecetluiască chipurile sau, mai precis spus, frunțile, pretextând că în felul acesta le verifică starea de sănătate.

Merită să știți cu anticipație cum or să le verifice pe sărmanele fiinţe umane naive, ignorante, letargice. Cu acea ocazie, le vor lua temperatura și în acel context vor urmări să le convingă cu abilitate, cu o mare viclenie, să își dea consimţământul pentru a fi marcate izotopic pe frunte.

Acţionând în felul acesta, cu o mare abilitate, dar în special cu viclenie, vor aplica pe fruntea ființelor umane (ce își vor oferi în mod tâmp consimţământul) pecetea satanică a Antihristului sub forma unui cod cu bare care, analogic vorbind, va fi simbolul vădit satanic al trădării lui Iuda.

Vor utiliza pentru aceasta un anumit fel de laser termic, deoarece respectivul cod cu bare conţine 30 de linii, întocmai aşa cum a fost numărul arginţilor cu care Iuda a fost plătit pentru a-l trăda pe Iisus Hristos.

Iată că în felul acesta fiinţele umane naive, letargice, ignorante sau proaste îşi vor da consimţământul pentru a fi marcate izotopic definitiv şi astfel vor fi, ca să spunem aşa, înfierate pe frunte cu fierul cel roşu ce are un laser special și vor deveni nişte trădători atât ai lui Iisus Hristos, cât și ai lui Dumnezeu Tatăl, întocmai precum nişte Iude letargice, tâmpe și inconștiente.

Vă rugăm să priviți cu foarte multă atenţie fig. 1, care demască modul în care se va realiza, într-o manieră vicleană, marcarea izotopică a ființelor umane care va implica, însă, de fiecare dată, un consimţământ prealabil.

Spre a vă da urgent seama că toate acestea sunt o realitate sinistră, cutremurătoare, este necesar, dacă doriți să vă documentați suplimentar, să studiați cu multă atenție felurite articole ce există deja cam de doi ani de zile referitoare la această temă.

În finalul acestor conferințe, vă vom prezenta un clip video zguduitor în felul său, referitor la marcarea izotopică ce este explicată pe înțelesul tuturor, în cei mai simpli termeni cu putință. Este necesar să ştiţi că, de fapt, marcarea izotopică a ființelor umane prin consimţământ va implica o așa-zisă pecetluire satanică definitivă cu raze laser a oamenilor.

În cadrul unui clip pe care o să vi-l prezentăm în finalul acestor conferințe explozive, zguduitoare, veți afla ce se spune și veți descoperi cu uluire că şeful regional al Imigraţiei din Rusia a utilizat această tehnică pe copila sa de numai 5 luni ca vârstă, iar apoi el mărturiseşte că nu va mai fi niciodată nevoie de vreo poză pentru acea fetiţă, deoarece marcarea ei izotopică va fi înregistrată în cadrul sistemului pentru totdeauna.

Merită să ne întrebăm: Ce înseamnă în realitate aceasta? De ce acea copilă nu mai are nevoie apoi niciodată de nicio poză?

Dat fiind faptul că craniul unei fiinţe umane este evident că se modifică de la vârsta de 5 luni până la, să spunem, vârsta de primire a buletinului, adică până la 14 ani, merită să ne întrebăm: De ce nu mai este nevoie apoi de nicio altă identificare?

Răspunsul este că, odată ce este marcată izotopic fruntea omului respectiv, acea marcare izotopică va rămâne şi apoi va dăinui în acel om pentru totdeauna.

Totuși, este necesar să ştiţi că marcarea izotopică a unei fiinţe umane, după ce i se obține în prealabil consimţământul, nu se limitează doar la atât. Consecinţele malefice ale marcării izotopice sunt multiple, sunt sinistre, sunt funeste, sunt definitive.

Luând în considerare aceste aspecte malefice, sinistre, eminamente satanice, merită să priviți cu multă atenție invenția ce deja există în acest sens şi este, de asemenea, necesar să faceți unele conexiuni cu toate asemănările de rigoare. Observați cu multă atenţie mai întâi forma specifică a aparatului.

Constatați faptul că acel semn diavolesc se pune pe frunte, după ce în prealabil fiinţa umană își oferă consimţământul. Totul se face în câteva secunde fie în anumite instituții de stat, fie în anumite instituţii private. Marcarea izotopică face să apară o sui generis ştanţare, o sui generis însemnare ce este permanentă.

Este necesar să ştiţi că după ce marcarea izotopică este realizată, după ce în prealabil a fost acceptată, ea nu poate fi niciodată ştearsă.

Este, de asemenea, necesar să ne gândim la scopul cu care se realizează această marcare izotopică. O astfel de marcare izotopică definitivă se efectuează, printre altele, spre a-ţi da posibilitatea de a rămâne astfel inclus în cadrul sistemului satanic ce va fi ticluit, iar o astfel de marcare izotopică se va face totodată pentru ca nu cumva să fii văzut, să fii considerat ca fiind „o ameninţare” pentru ceilalți.

Este necesar să știți că patentul ce este utilizat în acest sens poate fi descoperit și poate fi studiat cu atenţie aici. Toate acestea dovedesc în mod clar că respectiva tehnologie satanică există deja.

Este, de asemenea, esențial să știți că respectiva marcare izotopică implică să vi se aplice codul satanic cu bare, cod ce include implicit sinistrul număr al Fiarei despre care se vorbește în Apocalipsă și care este 666.

În concluzie, având în vedere tertipurile viclene de a vă convinge prin felurite mijloace să vă dați în prealabil consimţământul de a fi marcați izotopic cu sinistrul număr satanic al Fiarei, 666, vă sfătuim să nu semnați niciodată niciun formular, nici măcar să acceptați un acord de principiu, spre a vi se face marcare izotopică.

Nu este cazul să vă dați niciodată acordul ca să vă fie luată temperatura cu aceste aparate sofisticate, ultrascumpe, și nu e cazul să vă lăsați convinși niciodată, indiferent de argumentele viclene, pentru a accepta marcarea izotopică.

De asemenea, este fundamental să nu acceptați marcarea izotopică care, spre a vi se smulge consimţământul, va presupune eventuale ameninţări penale și contravenționale și nici nu va fi necesar să vă lăsați momiți/momite de expunerea unor aşa-zise avantaje de nu contează ce natură care toate presupun să vă dați consimţământul de a fi marcaţi/marcate izotopic cu sinistrul număr al Fiarei pentru totdeauna.

Este necesar să fiţi conştienţi că, pe lângă inchiziția de tip fascist cu vaccinurile care, de asemenea, conțin cip, statul satanic, statul antihristic mai urmăreşte totodată şi altceva. Acest altceva este obţinerea prin persuasiune insidioasă a consimţământului de a fi marcați izotopic.

Este necesar să vă daţi seama că această marcare se poate face inclusiv pe ascuns, pretextându-se cu viclenie că este necesar să vă dați consimţământul pentru că este doar vorba despre luarea temperaturii. Este fundamental să cunoaşteţi că marcarea izotopică necesită în prealabil sa vă dați consimţământul în aparenţă pentru cu totul altceva, cum ar fi: luarea temperaturii, obţinerea unui paşaport special, obţinerea unui cont la o anumită bancă sau vi se pot expune cu viclenie felurite avantaje mincinoase, dar în schimb vi se cere să vă dați consimţământul, zice-se pentru a fi înregistraţi în cadrul acestui sistem satanic şi printr-o astfel de înregistrare, de fapt, vi se va face o marcare izotopică.

Luaţi aminte că o astfel de marcare se realizează cu aparate speciale în numai câteva secunde.

Desigur, vor exista, însă, și fiinţe umane ușor manipulabile, letargice, meschine, ignorante sau proaste care se vor lăsa chiar cu ușurință momite de aparentele avantaje înşelătoare ale marcării izotopice și îşi vor da cu uşurinţă consimţământul, iar apoi vor fi marcate izotopic pentru tot restul vieţii.

Deşi toate aceste conferințe vă sunt oferite în mod gratuit, aceasta nu presupune că ele nu au o mare valoare. În măsura în care veți lua în considerare aceste dezvăluiri importante și veți evita într-un mod ferm și categoric să vă dați consimţământul pentru a fi marcați/marcate izotopic, un astfel de refuz ferm, curajos și definitiv vă va salva și va face totodată cu putinţă să rămâneți împreună cu Dumnezeu.

Va face cu putință să rămâneți sub influența dumnezeiască, va face cu putinţă să nu deveniți niște zombi care şi-au pierdut pentru totdeauna sufletul și sunt întocmai precum niște roboți influențați, controlați de feluritele categorii de demoni. Este cu putință ca unii dintre voi să nu credeţi că sinistra marcare izotopică se poate face cu o mare uşurinţă în numai câteva secunde, după ce în prealabil v-ați dat consimţământul pentru aceasta.

Luați aminte că prin persuasiune vicleană puteți fi convinși/convinse, atunci când vi se vor flutura unele avantaje înşelătoare, pentru a vă oferi consimţământul pentru a fi marcați izotopic.

Nu este exclus ca inclusiv printre cursanții acestei școli spirituale esoterice să existe totuși unii proști, letargici care, chiar dacă vor cunoaşte aceste aspecte pe care vi le expunem în acest context, nu vor avea încredere în autenticitatea acestor dezvăluiri referitoare la acest demers satanic și îşi vor spune lăuntric: „Toate acestea sunt nişte prostii, nu pot să cred că aşa ceva este real. Această marcare este doar un număr ca oricare altul, aşa că nu are de ce să-mi fie frică sau să-mi fac probleme. Oricum deja ştiu că nu există Satana, că nu există demoni și de aceea accept această marcare izotopică, întrucât nu are ce rău să-mi facă“.

Este necesar să vă dați seama că fiinţe umane proaste, letargice, care hrănesc fie îndoieli banale, funeste, fie îndoieli demoniace sau care au certitudini demoniace definitive există în cadrul acestei şcoli spirituale esoterice. Astfel de fiinţe umane vor nesocoti aceste sfaturi, iar apoi o să-și dea seama de imensa și ireparabila greșeală pe care au făcut-o atunci când deja va fi prea târziu, căci, așa cum am specificat, marcarea izotopică este definitivă și nimeni și nimic nu o poate anula sau diminua câtuși de puţin de îndată ce fiinţa umană respectivă și-a dat în prealabil consimţământul.

Luați aminte că în ceea ce privește marcarea izotopică nu există o cale de întoarcere. Nu este cu putință ca, atunci când veți constata efectele funeste, cumplite ale marcării izotopice pe care în prealabil ați consimţit-o, să mergeți în mod cretin la un preot și să îl rugați aiurea, spunându-i: „Am greșit că am acceptat marcarea izotopică, așa că vă implor acum să faceți ceea ce știți dumneavoastră ca să mă dezlegați de această pacoste imensă în care m-am băgat”.

Luați aminte că niciun preot, niciun inițiat, niciun vraci, niciun șaman, nu va fi capabil să suspende chiar și pentru cinci minute efectele cumplite, satanice ale marcării izotopice pe care ați acceptat-o atunci când v-ați dat consimţământul.

Luați aminte că nici Dumnezeu Tatăl nu vă va ajuta indiferent câți zeci de ani veți considera că este necesar să vă rugaţi la El sau să postiți chiar și 2-3 zile pe săptămână pentru a fi izbăviți/izbăvite de respectiva marcare izotopică pe care ați acceptat-o în prealabil, pentru care v-ați dat consimţământul.

Marcarea izotopică nu poate fi considerată un banal legământ pe care apoi îl puteți încălca deoarece v-ați dat deja seama că a fost o mare greşeală. Ţineţi minte că nu întâmplător vă repetăm faptul că marcarea izotopică este un act satanic care e definitiv pentru tot restul vieţii.

Vă vom expune alte aspecte ştiinţifice care vă vor ajuta să înțelegeți de ce marcarea izotopică este o acțiune definitivă, iremediabilă care vă schimbă universul lăuntric în rău și vă face să deveniți niște zombi care sunt cu o imensă ușurință manipulați de energiile satanice sau de feluritele categorii de demoni ce vă vor poseda fără a exista posibilitatea unei exorcizări ulterioare.

Luaţi aminte că nimic și nimeni nu vă va putea ajuta după ce v-ați oferit consimţământul de a fi marcați izotopic și luaţi aminte că nici Dumnezeu Tatăl nu va face nimic pentru a vă ajuta să scăpați chiar și pentru câteva secunde din această cumplită capcană satanică în care singuri v-aţi băgat, oferindu-vă în prealabil consimţământul în vederea unei marcări izotopice care apoi a fost realizată.

Este necesar să știți, dar mai ales este important să vă dați seama că în aceste vremuri apocaliptice în care trăim starea cumplită de prostie, starea de tâmpenie crasă a unora, starea de letargie în care foarte multe fiinţe umane se complac le face să accepte cu o uluitoare uşurinţă anumite tâmpenii sau unele aberaţii care în urmă cu o sută de ani ar fi fost imposibil să fie acceptate în mod pasiv cu o atât de mare uşurinţă.

Citiţi partea a cincea a articolului

Citiţi şi:
Vaccinare și pecetluire. O perspectivă spirituală și profetică
Atenție! Pecetea lui antihrist va fi acceptată benevol de unii, înainte de înscăunarea lui antihrist
Toţi cei care vor primi pecetea (lui antihrist) nu-şi vor găsi nicio clipă de linişte

yogaesoteric
30 septembrie 2021

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More