Dezvăluiri esențiale referitoare la adevăratele scopuri ascunse ale acestei „pandemii” artificiale… (VI)

…prin care se urmărește totodată o funestă și satanică păcălire a tuturor oamenilor spre a accepta o definitivă marcare izotopică prin consimțământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care există deja profeții clare în Apocalipsă

 de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Dat fiind faptul că actualmente, iată, trăim cumplite vremuri apocaliptice, vă sfătuim să faceți cunoscute toate conferinţele cu această temă tuturor prietenilor și cunoştinţelor, deoarece informațiile pe care vi le punem la dispoziție sunt fundamentale. Ținem să precizăm că, de fapt, conținutul acestor conferințe nu se adresează fiinţelor umane letargice, sceptice, obtuze, ignorante, lipsite de intuiţie spirituală, proaste care, datorită somnului cel de moarte al inteligenţei în care deja se află cufundate, se vor pripi complet anapoda să gândească sau chiar să susțină cu o convingere tâmpă, ce este de nezdruncinat, că toate acestea sunt imposibile.

Citiți partea precedentă a articolului

Atunci când o ființă umană acceptă printr-un consimțământ prealabil să fie marcată izotopic, ea își pierde, ca să spunem așa, statutul de om și devine o făptură stranie, ce se aseamănă cu un zombi. În urma consimțirii marcării izotopice, ființa umană își pierde, ca să spunem așa, sufletul.

Ce este un zombi?

În cadrul credinţelor populare ale negrilor din Antile și din Haiti, un zombi este o realitate stranie. O astfel de făptură este un cadavru animat; unele mărturii edificatoare atestă faptul că asemenea făpturi reanimate prin procedee ce au legătură cu magia neagră chiar există.

În unele filme SF şi în unele povestiri fantastice sunt descrise astfel de făpturi bizare, făcându-se referire la persoane ce sunt golite de substanță sufletească şi complet lipsite de voinţă.

Există în cadrul credințelor populare ale negrilor din Antile şi din Haiti expresia semnificativă ,,a rătăci întocmai precum un zombi“.

Caracteristicile definitorii ale unui zombi sunt absența sufletului şi dispariţia voinţei. Mai precis, un zombi nu dispune de energia subtilă tainică a voinței și de aceea apare ca fiind abulic; el este complet lipsit de voință și se comportă întocmai precum un robot ciudat.

Mărturii demne de luat în considerare atestă existența acestor făpturi (pe care anumiți magicieni negri le animă) care cel mai adesea muncesc pe unele plantații din Antile și Haiti.

În unele filme de groază apar astfel de zombi, iar impactul acestora asupra spectatorilor este chiar foarte puternic.

Un zombi este o creatură umană ce este „reînviată“ într-o oarecare măsură, dar care nu dispune de un suflet, nu este înzestrată cu o voință proprie şi trăieşte întocmai precum un animal, într-o manieră letargică, larvară.

Realitatea existenţei fiinţelor umane ce se află în stare de zombi este evidentă și nu poate fi contestată. Nu ființa umană ce se află în condiția stranie de zombi alege să se afle și să trăiască în această stranie condiţie, ci magicianul negru este cel care îi animă doar trupul şi apoi o controlează, menţinând-o în această stare mulţi ani la rând.

Există mărturii demne de luat în considerare care atestă existența unor zombi; în conformitate cu aceste mărturii, un zombi este o făptură umană complet lipsită de voinţă și care nu manifestă câtuşi de puțin dorinţa de a acționa. Tocmai de aceea, un zombi este adeseori asemănat cu un robot.

Să alegem cu înţelepciune

Paralela ce poate fi realizată între o făptură zombi şi o făptură umană care a consimţit să fie marcată izotopic nu este deloc întâmplătoare. Așa cum o făptură zombi este complet lipsită de voinţă, este letargică, este lipsită de suflet, tot aşa făptura umană ce consimte să fie marcată izotopic regresează pe parcursul a 6 sau maxim 12 luni după momentul marcării izotopice și moare sufletește în mod gradat.

Acesta este motivul ocult principal pentru care membrii elitei satanice a așa-zișilor iluminați urmăresc în această fază finală despre care se vorbește în Apocalipsă, ca prin intermediul așa-ziselor cozi de topor de care se folosesc cu abilitate să impună pe ascuns oamenilor această sinistră procedură de factură satanică prin care vizează să îi facă pe oamenii ce vor accepta să-și piardă sufletul, să moară sufletește, să devină letargici, să devină abulici, să devină indiferenți și să fie complet nereactivi și total supuși atunci când va apărea Antihristul.

O astfel de masă abulică, letargică, alcătuită din ființele umane ce vor accepta să fie marcate izotopic, va putea fi uşor de manipulat, ușor de influențat, deoarece aceste fiinţe umane nu vor dispune de o voință puternică, vor fi moarte sufleteşte şi vor facilita triumful bizar de scurtă durată, al unei eventuale apariții a lui Antihrist.

Marcarea izotopică va duce, dacă toate se vor petrece în conformitate cu planurile satanice ale acestei clici criminale, la apariția unui mare număr de ființe umane care vor servi scopurilor satanice, criminale ale acestei elite malefice care este alcătuită din sociopați.

Făpturile umane letargice care vor accepta prin consimţământ marcarea izotopică se vor comporta întocmai precum nişte roboți, îl vor accepta pe Antihrist ca pe un mare împărat ce va domni în această lume pe Pământ, fiind considerat un unic Dumnezeu (dar, în realitate, va fi un Dumnezeu fals). Acesta este motivul principal pentru care elitele satanice vor face eforturi viclene, îndârjite pentru a convinge cât mai multe ființe umane să fie marcate izotopic.

Dacă marcarea izotopică a unui număr cât mai mare de oameni va reuşi, la scurt timp după aceea este posibil să apară sinistrul personaj satanic ce este descris în Noul Testament sub numele de Antihrist. Actualmente, mai mult ca niciodată, această elită satanică criminală este pe cale să declanșeze această acţiune finală despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Atunci când operaţiunea bizară de marcare izotopică se va declanșa în mai multe ţări, vom putea fi siguri că trăim etapa finală despre care se vorbeşte în profețiile din textul Apocalipsei.

În lumina acestor dezvăluiri, este urgent necesar să luăm în considerare că aceste vremuri apocaliptice bat la ușă. Tocmai de aceea este imperios necesar ca fiinţele umane să aleagă neîntârziat să se opună în imensa lor majoritate acestui plan satanic ce vizează marcarea izotopică a cât mai multor oameni.

Putem fi siguri cu anticipaţie că, în măsura în care imensa majoritate a ființelor umane se vor opune într-un mod ferm, într-un mod eroic, într-un mod categoric, cu mult curaj acestui plan diabolic ce implică marcarea izotopică a unui număr cât mai mare de fiinţe umane, planurile diabolice ale acestei clici satanice vor eşua. Acest aspect este sigur.

Viitorul depinde de modul în care fiinţele umane lucide, curajoase, eroice vor alege să se mobilizeze cât mai repede cu putinţă pentru a zădărnici acest plan satanic. Înţelegând cât mai mulți dintre noi ceea ce se petrece și alegând să ne opunem lansării și realizării acestui plan diabolic, putem fi siguri cu anticipație că acesta va eşua încă de la început.

Este necesar să știm cu toții că această marcare izotopică nu este câtuşi de puțin ceva fatal, ceva inevitabil, ceva de neînlăturat. Acești ticăloşi plini de viclenie vor acționa astfel încât fiinţele umane să aleagă în prealabil să fie marcate izotopic. Prin urmare este esențial să ne dăm seama că marcarea izotopică a oamenilor va implica, fără excepții, ca fiecare ființă umană să își dea consimțământul său, mai presus, să aleagă să fie marcată izotopic.

Luând în considerare acest aspect, este urgent necesar să ne opunem cu toții, să nu acceptăm marcarea izotopică, să ne dăm seama că a accepta marcarea izotopică implică să facem o alegere. Este necesar să ne dăm seama că nicio ființă umană nu va putea să spună: „Nu am altă posibilitate, nu există altă alternativă, așa că nu am ce face și trebuie să accept și eu marcarea izotopică.”

Ce este o alegere?

Termenul ,,alegere” provine din cuvântul latin care, în traducere, înseamnă „selecționare a ceva ce este însoțită de o desemnare”. Acest cuvânt poate fi tradus şi prin „a culege”.

Alegerea este rezultatul acțiunii de a alege și implică o decizie prin care dăm preferință la ceva distinct, selectăm o posibilitate, îndepărtând totodată celelalte posibilități. În vorbirea curentă se face referire adeseori la faptul de a face fie o bună alegere, fie o rea alegere. Sau se face referire la o alegere dificilă sau chiar sfâşietoare. Se vorbeşte adeseori despre influența ce se exercită asupra alegerii cuiva.

Atunci când o anumită alegere este făcută se spune că a fost luată o decizie. În folclor există următorul dicton: „În unele destine apar necesităţi uimitoare care se aseamănă cu o alegere.“

Dat fiind faptul că fiecare ființă umană este înzestrată de Dumnezeu cu o libertate deplină, ea dispune de libertatea de a alege. Dumnezeu îi lasă fiecărui om, fără nicio excepție, libertatea de a alege. Astfel, fiecare fiinţă umană dispune de posibilitatea opțiunii.

La modul general, alegerea presupune două sau mai multe posibilităţi. Iar atunci când optăm pentru o anumită posibilitate, pentru ceva anume, se poate spune că am făcut o alegere si că am luat o decizie. Pentru unele fiinţe umane, alegerea presupune să se opteze pentru alternativă, iar aceasta face să apară o dilemă.

La modul concret, alegerea face referire la ansamblul de aspecte sau de alternative dintre care poate alege. Prin urmare, alegerea este o acțiune ce ne determină să ne orientăm, să ne focalizăm preferința asupra a ceva anume, cum ar fi asupra unei anumite fiinţe.

Două paradigme ce sunt clasice ilustrează ceea ce se numeşte libera alegere. Prima paradigmă este cea a răspântiei, a răscrucii, altfel spus, a încrucişării de drumuri. Atunci când este privită din punct de vedere inițiatic, simbolic, răscrucea, încrucişarea de drumuri, este atât un punct, cât şi un moment crucial. Tocmai de aceea, unele ființe umane afirmă: „Mă aflu într-un moment crucial al vieții mele.” O astfel de paradigmă este momentul de răscruce cu care se confruntă Hercule care, la un moment dat, este necesar să aleagă între viciu și virtute.

Cea de-a doua paradigmă este cea a balanței. Este necesar să amintim că în Egiptul antic balanța simbolizează judecata.

Totodată, termenul alegere indică și rezultatul acestei acțiuni. În cadrul marilor tradiții milenare ale înțelepciunii se consideră că, dincolo de aparențe, fiecare alegere evidențiază, presupune, chiar implică, manifestarea (ce survine datorită unui proces specific de rezonanță ocultă), unei puteri tainice inerente care, de la caz la caz, este fie eminamente benefică (în cazul unei alegeri înțelepte, binefăcătoare), fie malefică (în cazul unor alegeri prostești, tembele, ce vor atrage ulterior apariția anumitor neajunsuri, dizarmonii și chiar suferințe).

Alegerea include rezultatul acestei acțiuni. Dincolo de aparențe, fiecare alegere face referire la o putere inerentă a acestei acțiuni.

În cadrul filosofiei lui Aristotel, acesta face referire la o alegere deliberată. Astfel se traduce cuvântul grecesc proairesis. Alegerea liberă, conform lui Aristotel, indică o acțiune ce este rezultanta gândirii sau, mai precis spus, a inteligenței. Alegerea se deosebește însă de dorință sau de poftă.

Este necesar să precizăm că ființele umane inteligente, înzestrate cu un bun-simț exemplar și care și-au trezit deja intuiția spirituală, fac alegeri ce se bazează de fiecare dată pe calități. Asemenea ființe umane efectuează o selecție atentă, ce implică o reală valoare.

Dacă o asemenea ființă umană are în fața ei o sută de cărți, o va alege, în urma unei selecții atente, pe baza anumitor criterii, pe cea care evidențiază pentru ea o certă valoare. În final, se poate spune despre ea că a realizat o alegere fericită.

La baza alegerilor inteligente sau chiar înțelepte ale ființelor umane care au atins deja o anumită treaptă de maturitate lăuntrică spirituală se află valoarea reală și calitățile.

Chiar și într-un grup de ființe umane, o persoană inteligentă va alege drept prieten sau chiar ca eventuală iubită acea ființă umană ce apare ca fiind de cea mai bună calitate din toate punctele de vedere.

O alegere poate să producă după aceea în ființa noastră anumite efecte distincte ce devin evidente în timp. O alegere minunată, ce este plină de înțelepciune, poate să ne transforme chiar foarte mult și după aceea ne face să fim foarte fericiți. O alegere rea, prostească, smintită ne poate face să suferim după aceea foarte mult și, în unele situații, chiar ne poate distruge.

Fiecare alegere pe care o realizăm ne definește, deoarece ceea ce noi alegem, ceea ce noi selectăm ne afectează fie într-o direcție eminamente benefică, fie într-o direcție malefică.

Atunci când o anumită decizie a fost luată se spune „alegerea lui X a fost făcută”.

Se vorbește adeseori despre faptul că o ființă umană își orientează alegerea într-o anumită direcție sau se afirmă că a evitat o anumită alegere. Uneori mărturisim în mod spontan că am ales o anumită ființă umană să ne fie prieten, să ne fie iubit sau iubită. În cazul alternativei, avem de ales între două aspecte sau între două posibilități.

Pe parcursul vieții ei, nu există ființă umană care să nu se confrunte vrând-nevrând cu anumite situații în care va fi necesar să aleagă.

Dincolo de aparențe, în cadrul Creației și Manifestării dumnezeieşti, există o mulțime imensă de posibilități, iar fiecare fiinţă umană este în mod absolut liberă să aleagă, să opteze pentru o anumită posibilitate ce face să se declanșeze după aceea o anumită putere tainică fie benefică, fie nefastă, ce se află în strânsă legătură cu alegerea înțeleaptă sau cu alegerea prostească ce a fost realizată.

În concluzie, se poate spune că alegerea evidenţiază acțiunea de a alege și face astfel să apară o anumită decizie prin intermediul căreia exprimăm o preferinţă pentru ceva anume. Procedând în acest mod, optăm, ne hotărâm pentru o anumită posibilitate și în felul acesta îndepărtăm, renunțăm la o altă posibilitate sau la alte posibilităţi. Dincolo de aparente, atunci când realizăm o anumită alegere facem astfel să apară o anumită posibilitate ce este posibilă.

Ce este o posibilitate?

Acest termen provine din cuvântul latin posibilitas care, în traducere, desemnează „caracteristica a ceea ce este realizabil”.

Posibilitatea ce este posibilă defineşte caracteristica a ceea ce se poate realiza. Posibilitatea ce este posibilă implică să fie posibil ceva. O posibilitate ce este posibilă indică ceva posibil care poate să apară sau care poate fi realizat, poate fi făcut. Pot fi luate în considerare toate posibilităţile ce sunt posibile. Atunci când nu sunt posibile decât două posibilități, se vorbeşte despre o alternativă.

Posibilitatea ce este posibilă poate să fie logică, poate să fie reală, fizică sau poate să fi morală. O posibilitate posibilă este ceva ce nu implică o contradicție. Posibilitatea ce este posibilă, al cărei concept derivă din ideea aristoteliciană a puterii, se înscrie între existentă și inexistenţă.

În cazul fiinţelor umane, posibilitatea ce este posibilă echivalează cu puterea de a face ceva anume. Posibilitatea ce este posibilă este vecină cu contingența cu care uneori este confundată. Posibilitatea ce este posibilă este esențială. Contingența este însă accidentală. Posibilitatea exclude în acelaşi timp necesitatea şi imposibilitatea. În unele situaţii, posibilitatea ce este posibilă apare ca fiind o şansă.

În unele situații posibilitatea ce este posibilă desemnează capacitatea sau puterea de a face ceva anume. Spre exemplu, potenţialul substanțial procreator – sperma, în cazul bărbatului sau secrețiile specifice, în cazul femeii – include posibilitatea de a fi utilizat într-o manieră net superioară, înțeleaptă, în cadrul fiinţelor umane ce practică neîncetat jocuri amoroase ce se bazează pe continență erotică amoroasă.

Acest potenţial substanțial procreator poate fi transmutat biologic la temperatura trupului sau poate fi transformat integral prin dematerializare în energie uriașă (energia ocultă globală – ojas), iar ulterior această energie tainică (ojas) poate fi sublimată conştient și direcționată în etajele superioare ale Microcosmosului ființei umane.

În felul acesta sunt explorate posibilitățile extraordinare ce decurg în urma transformării potenţialului substanțial procreator în energie imensă.

Acționând astfel cu înțelepciune, ființa umană descoperă că are la dispoziție o extraordinară posibilitate pe care o explorează atunci când reușește să transforme potențialul substanțial procreator în energie prin intermediul anumitor modalități yoghine adecvate.

Dincolo de aparente, atât trupul, cât și Microcosmosul fiecărei fiinţe umane includ o mulțime nebănuită de posibilități latente ce sunt explorate şi experimentate ca atare în cadrul feluritelor ramuri ale sistemului milenar yoga.

Fiecare posibilitate ce este posibilă desemnează o putere, iar această putere exprimă caracteristica a ceea ce este realizabil, a ceea ce este previzibil, a ceea ce poate fi conceput. Sunt chiar foarte puţine ființele umane care își dau seama de posibilităţile extraordinare de care dispun atât la nivelul trupului, cât și în Microcosmosul ființei lor.

La modul general, posibilitatea ce este însă posibilă nu cunoaște nicio limitare în universalitatea ei. O astfel de posibilitate ce este posibilă se află în afara tuturor formelor de determinare. Posibilitatea ce este posibilă este universală şi ea ne apare ca fiind nelimitată.

Domeniul posibilității ce este însă posibilă nu include margini, nu include limite. Astfel de posibilități ce sunt posibile includ ansamblul cel mai vast care poate fi conceput.

O astfel de posibilitate universală ce este posibilă poate fi considerată echivalentă cu infinitul.

Posibilitatea ce este posibilă înglobează întreaga ordine a posibilelor sau, altfel spus, cuprinde atât posibilităţile ce sunt posibile în cadrul Manifestării, cât şi posibilităţile Nemanifestării. Prin urmare, se poate spune că orice limitare a posibilității ce este posibilă şi universală ne apare în sensul propriu şi riguros al acestui cuvânt ca fiind o imposibilitate.

Dincolo de aparențe, fiecare posibilitate ce este posibilă include un potenţial ce este nesfârşit. Toate posibilităţile ce sunt posibile evidențiază o putere existențială extraordinar de vastă şi a căror amploare nu poate să facă obiectul unei măsuri oarecare fie la scară umană, fie la scară supraumană, căci aşa cum am menţionat posibilitatea ce este posibilă se situează dincolo de orice măsură.

Prin intermediul posibilităţilor ce sunt posibile, ordinea dumnezeiască succede haosului, lumina dumnezeiască succede tenebrelor, acțiunea în mod dumnezeiesc integrată succede puterii, iar realitatea succede virtualității. Realitatea nu este o ordine diferită de posibilul ce este posibil.

Această realitate include, implică o ordine înalt reprezentativă şi concretă pentru tot ceea ce se află în legătură, pentru tot ceea ce ține de Manifestarea dumnezeiască prezentă.

Toate posibilităţile ce sunt posibile în cadrul Creației şi Manifestării dumnezeiești sunt conținute în posibilitatea dumnezeiască totală, care ea însăşi nu face decât una cu principiul dumnezeiesc suprem.

Aceste revelații ezoterice pot fi înțelese ca atare prin intermediul gramelor de practică, prin experiențe spirituale profunde adecvate de către yoghinii avansați.

Înțelegerea acestor aspecte ne permite să ne dăm seama că marcarea izotopică a fiecărei ființe umane nu este câtuși de puțin ceva fatal, ceva inevitabil. Atunci când se va confrunta cu eventualitatea marcării izotopice, fiecare ființă umană va putea să aleagă într-un mod ferm, definitiv și categoric să nu fie marcată izotopic.

În urma unei astfel de alegeri eminamente benefice, pline de înțelepciune, posibilitățile care apar pentru ființa umană ce respinge în mod clar, ferm și categoric marcarea izotopică sunt net superioare, sunt pline de înțelepciune, sunt dumnezeiești. Tocmai de aceea, orice ființă umană este necesar să respingă într-un mod clar, ferm și categoric marcarea izotopică.

Citiți continuarea articolului

Citiți și:
În 2021, semnul fiarei intră pe ultima turnantă: ANAF – bănci / recensământ / buletin biometric / vaccinare cu paşaport de imunitate
Vaccinare și pecetluire. O perspectivă spirituală și profetică
„Acest Occident a pierdut, în parte, simțul valorilor care i-au asigurat succesul, iar infuzia de energie bună, existentă încă în regiunea noastră, l-ar putea readuce pe calea magistrală a viitorului”

 

yogaesoteric
18 noiembrie 2021

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More